This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Broșură comisioane

Ultima actualizare: 09.05.2024


Operațiuni în lei

Operațiuni cu numerar

Depunere efectuată de către împuterniciţi sau delegaţi la ghișeul băncii

0,1%, min. 10 Lei

Depunere efectuată de către alte persoane decât împuterniciţi sau delegaţi la ghișeele BT

0,3%, min. 10 Lei

Depunere efectuată la automatele BT

gratuit

Depunere în monedă metalică pentru sumele ce depășesc 100 monede/ depunere

2%

Ridicare de la ghișeele BT

0,8%, min. 10 Lei

Colectare și transport

negociabil

Transferuri

Plăţi intrabancare prin canale electronice

gratuit

Plăţi interbancare prin canale electronice (comision Transfond/BNR inclus)

până la 999,99 Lei

2,50 Lei

1000,00 – 49.999,99 Lei

5,00 Lei

≥ 50.000 Lei

10,00 Lei

Plăţi interbancare cu ordin de plată, instant, prin BT24

până la 999,99 Lei

2,50 Lei

1000,00 – 49.999,99 Lei

5,00 Lei

Plăţi intrabancare la ghișeu cu ordin de plată

5,00 Lei

Plăţi interbancare la ghișeu cu ordin de plată

de la 0 la 49.999,99 Lei

10,51 Lei

sume ≥ 50.000 Lei

16,00 Lei

Încasări intrabancare cu ordin de plată

gratuit

Încasări interbancare cu ordin de plată

de la 0 la 999,99 Lei

gratuit

sume ≥ 1.000 Lei

3,00 Lei

Încasări interbancare cu ordin de plată instant

de la 0 la 999,99 Lei

gratuit

sume ≥ 1.000 Lei

3,00 Lei

Plăţi și încasări intrabancare prin instrumente de debit (cec/bilet la ordin)

3,50 Lei

Plăţi interbancare prin instrumente de debit (cec/bilet la ordin)

până la 999,99 Lei

5,00 Lei

1000,00 – 49.999,99 Lei

7,50 Lei

≥ 50.000 Lei

10,00 Lei

Încasări interbancare prin instrumente de debit (cec/bilet la ordin) (comision Transfond inclus)

până la 49.999,99 Lei

6,88 Lei

≥ 50.000 Lei

8,88 Lei

Plăţi interbancare urgente cu ordin de plată la ghișeu (comision BNR inclus)

16,00 Lei

Plăţi interbancare urgente prin canale electronice (comision BNR inclus)

10,00 Lei

NOTA:

a) În cazul unui instrument de debit (cec/bilet la ordin) refuzat la plată se va percepe comisionul aferent plăţii prin instrumente de debit (cec/bilet la ordin)

b) O plată externă interbancară în lei va fi comisionată ca o plată interbancară urgentă

Comision suplimentar cec / bilet la ordin decontat neelectronic

2,2 Lei / instrument

Remitere spre încasare cecuri / bilete la ordin

gratuit

Comision eliberare cecuri / bilet la ordin

0,3 Lei / filă + TVA

Certificare cec

25 Lei / instrument

Cont de consemnare

Administrare cont de consemnare

25 lei/lună (se reține din contul curent)

Acreditive

Emitere/majorare/prelungire acreditiv

0,15% / trim. sau fracțiune de trim.,
min. 300 Lei / trim. sau fracțiune de trim.

Plată

idem transferuri

Verificare documente

0,10%, min. 200 Lei

Modificare, anulare

120 Lei

Speze discrepante (se deduc din plata efectuată în cadrul acreditivului)

320 Lei / set de documente

Comision în cazul neprezentării fotocopiilor suplimentare ale documentelor de către beneficiarul acreditivului (se deduce din plata efectuată în cadrul acreditivului)

40 Lei

Preavizare

80 Lei

Avizare, majorare

0,1%, min. 300 Lei

Pre-verificare documente

200 Lei/set de documente

Manipulare/Remitere documente

0,15%, min. 300 Lei

Modificare, anulare

120 Lei

Confirmare

Negociabil (se va determina în funcție de
 clasa de risc a țării/băncii emitente)

