This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Contact

Banca Transilvania SA

Cluj-Napoca, Cluj, str. Calea Dorobantilor, nr. 30-36,
400121, Romania
Adresa de e-mail: investor.relations@btrl.ro
Tel: + 40 264 407 150
Fax: + 40 264 407 179

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Comunicare cu acționarii

Biroul Acționariat poate furniza, la solicitarea acționarilor BT

Certificate de acționar, Istoric de cont și diverse informații referitoare la evoluția acțiunilor deținute*.

Modelul certificatului de acționar și modelul istoricului de cont se emit în baza următoarelor documente justificative:

Pentru persoanele fizice:

 • copia cărții de identitate a acționarului, semnată pentru conformitate cu originalul;
 • copia certificatului de moștenitor/certificatului care atestă calitatea de moștenitor și copia cărții de identitate a solicitantului, semnate pentru conformitate cu originalul, în cazul decesului acționarului;
 • dovada plății comisionului.

Pentru persoanele juridice:

 • copia certificatului de înmatriculare, semnată pentru conformitate cu originalul;
 • copia cărții de identitate a reprezentantului legal al persoanei juridice, semnată pentru conformitate cu originalul;
 • certificat constatator emis de Registrul Comerțului (sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă), nu mai vechi de 30 de zile, care atestă calitatea persoanei de reprezentant legal al acționarului persoană juridică;
 • dovada plății comisionului.

Solicitările se pot transmite prin următoarele canale:

Banca Transilvania

Poștă:

 • 1

  prin intermediul furnizorilor de servicii poștale/curierat, pe adresa de contact a Băncii:

  Banca Transilvania - Sediul Central Biroul Acționariat, Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, 400121, România
 • 2

  prin poșta internă a Băncii/Registratură, la oricare din unitățile din rețeaua BT;

Banca Transilvania

Personal:

 • depunere directă la Sediul Central al Băncii, la adresa de contact anterior menționată;

Banca Transilvania

E-mail:

Răspunsurile se remit solicitanților, conform mențiunilor din cerere, prin poștă sau e-mail.

Celelalte solicitări de informații din partea acționarilor

Pot fi recepționate telefonic (nr. tel: + 40 264 407 150), prin e-mail, sau poștal, răspunsurile fiind transmise prin aceleași canale, cu respectarea regulilor de confidențialitate și a celor privind verificarea identității solicitantului.

Banca Transilvania

Informațiile despre deținerile de acțiuni și datele cuprinse în certificatele de acționar și istoricul de cont sunt în conformitate cu registrele furnizate BT de către Depozitarul Central, potrivit normelor legale.

Certificatul de acționar și Istoricul de cont sunt taxate conform comisioanelor BT în vigoare, cuprinse în tabelul de mai jos.

Eliberarea la cererea acționarului, a certificatului de acționar al Băncii Transilvania, conform instrucțiunilor nr. 2 /1999 ale C.N.V.M
5 LEI
Eliberarea unui istoric de cont al acționarului Băncii Transilvania
10 LEI

Comisioanele se pot achita la ghișeele Băncii, sau prin transfer bancar/on-line prin Serviciul BT24 Internet Banking, în contul RO10BTRLRONFRNI000038102, deschis la BT Centrală.

Diversele alte solicitări din partea acționarilor nu sunt comisionate.