This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Broșură comisioane

Ultima actualizare: 09.05.2024


Operațiuni în lei

Operațiuni cu numerar

Depuneri de numerar în contul persoanelor fizice, efectuate la ghișeul băncii de terțe persoane

10 lei/depunere

Depuneri de numerar în contul persoanelor fizice, efectuate la ghișeul băncii de titular/împuternicit/delegat

0 RON

Depuneri de numerar în contul persoanelor fizice, efectuate cu card BT, prin intermediul terminalelor existente în unitatile BT (BT Express, BT Express Plus)

0 RON

Depunere numerar în monedă metalică pentru sumele ce depășesc 100 monede/depunere

2% din suma depusă

NOTA:

Depunerile de numerar sub formă de monezi metalice pentru plata ratelor la credit sau pentru plățile de facturi - indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă persoană - franco

 • din cont curent în lei

  • 0 - 50.000 RON

   0,5%, min. 5 RON

  • 50.000,01 - 499.999,99 RON

   1%

  • ≥ 500.000 RON

   1,5%

din cont de alocații (cont “CRFP”)

0 RON

pentru sume trase din credit

0 RON

NOTA:

1. Debitele aferente operațiunilor prin cont curent se penalizează cu o dobândă aplicată la valoarea sumei înregistrată ca descoperit de cont neautorizat, astfel:

1. conturi fără linie de credit pentru solduri debitoare ≥ 50 RON

15%/ an

1.2. conturi fără linie de credit pentru solduri debitoare < 50 RON

0%/ an

1.3. conturi cu linie de credit

15%/ an

2. Pentru debitele înregistrate în cont de card de credit, se aplică o dobândă pentru intrarea pe sold debitor, la valoarea sumei înregistrată ca descoperit neautorizat, astfel:

2.1. conturi de card fără linie de credit

15%/ an

2.2. conturi de card cu linie de credit

24%/ an - 30%/ an,
egală cu dobânda aplicată liniei de credit disponibilă în contul de card, în momentul în care se înregistrează situația de intrare pe sold debitor

3. Pentru ridicările de numerar se vor respecta următoarele:

Moneda: LEI

Suma

Programare

≤ 40.000

-

40.001-200.000

cu minim 24 de ore în avans

200.001-500.000

cu minim 48 de ore în avans

> 500.000

cu minim 48 de ore în avans

Operațiuni prin conturi

persoane fizice rezidente

0 RON

persoane fizice nerezidente

10 RON

persoane fizice – prin corespondenţă

10 EUR echivalent lei

Plăţi interbancare la ghișeu cu ordin de plată, comision BNR/TRANSFOND inclus. Pe tranșe, în funcţie de valoarea operaţiunii:

de la 0 la 50.000 RON

9 RON

sume > 50.000 RON (inclusiv)

20 RON

Plăţi interbancare la ghișeu cu ordin de plată, plată urgentă sau externă în Lei

15 RON (include comision BNR)

Plăţi interbancare prin instrumente de debit (cec/ bilet la ordin):

< 1.000 RON

5 RON

1.000 – 49.999,99 RON

7,5 RON  

≥ 50.000 RON

10 RON

Plăţi interbancare prin Internet / mobile banking / BTPay, comision BNR/TRANSFOND inclus:

< 1.000 RON

2,5 RON

1.000 – 49.999,99 RON

5 RON

≥ 50.000 RON

10 RON

NOTA:

* Pentru persoanele fizice este posibilă efectuarea plăţilor în regim instant prin Internet și Mobile Banking, BT Pay. Limita maximă de transfer instant este 49.999.00 RON. Opţiunea este valabilă pentru transferuri între clienţii băncilor care au aderat la sistemul de Plăţi Instant. Pentru clienţii BT Pay persoane fizice cu versiunea de aplicaţie care include funcţionalitatea de conturi se vor aplica următoarele limitări: plafon transferuri maxim 49.999,99 lei/tranzacţie și plafon transferuri maxim/client 50.000 lei/zi;

** Nu se iau în calculul plafonului maxim, transferurile între conturile/cardurile proprii.

*** Limita maximă pentru plăţi instant poate fi modificată pentru perioade limitate de timp. Aceste modificări vor fi comunicate clienților în aplicaţiile de plată.

Plăţi interbancare prin Internet/mobile banking: plata urgentă sau externă în lei, comision BNR inclus

10 RON (include comision BNR)

Încasări interbancare cu ordin de plată/încasări instant

5 RON

Încasări interbancare prin instrumente de debit (cec/bilet la ordin), comision TRANSFOND inclus

< 50.000 RON

6,88 RON

≥50.000 RON

8,88 RON

NOTA:

Fac excepţie de la comisionarea pentru deschiderea contului - persoanele fizice cărora urmează să le fie virate salariile în cont, ca urmare a unei convenţii încheiate între Banca Transilvania S.A. și societatea comercială la care aceștia sunt angajaţi. În cazul plăţii salariilor în cont, pe baza convenţiilor încheiate de angajator cu BT, nu se percepe comision de încasare a salariului în contul curent al salariatului.

1. Sunt scutite de comisioane la plați și încasări interbancare:

Tranzacțiile efectuate prin clasele de conturi de depozite colaterale de garantare credit;
Tranzacțiile efectuate prin conturile speciale de decontare cu bursa;
Tranzacțiile efectuate prin cont curent escrow.

