This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.
  • Înapoi
  • | Prima pagină
  • Termeni și condiții aplicabili serviciului Western Union® Money Transfer SM - BT24

Termeni și condiții aplicabili serviciului Western Union® Money Transfer SM - BT24

Serviciul este oferit de Western Union Payment Services Ireland Limited („WUPSIL” sau „Western Union”) printr-o rețea de agenți autorizați („Agenții”) din Zona Economică Europeană („ZEE”). WUPSIL externalizează funcții operaționale importante către alte entități aparținând grupului Western Union cât și către furnizori selectați aparținând terților. WUPSIL, o subsidiară a Companiei Western Union, este o companie irlandeză cu sediul social la adresa Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Dublin 14, Irlanda.

Western Union Payment Services Ireland Limited este reglementată de Banca Centrală a Irlandei („Banca Centrală”) și este înregistrată ca instituție care efectuează plăți în registrul firmelor de servicii de plăți al Băncii Centrale cu numărul E0471360. Vizitați www.centralbank.ie pentru mai multe informații.

Western Union oferă Serviciul pe plan intern și internațional. Prin inițierea unei tranzacții de expediere sau de primire, cu furnizarea datelor de identificare necesare și prin semnarea formularului de tranzacție, sunteți de acord cu executarea transferului de bani. Înainte de confirmarea transferului de bani, veți fi informat(ă) cu privire la termenul maxim de execuție, la comisionul perceput și la cursul de schimb aplicate tranzacției prin intermediul aceluiași canal precum cel utilizat pentru plasarea transferului de bani. Este obligatoriu să informați destinatarul despre transferul de bani, inclusiv despre numele expeditorului, țara de origine, suma aproximativă, numărul de control al transferului de bani („MTCN”) și despre orice alte condiții sau cerințe aplicabile la sediul în cauză.

Trebuie să aveți vârsta de cel puțin 18 ani pentru a utiliza Serviciul. Legile în vigoare interzic firmelor de transfer de bani să facă afaceri cu anumite persoane și țări și Western Union nu va putea furniza Serviciul către respectivele persoane și țări. Western Union are obligația de a filtra toate tranzacțiile prin confruntarea cu liste de nume furnizate de guvernele statelor și teritoriilor în care activăm, inclusiv, fără limitare, Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) din Departamentul Trezoreriei SUA și Uniunea Europeană. Dacă se identifică o potențială potrivire, Western Union cercetează tranzacția pentru a stabili dacă numele corespunzător se referă la persoana din lista relevantă. Ocazional, consumatorii au obligația de a furniza date de identificare suplimentare sau alte informații, ceea ce întârzie tranzacțiile. Aceasta este o cerință legală pentru toate tranzacțiile procesate de Western Union. Pentru informații suplimentare, apelați numărul 0800-801-044*.

Condiții de plată și răspundere - Plata se va efectua către persoana pe care Western Union sau Agentul său o consideră îndreptățită la a o primi. Plata se poate efectua și când formularele completate de destinatar conțin erori minore, dar nu și în cazul în care MTCN furnizat este incorect. Plata se poate efectua după examinarea documentelor de identitate cu fotografie emise de guvernul destinatarului și numai dacă destinatarul a furnizat detaliile despre tranzacție solicitate de Western Union, mai ales suma de bani transferată, numele expeditorului, numărul MTCN corect, precum și țara din care s-au trimis banii. Western Union își va fi îndeplinit obligația față de dvs. imediat ce suma de bani transferată a fost plătită unei persoane care a furnizat detaliile de tranzacție sus-menționate. Western Union va examina cu atenție corespunzătoare detaliile tranzacției furnizate de destinatar și documentul de identitate prezentat și va refuza plata dacă există motive de îndoială asupra autenticității documentului de identitate menționat.

Aveți obligația de a asigura corectitudinea, caracterul complet și lizibilitatea informațiilor furnizate. Trebuie să luați măsuri pentru a vă asigura că datele referitoare la transfer nu ajung la cunoștința altor persoane decât destinatarul. Western Union recomandă transferarea de sume de bani numai către persoane care vă sunt cunoscute. Western Union nu acceptă nicio garanție pentru furnizarea sau pentru proprietățile bunurilor sau serviciilor plătite prin utilizarea Serviciului.

În cazul în care considerați că detaliile tranzacției dvs. au fost furate, pierdute sau copiate, contactați imediat Western Union prin apelarea numărului 0800-801-044*. Înainte de a raporta o pierdere, un furt sau o utilizare incorectă către Western Union, veți fi considerat răspunzător     (-oare) numai dacă (i) ați transmis detaliile tranzacției altor persoane decât destinatarul, fapt ce a contribuit la utilizarea incorectă sau (ii) nu ați comunicat imediat pierderea, furtul sau utilizarea incorectă sau (iii) aţi acţionat cu intenţia de a frauda în mod deliberat sau prin neglijenţă crasă sau a facilitat utilizarea incorectă a instrumentului de plată. În cazul unei încălcări minore a obligației dvs. de grijă, veți răspunde în limita sumei maxime de 150 EUR. La primirea notificării de către Western Union, sunteți eliberat de orice altă răspundere cu excepția cazurilor când ați contribuit la utilizarea incorectă cu intenția de fraudă. De asemenea, ne veți notifica asupra oricărui transfer de bani pe care nu l-ați autorizat sau care a fost executat în mod eronat.

