This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.
BT, cel mai puternic brand românesc
20 Septembrie 2023   •   17:00
 • Înapoi
 • | Prima pagină
 • Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru obținerea unui credit BT de nevoi personale exclusiv online

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru obținerea unui credit BT de nevoi personale exclusiv online

Cine este operatorul datelor personale?

BANCA TRANSILVANIA S.A. (în continuare „banca” sau „BT”) instituție de credit, persoană juridică română, cu datele de identificare și contact prezentate în secțiunea III din Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, oferă clienților săi persoane fizice posibilitatea de a obține un credit de nevoi personale exclusiv online (denumit în continuare și „credit BT full online”).

În nota generală indicată mai sus, care este parte integrantă din Politica de confidențialitate BT de pe site-ul Bancii Transilvania, regasesti si informatii despre drepturile de care beneficiezi in legatura cu prelucrarea datelor tale personale in calitatea de client BT, despre modalitățile în care poți să ți le exerciti sau despre cum poți contacta responsabilul cu protecția datelor desemnat de BT (DPO BT).

Dacă vrei să aplici pentru obținerea unui credit BT full online îți vom prelucra datele cu caracter personal în mai multe scopuri și temeiuri legale; noi singuri, că operator exclusiv al datelor sau, după caz, împreună cu alți operatori asociați nouă.

În cazul în care alegi un astfel de credit cu asigurare atașată, te rugăm să ai în vedere că asigurătorul este cel care prelucrează în calitate de operator datele tale personale necesare pentru emiterea și gestionarea poliței de asigurare, iar banca acționează doar în calitate de persoană împuternicită a asiguratorului pentru această prelucrare.

În ce temeiuri prelucrăm datele și ce se întâmplă dacă refuzi că ele să fie prelucrate?

Prelucrările de date personale realizate de BT în contextul aplicării și, după caz, al contractării unui credit BT full online au la baza următoarele temeiuri:

 • obligațiile legale la care e supusă BT prin diverse acte normative,
 • încheierea/executarea contractului de credit sau parcurgerea pașilor necesari în vederea încheierii acestuia,
 • interesul nostru legitim și/sau al unor terți, (ex. interesul de prevenire a fraudelor sau interesul legitim de a consulta situația ta în evidențele Biroului de Credit SĂ pentru evaluarea bonității tale),
 • consimțământul tău, cum ar fi cel pentru consultarea veniturilor tale în baza de date a ANAF.

Atunci când legea ne obligă să realizăm unele prelucrări de date personale sau când ele sunt necesare pentru încheierea contractului de credit, dacă refuzi prelucrarea lor, BT nu va putea analiză cererea ta sau, după caz, nu vei putea să contractezi creditul BT full online.

Pentru prelucrările bazate pe interesul legitim al BT sau al unor terți, refuzul de a-ți fi prelucrate datele poate face imposibilă analizarea cererii tale sau obținerea creditului BT full online.

Dacă prelucrările datelor personale se bazează pe consimțământul tău (ex. interogarea veniturilor în ANAF), îți vom solicită acest acord la momentul potrivit pe fluxul online, astfel încât tot procesul să fie cât mai transparent față de ține. Dacă refuzi să ne acorzi acest consimțământ, nu poți obține creditul exclusiv online, dar ai posibilitatea să aplici pentru el într-o unitate BT, unde va trebui să ne dovedești prin altă modalitate veniturile pe care le realizezi (ex. adeverință de venit de la angajatorul tău).

Pentru ce scopuri prelucrăm datele personale, care sunt datele, pentru ce perioada le păstrăm și cui putem să le dezvăluim?

În următoarele rânduri îți prezentăm distinct scopurile în care ar urmă să prelucrăm datele personale pentru că tu să poți aplică și, după caz, să contractezi un credit BT full online.

În funcție de scopul prelucrării, vei avea prezentate informațiile despre perioada de stocare a datelor tale, categoriile de destinatari ai datelor, existența unor procese decizionale automatizate, precum și drepturile de care beneficiezi în legătură cu prelucrarea datelor tale.

De asemenea, te rugăm să ai în vedere că, dacă vei continuă parcurgerea fluxului din acest punct, vor deveni date asociate persoanei tale, și următoarele informații despre condițiile preliminare, despre care ne-ai spus că le intrunesti: ai o vechime în muncă mai mare de 3 luni, ai încheiat un contract de muncă pe perioada nedeterminată. Vom verifică aceste date, pentru a ne asigura că ești eligibil pentru a obține creditul BT full online.

A. Date personale prelucrate pentru verificarea identității, în vederea prevenirii fraudelor, a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru confirmarea calității de Client BT și a condițiilor de eligibilitate

Legislația care ne este aplicabilă ne obligă să verificăm identitatea persoanelor cu care încheiem sau ne pregătim să încheiem diferite contracte. De asemenea, avem interesul legitim de a preveni tentativele de fraudă prin furt de identitate în mediul online. Totodată, pentru că oferim posibilitatea de a obține un credit BT full online doar persoanelor fizice care sunt deja clienți BT, este necesar să ne asigurăm că ai această calitate.