Transferarea acreditivului în favoarea altui beneficiar

0,20%, min. 400 Lei

Cesionarea încasărilor în cadrul acreditivului de export/primit

400 Lei

Anularea scrisorii de cesionare

120 Lei

Avizarea cesionării unui acreditiv de export/primit în favoarea unui client al BT

120 Lei

Remiterea la o altă bancă a unui acreditiv primit sau a modificărilor sale

300 Lei

Incasso

Avizare incassouri simple (clean)

80 Lei

Avizare incassouri documentare

0,15%, min. 80 Lei,
 max. 2000 Lei

Plată

idem transferuri

Eliberări de documente

60 Lei

Remitere la încasare incasso simplu

60 Lei

Remitere la încasare incasso documentar

0,15%, min. 80 Lei,
 max. 2000 Lei

Modificare

80 Lei

Documente returnate neplătite

80 Lei

Eliberarea mărfurilor expediate pe adresa BT

60 Lei

Scrisori

Emitere / majorare / prelungire scrisoare de garanţie, garantată cu cash colateral

0,25% / trim. sau fracțiune de
trim., min. 100 Lei / trim. sau
 fracțiune de trim.

Emitere / majorare / prelungire scrisoare de garanţie, garantată cu alte garanţii decât cash colateral

(0,25+marja de risc)% / trim. sau
fracțiune de trim., min. 100 Lei /
 trim. sau fracțiune de trim.

Modificare / anulare scrisoare de garanţie

75 Lei

Plată în cazul unei onorări de cerere de executare

idem transferuri

Avizarea scrisorii de garanţie / acreditive stand-by

200 Lei

Verificarea semnăturilor autorizate

50 Lei

Transmiterea cererilor de plată în executarea scrisorilor de garanţie

0,20%, min. 200 Lei,
 max. 800 Lei

Modificare / anulare scrisoare de garanţie

75 Lei

Notificare / remitere scrisori de garanţie emise de alte bănci

200 Lei

care implică un angajament ferm din partea băncii

0,25% din valoarea scrisorii + TVA

care nu implică un angajament ferm din partea băncii

0,1%, minim 250 Lei + TVA

Emitere scrisori de bonitate

100 Lei + TVA

Diverse

Avizare

0,1%, min. 200 Lei

Verificare (dacă este cazul)

0,1%, min. 120 Lei

Emitere

negociabil

Deschidere relaţie

75 Lei

Intermediere ofertă

pe piaţa primară

între 100.000,01 - 500.000 Lei

0,15%

între 500.000,01 - 1.000.000 Lei

0,10%

peste 1.000.000 Lei

0,05%

pe piaţa secundară

gratuit

Comision înscriere gaj

150 Lei

Comision transfer titluri (doar pentru cele care părăsesc BT)

100 Lei/serie

Comision cont curent titluri

120 Lei anual, încasat
 lunar/cont cu sold

NOTA:

Comisioanelor de mai sus li se adaugă comisioanele percepute de către SAFIR (procesare și decontare, serviciul notarial, administrare centralizată):

Comision pentru procesarea operaţiunilor de livrare contra plată (vânzare/cumpărare, operaţiuni reversibile, executare garanţii prin vânzare)

3 Lei/buc

Comision pentru procesarea operaţiunilor de livrare fără plată (transfer de portofoliu, executare garanţii prin apropriere, substituire operaţiuni reversibile, apel în marjă)

4 Lei/buc

Comision pentru procesarea evenimentelor de plată (plată de cupon, plată dobândă, răscumpărări)

0,40 Lei/buc

Comision pentru operaţiunile de piaţă primară (inclusiv redeschideri de emisiuni)

10,50 Lei/buc

Comision pentru procesarea rezultatelor pieţei primare (inclusiv preschimbări)

0,40 Lei/buc

Comision pentru procesarea garanţiilor (înregistrare gaj, substituire gaj, titluri în litigiu, transfer beneficiar gaj, transfer portofoliu titluri gajate, eliberare gaj)

4 Lei/buc

Comision de administrare centralizată aplicabil deţinerilor de instrumente financiare pentru care sistemul SAFIR acţionează în calitatea de CSD emitent – se calculează lunar

1. La valoarea nominală a portofoliului înregistrat la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare din cadrul lunii de referință se aplică un procent, în funcție de încadrarea portofoliului în tranșe valorice, după cum urmează: 0,00049% (≤ 500.000.000 Lei), 0,00048% (500.000.001 – 10.000.000.000 Lei), 0,00047% (>10.000.000.000 Lei)

2. Valorile astfel calculate se cumulează la sfârșitul lunii, iar rezultatul se împarte la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă.