2. Sunt scutite de comisioane la plăți interbancare:

Plațile de instrumente de debit certificate;
Plațile efectuate din conturi de depozite escrow;
Plațile din conturi curente necomisionate aferente tragerilor din credite.

3. Sunt scutite de comisioane la încasari interbancare:

Încasarile efectuate în urmatoarele clase de conturi: conturi interne pentru încasari din instrumente de debit scontate, conturi de evidență a popririlor;
Încasarile efectuate în clasele de depozite colaterale de garanție de bună execuție și garanție gestionară;
Încasările efectuate în clasele de conturi ale cardurilor de credit PF.

Plăţi și încasări interbancare urgente de mică valoare procesate prin circuitul plăţilor și încasărilor interbancare de mare valoare

15 RON

Plăţi interbancare urgente cu ordin de plată ordonate prin canale electronice (inclusiv prin BT Pay) efectuate pe circuitul plăţilor de mare valoare

10 RON

NOTA:

1. Sunt scutite de comisioane la plăți și încasări interbancare:

Tranzacțiile efectuate prin clasele de conturi de depozite colaterale de garantare credit;
Tranzacțiile efectuate prin conturi curente escrow;
Tranzacțiile efectuate prin conturile speciale de decontare cu bursa

2. Sunt scutite de comisioane la plăți interbancare:

Plățile din conturi curente necomisionate aferente tragerilor din credite;
Plățile efectuate din conturi de depozite escrow.

3. Sunt scutite de comisioane la încasări interbancare:

Încasările efectuate în următoarele clase de conturi: conturi de evidență a popririlor, kid cont, cont diverse debite, cont pentru lichidare credite, cont curent pentru distribuire sume;
Încasările efectuate în clasele de depozite colaterale de garanție de bună execuție și garanție gestionară;
Încasările efectuate în clasele de conturi ale cardurilor de credit PF.

prin ordin de plată la ghișeu

5 RON

prin instrumente de debit (cec/bilet la ordin)

3,5 RON

prin Internet/Mobile banking

0 RON

Încasări intrabancare cu ordin de plată

0 RON

Încasări intrabancare prin instrumente de debit (cec/bilet la ordin)

3,5 RON

NOTA:

1. Sunt scutite de comisioane la plăți și încasări intrabancare: 

Tranzacțiile efectuate prin clasele de conturi de depozite colaterale de garantare credit;
Tranzacțiile efectuate prin conturile speciale de decontare cu bursa;
Tranzacțiile efectuate prin cont curent escrow.

2. Sunt scutite de comisioane la plăți intrabancare:

Plățile din conturi curente necomisionate aferente tragerilor din credite;
Plățile efectuate din conturi de depozite escrow;
Plățile intrabancare către conturile colectoare alocate fondurilor gestionate de BT Asset Management;
Plățile de instrumente de debit certificate.

3. Sunt scutite de comisioane la încasări intrabancare:

Încasările efectuate în următoarele clase de conturi: conturi de evidență a popririlor, kid cont, cont diverse debite, cont pentru lichidare credite;
Încasările efectuate în clasele de depozite colaterale de garanție de bună execuție și garanție gestionară;
Încasările efectuate în clasele de conturi ale cardurilor de credit PF.

Remitere spre încasare

0 RON

Certificare cec

25 RON

NOTA:

Comisioanele percepute de Banca Transilvania pentru tranzacțiile interbancare includ comisioanele TRANSFOND, respectiv BNR, percepute de cele două entități în calitate de administratori ai sistemelor de decontare SENT, respectiv ReGIS, astfel:

 • Pentru încasări efectuate în baza instrumentelor de plată de debit prin compensare pe suport electronic comisionul TRANSFOND este de 0,88 lei/încasare.
 • Pentru instrumentele de plată de debit refuzate comisionul TRANSFOND este de 0,55 lei/refuz.
 • Pentru plăți cu ordin de plată comisioanele percepute de TRANSFOND, respectiv BNR, sunt:

- 0,51 lei/plata pentru tranzac.ii cuprinse între 0 – 49.999,99 lei, comision TRANSFOND pentru procesare prin sistem SENT;

- 6,00 lei/plata pentru tranzac.ii > 50.000 lei (inclusiv) sau orice sumă decontată în regim de urgență, comision BNR pentru procesare prin sistem ReGIS.

în sistem Direct Debit intrabancar

0 RON

serviciul de Direct Debit intrabancar cu opțiunea SMS Direct Debit

2 RON/ luna/ mandat de Direct Debit

Comision suplimentar pentru efectuarea de plăți prin Direct Debit interbancar aplicat la comisionul standard pentru plăți interbancare

min. 0,5 RON –1 RON / tranzacție

Comision pentru refuzul unei instrucțiuni de Direct Debit interbancar datorat clientului

min. 0,5 RON – max. 1 RON/tranzacție

Executarea manuală a ordinelor de plată programată (comision suplimentar de transfer pentru plăți regulate în baza unei convenții)

5 RON/plată

Ordine de plată condiţionată primite:

avizare

0,1%, min 200 RON

verificare (dacă este cazul)