Când o persoană solicită un credit într-o unitate BT, i se verifică identitatea pe baza actului de identitate prezentat în original. În baza acestuia îi verificăm și calitatea de client BT. În mediul online nu avem această posibilitate, însă, în funcție de canalul pentru care aplici pentru creditul BT full online vom realiza diferite verificări, astfel: 

Dacă aplici pentru creditul full online pe site-ul BT, îți vom solicita codul numeric personal (CNP), numărul de telefon și adresa de e-mail pe care le-ai declarat în evidențele băncii. Pe baza datei nașterii extrase din CNP, ne vom asigura și că ești major, aceasta fiind o condiție pentru acordarea oricăror credite BT.

Către datele de contact vom trimite câte un cod unic (OTP – one time password), pe care va fi necesar să îl înscrii în câmpul dedicat al formularului online pentru ca identitatea și calitatea ta de client BT să poată fi confirmate. Dacă nu mai utilizezi numărul de telefon și / sau adresa de e-mail pe care le-ai declarat anterior băncii, este necesar să ți le actualizezi la noi ca să poți formula cererea pentru un credit BT full online.

Dacă reușim să te identificăm în evidențele băncii în urmă parcurgerii pașilor de mai sus, datele tale de identitate cu care ești înregistrat la BT vor fi folosite pentru completarea cererii de credit, pentru emiterea certificatului digital necesar pentru semnarea electronică a documentației, precum și pentru completarea contractului de credit, dacă cererea îți este aprobată.

Dacă aplici pentru creditul full online din NeoBT, îți vom verifica identitatea pe baza procesului de identificare/autentificare a userilor NeoBT despre care regăsești detalii în Politica de confidențialitate Neo BT.

Cât privește datele de contact, numărul de telefon îl vom folosi pentru a valida că este declarat la BT și că e folosit de ține, pentru a te anunță că poți semna electronic documentația de credit, pentru semnarea efectivă, dar și pentru a te înștiința când suma aprobată îți este virată în cont (dacă vei finaliza semnarea contractului de credit). Pe e-mailul declarat la BT e posibil să îți trimitem coduri de validare, pentru a ne asigura că este folosit de ține, un mesaj prin care poți relua completarea formularului (dacă ai întrerupt-o la anumite momente), îți vom comunica și reaminti că poți semna electronic documentația de credit și îți vom trimite contractul de credit după semnare.

În cazul în care, în orice moment anterior semnării cererii de credit vei renunta sau vei întrerupe din alte motive fluxul de aplicare pentru creditul BT full online, vei putea să îl reiei timp de 30 de zile. Dacă nu reiei fluxul în această perioada, datele completate specific pentru cererea de credit, vor fi șterse după 90 de zile de când ai inițiat fluxul. Perioada de păstrare a datelor după momentul semnării cererii de credit diferă în funcție de situație - respectiv dacă ajungi sau nu să închei contractul de credit - și îți va fi prezentată distinct în secțiunile următoare.

B. Date personale prelucrate pentru analiză cererii de credit, inclusiv procese decizionale automatizate bazate pe crearea de profile

Ca să analizăm cererea prin care aplici pentru un credit BT full online, prelucrăm informații ce te privesc, atât în evidențele noastre interne, cât și în evidențele Biroului de Credit, în care consultăm situația ta. Toate informațiile legate de această prelucrare le regăsești la pct. I și ÎI din această secțiune, dar îți vor fi puse la dispoziție și în cadrul cererii de credit pe care o vei primi pentru a o semna electronic.

Pentru că este esențial să îți putem furniza un răspuns rapid la cererea ta de credit adresată online trebuie să știi că e posibil să luăm decizia acordării creditului tău bazându-se pe prelucrarea exclusiv automată a datelor, decizie despre care găsești detalii în cele ce urmează, la pct. II (5).


1. Datele de identificare ale operatorilor

Banca Transilvania S.A. și Societatea Biroul de Credit S.A., persoană juridică română cu sediul în București, str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, în calitate de operatori asociați, prelucrează datele tale cu caracter personal, cu bună credință, în mod echitabil și transparent, în scopuri determinate și legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administrează Sistemul Biroului de Credit, în care sunt prelucrate datele cu caracter personal în legătură cu activitatea de creditare desfășurată de Participanți.

Participanții la Sistemul Biroului de Credit sunt instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de asigurări și societăți de recuperare creanțe, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.


2. Temeiul legal și scopul prelucrării

Banca Transilvania S.A. și Biroul de Credit prelucrează datele tale personale în baza interesului legitim al Participanților și al Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării, facilitării accesului la creditare și prevenirii îndatorării excesive a persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii și la reducerea riscului de credit, precum și prevenirii utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii.

Banca Transilvania S.A. are obligația, conform reglementărilor legale în vigoare, să evalueze capacitatea ta de rambursare a creditului, înainte de încheierea unui contract de credit și pe parcursul derulării acestuia. În acest scop, Banca Transilvania S.A. prelucrează informațiile indicate la punctul (4), înregistrate pe numele tău în evidențele proprii și le transmite către Biroul de Credit în vederea prelucrării de către această instituție și a consultării acestora de către oricare Participant, în scopul inițierii sau derulării unei relații de creditare, precum și asigurării produselor de tip credit.


