This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center
 • Timp de așteptare ridicat!

  În prezent, înregistrăm un număr foarte mare de apeluri în Call Center. Dacă ai o problemă urgentă, sună acum, iar dacă nu, te așteptăm mai târziu. Pentru răspunsuri rapide încearcă Întreb BT sau BT Visual Help.

 • 0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
  0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

  Caută cu AI Search

  AI Search de pe Întreb BT îți răspunde la toate întrebările din banking.

  BT Visual Help

  Vezi rapid detaliile conturilor tale, apelează 0264 308 000 și primești un SMS cu link-ul de acces.

  Regim Fiscal Dobânzi

  Pentru clienții persoane fizice care au realizat venituri din dobânzi, banca a calculat, reținut și plătit către Bugetul de Stat impozitul pe dobanda, aplicând cota de 10% sau o altă cotă de impozitare prevazută de Codul fiscal, in cazul clienților nerezidenți.

  În anul 2023, au intervenit o serie de modificări în ceea ce privește plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (“CASS”) aplicată veniturilor extra salariale, inclusiv celor provenite din dobânzile aferente depozitelor bancare.

  În acest context,  venim în sprijinul tău și sintetizam mai jos câteva informații pe acest subiect.

  În cazul persoanelor fizice, cu anumite exceptii, dacă valoarea veniturilor din dobânzi încasate cumulate cu alte venituri ‘extra salariale’ impozabile realizate în anul 2023 depășește 6 salarii minime brute pe țară (3.000*6=18.000 RON), atunci:

   

  • ai obligativitatea depunerii Declaraţiei Unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 25 mai a anului curent
  • vei plăti suplimentar pe lângă impozit pe dobânzi, și CASS în cota de 10% aplicată asupra bazei pentru stabilirea CASS potrivit plafoanelor din Codul fiscal.
  Veniturile extra salariale reprezintă totalitatea veniturilor încasate suplimentar față de salariu. Conform dispozitiilor Codului fiscal, în categoria veniturilor extra salariale sunt încadrate, printre altele:

   

  • veniturile din activități independente
  • veniturile din investiții (e.g.: dividede, câștiguri de capital)
  • veniurile din dobânzi aferente depozitelor bancare
  • veniturile din cedarea folosinței bunurilor, venituri din drepturi de proprietate intelectuale, venituri din alte surse
  Baza de calcul CASS pentru veniturile extra salariale, obținute începând cu anul 2023, se stabilește diferențiat în funcție de nivelul veniturilor extra salariale luate în considerare pentru stabilirea CASS, după cum urmează: 

   

  • venituri cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe țară, baza de calcul o reprezintă nivelul a 6 salarii minime;
  • venituri cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul o reprezintă nivelul de 12 salarii minime;
  • în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CASS o reprezintă nivelul de 24 de salarii minime.

  Exemplu:

  • dobânzi încasate din depozite bancare in anul 2023 = 11.500 lei
  • dividendele încasate in anul 2023 = 2.500 lei
  • câștigul obținut din plasamente în fondurile deschise de investiții = 6.300 lei
  • total venituri extra salariale obținute = 20. 300 lei

  Întrucât, în exemplul de mai sus, veniturile extra salariale realizate în anul 2023 cumulat din mai multe categorii de venituri extra salariale, au fost cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute*, CASS datorat va fi de 1.800 lei (Bază calcul - 6 salarii minime brute, CASS datorată - 10% x 6 x 3.000 lei = 1.800 lei;).

  Astfel, pe lângă impozitele reținute la sursa de plătitorii de venit pentru fiecare categorie, respectiv impozit pe dobânzi, impozit pe dividende și impozitul pe câștigul din transferul titlurilor de valoare, se va datora către Bugetul de Stat, până pe data de 25 mai 2024 și CASS în suma de 1.800 lei.

  *Baza de calcul CASS pentru veniturile extra salariale obținute se calculează diferențiat în funcție de nivelul veniturilor luate în considerare pentru stabilirea CASS. Pentru anul 2023, pentru calcul pragurilor stabilite de lege, se utilizează nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

  Pentru indeplinirea obligatiilor fiscale, Banca Transilvania facilitează accesul clienților la informații privind totalitatea veniturilor încasate din dobânzile aferente depozitelor  și conturilor de economii în anul fiscal precent.

  Astfel, poți solicita în orice unitate BT un document care conține dobânzile încasate pe parcursului anului trecut.


  *Notă: Banca Transilvania și afiliații săi nu oferă consultanță fiscală, juridică sau contabilă. Acest material a fost pregătit doar în scop informativ și nu are scopul de a oferi consultanță fiscală, juridică sau contabilă. Poti regăsi informații suplimentare și pe pagina de internet a ANAF-ului, sau te poți adresa direct autorităților fiscale.