0,1%, min 120 RON

Ordine de plată condiţionate emise

negociabil

comision instituire poprire

15 RON/poprire

comision plată poprire

31 RON/OPH pentru plăți mai mari de 31 RON

comision plată poprire

10 RON/OPH pentru plăți mai mici sau egale de 31 RON

comision suspendare/sistare poprire

15 RON/ poprire

Comision de modificare pentru încasări pe vechile conturi de card (repair charges)

5 RON/ încasare modificată

Internet/Mobile banking persoane fizice abonament lunar

Internet banking BT24  

1 RON/lună

Mobile banking BT24

4 RON/lună

Neo BT

5 RON/lună

Exclusive Phone Banking BT

fie abonament anual

500 RON

fie abonament anual cu plată lunară

50 RON/lună

prima lună de la semnarea contractului

0 RON

Comision de încasare prin platforma online

0 RON

Servicii prestate

standard

1% din valoarea declarată pe perioada de staționare, dar nu mai puțin de 5 RON + TVA

în cazul în care valorile de tezaurizat reprezintă garanții la credite și sunt asigurate

0 RON

Transmiteri telex/fax pentru clienți (altele decat extrasul de cont transmis prin sistemul automat Fax Teller) - taxe bancare


5 RON + TVA

Eliberare extrase de cont

la inițiativa băncii (la ghișeele BT)

0 RON

la cererea clientului

1 RON

Eliberare duplicate după extrasul de cont

3 RON /duplicat

Verificarea la cererea clienților, a unor operațiuni

0 RON

Comunicarea dobânzii practicate de Banca Transilvania la depozite pe o anumită perioadă

0 RON

Informații privind cursurile valutare practicate în perioada anterioară (eliberări de copii după lista cursurilor valabile la o anumită dată)

0 RON

Comisioane pentru servicii la Centrala Incidentelor de Plăți

Răspuns la cerere pentru consultarea unui CNP în fișierul național C.I.P

5 RON + TVA

Comision pentru anularea interdicțiilor C.I.P. în baza unei hotărâri judecătorești definitive

4,5 RON + TVA

Comision consultare Centrala Riscurilor Bancare (CRB) – aplicabil consultărilor CRB pentru non-clienții BT

2,5 RON /consultare + TVA

Comision eliberare adrese la solicitarea clientului (altele decât cele pentru refinanțare): confirmare oficială numere de cont, confirmări pentru societăți de audit, confirmări persoane împuternicite pe contul din bancă

5 RON + TVA

Comision eliberare Instrument de Debit:

eliberare cec

0,3 RON/fila + TVA

eliberare bilet la ordin

0,3 RON/fila + TVA

eliberare cambie având precompletate câmpurile 5–8 din IBAN posesor cu „BTRL”

0,5 RON /fila, exclusiv TVA

Avalizare bilet la ordin cu cash colateral

20 RON

NOTA:

Precompletarea acestor câmpuri garantează că remiterea și încasarea se vor efectua în BT.

Comision deschidere Depozit Escrow pentru persoane fizice

0 RON

Eliberare cambie neavând precompletate câmpurile 5–8 din IBAN posesor cu „BTRL”

0,68 RON /fila, exclusiv TVA

Comisioane aferente instituirii dispoziției testamentare asupra sumelor de bani, valori sau titluri de valoare pe conturile clienților

comision constituire dispoziție testamentară

130 RON + TVA

comision modificare dispoziție testamentară

80 RON + TVA

comision revocare dispoziție testamentară

80 RON + TVA

Eliberarea / Confirmarea de dispoziții de plată operate în prealabil

0 RON

Mică

Medie

Mare

150 RON + TVA + prima de asigurare 0,05% (min. 3 EUR)

200 RON + TVA + prima de asigurare 0,05% (min. 3 EUR)

250 RON + TVA + prima de asigurare 0,05% (min. 3 EUR)

NOTA:

Odată cu tariful se mai achită o garanție de 250 LEI, pentru acoperirea unei eventuale pierderi a cheii.

traducere simplă din limba franceză/engleză/italiană/spaniolă în limba română sau din limba română în limba franceză/engleză/italiană/spaniolă

35 RON/pagina + TVA

traducere specializată din limba română în limba franceză/engleză/italiană/spaniolă sau din limba franceză/engleză/italiană/spaniolă în limba română

45 RON/ pagina + TVA

traducere simplă din limba română în limba germană/maghiară sau din limba germană/maghiară
în limba română

45 RON/ pagina + TVA

traducere specializată din limba română în limba germană/maghiară sau din limba germană/maghiară
în limba română

65 RON/ pagina + TVA

traducere din limba română în alte limbi decât cele menționate anterior/din alte limbi decât cele menționate anterior în limba română

tarif punctual comunicat
 de traducatorul autorizat + TVA

Operațiuni cu titluri de stat

Comision pentru deschidere relație

0 RON

Operațiuni pe piața primară - comision intermediere ofertă:

100.000,01 RON – 500.000 RON

0,15%

500.000,01 RON - 1.000.000 RON

0,10%

peste 1.000.000 RON

0,05%

Operațiuni pe piața secundară

0 RON

Comision înscriere gaj

150 RON

Comision transfer titluri (doar pentru cele care părăsesc BT)

