Guvernanţă şi leadership

Guvernanţa corporativă este cartea noastră de vizită pentru cei peste 30.000 de acţionari care au încredere în banca noastră şi investesc în ea. Practic, este misiunea BT de a atinge performanţa pe care ne-o dorim, pe baza unei strategii sustenabile, in mod responsabil şi transparent.

Suntem conştienţi de responsabilitatea pe care o avem, ca lider de piaţă, faţă de români şi economie. Iar guvernanţa noastră corporativă înseamnă chiar legăturile construite între managementul nostru şi stakeholderii BT.

Cine asigură guvernanţa băncii:

  • Adunarea Generală a Acţionarilor asigură conducerea strategică, stabileşte obiectivele organizaționale strategice, dar şi alocarea resurselor necesare îndeplinirii acestora.
  • Consiliul de Administrație, Administrația Băncii Transilvania este încredințată de către Adunarea Generală a Acționarilor unui Consiliu de Administrație ales pentru mandat cu durata de 4 ani, format din 7 administratori. Consiliul de Administrație este, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice emise de către BNR, organul cu funcție de îndrumare, coordonare, supraveghere şi control. În urma hotarârii AGA din 25.04.2018, membrii au fost realeși pentru un nou mandat de 4 ani. Componenţa este următoarea: Horia Ciorcilă – Preşedinte, Thomas Grasse – Vicepreşedinte, Ivo Gueorguiev – membru, Costel Ceocea – membru, Vasile Pușcaș – membru, Doru Lionăchescu – membru şi Mirela Bordea – membru.
  • Comitetul Conducătorilor analizează, avizează, aprobă sau înaintează spre aprobare Consiliului de Administrație reglementări interne, monitorizarea costurilor, Bugetul de venituri şi cheltuieli, Programului de investiții, bilanțul, Contul de profit şi pierdere, raportul asupra activității BT. Membrii sunt numiți de Consiliul de Administrație și este necesar să fie aprobați de BNR înainte de începerea exercitării efective a funcției. Din Comitet fac parte: Ömer Tetik – Director General, Luminița Runcan – Director General Adjunct, Chief Risk Officer, Leontin Toderici – Director General Adjunct, Chief Operations Officer, George Călinescu – Director General Adjunct, Chief Financial Officer, Gabriela Nistor – Director General Adjunct Retail Banking, Tiberiu Moisă - Director General Adjunct IMM & MidCorporate şi Mihaela Nădășan - Director General Adjunct Instituții și Piețe Financiare.

La BT, avem o politică privind diversitatea în cadrul top managementului, care stă la baza unei dezvoltări durabile şi echilibrate a băncii, precum şi a creşterii performanţei managementului prin unitate în diversitate:

  • Numirile au la bază meritocrația, fără a se limita la gen, vârstă, profile culturale și educaționale, etnie, experiența profesională, abilități, cunoștinte sau vechimea în muncă.
  • În selectarea unui candidat, evaluarea are în vedere în primul rând abilitățile, experiența națională şi internațională sau profilul cultural care ar completa echipa de conducere existentă. Prin urmare, acum directorii şi administratorii Băncii Transilvania sunt atât cetățeni români, cât și cetățeni şi rezidenți în alte state. Majoritatea directorilor şi administratorilor BT provin din medii bancare interne și internaționale.

Eficienţa politicii privind diversitatea la acest nivel şi mai ales guvernanţa corporativă a băncii se reflecta în rezultatele băncii şi, pe de altă parte, în stabilitatea echipei de management.