Pentru companii Agri Finantari Europene

Finantari Europene

Credit punte fara garantii

Facilitatea se adreseaza beneficiarilor AFIR pentru acoperirea cheltuielilor in cadrul unui proiect cu finantare nerambursabila pana la momentul incasarii sumelor de la Autoritatea de Management.

Vezi detalii

Finantare pentru proiectele implementate cu fonduri nerambursabile

Produsul asigura contributia clientului la proiectul finantat din fonduri europene (co-finantare) si posibilitatea demararii investitiei pana la momentul incasarii sumelor nerambursabile de la minister (prefinantare).

Vezi detalii

Scrisoare de garantie bancara

Produsul asigura garantia financiara pentru beneficiarii care solicita avans in vederea demararii investitiei din fonduri europene.

Vezi detalii