100 RON /serie

Comision cont curent titluri

0 RON

NOTA:

Comisioanelor de mai sus li se adaugă comisioanele percepute de către SAFIR (procesare și decontare, serviciul notarial, administrare centralizată):

Comision pentru procesarea operațiunilor de livrare contra plată (vânzare/cumpărare, operațiuni reversibile, executare garanții prin vânzare)

3 lei/buc

Comision pentru procesarea operațiunilor de livrare fară plată (transfer de portofoliu, executare garanții prin apropriere, substituire operațiuni reversibile, apel în marjă)

4 lei/buc

Comision pentru procesarea evenimentelor de plată (plată de cupon, plată dobânda, răscumpărări)

0,40 lei/buc

Comision pentru operațiunile de piață primară (inclusiv redeschideri de emisiuni)  

10,50 lei/buc

Comision pentru procesarea rezultatelor pieței primare (inclusiv preschimbări)

0,40 lei/buc

Comision pentru procesarea garanțiilor (înregistrare gaj, substituire gaj, titluri în litigiu, transfer beneficiar gaj, transfer portofoliu titluri gajate, eliberare gaj)

4 lei/buc

Comision de administrare centralizată aplicabil deținerilor de instrumente financiare pentru care sistemul SAFIR acționează în calitatea de CSD emitent
– se calculeaza lunar:

1. La valoarea nominală a portofoliului inregistrat la sfârșitul fiecarei zile lucratoare din cadrul lunii de referință se aplică un procent, în funcție de încadrarea portofoliului în tranșe valorice, dupa cum urmează: 0,00049%
(= 500.000.000 lei), 0,00048% (500.000.001 – 10.000.000.000 lei), 0,00047% (>10.000.000.000 lei)
2. Valorile astfel calculate se cumuleaza la sfârșitul lunii, iar rezultatul se împarte la numărul de zile lucratoare din luna respectivă.

Abonamente

Servicii incluse în abonament

Salut

365

Premium


Premium+

Servicii incluse în abonament


0 lei deschidere cont curent în lei

Salut


m

365


m

Premiumm

Premium+


m

Servicii incluse în abonament


0 lei administrare cont curent în lei

Salut


m

365


m

Premiumm

Premium+


m

Servicii incluse în abonament


Acces la contul în lei printr-un card de debit

Salut


Visa
Classic

365


Visa
Classic

PremiumMasterCard
Gold

Premium+


MasterCard
Gold

Servicii incluse în abonament


0 lei comision de emitere a cardului de debit

Salut


m

365


m

Premium-

Premium+


-

Servicii incluse în abonament


0 lei comision de mentenanţă anuală a cardului de debit

Salut


m

365


m

Premiumm

Premium+


m

Servicii incluse în abonament


0 lei comision de eliberare numerar de la ATM BT

Salut


m

365


m

Premiumm

Premium+


m

Servicii incluse în abonament


0 lei comision interogare sold la ATM/POS BT

Salut


m

365


m

Premiumm

Premium+


m

Servicii incluse în abonament


0 lei pentru plăţi intrabancare în lei realizate prin Internet/ mobile banking

Salut


m

365


m

Premiumm

Premium+


m

Servicii incluse în abonament


Acces la BT Pay

Salut


m

365


m

Premiumm

Premium+


m

Servicii incluse în abonament


0 lei pentru acces la NeoBT

Salut


*

365


m

Premiumm

Premium+


m

Servicii incluse în abonament


0 lei pentru încasare interbancară în lei

Salut


*

365


m

Premiumm

Premium+


m

Servicii incluse în abonament


Asigurare de viaţă/ invaliditate MLN**

Salut


-

365


m

Premium-

Premium+


m

Servicii incluse în abonament


Asigurare de călătorie

Salut


-

365


-

Premiumm

Premium+


m

Servicii incluse în abonament


Acces în Business Lounge-urile din Aeroporturile din București și Cluj-Napoca

Salut


-

365


-

Premiumm

Premium+


m

Servicii incluse în abonament


Prioritate în Contact Center (linia VIP)

Salut


-

365


-

Premiumm

Premium+


m

Servicii incluse în abonament


Cost lunar standard

Salut


0 lei/ lună

365


7 lei/ lună

Premium17 lei/ lună

Premium+


20 lei/ lună

Observații:

Abonamentul contractat, precum și facilitățile de cost aferente acestuia intră în vigoare în ziua setării (semnării prezentei cereri) și este valabil până la renunțarea la acesta de către client sau, după caz, până la încetarea relației de afaceri între client și bancă.

*Pentru abonamentul Salut, facilitățile privind cost de 0 lei pentru abonament lunar NeoBT (Internet și mobile banking) și 0 lei comision la încasările interbancare în lei se vor aplica doar dacă clientul a avut creditări ale contului curent de minim 300 lei.

** Dacă persoana fizică beneficiază de abonamentul 365 sau Premium+ nu se va percepe niciun comision suplimentar pentru asigurarea de viaţă/ invaliditate MLN.

