Ai încercat NeoBT?

Noul online banking Banca Transilvania, care va înlocui foarte curând actuala platformă.

Din NeoBT, ai acces online la conturile tale și poți face toate operațiunile pe care le faci acum din BT24. În plus, beneficiezi de funcționalități suplimentare.

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul serviciului SELF SERVICE LIVIA DE LA BT

Versiune aplicabilă începand cu data de 11.06.2021

1. Prevederi generale

Banca Transilvania, S.A., instituție de credit înființată în România, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 30-36, județul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J12/4155/1993, cod unic RO 5022670, (denumită în continuare “BT”), prin prezenta vă aduce la cunoștință cum intenționează să colecteze, să folosească, să dezvăluie, să corecteze și să protejeze informațiile dumneavoastră în posesia cărora va intra ca urmare a înregistrării/tentativei de înregistrare/utilizării de către dumneavoastră a serviciului - SELF SERVICE LIVIA DE LA BT (denumit în continuare “SELF SERVICE” sau “serviciul” ).

Prezenta notă de informare se completează cu Politica de confidențialitate a Băncii Transilvania.

SELF SERVICE este un serviciu oferit clienților BT, în condițiile prevăzute de Termenii și condițiile de utilizare a SELF SERVICE LIVIA DE LA BT, pe care vă recomandăm să îi consultați.

Prezenta notă de informare poate fi revizuită de BT la anumite intervale de timp, însă nu va crea condiții mai puțin favorabile utilizatorilor serviciului din punct de vedere al prelucrării și protecției datelor cu caracter personal. Versiunea în vigoare și data de la care aceasta se va aplica vor fi disponibile utilizatorilor pe site-ul băncii www.bancatransilvania.ro.

Dacă, în orice moment, apreciați că maniera în care BT intenționează să prelucreze și/sau să protejeze datele cu caracter personal nu corespunde prevederilor legale și/sau exigențelor dumneavoastră, puteți să ne sesizați aceste aspecte la adresa de e-mail dpo@btrl.ro și/sau să încetați utilizarea SELF SERVICE LIVIA DE LA BT.


2. Date cu caracter personal pe care le prelucrăm în vederea înregistrării în SELF SERVICE LIVIA DE LA BT

Pentru a putea utiliza serviciul este mai întâi necesar să vă identificăm în evidențele băncii ca fiind client BT, titular de cont. În acest scop, vă vom identifica în baza numărului de telefon declarat băncii și a CNP-ului dumneavoastră. După identificare, vă veți putea seta o parolă, pe baza căreia sistemul vă va recunoaște de fiecare dată cand veți dori să utilizați serviciul.

3. Date cu caracter personal pe care le prelucrăm în vederea utilizării serviciului SELF SERVICE LIVIA DE LA BT

În scopul furnizării informațiilor solicitate de dumneavoastră în cadrul serviciului, BT vă va returna automat - fie prin SMS transmis la numărul dumneavoastră de telefon, fie direct în cadrul apelului telefonic, următoarele:

  • Soldul conturilor curente, al contului de tichet de masă și al conturilor de card de credit
  • Numărul cererii de deblocare sumă exceptată de la poprire
  • IBAN-urile conturilor curente și ale conturilor de card de credit
  • Sumele lunare de plată în cazul cardurilor de cumpărături, precum și sumele depuse în luna în curs pentru a acoperi obligația de plată

Dacă nu doriți să primiți aceste informații, aveți posibilitatea de a dezactiva SELF SERVICE LIVIA DE LA BT.

4. Perioada păstrării datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul serviciului SELF SERVICE LIVIA DE LA BT

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în scopul furnizării informațiilor oferite în cadrul serviciului numai pe perioada cuprinsă între data când vă activați acest serviciu, setându-vă parola și până la momentul când vi-l dezactivați sau încetați să mai aveți calitatea de client BT titular de cont.

5. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul serviciului SELF SERVICE LIVIA DE LA BT

Banca Transilvania ia toate măsurile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal folosind metodele de securitate adecvate. În ciuda acestor precauții, Banca nu poate garanta că persoane neautorizate nu vor obține acces la datele cu caracter personal.

Sunteți exclusiv responsabil pentru menținerea confidențialității și păstrarea în siguranță a telefonului dumneavoastră și în special a parolei de deblocare a telefonului (parola, amprenta sau o altă metodă de securizare oferită de telefon). Mai mult decât atât, sunteți responsabili pentru activitățile de orice natură ce au loc în contul dumneavoastră.

Trebuie să ne notificaţi imediat cu privire la breşele de securitate sau utilizarea neautorizată a telefonului dumneavoastră mobil. Nu vom fi răspunzători pentru pierderile dumneavoastră cauzate de utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră, însă puteţi fi răspunzător pentru pierderile suferite de noi sau de alte persoane din cauza unei astfel de utilizări neautorizate.

6. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), ca utilizator al serviciului vă este garantată exercitarea următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere și justiției.

Utilizatorul poate să își exercite oricare dintre aceste drepturi, prin înaintarea către Banca Transilvania a unei cereri în formă scrisă, trimisă pe cale poștală la sediul băncii indicat mai sus, cu mențiunea «În atenția responsabilului cu protecția datelor - DPO» sau la adresa de e-mail dpo@btrl.ro.

Utilizatorul se poate adresa prin plângere Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în modalitățile indicate pe site-ul www.dataprotection.ro.

Utilizatorul înţelege şi este de acord că manifestarea dreptului său de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea prestării serviciului de către Banca Transilvania. Mai exact, în momentul în care Banca Transilvania primeşte cerere scrisă prin care Utilizatorul se opune ca datele care-l vizează să facă obiectul unei prelucrări pentru înregistrarea/utilizarea serviciului, Banca va înceta să îi presteze acest serviciu.