This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Garantarea depozitelor

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare este singură instituție din România care are misiunea de a garanta depozitele constituite la instituțiile de credit participante la Fond, precum și de a plăti compensații către deponenții garantați, în limita plafonului de garantare și a altor condiții stabilite prin lege, atunci când depozitele devin indisponibile.

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare garantează depozitele, în orice moneda, la instituțiile de credit participante la Fond, în limitele și condițiile prevăzute de lege. Excepție de la plata compensațiilor fac depozitele care se încadrează în categoriile negarantate, așa cum sunt prezentate în lista depozitelor excluse de la garantare, conform prevederilor Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.

Depozitele deținute de persoane fizice sau juridice la instituțiile participante la Fond sunt garantate prin lege de către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare în limita plafonului de 100.000 de euro, în echivalent lei.

Depozitele constituite de persoane fizice rezultând din:

  • tranzacții imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinație locative;
  • evenimentul pensionarii, disponibilizării, din situația de invaliditate sau deces al deponentului;
  • încasarea unor indemnizații de asigurare sau a unor compensații pentru daune rezultate din infracțiuni sau pentru condamnări pe nedrept.

Sunt acoperite peste echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, pentru o perioada de 12 luni de la dată la care suma a fost creditată în cont la Banca sau de la dată la care depozitele pot fi transferate legal la o altă instituție de credit.

Încadrarea sumelor în cele trei categorii menționate mai sus, se face pe baza documentelor justificative prezentate de către client băncii.

În cazul în care depozitele la o instituție de credit participantă la Fond devin indisponibile, FGDB va asigura plata compensațiilor, în limita plafonului de garantare. Plata compensațiilor se face numai în lei.

Prin compensație, conform legii, se înțelege suma pe care Fondul o plătește fiecărui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numărul acestora, în limita plafonului de garantare și în condițiile prevăzute de Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a Depozitelor Bancare.

Nivelul compensației se calculează astfel: din suma tuturor depozitelor garantate pe care o persoană le deține la respectivă instituție de credit (la momentul în care acestea au devenit indisponibile) se scade valoarea totală a datoriilor exigibile pe care le are până la acea dată către instituția de credit.

Plata Compensației se face în moneda națională, indiferent de moneda depozitului/depozitelor.

Termenul de începereplății compensațiilor este de 7 de zile lucrătoare de la dată când depozitele au devenit indisponibile.

Documentul „INFORMAȚII DEPONENȚI” cuprinde „lista depozitelor excluse de la garantare” și „formularul pentru informaţii oferite deponenților” conform cu prevederile Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.