3. Obligația furnizării datelor și consecințele nerespectării acesteia

Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară în scopul menționat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele tale personale, necesare realizării scopului menționat mai sus, va conduce la imposibilitatea Băncii Transilvania S.A. de a-și îndeplini obligațiile legale în legătură cu acordarea creditului.


4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit

 • date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal sau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfășoară profesii liberale sau cod țară și serie/număr pașaport pentru persoanele nerezidente, adresa de domiciliu/reședința, numărul de telefon, data nașterii;
 • date referitoare la angajator: adresa angajatorului, dată înscrierii acestei informații, CUI;
 • date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul și denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, dată acordării, durata contului, sumele acordate, sumele datorate, dată actualizării, valută, frecvența plăților, suma plătită, rată lunară, sumele restante, numărul de zile de întârziere, dată primei restante, categoria de întârziere, dată ultimei plăti;
 • date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea în plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței;
 • date referitoare la relațiile cu alte conturi: informații referitoare la produse de tip credit la care persoană vizată are calitatea de codebitor și/sau garant;
 • date referitoare la insolvență: informații referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis o procedura de insolvență;
 • numărul de interogari: indică numărul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanți;


În procesul de analiză a cererii tale de credit Banca Transilvania S.A. va solicită Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu sau fără FICO® Score, pentru a verifică dacă te încadrezi în gradul de îndatorare stabilit prin lege și dacă ai capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obținerea Raportului de Credit, Banca Transilvania S.A.va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele și codul numeric personal.

Ulterior acordării creditului, Banca Transilvania S.A. va transmite la Biroul de Credit datele tale personale prevăzute la punctele a)-f). Aceste informații sunt puse în comun cu ceilalți Participanți, în cadrul Sistemului Biroului de Credit, și sunt utilizate în scopul menționat la pct. 2.

Capacitatea ta de a rambursa datoriile la scadență poate fi verificată periodic, ulterior acordării creditului, inclusiv prin obținerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte*.

În cazul în care, în perioada de derulare a creditului acordat, vei întârzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la dată scadenței, Banca Transilvania S.A. va transmite la Biroul de Credit informații referitoare la sumele restante, categoria de întârziere, dată primei restante și/sau, după caz, informații referitoare la deschiderea procedurii de dare în plata, numai după notificarea ta, cu cel puțîn 15 zile calendaristice înainte, realizată in scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronică.

*Serviciul Alerte este folosit de către Participanți pentru identificarea și/sau diminuarea riscului de credit în timp util, prin generarea unei alerte către un Participant atunci când pentru un debitor propriu se înregistrează un eveniment (deschidere/închidere cont, intrare/ieșire din restanță, corecție cont, înregistrarea/ștergerea stării de garant/codebitor, interogare cont, modificare nume angajator/ număr telefon) la un alt Participant.


5. FICO® Score de la Biroul de Credit

Datele cu caracter personal prevăzute la punctul (4) pot fi prelucrate de către Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participanților, FICO® Score de la Biroul de Credit.

Participanții pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit în scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 și 850, obținut în urma procesului statistic care prelucrează informațiile înregistrate de Participanți în Sistemul Biroului de Credit și indică probabilitatea că persoană vizată să-și plătească în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scăderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afișate sub formă codurilor-motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit ia în calcul următoarele elemente ce conferă predictibilitate: istoricul de plata, datoria curentă, durata contului/conturilor de credit (numărul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numărul de interogări și creditele acordate în ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), vârstă persoanei vizate. Influență acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia în funcție de informațiile înregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoană vizată.

FICO® Score de la Biroul de Credit reprezintă un instrument de analiză cu grad ridicat de predictibilitate care, alăturat datelor din Raportul de Credit și informațiilor obținute de Participanți din alte surse, concura la evaluarea corectă a bonitatii persoanei vizate în vederea încheierii/derulării contractului de credit.


6. Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal înregistrate în Sistemul Biroului de Credit sunt dezvăluite Participanților, la cerere, în scopul menționat la punctul (2).

Datele cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția autorităților și instituțiilor publice, conform competențelor acestora și a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Banca Națională a României, Autoritatea Națională de Integritate, instanțele judecătorești, notarii publici, executorii judecătorești, organele de cercetare penală.


7. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit și dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la dată actualizării, cu excepția datelor solicitanților de credit care au renunțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care suntstocate și dezvăluite Participanților pentru o perioada de 6 luni.


8. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În calitate de persoană vizată, îți poți exercită drepturile prevăzute de Regulament, astfel:

a) dreptul de acces la date se poate exercita:

 • printr-o solicitare scrisa, semnată, transmisă prin poștă la Biroul de Credit, sau
 • prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit, sau
 • personal sau pe cale electronică, la Participantul care deține calitatea de creditor/potențial creditor al dvs.