Efectuarea de plăţi în sistem direct debit intrabancar

gratuit

Efectuarea de plăţi în sistem direct debit interbancar (comision suplimentar adăugat comisionului de plată interbancară la ghișeu cu ordin de plată)

1 Leu

Comision pentru refuz la plată a unei instrucţiuni de direct debit interbancar

1 Leu

Abonament lunar

85 Lei + TVA.

Comision pentru fiecare ordin de plată transmis

8,4 Lei + TVA / ordin de plată
 către trezorerie

Eliberare adrese refinanțare credite PJ

75 Lei

Eliberare adrese radiere ipotecă, dacă eliberarea s-a efectuat după cel puțin 60 de zile de la data închiderii creditului

50 Lei

Comision instituire poprire

15 Lei / poprire

Comision plată poprire

31 Lei / Ordin de plată pentru
 plăți mai mari de 31 Lei

Comision plată poprire

10 Lei / Ordin de plată pentru
 plăți mai mici sau egale de 31 Lei

Comision suspendare/sistare poprire

15 Lei /poprire

Comision plată parţială poprire efectuată din linia de credit pentru clienţi persoane juridice

60 Lei/plată

Serviciul BT Alert – notificări aferente contului curent:

- Opţiunea BT Alert 40, cu 40 de SMS-uri incluse

10 Lei / lună + 0,5 Lei / SMS
 suplimentar

- Opţiunea BT Alert 80, cu 80 de SMS-uri incluse

20 Lei / lună + 0,5 Lei/ SMS
 suplimentar

Serviciul SMS Alert - notificări aferente plăţilor cu card

5 Lei / lună / card în Lei
1 Eur / lună / card în Eur
 1,5 USD / lună / card în Usd

Serviciul SMS Popriri - notificări aferente popririlor

gratuit

Serviciul SMS Direct Debit - notificări aferente plăţilor prin direct debit (plată viitoare, confirmare de plată)

2 Lei / lună / mandat

Abonament home banking - BT Ultra Multicash

20 Eur/ lună (echiv. Lei)

Abonament internet și mobile banking BT Ultra Web

20 Eur/ lună (echiv. Lei)

NOTA:

BT Ultra Web - Mobile Banking este disponibil doar cu autentificare prin aplicația BT Sign

BT Sign – token software pentru autentificare BT Ultra Web

5 euro / lună (începând cu al doilea utilizator)

Abonament internet banking BT24

persoane juridice (inclusiv asociaţiile și fundaţiile)

20 Lei /lună

persoane fizice autorizate

1 Leu /lună

Abonament BT Ultra ERP (Enterprise Resource Planning)

25 Eur / lună (echiv. lei)

Taxă instalare BT Ultra ERP

100 Eur, indiferent de numărul de utilizatori

Mobile Banking

persoane juridice

5 Lei /lună

persoane fizice autorizate

4 Lei /lună

Vama online

Taxă lunară

15 Eur/lună/birou vamal (echiv. Lei)

Eliberare adrese la solicitarea clientului (altele decât cele pentru refinanţare) - confirmare oficială numere de cont, confirmări pentru societățile de audit, confirmări persoane împuternicite pe contul din bancă

50 Lei + TVA

Consultare CIP la cererea clientului

5 Lei + TVA

Extras de cont transmis prin SWIFT

Transmiterea zilnică a extrasului de cont sau a soldului unui cont prin mesaj SWIFT către un beneficiar cu cont deschis la o altă bancă pe baza cererii provenite de la clientul BT

