Garantarea depozitelor


GARANTAREA DEPOZITELOR


Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
 este singura institutie din Romania care are misiunea de a garanta depozitele constituite la institutiile de credit participante la Fond, precum si de a plati compensatii catre deponentii garantati, in limita plafonului de garantare si a altor conditii stabilite prin lege, atunci cand depozitele devin indisponibile.


Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare garanteaza depozitele, in orice moneda, la institutiile de credit participante la Fond, in limitele si conditiile prevazute de lege. Exceptie de la plata compensatiilor fac depozitele care se incadreaza in categoriile negarantate, asa cum sunt prezentate in lista depozitelor excluse de la garantare, conform prevederilor Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare.

Depozitele detinute de persoane fizice sau juridice la institutiile participante la Fond sunt garantate prin lege de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare in limita plafonului de 100.000 de euro, in echivalent lei.

Depozitele constituite de persoane fizice rezultand din:

a) tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locative;

b) evenimentul pensionarii, disponibilizarii, din situatia de invaliditate sau deces al deponentului;

c) incasarea unor indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii pentru daune rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept.


Sunt acoperite peste echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, pentru o perioada de 12 luni de la data la care suma a fost creditata in cont la Banca sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o alta institutie de credit.

Incadrarea sumelor in cele trei categorii mentionate mai sus, se face pe baza documentelor justificative prezentate de catre client bancii.

In cazul in care depozitele la o institutie de credit participanta la Fond devin indisponibile, FGDB va asigura plata compensatiilor, in limita plafonului de garantare. Plata compensatiilor se face numai in lei.

Prin compensatie,
conform legii, se intelege suma pe care Fondul o plateste fiecarui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numarul acestora, in limita plafonului de garantare si in conditiile prevazute de Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a Depozitelor Bancare.

Nivelul compensatiei
se calculeaza astfel: din suma tuturor depozitelor garantate pe care o persoana le detine la respectiva institutie de credit (la momentul in care acestea au devenit indisponibile) se scade valoarea totala a datoriilor exigibile pe care le are pana la acea data catre institutia de credit.

Plata Compensatiei
 se face in moneda nationala, indiferent de moneda depozitului/depozitelor.

Termenul de incepere a platii
compensatiilor este de 7 de zile lucratoare de la data cand depozitele au devenit indisponibile.

Documentul “INFORMATII DEPONENTI” cuprinde “lista depozitelor excluse de la garantare” si “formularul pentru informaĊ£ii oferite deponentilor” conform cu prevederile Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.


INFORMATII DEPONENTI