Totodată ai dreptul de a obține, la cerere, la momentul comunicării deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de către Banca Transilvania S.A. în analiza cererii de credit.

b) dreptul de rectificare a datelor,

c) dreptul de ștergere a datelor,

d) dreptul la restricționarea datelor,

e) dreptul de a se opune prelucrării, inclusiv procesului decizional individual automatizat

pot fi exercitate: 

 • prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit, sau
 • personal sau pe cale electronică, la Participantul care deține calitatea de creditor/potențial creditor al persoanei vizate.

f) dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.


9. Datele de contact ale responsabililor cu protecția datelor sunt:

Această este o notă de informare specifică, referitoare la prelucrarea datelor personale în scopul analizei cererii de credit adresate BT. Prevederile acestei note se completează cu Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, în care regăsești prezentate detaliat toate celelalte scopuri în care și se prelucrează datele. Nota de informare generală este parte integrantă a Politicii de confidențialitate BT, regasită pe website-ul Băncii Transilvania  și poate fi obținuta la cerere în orice unitate BT.


1. Identitatea operatorului

Banca Transilvania S.A. prelucrează în calitate de operator datele tale personale în scopul preofertarii și, după caz, al analizării cererii de credit formulate.


2. Temeiul legal și scopul prelucrării

În scopul preofertarii și, după caz, al analizării cererii de credit formulate, în conformitate cu nevoia de desfășurare a unei activități de creditare responsabile, pe lângă prelucrarea datelor tale personale în sistemul Biroului de Credit S.A.- despre care ai fost informat la pct. I. al prezenței informări - Banca Transilvania S.A. prelucrează în evidențele proprii asemenea date, în temeiul obligațiilor legale pe care trebuie să le respecte, al încheierii contractului de credit și în baza interesului sau legitim.

Banca va prelucra oricare dintre datele de contact furnizate în cadrul cererii de credit formulate, în scopul instiintarii în formă scrisă a solicitantului creditului cu privire la decizia de aprobare/respingere a acesteia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. În cazul în care solicitantul dorește utilizarea unei alte forme pentru comunicarea deciziei, poate adresa băncii o cerere expresă în acest sens.


3. Obligația furnizării datelor și consecințele nerespectării acesteia

Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară în scopul menționat la punctul ÎI.(2). Refuzul de a furniza datele tale personale, necesare realizării scopului menționat mai sus, va conduce la imposibilitatea Băncii Transilvania S.A. de a-și îndeplini obligațiile legale în legătură cu acordarea creditului, urmând că cererea de credit să nu poată fi analizată.


4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Băncii Transilvania S.A.

Datele personale menționate în cadrul prezenței informări la pct. I. (4), II.(5), precum și alte categorii de asemenea date colectate în câmpurile cererii de credit sunt prelucrate de Banca Transilvania S.A. în cadrul procesului de analiză a cererii de credit formulate, atât în sistemul Biroului de Credit S.A., cât și în evidențele proprii, fiind inclusiv verificate (numele, prenumele și/sau CNP) - după caz - în baze de date publice precum website-urile - portalul instanțelor de judecată, ONRC etc.


5. Existența unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri realizat prin intermediul aplicației de scoring BT

În scopul verificării obiective a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru preofertarea și, după caz, pentru analizarea cererii de credit, BT prelucrează datele tale personale într-un sistem automat propriu („aplicația de scoring BT”), pentru realizarea demersurilor necesare încheierii contractului de credit la cererea ta, precum și în temeiul interesului nostru legitim de a gestiona în mod eficient riscul de creditare.

În aplicația de scoring BT sunt introduse și prelucrate automat unele dintre datele cu caracter personal pe care ți le solicităm în cadrul cererii/precererii de credit, împreună cu informații rezultate din verificări efectuate în evidențele proprii ale băncii sau în cele ale Biroului de Credit S.A., cum ar fi (cu titlu informativ dar fără a ne limita la ele) după caz - informații legate de calitatea de client BT, nivel de venituri, informații de natură profesională și personală, nivelul obligațiilor de plata lunare, istoricul de plata la alte credite. În urmă analizării tuturor informațiilor și a rezultatului consultării evidențelor Biroului de Credit S.A., aplicația de scoring BT emite un scor care stabilește un profil al debitorului/potențialului debitor pe baza informațiilor prezentate în rândurile anterioare, care va fi luat în considerare în procesul de analiză și care are în vedere probabilitatea de achitare a obligaților de plata lunare.

Pe baza scorului emis de aplicația de scoring BT, căruia i se alătură rezultatul verificării situației solicitantului în baze de date publice precum website-urile - portalul instanțelor de judecată, ONRC etc- Banca Transilvania S.A. stabilește dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate stabilite prin reglelementarile sale interne și va lua decizia de admitere sau respingere a cererii de credit.

Vom lua prin mijloace exclusiv automatizate decizia de aprobare/respingere a cererii de credit pentru că cererea este formulată în mediul online și este esențial să îți oferim răspuns la această într-un termen foarte scurt. În asemenea situații, luarea deciziei prin asemenea mijoace este necesară pentru a putea analiză rapid cererea și, după caz, pentru a încheia contractul de credit. Îți este garantat însă dreptul de a solicită intervenția umană, adică analizarea cererii de credit de către un angajat al băncii, de a-ți exprimă punctul de vedere și de a contesta decizia.