Servicii incluse în abonament

Abonament
KID
 (0-14 ani)

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

Servicii incluse în abonament


0 lei deschidere cont curent în lei

Abonament
KID
 (0-14 ani)


m

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


m

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


m

Servicii incluse în abonament


0 lei administrare cont curent în lei

Abonament
KID
 (0-14 ani)


m

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


m

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


m

Servicii incluse în abonament


Acces la contul în lei printr-un card de debit

Abonament
KID
 (0-14 ani)


-

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


Visa
Classic

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


MasterCard
OmniPass

Servicii incluse în abonament


0 lei comision de emitere a cardului de debit

Abonament
KID
 (0-14 ani)


-

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


m

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


-

Servicii incluse în abonament


0 lei comision de mentenanţă anuală a cardului de debit

Abonament
KID
 (0-14 ani)


-

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


m

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


m

Servicii incluse în abonament


0 lei comision de eliberare numerar de la ATM BT

Abonament
KID
 (0-14 ani)


-

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


m

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


m

Servicii incluse în abonament


0 lei comision interogare sold la ATM/POS BT

Abonament
KID
 (0-14 ani)


-

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


m

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


m

Servicii incluse în abonament


0 lei pentru plăţi intrabancare în lei realizate prin Internet

Abonament
KID
 (0-14 ani)


-

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


m

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


m

Servicii incluse în abonament


Acces la BT Pay

Abonament
KID
 (0-14 ani)


-

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


-

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


m

Servicii incluse în abonament


0 lei pentru acces la NeoBT

Abonament
KID
 (0-14 ani)


-

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


-

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


*

Servicii incluse în abonament


0 lei pentru plăţi intrabancare în lei realizate prin mobile banking

Abonament
KID
 (0-14 ani)


-

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


-

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


m

Servicii incluse în abonament


0 lei pentru încasare interbancară în lei

Abonament
KID
 (0-14 ani)


**

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


**

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


*

Servicii incluse în abonament


Asigurare de călătorie

Abonament
KID
 (0-14 ani)


-

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


-

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


m

Servicii incluse în abonament


Chatbot Livia de la BT

Abonament
KID
 (0-14 ani)


m

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


m

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


m

Servicii incluse în abonament


Extraopţiuni disponibile

Abonament
KID
 (0-14 ani)


Kid cont Lei,
Kid cont Euro
Conturi
curente în
valuta EUR/
 FCY

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


Kid cont Lei,
Kid cont Euro
Conturi
curente în
valuta EUR/
 FCY

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


Neo Web
și Neo App
Gratuit*
Conturi
curente în
valuta EUR/
 FCY

Servicii incluse în abonament


Cost lunar standard

Abonament
KID
 (0-14 ani)


0 lei/ lună

Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)


0 lei/ lună

Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)


0 lei/ lună

Observații:

Abonamentul contractat, precum și facilitățile de cost aferente acestuia intră în vigoare în ziua setării (semnării prezentei cereri) și este valabil până la renunțarea la acesta de către client sau, după caz, până la încetarea relației de afaceri între client și bancă.

*Pentru Abonamentului Student facilitățile privind cost de 0 lei pentru abonament lunar NeoBT (Internet și mobile banking) și 0 lei comision la încasările interbancare în lei se vor aplica doar dacă clientul a avut creditări ale contului curent de minim 300 lei.

Observații:

Abonamentul contractat, precum și facilitățile de cost aferente acestuia intră în vigoare în ziua setării (semnării prezentei cereri) și este valabil până la renunțarea la acesta de către client sau, după caz, până la încetarea relației de afaceri între client și bancă.

** Pentru abonamentele KID și College facilitățile privind 0 lei comision la încasările interbancare în lei se vor aplica doar dacă clientul a avut creditări ale contului curent de minim 300 lei.

Operațiuni în valută

Operațiuni cu numerar

Depuneri de numerar în contul persoanelor fizice, efectuate la ghișeul băncii de terțe persoane

10 lei/depunere

Depundei de numerar în contul persoanelor fizice, efectuate la ghișeul băncii de titular/împuternicit/delegat

0 RON

Depuneri de numerar în contul persoanelor fizice, efectuate cu card BT, prin intermediul terminalelor existente în unitățile BT (BT Express, BT Express Plus)

0 RON

Depunere numerar în moneda metalică

negociabil

Eliberări de numerar:

0–10.000 EUR (sau echivalent)

0,5% din suma tranzacției, min. 3 EUR (sau echivalent)

10.000,01–99.999,99 EUR (sau echivalent)

1% din suma tranzacției

= 100.000 EUR (sau echivalent)

1,5% din suma tranzacției

Retragerea sumelor trase din credit

0 EUR

NOTA:

1. Pentru operațiunile în altă valută decât valuta contului, la solicitarea clientului, se pot face conversii utilizându-se paritățile stabilite de BT.

2. Debitele aferente operațiunilor prin cont curent se penalizeaza cu 10% / an la valoarea sumei înregistrată ca descoperit de cont neautorizat.

3. Pentru ridicările de numerar se vor respecta următoarele:

Moneda: EUR, USD Suma

Programare

≤ 5.000

-

5.001–50.000

cu minim 24 de ore în avans

50.001–150.000

cu minim 48 de ore în avans

> 150.000

cu minim 48 de ore în avans

Alte valute

cu minim 48 de ore în avans

Operațiuni cu cecuri

Eliberari de cecuri bancare

0,50% min. 10 EUR

Taxe de înregistrare, preluare și remitere a cecurilor bancare în valută și a cecurilor de călătorie:

cec cu valoare < 5.000 EUR

1,50%, min. 40 EUR / cec

cec cu valoare ≥ 5.000 EUR

1,50%, max. 300 EUR / cec

Pentru cecurile în valoare ≥ 5.000, se percepe și comision de curier special;

Cecurile de călătorie nu se plătesc pe loc, se procesează în regim de cecuri bancare.

