Actionari Calendar financiar

Calendar de comunicare financiara 2019

EVENIMENT

DATA

1. Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare

27 februarie 2019

2. Conferinta telefonica pentru prezentarea rezultatelor

04 martie 2019

3. Adunarea Generala a Actionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale

24 aprilie 2019 (prima convocare)

25 aprilie 2019 (a doua convocare)        

4. Prezentarea rezultatelor financiare anuale aprobate, individuale si consolidate

25 aprilie 2019       

5. Prezentarea rezultatelor financiare individuale aferente trimestrului I

25 aprilie 2019   

6. Prezentarea rezultatelor financiare consolidate aferente trimestrului I

08 mai 2019

7. Conferinta telefonica pentru prezentarea rezultatelor

09 mai 2019

8. Prezentarea rezultatelor financiare semestriale

14 august 2019

9. Conferinta telefonica pentru prezentarea rezultatelor

19 august 2019

10. Prezentarea rezultatelor financiare aferente trimestrului III

14 noiembrie 2019

11. Conferinta telefonica pentru prezentarea rezultatelor

15 noiembrie 2019