6. Destinatarii datelor

Pe lângă destinarii menționați la pct. I.(6) al prezenței informări, datele personale prelucrate în scopul indicat la pct. II.(2) sunt dezvăluite, după caz, către următorii destinatari: ANAF (pentru consultarea bazei de date a Ministerului Finanțelor, în cazul în care ți-ai exprimat acordul în acest sens pe formularul dedicat), Biroul de Credit S.A. (pentru a-ți consulta situația în evidențele acestei instituții), societăți de asigurare, evaluatori (în cazul creditelor pentru care se efectuează o evaluare a bunurilor aduse în garanție), FNGCIMM (în cazul creditelor Prima Casă, Nouă Casă sau Prima Mașînă), furnizori ai aplicației de scoring BT sau ai altor servicii utilizate de Banca Transilvania S.A. în cadrul procesului de analizare a cererii de credit și/sau in cadrul altor procese specifice obiectului sau de activitate.


7. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal completate în cererea de credit sunt păstrate în evidențele Băncii Transilvania pentru perioade limitate stabilite legal (ex. conform legislației în domeniul financiar contabil) sau intern.


8. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru exercitarea drepturilor (dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea datelor, dreptul de a se opune prelucrării) prevăzute de Regulament în legătură cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal în sistemul Biroului de Credit S.A. în relație cu Banca Transilvania S.A. poți uza de oricare dintre modalitățile indicate la pct. I.(8).

În cazul în care înțelegi să îți exerciți aceste drepturi la Banca Transilvania S.A. (atât pentru prelucrările datelor personale în sistemul Biroului de Credit S.A., cât și în cadrul Băncii Transilvania S.A.), vei putea adresa cererea ta scrisă la adresa din Mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, jud. Cluj, cu mențiunea – „în atenția responsabilului cu protecția datelor (DPO)” sau pe cale electronică la adresa de e-maildpo@btrl.ro. Ai, de asemenea, dreptul de a va adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

Trebuie să știi că BT, în calitatea să de instituție de credit, este supusă obligațiilor legale de a stabili și analiză expunerea să față de grupurile de clienți aflați în legătură, că parte a analizei riscului de credit. În acest scop este necesar să colecteze de la ține, că solicitant de credit și, după caz, din alte surse publice sau interne, informații despre persoane cu care tu formezi același grup debitor, căci sunteți clienți aflați în legătură.

Soțul/soția ta este întotdeauna o persoană aflat/a în legătură cu ține. Dacă ești căsătorit, va fi nevoie să ne furnizezi numele, prenumele și CNP-ul său.

Pentru a verifică dacă ești în asemenea relații de legătură cu alte persoane fizice/juridice, care sunt relațiile care determina apartenența voastră la același grup debitor și pentru a stabili cine sunt aceste persoane, atunci când vom analiză cererea ta de credit formulată online, vom interoga datele tale în evidente noastre interne și în cele publice, cum ar fi cele ale Oficiului Național al Registrului Comerțului. Ca să înțelegi ce categorii de persoane sunt considerate a fi în legătură cu ține, îți recomandăm să studiezi detaliile disponibile în cadrul Politicii de confidențialitate BT, de pe site-ul nostru www.bancatransilvania.ro, la sectiunea C punctul 3 sau la urmatorul link: https://www.bancatransilvania.ro/Informare-Apartenenta-la-Grupuri-Credit-Online.pdf. Și persoanele care sunt în legătură cu ține pot află informații despre felul cum prelucrăm datele lor în acest scop, din aceeași secțiune a Politicii de confidențialitate BT.

În calitate de persoană declarantă, BT va raporta aceste expuneri și componentă grupurilor debitoare de clienți aflați în legătură către BNR, Centrală Riscului de Credit (doar acolo unde este cazul).

Aceste date sunt necesare BT pentru a putea proceda la analiză cererii tale de credit și refuzul tău de a le furniza poate determina imposibilitatea BT de a analiză cererea și/sau de a aprobă creditul.

Datele cu caracter personal care îți aparțîn ție și persoanelor aflate în legătură cu ține se transmit către Centrală Riscului de Credit din cadrul BNR, precum și, după caz, cu respectarea principiului nevoii de a cunoaște, către enitati din Grupul Financiar Banca Transilvania și furnizori de servicii utilizați de BT in cadrul procesului de analiză a cererii de credit.

Perioada de păstrare a datelor acestor persoane în evidențele BT este egală cu cea a existenței unui grup/ unor grupuri de clienți aflați în legătură din care acestea fac parte.

Atunci când analizăm cererea ta de credit avem obligația legală și interesul legitim de a stabili gradul tău de îndatorare și capacitatea ta de a rambursa creditul solicitat. Pentru această este necesar să cunoaștem situația exactă a veniturilor tale. Că totul să meargă rapid, când aplici pentru un credit BT full online vrem să aflăm veniturile tale din evidențele ANAF. Nu le vom consulta însă fără că tu să îți exprimi consimțământul expres. Îți aducem la cunoștință că informațiile de natură fiscală consultate de BT în evidenţele ANAF îți pot fi puse la dispoziție și direct prin spațiul privat virtual gestionat de ANAF.

