Supraveghere video

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul supravegherii video


Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul supravegherii video


Operatorul sistemului de supraveghere video instalat și al datelor personale prelucrate prin intermediul acestuia este BANCA TRANSILVANIA S.A. (“BT”), instituție de credit, persoană juridică română, înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub numărul J12/4155/1993, având codul unic de înregistrare nr. RO5022670 și următoarele date de contact: adresa sediu social Str. Calea Dorobanților Nr. 30-36, cod poștal 400117, Mun. Cluj-Napoca, Județul Cluj, România Tel: 0801 010 128 (BT) - apelabil din rețeaua Romtelecom, 0264 308 028 (BT) - apelabil din orice rețea, inclusiv internațional, *8028 (BT) - apelabil din rețelele Vodafone și Orange, adresa de e-mail: contact@bancatransilvania.ro, website Banca Transilvania.

BT prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal suprinse  prin mijloacele video automatizate (în principal imaginea), în vederea monitorizării securităţii persoanelor, a spaţiilor şi/sau bunurilor băncii sau ale vizitatorilor unităților sau echipamentelor acesteia, în temeiul obligațiilor sale legale sau, după caz, a interesului său legitim.

Datele personale înregistrate pot fi comunicate instituțiilor și autorităților care au dreptul să le recepționeze și partenerilor contractuali ai BT, numai în scopuri legitime și în baza unor temeiuri legale.

Datele vor fi păstrate în evidențele BT  pentru o perioadă de 30 de zile, care poate fi prelungită numai în situațiile expres reglementate de lege sau în cazuri temeinic justificate. La expirarea perioadei de păstrare datele vor fi șterse.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în țări terțe sau către organizații internaționale.

Conform prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiați de dreptul de a fi informat (informare pe care v-o furnizăm prin acest text) și puteți să vă exercitați următoarele drepturi:

  1. dreptul de acces;
  2. dreptul la rectificare;
  3. dreptul la ștergerea datelor;
  4. dreptul la restricționarea prelucrării;
  5. dreptul la portabilitate;
  6. dreptul la opoziție;
  7. dreptul de a vă adresa ANSPDCP și justiției.


Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți trimite o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul BT sau la adresa băncii din mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, jud. Cluj, cu mențiunea "în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal" sau un e-mail la adresa de poștă electronică a responsabilului BT cu protecția datelor dpo@btrl.ro.

Detalii cu privire la aceste drepturi și în legătură cu prelucrările de date cu caracter personal realizate de BT în cadrul activității sale bancare regăsiți în Politica de confidențialitate BT, disponibilă pe website-ul Băncii Transilvania, precum și la cerere în orice unitate BT.