25 Eur/ lună pentru
 fiecare valută

NOTA:

Comisioanele percepute de Banca Transilvania pentru tranzacţiile interbancare includ comisioanele TRANSFOND, respectiv BNR, percepute de cele două entităţi în calitate de administratori ai sistemelor de decontare SENT, respective REGIS, astfel:
- Pentru încasări efectuate în baza instrumentelor de plată de debit prin compensare pe suport electronic comisionul TRANSFOND este de 0,88 Lei/încasare.
- Pentru instrumentele de plată de debit refuzate, comisionul TRANSFOND este de 0,55 Lei/refuz.
- Pentru plăţi cu ordin de plată, comisioanele percepute de TRANSFOND, respectiv BNR, sunt:
- 0,51 Lei/plată pentru tranzacţii cuprinse între 0 – 49.999,99 Lei, comision TRANSFOND pentru procesare prin sistem SENT;
- 6,00 Lei/plată pentru tranzacţii ≥ 50.000 Lei (inclusiv) sau orice sumă decontată în regim de urgenţă, comision BNR pentru procesare prin sistem ReGIS.
- 0,45 Lei/plată instant, comision Transfond pentru plăţi ≤ 49.999,99 Lei.

Operațiuni cu carduri

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)


VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)card de debit
persoane
juridice

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


card de debit
persoane
juridice

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


card de credit*
persoane
juridice

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


card de credit*
persoane
juridice


Cont în

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


Lei

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


Lei


Emitere card

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)10 Lei/card

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


100 Lei/card

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


0

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


50 Lei/card


Comision utilizare


ATM BT pt. numerar

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)0,4%

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


0,4%

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


2,5%,
min. 2,5 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


2,5%,
min. 2,5 Lei


POS BT pt. numerar

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)0,4%

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


0,4%

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


2,5%,
min. 2,5 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


2,5%,
min. 2,5 Lei


ATM/POS al altor bănci
în România pentru
numerar

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)1%+2,5 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


1%+2,5 Lei

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


2,5% + 2,5 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


2,5% + 2,5 Lei


ATM/POS al altor bănci
în străinătate pentru
numerar

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)1%+2,5 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


1%+2,5 Lei

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


2,5% + 2,5 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


2,5% + 2,5 Lei


Cumpărare bunuri
și servicii de la
 comercianți

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)gratuit

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


gratuit

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


gratuit

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


gratuit


Administrare anuală
 cont de card

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)50 Lei/card

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


100 Lei/card

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


50 Lei/card

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


100 Lei/card


Alimentare cont de card

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)gratuit

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


gratuit

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


gratuit

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


gratuit


Reemitere card
 la scadență

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)0

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


10 Lei

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


0

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


10 Lei


Reemitere card
 demagnetizat

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)0 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


0 Lei

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


-

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


-


Reemitere card și PIN 

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)15 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


15 Lei

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


15 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


15 Lei


Reemitere cod
 de activare

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)10 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


10 Lei

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


10 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


10 Lei


Emitere card în regim
 de urgență în RO

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)20 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


20 Lei

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


20 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


20 Lei


Emitere card în
regim de urgență în
 străinătate

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)200 Eur
(Echivalent în
Lei)

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


200 Eur
(Echivalent în
Lei)

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


200 Eur
(Echivalent în
Lei)

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


200 Eur
(Echivalent în
Lei)


Furnizare cash în RO în
 regim de urgență

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)1%+2,5 Lei
(Echivalent în
Lei)

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


1%+2,5 Lei
(Echivalent în
Lei)

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


2,5% + 2,5 Lei
(Echivalent în
Lei)

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


2,5% + 2,5 Lei
(Echivalent în
Lei)


Furnizare cash în
străinătate în regim de
 urgență

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)150 Eur
(Echivalent în
Lei)

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


150 Eur
(Echivalent în
Lei)

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


150 Eur
(Echivalent în
Lei)

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


150 Eur
(Echivalent în
Lei)


Comision administrare
lunară a plafonului de
 credit*

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)-

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


-

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


2%,
minim 50 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


2%,
minim 50 Lei


Remitere extras de cont
pentru companie prin
 poștă

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)3,5 Lei/extras

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


3,5 Lei/extras

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


3,5 Lei/extras

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


3,5 Lei/extras


Remitere extras de cont
 la cerere

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)5 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