Pentru operațiunile de emiteri și remiteri de cecuri valutare comisioanele se percep în valuta cecului.

Cecuri anulate (la prezentarea în original a cecurilor emise de către BT) sau restituite neonorate (a cecurilor remise spre încasare)

10 EUR / cec

Comision stop payment

comision mesaj swift

NOTA:

Pentru toate operațiunile de mai sus se adaugă și comisioanele băncilor corespondente.

Operațiuni cu ordine de plată

Emitere ordine de plată: în tranșe, în funcţie de valoarea operaţiunilor, după cum urmează:

Primirea ordinelor de plată

de la alte bănci în favoarea clienţilor BT

0 RON

de la alte bănci din ordinul și / sau în favoarea clienţilor altor bănci cu sediul în ţară sau în străinătate

pe tranșe, conform punctului
 anterior

Modificări / anulări

30 EUR

Plăţi intrabancare la ghișeu

2 EUR

Plăţi intrabancare prin Internet/mobile banking

0 RON

Plăţi interbancare

în altă valută la ghișeu decât Euro sau către un beneficiar având cont la o altă bancă din afara zonei SEPA

0.2% min 20 EUR,
max. 800 EUR (comision
 SWIFT/TRANSFOND inclus)

Plată interbancară la ghișeu în Euro către un beneficiar având cont la o bancă din zona SEPA

Pe tranșe, în funcţie de valoarea operaţiunii:

de la 0 la 50.000 RON în echivalent EUR (inclusiv)

9 RON în echivalent EUR

sume > 50.000 RON în echivalent EUR

20 RON în echivalent EUR

prin canale electronice în altă valută decât Euro sau către un beneficiar având cont la o altă bancă din afara zone SEPA (Internet/mobile banking)

0.1% min 15 EUR, max.
600 EUR (comision SWIFT/
TRANSFOND inclus)

Plată interbancară prin canale electronice în Euro către un beneficiar având cont la o bancă din zona SEPA (Internet/mobile banking)

Pe tranșe, în funcţie de valoarea operaţiunii:

de la 0 la 1.000 RON în echivalent EUR

2,5 RON în echivalent EUR

de la 1.000 RON inclusiv, până la 50.000 RON în echivalent EUR

5 RON în echivalent EUR

sume ≥ 50.000 lei în echivalent EUR

10 RON în echivalent EUR

Plăți interbancare instant în EUR, prin canale electronice, către un cont deschis la o bancă din zona SEPA care a aderat la TIPS (Target Instant Payment Settlement)

Pe tranșe, în funcţie de valoarea operaţiunii:

de la 0 la 1.000 RON în echivalent EUR

2,5 RON în echivalent EUR

de la 1000 lei până la 50.000* RON în echivalent EUR

5 RON în echivalent EUR

sume ≥ 50.000 RON în echivalent EUR

N/A

NOTA:

Suma maximă care poate fi platită interbancar instant în EUR este de 1.000 eur/plată.

Comision de procesare și comunicare în regim de urgenţă a efectuării plăţilor în valută

1 – 150.000 EUR

25 EUR / plată

peste 150.000 EUR

75 EUR / plată

NOTA:

Comisionul se percepe împreună cu comisioanele aferente operaţiunii. Operaţiunea comisionată se efectuează cu data valutară din aceeași zi sau cu 1 zi dată valutară, iar mesajul swift final se transmite la sucursală în ziua efectuării operaţiunii.

Transferuri multiple în valută între clienţii BT – transferuri care au beneficiari finali persoane fizice și care au fost intermediate de un client BT (recepţia fondurilor din străinatate și redistribuirea spre clienţi BT persoane fizice

10 EUR / transfer

Ordine de plată condiţionate primite

avizare

0,1%, min. 50 EUR

verificare (dacă este cazul)

0,1%, min. 30 EUR

Ordine de plată condiţionate emise

negociabil

Comision de modificare pentru încasări valutare cu detalii incorecte (repair charges)

5 EUR /încasare
 valutară modificată

Comision încasări valutare cu back-value-date, reţinut de la banca clientului plătitor

30 EUR
amendament, la
care se adaugă
marja de risc și
 dobânda EONIA

Comision investigaţii încasări/plăţi valutare

20 EUR

Comision avalizare bilete la ordin și cambii cu depozit colateral

0,15% / trimestru
sau fracțiune de
trimestru, minim
 50 USD

Operațiuni de plată valutară

Operaţiuni de cumpărare / vânzare valută contra monedă naţională

0 RON

Întârzieri la decontarea tranzacţiilor valutare

lei

dobânda de overdraft

valută

dobânda LIBOR + 3 puncte procentuale

Operaţiuni forward

dobânda la vedere

bonificarea depozitului colateral

Comisioane pentru operațiuni cu instrumente financiare pe piețe internaționale (BT – agent custode)

Comision custodie (EUROCLEAR/CLEARSTREAM)

0,10%/an, încasat lunar

Comisioane plată

25 EUR negociabil/plată

Taxă amendament / anulare

15 EUR/operațiune

Încasare cupon

15 EUR/operațiune

Tax reclaim

70 EUR/operațiune

NOTA:

Toate comisioanele sunt purtătoare de TVA.