Dacă îți vei exprimă acordul să consultăm veniturile tale în evidențele ANAF, vom putea realiza consultarea pe o durata de maxim 5 zile lucrătoare de la dată când îți exprimi acordul. Formularul prin care îți exprimi acordul sau refuzul îl vom păstra cel puțin pentru 8 ani, pentru a putea dovedi că ne-am îndeplinit obligația de a te informa corespunzător și de a-ți solicită acordul.

În cazul în care dorești să îți exprimi dezacordul (răspunsul NU), nu vei putea continua online procesul de aplicare, dar poți aplica pentru creditul dorit în orice unitate BT, unde ți se vor prezenta alte modalități prin care poți face dovada veniturilor tale.

Ar urma să consultăm în evidențele Ministerului Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) datele personale înregistrate pe numele tău indicate mai jos* (*te rugăm să ai în vedere că formularul de acord de interogare care îți va fi afișat pentru semnare pe parcursul procesului de aplicare online este unul standard, fiind utilizat atât în cazul interogării datelor persoanelor fizice, cât și ale celor juridice. Cu toate acestea, procesul pe care îl parcurgi tu este dedicat doar persoanelor fizice așa încât noi îți afișăm în această notă de informare doar categoriile de date prelucrate în cazul interogării veniturilor persoanelor fizice).

 • date de identificare: numele şi prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală, IP şi semnătura;
 • denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;
 • veniturile realizate din orice fel de activităţi (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri etc.);

Scopul/scopurile prelucrării acestor date este, după caz, cel al (i) iniţierii sau derulării relațiilor contractuale specifice activităţii BT (ii) realizării intereselor legitime ale BT şi/sau (iii) îndeplinirii obligaţiilor legale ce îi revin BT, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte administrative emise de autorităţile competente în aplicarea legii.


Dacă îți vei exprima acordul, ai dreptul de a ți-l retrage în orice moment, în interiorul termenului de 5 zile. În acest caz, odată ce a primit notificarea, BT nu va mai prelucra datele tale cu caracter personal în scopul sau scopurile menționate mai sus, cu excepția cazului în care există un alt temei juridic în acest sens. Te rugăm să ai în vedere însă că legalitatea prelucrării datelor personale efectuate înainte de retragerea acordului nu va fi afectată.

Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului, va trebui să adresezi către BT o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, la adresa sediului băncii - cu mențiunea “în atenția DPO”- sau la adresa de e-mail dpo@btrl.ro, în care va trebui să menționezi că îți retragi consimțământul exprimat prin acord.

Îți este garantată și exercitarea celorlalte drepturi prevăzute de GDPR, pe care le găsești prezentate detaliat în Politica de confidențialitate BT de pe website-ul www.bancatransilvania.ro. Va trebui să ți le exerciți în modalitățile pe care le vei avea indicate expres în acordul de interogare ANAF pe care îl vei semna pe parcursul procesului de aplicare online.

C. Informare referitoare la prelucrarea datelor personale cu ocazia încheierii și pe parcursul derulării unui contract de credit încheiat cu BT.

Dacă cererea de obținere a unui credit BT full online îți va fi aprobată, te informăm cum îți vom prelucra datele cu ocazia încheierii (semnării cu semnătură electronică) și pe parcursul derulării contractului de credit. Aceste informații îți vor fi puse la dispoziție și în cadrul anexei la contractul de credit, pe care îl vei primi pentru a-l putea semna electronic.

Prezența este o notă de informare specifică, referitoare la prelucrarea datelor personale în scopul încheierii și derulării unui contract de credit. Prevederile acestei note se completează cu Notă de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparțînând Clienților BT, în care regăseșți prezentate detaliat toate celelalte scopuri in care ti se prelucrează datele. Notă de informare generală este parte integrantă a Politicii de confidențialitate BT, regăsită pe website-ul Băncii Transilvania și poate fi obtinută la cerere în orice unitate BT.


1. Identitatea operatorului

Banca Transilvania S.A prelucrează în calitate de operator datele tale personale pentru încheierea și derularea contractui de credit încheiat cu banca și, după caz, a contractului de garanție - accesoriu al contractului de credit.


2. Temeiul legal și scopul prelucrării

Pentru încheierea și derularea contractelor de creditare și după caz, a contractelor de garanție aferente acestora, banca prelucrează categoriile de date personale menționate în prezența secțiune la punctul (4), în temeiul obligațiilor sale legale, al încheierii și executării contractului și în temeiul interesului sau legitim.

Banca va utiliza oricare dintre datele de contact furnizate de împrumutat pentru derularea relației contractuale cu banca în scop de informare în legătură cu scadență fiecărei rate, precum și, după caz, pentru transmiterea notificărilor în legătură cu expirarea polițelor de asigurare, pentru recuperarea datoriilor la creditul contractat și pentru alte evenimente produse în legătură cu acesta.