5 Lei

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


5 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


5 Lei


Lichidare cont de card
 la cererea companiei

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)2,5 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


2,5 Lei

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


2,5 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


2,5 Lei


Închiderea/suspendarea
unui card la cererea
 companiei

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)5 Lei/card

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


10 Lei/card

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


5 Lei/card

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


10 Lei/card


Modificarea perioadei
de valabilitate a
plafoanelor de
tranzacționare – la
 cererea companiei

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)-

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


-

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


2,5 Lei/
modificare

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


2,5 Lei/
modificare


Remitere raport de
tranzacții prin poștă,
pentru posesorii de
 card ***

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)3,5 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


3,5 Lei

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


-

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


-


Comision interogare
sold de la ATM-urile și
 POS-urile BT

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)0,3 Lei/
interogare

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


0,3 Lei/
interogare

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


0

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


0


Comision interogare
sold de la ATM-urile/
POS-urile altor bănci
 din România

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)2 Lei/
interogare

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


2 Lei/
interogare

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


2 Lei/
interogare

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


2 Lei/
interogare


Comision interogare
sold de la ATM-urile/
POS-urile altor bănci
 din străinătate

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)4 Lei/
interogare

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


4 Lei/
interogare

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


4 Lei/
interogare

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


4 Lei/
interogare


Număr maxim încercări
 PIN

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)3

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


3

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


3

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


3


Modificarea limitei de
cheltuieli la cererea
 companiei

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)2,5 Lei

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


2,5 Lei

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


-

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


-


Comision de soluționare
nefavorabilă/fără obiect
 a unui refuz la plată

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)9 Lei/tranzacţie contestată, maxim 50 Lei/caz sau echivalent Eur/USD pentru cardurile în valută

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


9 Lei/tranzacţie contestată, maxim 50 Lei/caz sau echivalent Eur/USD pentru cardurile în valută

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


9 Lei/tranzacţie contestată, maxim 50 Lei/caz sau echivalent Eur/USD pentru cardurile în valută

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


9 Lei/tranzacţie contestată, maxim 50 Lei/caz sau echivalent Eur/USD pentru cardurile în valută


Taxă conversie valutară

VISA BUSINESS
 SILVER (DEBIT)2%

VISA BUSINESS
 GOLD (DEBIT)


2%

VISA BUSINESS
 SILVER (CREDIT)


2%

VISA BUSINESS
 GOLD (CREDIT)


