Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor Bancii Transilvania

Comunicat de presa 2014-04-30

In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Bancii Transilvania, in Sedinta Ordinara si Extraordinara, organizata in 29 aprilie, in Cluj-Napoca, au fost prezentate actionarilor realizarile BT inregistrate in anul 2013, precum si Planul de afaceri al bancii, pentru anul in curs. De asemenea, a fost ales Consiliul de Administratie pentru mandatul 2014 – 2018. Horia Ciorcila si Roberto Marzanati au primit, din partea actionarilor, al patrulea mandat pentru functia de Presedinte, respectiv de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie BT.

 

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 44,3494% din numarul de actiuni cu drept de vot, respectiv 974.106.121 de actiuni. La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au 44,3494% din numarul de actiuni cu drept de vot, respectiv 974.106.121 de actiuni.

 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost aprobate urmatoarele: situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2013 – individuale si consolidate; propunerile privind repartizarea profitului; descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2013; Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de afaceri BT pentru 2014; fixarea remuneratiei administratorilor pentru anul in curs, precum si prelungirea contractului de prestari servicii dintre Banca Transilvania si KPMG Audit SRL. De asemenea, actionarii au aprobat ca data de inregistrare, definita ca data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang Hotararile AGA, sa fie 30 mai 2014, precum si mandatarea Consiliului de Administratie si, individual, a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 

Unul dintre cele mai importante puncte din ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, aprobat de actionari, a fost alegerea Consiliului de Administratie pentru mandatul 2014 - 2018. Membrii care au obtinut un nou mandat sunt urmatorii: Horia Ciorcila – Presedinte; Roberto Marzanati – Vicepresedinte; precum si membrii: Costel Ceocea; Radu Palagheanu si prof.univ.dr.Vasile Puscas. Horia Ciorcila si Roberto Marzanati au primit, din partea actionarilor, al patrulea mandat pentru functia de Presedinte, respectiv de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie BT. De asemenea, incepand cu acest an, din consiliu fac parte doi membri noi, si anume: Thomas Grasse (Germania) – nominalizat de BERD ca reprezentant in CA-ul Bancii Transilvania si Ivo Gueorguiev (Marea Britanie) – ambii, bancheri cu o vasta cariera si experienta in domeniul financiar.

 

SITUATII FINANCIARE:


2013: Situatii financiare individuale IFRS:                       
 

INDICATOR

Milioane lei

Total active

32.065,86

Total datorii

28.983,37

Total capitaluri proprii

3.082,49

Profit inainte de impozitare

443,10

Profit net

374,90

2013: Propunere de repartizare a profitului IFRS:

 

SUME (Lei)

Profit brut

443.102.262

Rezerve legale si alte rezerve

22.155.113

Impozit profit

68.204.158

Profit net de repartizat

352.742.991

2013: Situatii financiare consolidate IFRS:


                         

 

INDICATOR

Milioane lei

Total active

32.244,08

Total datorii

29.034,92

Total capitaluri proprii

3.209,16

Profit inainte de impozitare

479,38

Profit net

408,56

2014: Bugetul de venituri si cheltuieli:


INDICATOR

Milioane lei

Venituri operationale

1.777

Cheltuieli operationale

835

Provizioane, net

430

PROFIT BRUT

512

 

2014: Planul de investitii al Bancii Transilvania:   

    • Sucursale + cladiri : 41,68 mil.lei
    • Investitii IT si carduri: 55,92 mil.lei
    • Diverse: 12,07 mil.lei
    • TOTAL INVESTITII (TVA inclus): 109,67 mil.lei
  • Hotararile Adunarii Generale Extraordinare

Actionarii au votat majorarea capitalului social cu suma de 352.742.991 lei, prin emisiunea a 352.742.991 actiuni noi, cu valoare nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarei surse:

Solutii propuse pentru majorarea capitalului social

Sume (lei)

Rezerve constituite din profit net (2013)

352.742.991

Capital social la data de referinta

2.206.436.324

Randament/actiune (%)     

15,98700072

 

O alta hotarare a Adunarii Generale Extraordinare este rascumpararea de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim 17 milioane de actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune, la un pret minim egal cu pretul de piata de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuarii achizitiei si un pret de maxim  2,5 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in vederea implementarii unui sistem de remunerare care sa asigure urmatoarele: respectarea principiului performantei pe termen lung si un program de fidelizare a salariatilor pe o perioada de cel putin 3 ani.

 

Un alt punct din Ordinea de zi a fost reprezentat de propunerea de modificare a unor puncte din Actul Constitutiv BT, precum si 30 mai 2014 sa fie data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang Hotararile AGA. A fost acordat mandat Consiliului de Administratie, din partea actionarilor, pentru ducerea la indeplinire a tuturor acestor hotarari.