3. Obligația furnizării datelor și consecințele nerespectării acesteia

Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară în scopul menționat la punctul (2). Refuzul de a ți se prelucra datele personale necesare realizării scopului menționat, va conduce la imposibilitatea băncii de a-ți oferi creditul solicitat.


4. Categorii de date personale prelucrate

Datele personale prelucrate de banca în scopul menționat la punctul (2) sunt cele despre care ai luat cunoștință că sunt prelucrate în cadrul etapei de preofertare/analiză a cererii de credit (detaliate la lit. B pct. I, II și III din această secțiune a prezenței note de informare) la care se adaugă alte asemenea date care sunt primite de la ține cu ocazia/pentru încheierea contractului de credit, împreună cu accesoriile acestuia. Cu ocazia încheierii contractului ți se va alocă un cod IBAN aferent creditului contractat, prin care se vor derula plățile aferente acestuia.

Ca să îți transmitem contractul de credit vom folosi și adresa de e-mail pe care ți-am solicitat-o și am verificat că o folosești.


5. Destinatarii datelor

Datele personale prelucrate în scopul menționat la punctul (2) sunt dezvăluite sau transferate în conformitate cu temeiurile legale aplicabile, în funcție de situație și doar în condiții care asigura deplină confidențialitate și siguranță a datelor, următoarelor categorii de destinatari- Biroul de Credit S.A. și Participanții la acest sistem, societăți de asigurare, societăți de evaluare, prestatori de servicii utilizați de Banca în cadrul procesului de creditare, societăți de recuperare a debitelor, OCPI, Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), autorități și instituții publice, notari publici, avocați, executori judecătorești, Centrală Riscului de Credit*, societăți (fonduri) de garantare a diverselor tipuri de produse de creditare.

*Banca are obligația legală de a raporta către Centrală Riscurilor de Credit (CRC) informația de risc de credit pentru fiecare debitor care îndeplinește condiția de a fi raportat (cuprinde datele de identificare ale unui debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancara, și operațiunile în lei și în valută prin care Banca se expune la risc față de acel debitor), respectiv să fi înregistrat față de acesta un risc individual, precum și informația despre fraudele cu carduri constatate.

**Banca are interesul legitim de a raporta în Sistemul Biroului de Credit, la care au acces și ceilalți Participanți (în principal instituții de credit și instituții financiare nebancare) datele dumneavoastră personale în cazul în care veți înregistra întârzieri la plata creditului de cel puțîn 30 de zile, după înștiințarea ta prealabilă in acest sens cu cel puțin 15 zile înainte de dată raportării.


6. Durata stocării datelor personale

Datele personale prelucrate în scopul indicat la punctul (2) sunt stocate în evidențele băncii pentru perioade limitate stabilite legal (ex. conform legislației în domeniul financiar contabil) sau intern. Acele date personale care sunt prelucrate în sistemul Biroul de Credit și dezvăluite Participanților la acest sistem se stochează în evidențele acestei instituții timp de 4 ani de la dată actualizării. În evidențele Centralei Riscului de Credit datele raportate în temeiul obligației legale pe care Banca o are, respectiv informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri sunt menținute pe o perioada de 7 ani de la dată înscrierii.


7. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În calitate de persoană vizată, îți poți exercită drepturile prevăzute de Regulamentul UE 679/2016 - Regelamentul General privind Protecția Datelor: dreptul de acces,dreptul de rectificare a datelor,dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea datelor, dreptul de a te opune prelucrării.

Aceste drepturi pot fi exercitate astfel:

 • la Bancă, prin transmiterea unei cereri scrise la adresa băncii din Mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, jud. Cluj, cu mentiunea – „în atenția responsabilului cu protecția datelor (DPO)” sau pe cale electronică la adresa de e-mail dpo@btrl.ro.
 • prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit, în cazul datelor prelucrate în Sistemul Biroului de Credit precum și dreptul de a te adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

D. Informare privind prelucrarea datelor personale în scopul emiterii și gestionării Certificatului Digital Calificat emis Utilizatorului de Alfatrust Certification S.A. pentru semnarea documentației în relație cu BT


Poți afla în cele ce urmează informații detaliate despre prelucrarea în acest scop a datelor tale.


1. Operatorii datelor cu caracter personal

În temeiul art. 13-14 din Regulamentul UE 679/2016- Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR), Alfatrust Certification S.A. („Alfatrust”) și Banca Transilvania S.A. („BT”), te informează în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale ține că Utilizator („persoană vizată”) pe care o realizează în calitate de operatori asociați în scopul menționat în cadrul lit. b din prezența informare.


2. Scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul în care operatorii asociați prelucrează datele Utilizatorului este emiterea și gestionarea Certificatului Digital Calificat („Certificatul”).

BT este operatorul care identifica Utilizatorul, respectiv colectează de la acesta datele cu caracter personal necesare pentru emiterea Certificatului Digital Calificat, și le transmite către Alfatrust pentru că acest operator să emită certificatul.

