This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Contact

Banca Transilvania SA

Cluj-Napoca, Cluj, str. Calea Dorobantilor, nr. 30-36,
400121, Romania
Adresa de e-mail: investor.relations@btrl.ro
Tel: + 40 264 407 150
Fax: + 40 264 407 179

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Comunicare cu acționarii

Biroul Acționariat poate furniza, la solicitarea acționarilor BT

Certificate de acționar, Istoric de cont și diverse informații referitoare la evoluția acțiunilor deținute*.

Modelul certificatului de acționar și modelul istoricului de cont se emit în baza următoarelor documente justificative:

Pentru persoanele fizice:

 • copia cărții de identitate a acționarului, semnată pentru conformitate cu originalul;
 • copia certificatului de moștenitor/certificatului care atestă calitatea de moștenitor și copia cărții de identitate a solicitantului, semnate pentru conformitate cu originalul, în cazul decesului acționarului;
 • dovada plății comisionului.

Pentru persoanele juridice:

 • copia certificatului de înmatriculare, semnată pentru conformitate cu originalul;
 • copia cărții de identitate a reprezentantului legal al persoanei juridice, semnată pentru conformitate cu originalul;
 • certificat constatator emis de Registrul Comerțului (sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă), nu mai vechi de 30 de zile, care atestă calitatea persoanei de reprezentant legal al acționarului persoană juridică;
 • dovada plății comisionului.

Solicitările se pot transmite prin următoarele canale:

Banca Transilvania

Poștă:

 • 1

  prin intermediul furnizorilor de servicii poștale/curierat, pe adresa de contact a Băncii:

  Banca Transilvania - Sediul Central Biroul Acționariat, Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, 400121, România
 • 2

  prin poșta internă a Băncii/Registratură, la oricare din unitățile din rețeaua BT;

Banca Transilvania

Personal:

 • depunere directă la Sediul Central al Băncii, la adresa de contact anterior menționată;

Banca Transilvania

E-mail:

Răspunsurile se remit solicitanților, conform mențiunilor din cerere, prin poștă sau e-mail.

Celelalte solicitări de informații din partea acționarilor

Pot fi recepționate telefonic (nr. tel: + 40 264 407 150), prin e-mail, sau poștal, răspunsurile fiind transmise prin aceleași canale, cu respectarea regulilor de confidențialitate și a celor privind verificarea identității solicitantului.

Banca Transilvania

Informațiile despre deținerile de acțiuni și datele cuprinse în certificatele de acționar și istoricul de cont sunt în conformitate cu registrele furnizate BT de către Depozitarul Central, potrivit normelor legale.

Certificatul de acționar și Istoricul de cont sunt taxate conform comisioanelor BT în vigoare, cuprinse în tabelul de mai jos.

Eliberarea la cererea acționarului, a certificatului de acționar al Băncii Transilvania, conform instrucțiunilor nr. 2 /1999 ale C.N.V.M
5 LEI
Eliberarea unui istoric de cont al acționarului Băncii Transilvania
10 LEI

Comisioanele se pot achita la ghișeele Băncii, sau prin transfer bancar/on-line prin Serviciul BT24 Internet Banking, în contul RO10BTRLRONFRNI000038102, deschis la BT Centrală.

Diversele alte solicitări din partea acționarilor nu sunt comisionate.

Întreb BT este cel mai mare program online de educație financiară al Băncii Transilvania, cu peste 2.000 de întrebări și răspunsuri din banking.
Sugestii de căutare
Powered by Azure OpenAI GPT4
AI Search oferă răspunsuri generate automat, folosind tehnologia GPT4, ce pot avea conținut inexact sau potențial ofensator, care nu reprezintă punctul de vedere al Băncii Transilvania. Ești singurul responsabil pentru utilizarea conținutului generat de acest serviciu. .
Termenii și condiții

Disclaimer

AI Search este un proiect pilot - în varianta beta - care folosește tehnologia GPT4 pentru a simplifica procesul de căutare și înțelegere a produselor bancare.

AI Search este antrenat să răspundă unor întrebări care au legătură exclusiv cu produsele bancare oferite de BT, însă în anumite situații și în funcție de întrebările adresate, este posibil să răspundă și la întrebări generale. Raspunsurile oferite sunt generate automat si trebuie sa fie utilizate doar in scop informativ. Serviciul poate oferi uneori conținut inexact sau potențial ofensator, care nu reprezintă punctul de vedere al Bancii Transilvania. Sunteți singurul responsabil pentru utilizarea conținutului generat de acest serviciu în orice mod. Nu vă bazați pe acest serviciu pentru sfaturi financiare, juridice sau alte sfaturi profesionale si nu introduceți în acesta date cu caracter personal sau alte informații confidențiale.

Utilizarea AI Search presupune acceptarea Termenilor și condițiilor.

Accesul și utilizarea serviciului implică acceptarea fără rezerve a acestor termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm să nu utilizați acest serviciu. Prin acceptarea termenilor și condițiilor pentru a folosi acest serviciu furnizat algoritmic de un model de inteligență artificială, va asumați întreg riscul în ceea ce privește calitatea, siguranța și performanța acestui serviciu.

Banca Transilvania nu furnizează nicio garanție în legătură cu răspunsurile oferite de acest serviciu.

AI Search furnizează răspunsuri algoritmic și acestea pot conține uneori informații inexacte sau limbaj potențial ofensator. Aceste informații nu exprimă poziția Băncii Transilvania și nu pot angaja responsabilitatea Băncii pentru conținutul oferit.

AI Search nu oferă răspunsuri la întrebări personalizate, astfel încât prin utilizarea acestuia va obligați să nu furnizați și să nu introduceți în mesajele/întrebările transmise niciun fel de date cu caracter personal sau alte informații confidențiale. În cazul nerespectării acestei obligații, prin inserarea unor date personale/informații confidențiale în cadrul AI Search, va exprimați consimțământul pentru prelucrarea acestora în vederea oferirii serviciului (răspunsurilor la întrebările pe care le adresați), precum și pentru îmbunătățirea modelului algoritmic al robotului de către dezvoltatorul acestuia.

Orice informație furnizată de către utilizatori în timpul interacțiunii cu AI Search va fi tratată în mod confidențial, fiind dezvăluită doar unor destinatari care au dreptul și nevoia de a o cunoaște.

Conținutul oferit de AI Search are doar scop informativ.

Utilizatorii sunt responsabili pentru întrebările și mesajele adresate în cadrul utilizării AI Search. Orice abuz sau limbaj neadecvat poate duce la întreruperea interacțiunii.

AI Search nu oferă sfaturi financiare, juridice sau profesionale și nu înlocuiește consultarea unor experți umani sau profesioniști specializați în domeniul respectiv. Utilizatorii nu trebuie să se bazeze pe informațiile furnizate de către AI Search pentru luarea deciziilor.

Banca își rezervă dreptul de a întrerupe serviciul AI Search în orice moment, fără o notificare prealabilă.

Termenii și condițiile pot fi revizuite/ actualizate în orice moment.