Supraveghere video

Supravegherea video în locațiile BT

Banca Transilvania S.A. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea, prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării/ securităţii persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor private, in conformitate cu obligatiile legale care ii sunt aplicabile si in temeiul interesului sau legitim. Datele personale înregistrate pot fi comunicate institutiilor si autoritatilor care au dreptul sa le receptioneze, in conditiile si scopurile prevazute de lege, si vor fi pastrate in evidentele bancii pentru o perioada care nu va depasi termenul stabilit legal.

 

Conform Legii nr. 677/2001, si- incepand cu data de 25.05.2018- Regulamentului General privind Protectia Datelor- beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa unei autoritati de supraveghere sau justiţiei.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Bancii Transilvania SA din mun. Cluj-Napoca, str. G. Barițiu, nr. 8, jud. Cluj, cu mențiunea "în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal" sau prin transmiterea acesteia la adresa de posta electronica dpo@btrl.ro. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în strainatate.