Datele pe care BT le colectează de la Utilizatori sunt cele prelucrate de BT în evidențele proprii, în contextul relației de afaceri care este deja stabilită între Utilizator și BT la momentul transmiterii datelor către Alfatrust.

În perioada de valabilitate a certificatului, datele cu caracter personal sunt prelucrate de operatorii asociați, după caz, cât și în situațiile în care Utilizatorii solicită suspendarea sau revocarea certificatului în modalitățile detaliate în Termenii și condițiile de furnizare a serviciilor.

Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal în scopul definit sunt obligația legală (art. 6 alin. 1 lit. c GDPR), încheierea/executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR) și interesul legitim al operatorilor asociați (art.6 alin. 1 lit. f GDPR).

În ceea ce privește obligația legală, atât BT- în calitate de instituție de credit cu care Utilizatorul are stabilită o relație de afaceri, cât și Alfatrust- în calitate de prestator de servicii de certificare acreditat de la care Utilizatorul dorește să obțînă un certificat, se supun prevederilor legale aplicabile în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului potrivit cărora trebuie să colecteze de la clienți o serie de date cu caracter personal. Aceste date sunt necesare și pentru inchierea/executarea contractului în baza căruia Utilizatorului i se premite utilizarea certificatului pentru semnarea documentației în relație cu BT.

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor care doresc să formuleze o cerere de suspendare sau de retragere a certificatului, operatorii asociați justifică un interes legitim de a oferi acestora (care au și calitatea de clienți ai BT) posibilitatea de a transmite aceste solicitări nu doar direct Alfatrust, ci și prin BT. Soluționarea acestor cereri presupune schimbul datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor între cei doi operatori asociați.

Datele de contact - număr de telefon, și adresa de domiciliu vor fi prelucrate de oricare dintre operatorii asociați, ori de câte ori va fi necesară contactarea utilizatorului final pentru bună derulare a relației contractuale aferente certificatului digital calificat.


3. Categoriile de date cu caracter personal și de persoane ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate

Datele cu caracter personal prelucrate în vederea aducerii la îndeplinire a scopului menționat sunt cele prevăzute de lege că fiind obligatoriu să fie colectate de o instituție de credit, respectiv de un furnizor de servicii de certificare pentru prevenirea spălării banilor și sancționării terorismului, respectiv: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu/reședința, dată de valabilitate a actului de identitate, și numărul de telefon, copia actului de identitate. Toate aceste date, astfel cum au fost puse de utilizator la dispoziția BT, vor transmise către Alfatrust în vederea emiterii și gestionării Certificatului Digital Calificat.

Prelucrarea acestor date cu caracter personal este necesară pentru generarea Certificatului Digital Calificat. Refuzul Utilizatorului de a-i fi prelucrare aceste date conduce la imposibilitatea emiterii Certificatului Digital Calificat.

Persoanele vizate de această prelucrare sunt doar Utilizatorii, astfel cum sunt aceștia definiți în Termenii și condițiile de utilizare.


4. Destinatarii datelor cu caracter personal

Cu excepția operatorilor asociați între care se va realiza un schimb al datelor cu caracter personal prelucrate pentru îndeplinirea scopului prelucrării, datele sunt dezvăluite, după caz, prestatorilor de servicii IT, de audit, autorităților și instituțiilor în drept să le cunoască.


5. Perioada prelucrării datelor cu caracter personal

Informațiile cu privire la un Certificat Digital Calificat (inclusiv datele cu caracter personal) sunt prelucrate de Alfatrust pentru o perioada de 10 ani de la dată încetării valabilității acestuia, în conformitate cu termenele stabilite legal.

La nivelul BT, semnătură electronică la distanță, aplicată în baza Certificatului Digital Calificat emis de Alfatrust pe documentația semnată în relație cu BT se păstrează pentru întreagă perioada în care între Utilizator și BT se derulează o relație de afaceri, la care se adaugă termenele instituite în legislația aplicabilă.


6. Drepturile persoanelor vizate de prelucrarea datelor lor cu caracter personal

Oricărui Utilizator, în calitatea să de persoană vizată, îi este garantată exercitarea următoarelor drepturi cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, la oricare dintre operatorii asociați: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor, dreptul de a se opune prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor.

Utilizatorii pot să își exercite aceste drepturi sau să se adreseze responsabililor cu protecția datelor pentru orice întrebări/cereri privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal, astfel:

 • la Banca Transilvania S.A.- prin mesaj transmis la adresa de e-mail dpo@btrl.ro sau printr-o cerere transmisă la adresa băncii din Mun. Cluj-Napoca, str. Cale Dorobanților nr. 30-36, jud. Cluj, cu mențiunea „în atenția responsabilului cu protecția datelor (DPO)”
 • la Alfatrust Certification S.A. - prin mesaj transmis la adresa de e-mail suport@alfasign.ro sau printr-o cerere transmisă la sediul Alfatrust, cu mențiunea „în atenția responsabilului cu protecția datelor (DPO)”

Utilizatorii au, totodată, dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere- Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în București, sector 1, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30.