Ai încercat NeoBT?

Noul online banking Banca Transilvania, care va înlocui foarte curând actuala platformă.

Din NeoBT, ai acces online la conturile tale și poți face toate operațiunile pe care le faci acum din BT24. În plus, beneficiezi de funcționalități suplimentare.

Documente utile în relația cu BT.

Informații utile

Vă aducem la cunoștință implementarea în cadrul Uniunii Europene a Standardului Comun de Raportare (CRS) prin Directiva 2014/107/UE privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, având că scop o mai bună colectare a taxelor și impozitelor și diminuarea fraudei și a evaziunii fiscale transfrontaliere.

În acest sens, multiple state au semnat acorduri pentru schimbul de informații în domeniul fiscal, printre care și România.

Lista actualizată a statelor implicate în mecanismul de raportare automată
z PDF

În consecință, și în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1939/2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 648/24.08.2016, Banca Transilvania va aduce la cunoștință condițiile de selectare și declarare a datelor conturilor/ clienților, pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin conform prevederilor noului Cod de Procedura Fiscală, intrat în vigoare la dată de 01.01.2016.

Astfel, alături de celelalte bănci din România, Banca Transilvania S.A. are obligația de a raporta Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), informații cu privire la conturile clienților deschise la Banca Transilvania, dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1939/2016.


Informațiile care urmează să fie raportate cu privire la conturi, în cazul îndeplinirii criteriilor din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1939/2016, sunt următoarele:

1. În cazul clienților persoane fizice, se vor raporta următoarele:

 • numele, adresa, țară de rezidență (dacă este diferită de România), numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) și dată și locul nașterii, după caz;
 • numărul de cont sau echivalentul sau funcțional în absența unui număr de cont;
 • soldul sau valoarea contului.

2. În cazul clienților persoane juridice se vor raporta următoarele:

 • denumirea, adresa, țară de rezidență (dacă este diferită de România), numărul/numerele de identificare fiscală (NIF).
 • în cazul în care persoană juridică este în relație directă cu mai multe persoane care fac obiectul raportării (aceștia având calitatea de beneficiari reali), se vor comunica și datele cu privire la aceste persoane, conform celor detaliate la punctul 1.

Vă rugăm să consultați Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1939/2016 pentru informații suplimentare cu privire la detaliile comunicate către A.N.A.F., în fiecare caz în parte.

Toate informațiile raportate către A.N.A.F., se vor comunica în moneda contului raportat, respectiv se vor comunica în anul curent pentru anul anterior (de exemplu în 2017 pentru 2016).

În cazul în care îndepliniți criteriile de raportare, va recomandăm actualizarea datelor dumneavoastră din evidențele Băncii Transilvania, respectiv completarea și depunerea la sediul oricărei unități a băncii a unei „Declarații de rezidență fiscală”. Puteți descarcă declarația direct din această secțiune. Tot ceea ce trebuie să faceți este să o completați, semnați și apoi să o lăsați într-o unitate a băncii.

Declarație de rezidență fiscală – persoane fizice
z PDF
Declarație de rezidență fiscală – persoane juridice
z PDF

Banca Transilvania S.A. prelucrează datele cu caracter personal în conformitate prevederile detaliate în Politica de confidențialitate BT.

Informații detaliate despre Standardul Comun de Raportare (CRS)
z PDF

De asemenea, va informăm că, începând cu dată de 21.06.2010, a intrat în vigoare Ordonanță de Urgență a Guvernului 50/09.06.2010 privind contractele de credit pentru consumatori, act normativ care transpune în legislația românească prevederile Directivei Europene nr. 2008/48/CE.

Va invităm să consultați formă actualizată a documentelor enumerate anterior, precum și a contractelor de credit aferente facilității de linie de credit acordată în contul curent de persoană fizică (overdraft) și cardurilor de credit destinate persoanelor fizice, accesând linkurile de mai jos, sau în orice unitate Banca Transilvania. Profităm de ocazie pentru a va informa că un exemplar al contractelor menționate mai sus îl veți primi - gratuit - în orice locație Banca Transilvania.

Pentru informații suplimentare va așteptăm în orice unitate Banca Transilvania sau va stăm la dispoziție la adresa de E-mail contact@bancatransilvania.ro.

Din 27 ianuarie 2018 intră în vigoare Legea 258/2017 care tratează 3 aspecte: comparabilitatea comisioanelor, mobilitatea conturilor și accesul la servicii bancare pentru persoanele vulnerabile financiar.

1. În Banca Transilvania, aceasta va fi aplicată astfel: pentru clienți persoane fizice, cu o distincție  clară între:

 • Persoanele vulnerabile din punct de vedere financiar – definite ca acele persoane al căror venit lunar nu depășește echivalentul a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie, previzionat în ultima prognoză macroeconomică, de toamnă, sau ale căror venituri nu depășesc acest prag 6 luni consecutive. Aceasta înseamnă un venit brut de 3.260 lei/ lună.
 • Restul clienților persoane fizice.

2. Se introduce o nouă terminologie:

 • Contul curent este denumit „cont de plăți”;
 • Serviciile disponibile prin contul de plăți se împart în:
  • Servicii de bază: (a) deschidere, administrare și închidere cont de plăți; (b) depunere fonduri; (c) retrageri de numerar; (d) plăți.
  • Alte servicii.

3. Reguli de comisionare distinctă a contului de plăți cu servicii de bază aplicabile persoanelor fizice vulnerabile din punct de vedere financiar.

4. Autoritatea competentă abilitată să asigure aplicarea și respectarea legii: ANPC.

5. Procedura actuală de mobilitate a conturilor: operațiuni/ acțiuni/ documente suplimentare de utilizat, completat și transmis între părți.

 • Schimbarea conturilor sau serviciul de schimbare a conturilor reprezintă transferul de la o bancă la alta, la cererea clientului persoană fizică, fie al informațiilor referitoare la toate sau la unele dintre ordinele de plată programate pentru transferurile de credit, debitările directe recurente și încasările prin transferuri de credit recurente, executate într-un cont de plăți, fie al eventualului sold pozitiv al contului de plăți dintr-un cont de plăți într-altul sau ambele, cu sau fără închiderea vechiului cont de plăți. În cazul în care un client solicită un astfel de serviciu, trebuie să completeze o cerere dedicată la banca la care dorește să își transfere contul, urmând ca după aceasta, banca destinatară sa contacteze banca la care contul a fost deschis inițial și să solicite comunicarea unor informații specifice în vederea procesării solicitării.
Autorizare privind schimbarea contului de plăți
z PDF
Document de informare cu privire la comisioane
z PDF
Anulare autorizare privind schimbarea contului de plăți
z PDF
Serviciul de schimbare a conturilor sau schimbarea conturilor
z PDF
Câteva întrebări și răspunsuri despre aplicabilitatea Legii 258/2017
z PDF
Condiții de accesare & utilizare a contului de plăți în LEI cu servicii de bază, destinat persoanelor fizice vulnerabile financiar
z PDF