Diverse

Comision poștă rapidă: DHL, alte sisteme

tariful poștal în vigoare + TVA

Comision mandat poștal, remitere cecuri sau alte efecte

tariful poștal în vigoare

Comision pentru confirmări de operaţiuni sau solduri ale conturilor, solicitate de alte bănci

perceput pe bază de
reciprocitate (comision egal cu
cel perceput de fiecare bancă în
 parte + TVA)

Comision pentru preschimbare valută uzată (EUR și USD)

10% pentru depuneri de valută
uzată din gradul B, atunci
când proporția valutei uzate
 depășeste 5% din totalul sumei

NOTA:

Preschimbarea valutei uzate se face numai pentru clienţi BT la operaţiuni în conturi

Comision Consultare Biroul de Credit (BC) – aplicabil consultărilor BC pentru non-clienţii BT

1,1 EUR/consultare + TVA

Transmiterea extrasului de cont sau soldului unui cont prin mesaj swift

abonament lunar 25 EUR / extras
 sau sold, pentru fiecare valută

Comision deschidere Depozit Escrow pentru persoane fizice

0 RON

Efectuarea de plăţi în sistem Direct Debit:

plăţi în sistem Direct Debit intrabancar

0 RON

serviciul de Direct Debit intrabancar cu opţiunea SMS Direct Debit

2 RON (echivalent în valuta contului)/ lună
 / mandat de direct debit

Toate comisioanele sunt stabilite în EUR, însă ele pot fi percepute în echivalent lei sau alte valute convertibile, conform solicitării clientului, la paritatea de conversie a BNR din ziua încasării lor. Comisioanele în valută care se percep în “echivalent lei” se încasează la cursul de referinţă stabilit de BNR, valabil pentru ziua încasării lor. Comisioanele reţinute de băncile corespondente, se percep de la clienţii care au ordonat operaţiunile în valută.

ⁱ (a) Comisioanele pentru operațiuni cu ordine de plată enumerate la acest punct nu includ comisioanele percepute de băncile intermediare.

 • Pentru plățile sub DSP* efectuate la ghișeu, cuantumul acestor comisioane se va calcula și comunica clientului în sucursalele și agențiile BT, înainte de orice tranzacție.
 • Pentru plățile sub DSP* efectuate prin serviciul de Internet banking, cuantumul acestor comisioane este la dispoziția clienților în aplicația utilizată
 • Pentru plățile non-DSP*, comisioanele băncilor intermediare se comunică clientilor și se rețin ulterior efectuării plății și vor fi suportate astfel:
  • În cazul plăților cu opțiunea “OUR” de către clientul BT ordonator al plății
  • În cazul plăților cu opțiunea “BEN” de către beneficiarul plății
 • - Pentru plățile valutare care necesită modificări (de ex. neconcordanța între nume și cont beneficiar, cont beneficiar și valuta trimisă) este posibil ca banca beneficiară să rețină un comision suplimentar (repair charges); în acest caz, comisionul solicitat de banca beneficiară / plata valutară modificată se comunică clienților și se rețin ulterior efectuării plății, pe măsură ce sunt primite de la banca beneficiară.

*DSP – Directiva Serviciilor de plăți :

 • Plăți DSP - vor include plățile către țările DSP în monedele DSP
 • Țările DSP: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Croația. Monedele DSP utilizate în Banca Transilvania: EUR, coroana daneză (DKK), franc elvețian (CHF), lira sterlină (GBP), coroana norvegiană (NOK), zlotul polonez (PLN), coroana cehă (CZK), leu (RON), coroana suedeză (SEK), forint maghiar (HUF)

*SEPA – Single Euro Payments Area

Țările SEPA:
Statele membre ale Uniunii Europene:

 • Statele zonei euro: Austria, Belgia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania şi Slovenia;
 • Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Suedia și Marea Britanie;
 • Statele membre ale Spațiului Economic European (European Economic Area – EEA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
 • Elveția şi Monaco.

SEPA se va extinde și în următoarele teritorii, considerate parte a Uniunii Europene (Art. 299 Tratatul de la Roma): Martinica, Guadalupe, Guiana Franceză, Reunion, Gibraltar, Azore, Madeira, Insulele Canare, Ceuta și Melilla și Insulele Aland

Nu se reține comision de banca corespondentă pentru plățile SEPA.

(b) Pentru încasările ai căror plătitori au ales opțiunea “SHA” sau “BEN”, comisioanele băncilor intermediare se comunică clienților și se rețin în același timp cu efectuarea incasării.