Western Union va fi considerat responsabil pentru daunele cauzate de administrare greșită la nivel internațional sau de neglijența crasă a angajaților și Agenților săi în timpul procesării tranzacției dvs. conform legilor în vigoare. Se exclude răspunderea Western Union, răspunderea companiilor afiliate sau răspunderea Agenților în cazul neglijențelor minore. Răspunderea Western Union se limitează la rambursarea daunei previzibile în mod rezonabil conform contractului în sumă de maxim 500 EUR (pe lângă suma transferată şi orice taxe și orice dobândă care vi se impune ca urmare a neexecutării sau a executării defectuoase a tranzacției de plată). În niciun caz Western Union nu va fi răspunzător dacă ați dezvăluit în mod deliberat sau din neglijență datele referitoare la transfer altor persoane decât destinatarului. Western Union nu va răspunde pentru daunele cauzate de forța majoră (inclusiv defectarea liniilor de telecomunicații, revolte, război sau alte evenimente ce se situează în afara influenței Western Union (de exemplu, greve, întreruperi ale activității sau ordine emise de autoritățile guvernamentale)).

În cazul în care un Agent Western Union acceptă un cec, un card de credit sau de debit sau altă formă de plată fără numerar, nici Western Union și nici Agentul său nu au obligația de a procesa transferul de bani sau de a-l achita dacă plata nu poate fi încasată. În plus, nici Western Union și nici Agenții săi nu vor răspunde pentru daunele cauzate de neplata către un destinatar din cauza colectării de către Western Union sau de către Agenții săi a unei forme de plată fără numerar sau cauzate de faptul că transferul de bani a fost efectuat numai când Western Union sau Agenții săi au putut încasa plata în cauză.

Western Union și Agenții săi pot refuza să furnizeze Serviciul oricărei persoane fără a enunța un motiv, mai ales pentru a preveni fraude, spălarea de bani sau finanțarea de organizații teroriste sau pentru a respecta orice lege în vigoare, dispoziție a unei instanțe de judecată sau cerințe ale unei autorități normative sau guvernamentale. Dacă am refuzat să furnizăm serviciul (parțial sau total) pentru oricare din motivele de mai sus, vă vom notifica în consecință dacă este posibil și vă vom comunica motivele refuzului cu excepția situațiilor când suntem împiedicați să procedăm astfel din motive legale.

Sumele vor fi disponibile pentru încasare de către destinatar cel târziu până la sfârșitul zilei lucrătoare ce urmează zilei în care suma trimisă și taxele de tranzacție au fost primite de Western Union sau de Agentul său („Data primirii”), în funcție de cerințele legale și normative. Pentru transferurile de bani inițiate prin formulare pe hârtie, acest termen limită este extins cu încă o zi lucrătoare. Pentru (i) transferurile de bani ce au loc în afara ZEE sau (ii) pentru transferurile de bani în care există mai mult de o conversie valutară între euro și moneda unui din statele Uniunii Europene sau ZEE care nu face parte din eurozonă sau (iii) pentru un transfer de bani transfrontalier care nu se efectuează în euro, sumele vor fi disponibile pentru încasare de către destinatar cel târziu până la sfârșitul celei de-a patra zile lucrătoare de la Data primirii. Transferurile de bani periodice sunt disponibile în general pentru încasare în intervale de ordinul minutelor dacă nu se selectează o opțiune de întârziere a serviciului, cazuri în care încasarea de către destinatar va fi disponibilă doar mai târziu, cu până la 24 de ore de la trimiterea banilor, în funcție de opțiunea de întârziere a serviciului selectată. Sumele pot fi întârziate sau Serviciile pot fi indisponibile în funcție de anumite condiții de tranzacție, inclusiv suma trimisă, țara de destinație, disponibilitatea monedei, probleme normative, cerințe de identificare, programul Agentului, diferențe de fus orar sau selectarea de opțiuni de întârziere. Se pot aplica limitări suplimentare. Pentru informații suplimentare, apelați numărul 0800-801-044*.

Detalii despre taxele și comisioanele pe care va trebui să le plătiți Western Union pentru Serviciu, precum și detalii despre cursurile de schimb aplicate, sunt furnizate în formularul de transfer. Plățile transferurilor de bani se vor efectua în mod normal în moneda țării de destinație (în anumite țări plata este disponibilă numai într-o monedă alternativă). Cursul de schimb poate fi doar estimativ și cursul real se va stabili la momentul confirmării transferului de bani în sistem. Toate monedele sunt convertite la cursul de schimb Western Union. Western Union își calculează cursul de schimb pe baza cursurilor interbancare disponibile comercial plus o marjă. Western Union și Agenții săi câștigă bani și din schimburile valutare. Majoritatea cursurilor de schimb sunt ajustate de mai multe ori pe zi în funcție de cursul prevalent al piețelor financiare globale. În măsura permisă de lege, Western Union poate deduce un comision de administrare din transferurile de bani care nu sunt ridicate în termen de un an de la data primirii. Pentru informații suplimentare, apelați numărul 0800-801-044*.