Transferurile de încasări și plăți valutare trebuie să corespundă criteriilor de legalitate care decurg din cadrul de reglementare legislativ și intern în vigoare. În funcție de riscurile asociate tranzacțiilor din perspectiva spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiuni internaționale, Banca Transilvania:
i) nu onorează nici un fel transferuri cu indicii de țări sub sancțiuni/restricții internaționale: Cuba, Iran, Siria, Sudan, Sudanul de Sud,  Coreea de Nord, Belarus, Regiunea Transnistria din Republica Moldova și Regiunile Crimeea, Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson din Ucraina, Afganistan și Venezuela.
ii) solicită prezentarea de documente justificative pentru procesarea de transferuri către/dinspre țările:  Republica Democrată Congo, Zimbabwe, Myanmar/Burma, Libia, Irak , Federația Rusă și Ucraina  (suplimentar, în cazul plăților este necesară completarea Declarației pe propria răspundere pentru informarea clienților cu privire la riscul de blocare al fondurilor).

 • Statele zonei euro: Austria, Belgia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania şi Slovenia;
 • Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Suedia și Marea Britanie;
 • Statele membre ale Spațiului Economic European (European Economic Area – EEA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
 • Elveția şi Monaco.

Toate comisioanele sunt stabilite în EUR, însă ele pot fi percepute în echivalent lei sau alte valute convertibile, conform solicitării clientului, la paritatea de conversie a BNR din ziua încasării lor. Comisioanele în valută care se percep în “echivalent lei” se încasează la cursul de referinţă stabilit de BNR, valabil pentru ziua încasării lor. Comisioanele reţinute de băncile corespondente, se percep de la clienţii care au ordonat operaţiunile în valută.

ⁱ (a) Comisioanele pentru operațiuni cu ordine de plată enumerate la acest punct nu includ comisioanele percepute de băncile intermediare.

 • Pentru plățile sub DSP* efectuate la ghișeu, cuantumul acestor comisioane se va calcula și comunica clientului în sucursalele și agențiile BT, înainte de orice tranzacție.
 • Pentru plățile sub DSP* efectuate prin serviciul de Internet banking, cuantumul acestor comisioane este la dispoziția clienților în aplicația utilizată
 • Pentru plățile non-DSP*, comisioanele băncilor intermediare se comunică clientilor și se rețin ulterior efectuării plății și vor fi suportate astfel:
  • În cazul plăților cu opțiunea “OUR” de către clientul BT ordonator al plății
  • În cazul plăților cu opțiunea “BEN” de către beneficiarul plății
 • - Pentru plățile valutare care necesită modificări (de ex. neconcordanța între nume și cont beneficiar, cont beneficiar și valuta trimisă) este posibil ca banca beneficiară să rețină un comision suplimentar (repair charges); în acest caz, comisionul solicitat de banca beneficiară / plata valutară modificată se comunică clienților și se rețin ulterior efectuării plății, pe măsură ce sunt primite de la banca beneficiară.

*DSP – Directiva Serviciilor de plăți :

 • Plăți DSP - vor include plățile către țările DSP în monedele DSP
 • Țările DSP: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Croația. Monedele DSP utilizate în Banca Transilvania: EUR, coroana daneză (DKK), franc elvețian (CHF), lira sterlină (GBP), coroana norvegiană (NOK), zlotul polonez (PLN), coroana cehă (CZK), leu (RON), coroana suedeză (SEK), forint maghiar (HUF)

*SEPA – Single Euro Payments Area

Țările SEPA:
Statele membre ale Uniunii Europene:

 • Statele zonei euro: Austria, Belgia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania şi Slovenia;
 • Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Suedia și Marea Britanie;
 • Statele membre ale Spațiului Economic European (European Economic Area – EEA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
 • Elveția şi Monaco.

SEPA se va extinde și în următoarele teritorii, considerate parte a Uniunii Europene (Art. 299 Tratatul de la Roma): Martinica, Guadalupe, Guiana Franceză, Reunion, Gibraltar, Azore, Madeira, Insulele Canare, Ceuta și Melilla și Insulele Aland

Nu se reține comision de banca corespondentă pentru plățile SEPA.

(b) Pentru încasările ai căror plătitori au ales opțiunea “SHA” sau “BEN”, comisioanele băncilor intermediare se comunică clienților și se rețin în același timp cu efectuarea incasării.

Transferurile de încasări și plăți valutare trebuie să corespundă criteriilor de legalitate care decurg din cadrul de reglementare legislativ și intern în vigoare. În funcție de riscurile asociate tranzacțiilor din perspectiva spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiuni internaționale, Banca Transilvania:
i) nu onorează nici un fel transferuri cu indicii de țări sub sancțiuni/restricții internaționale: Cuba, Iran, Siria, Sudan, Sudanul de Sud,  Coreea de Nord, Belarus, Regiunea Transnistria din Republica Moldova și Regiunile Crimeea, Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson din Ucraina, Afganistan și Venezuela.
ii) solicită prezentarea de documente justificative pentru procesarea de transferuri către/dinspre țările:  Republica Democrată Congo, Zimbabwe, Myanmar/Burma, Libia, Irak , Federația Rusă și Ucraina  (suplimentar, în cazul plăților este necesară completarea Declarației pe propria răspundere pentru informarea clienților cu privire la riscul de blocare al fondurilor).

 • Statele zonei euro: Austria, Belgia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania şi Slovenia;
 • Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Suedia și Marea Britanie;
 • Statele membre ale Spațiului Economic European (European Economic Area – EEA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
 • Elveția şi Monaco