Destinatarului i se pot percepe taxe suplimentare pentru primirea sumelor de la expeditor prin intermediul unui telefon mobil sau al unui cont. Contractul destinatarului cu furnizorul de servicii de telefonie mobilă, cu mWallet sau cu alt furnizor de cont reglementează contul și stabilește drepturile, răspunderea, taxele, disponibilitatea sumelor și limitările specifice contului. În cazul unei neconcordanțe între numărul de cont sau de telefon mobil și numele destinatarului, transferul va fi creditat în numărul de cont furnizat de expeditor. Western Union nu acceptă nicio răspundere față de expeditor sau față de orice titular de cont pentru orice taxe, cursuri de schimb utilizate pentru conversia în monedă străină, acte sau omisiuni ale furnizorilor de servicii financiare finali sau intermediari. Western Union oferă notificare prin SMS gratuită în anumite țări pentru a indica expeditorului că tranzacția a fost încasată de către destinatar sau destinatarului că sumele sunt disponibile pentru încasare. Dacă expeditorul sau destinatarul solicită notificare prin SMS pentru indicarea disponibilității sau a încasării sumelor, Western Union nu este răspunzătoare pentru orice tarife percepute expeditorului sau destinatarului în legătură cu mesajele SMS și tarifele percepute de furnizorul de servicii reprezintă răspunderea exclusivă a expeditorului sau a destinatarului.

Conflictele de interes - WUPSIL furnizează Serviciul în numele clienților săi. Transferul de bani nu tinde să dea naștere la conflicte de interese care să comporte riscuri de daune la adresa intereselor clienților. Dacă se naște un conflict de interese ce nu poate fi evitat în mod rezonabil, WUPSIL: a) va dezvălui natura generală și/sau sursa conflictelor de interese către client și b) se va asigura că respectivul conflict nu cauzează daune la adresa intereselor clientului. Pentru mai multe informații, apelați numărul 0800-801-044*.

Anularea și rambursările - Puteți anula tranzacția la sediul unui Agent sau prin apelarea numărului 0800-801-044* până în momentul în care destinatarul a încasat banii, sau în cazul transzacțiilor din cont în cont, până când Western Union a trimis fondurile către o bancă parteneră. Odată anulat transferul, Western Union va rambursa suma principală cu deducerea taxei de transfer aplicate pentru Serviciu. Rambursările durează în mod tipic 10 zile lucrătoare. Dacă plata către destinatar nu e efectuează în termen de 45 de zile, puteți solicita rambursarea sumei principale aferente unui transfer de bani prin contactarea WUPSIL în scris prin poștă sau e-mail. Western Union va rambursa taxa de transfer la solicitarea dvs. în scris către WUPSIL prin poștă sau e-mail dacă transferul de bani nu este disponibil destinatarului în intervalul specificat mai sus, cu condiția ca întârzierea să nu fie cauzată de forța majoră sau de condiții în afara controlului Western Union (sau al Agenților), inclusiv cerințe normative, vreme aspră sau defecțiuni ale liniilor de telecomunicații. Plata anumitor transferuri de bani poate fi întârziată ca urmare a aplicării anumitor legi ale Statelor Unite sau altor legi în vigoare.

În cazul în care aveți o reclamație, considerați că s-a comis o eroare sau aveți o întrebare legată de Serviciu, vă rugăm să contactați serviciile pentru clienți: apelați 0800-800-899 (de luni pana vineri, in intervalul 8.30 – 17.00) sau contactaţi-ne prin intermediul site-ului nostru sau în unitățile Băncii Transilvania din România. Vom examina solicitarea dvs. și vă vom da un răspuns în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea acesteia. Dacă nu sunteți mulțumit de răspuns, aveți dreptul de a înainta o reclamație către Protecția Consumatorului pe Servicii Financiare din Irlanda fie prin corespondență la adresa 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Ireland, fie prin apelarea numărului +353 1 6620899, fie prin e-mail la adresa enquiries@financialombudsman.ie, sau prin intermediul oficiului guvernamental local (detaliile de contact ale acestor oficii sunt disponibile la această adresa) sau Centrul de soluţionare alternativă litigiilor în domeniul bancar sau la Comisariatul Districtual pentru Protecția Consumatorului (telefonul consumatorului – 0219551).

Western Union va utiliza și va procesa informațiile dvs. cu caracter personal conform descrierii din Declarația privind confidențialitatea și vă dați în mod expres acordul în acest sens.


*Apeluri gratuite de la posturi fixe și telefoane publice. Se pot aplica comisioane standard de rețea pentru apelurile din rețele mobile. Liniile sunt deschise de luni până duminică, de la 7:00 până la 22:00.

Copyright © 2018 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Toate drepturile rezervate. 

Revizuit în Mai 2018.