2%


Plafoane pe tranzacții

VISA BUSINESS
 CLASSIC

VISA BUSINESS
 CLASSIC

MASTERCARD
 BUSINESS


VISA BUSINESS
 CLASSIC


card de debit
persoane juridice

VISA BUSINESS
 CLASSIC


card de debit
persoane juridice

MASTERCARD
 BUSINESS


card de debit
persoane juridice


Cont în

VISA BUSINESS
 CLASSIC


Lei

VISA BUSINESS
 CLASSIC


USD

MASTERCARD
 BUSINESS


Eur


Emitere card

VISA BUSINESS
 CLASSIC


2,5 Lei/card

VISA BUSINESS
 CLASSIC


1 USD/card

MASTERCARD
 BUSINESS


5 Eur/card


Comision utilizare


ATM BT pt. numerar

VISA BUSINESS
 CLASSIC


0,2%

VISA BUSINESS
 CLASSIC


0,5%

MASTERCARD
 BUSINESS


0,5%, min. 3 Eur


POS BT pt. numerar

VISA BUSINESS
 CLASSIC


0,2%

VISA BUSINESS
 CLASSIC


0,5%

MASTERCARD
 BUSINESS


0,5%, min. 3 Eur


ATM/POS al altor bănci
în România pentru
numerar

VISA BUSINESS
 CLASSIC


0,5% + 2,50 Lei

VISA BUSINESS
 CLASSIC


1%, min. 1 USD

MASTERCARD
 BUSINESS


1%, min. 3 Eur


ATM/POS al altor bănci
în străinătate pentru
numerar

VISA BUSINESS
 CLASSIC


0,5% + 2,50 Lei

VISA BUSINESS
 CLASSIC


1%, min. 1 USD

MASTERCARD
 BUSINESS


1%, min. 3 Eur


Cumpărare bunuri și
 servicii de la comercianți

VISA BUSINESS
 CLASSIC


gratuit

VISA BUSINESS
 CLASSIC


gratuit

MASTERCARD
 BUSINESS


gratuit


Administrare anuală cont
 de card

VISA BUSINESS
 CLASSIC


5 Lei/card

VISA BUSINESS
 CLASSIC


2 USD/card

MASTERCARD
 BUSINESS


15 Eur/card


Alimentare cont de card

VISA BUSINESS
 CLASSIC


gratuit

VISA BUSINESS
 CLASSIC


gratuit

MASTERCARD
 BUSINESS


gratuit


Reemitere card la
 scadență

VISA BUSINESS
 CLASSIC


gratuit

VISA BUSINESS
 CLASSIC


gratuit

MASTERCARD
 BUSINESS


gratuit


Reemitere card
 demagnetizat

VISA BUSINESS
 CLASSIC


0 Lei

VISA BUSINESS
 CLASSIC


0 Lei

MASTERCARD
 BUSINESS


-


Reemitere card și PIN

VISA BUSINESS
 CLASSIC


15 Lei

VISA BUSINESS
 CLASSIC


2 USD

MASTERCARD
 BUSINESS


5 Eur/card


Reemitere cod de
 activare

VISA BUSINESS
 CLASSIC


10 Lei

VISA BUSINESS
 CLASSIC


2 USD

MASTERCARD
 BUSINESS


1 Eur


Emitere card în regim
 urgență in RO

VISA BUSINESS
 CLASSIC


-

VISA BUSINESS
 CLASSIC


-

MASTERCARD
 BUSINESS


10 Eur/card


Emitere card în regim de
 urgență în străinătate

VISA BUSINESS
 CLASSIC


-

VISA BUSINESS
 CLASSIC


-

MASTERCARD
 BUSINESS


150 Eur/solicitare


Furnizare cash în regim
 de urgență în RO

VISA BUSINESS
 CLASSIC


1%+2,5 Lei

VISA BUSINESS
 CLASSIC


-

MASTERCARD
 BUSINESS


1%, min. 3 Eur


Informații sold la
 ATM-uri/ POS-uri BT

VISA BUSINESS
 CLASSIC


0,3 Lei/interogare

VISA BUSINESS
 CLASSIC


0,3 USD/interogare

MASTERCARD
 BUSINESS


0,1%/interogare


Furnizare cash în regim
 de urgență în străinătate

VISA BUSINESS
 CLASSIC


-

VISA BUSINESS
 CLASSIC


-

MASTERCARD
 BUSINESS


100 Eur/solicitare


Informații sold cont la
ATM-uri/ POS-urile altor
 bănci din țară

VISA BUSINESS
 CLASSIC


2 Lei/interogare

VISA BUSINESS
 CLASSIC


1 USD/interogare

MASTERCARD
 BUSINESS


1 Eur/interogare


Informații sold cont la
ATM-uri/ POS-urile altor
 bănci din străinătate

VISA BUSINESS
 CLASSIC


4 Lei/interogare

VISA BUSINESS
 CLASSIC


1 USD/interogare

MASTERCARD
 BUSINESS


1 Eur/interogare


Remitere extras de cont
 la cerere

VISA BUSINESS
 CLASSIC


5 Lei

VISA BUSINESS
 CLASSIC


1 USD

MASTERCARD
 BUSINESS


2 Eur/extras


Lichidare cont de card la
 cererea companiei

VISA BUSINESS
 CLASSIC


2,5 Lei (În cazul
acestui card, acest
comision nu se
percepe pentru clienţii
care optează pentru
emitere VBS sau VBG)

VISA BUSINESS
 CLASSIC


1 USD

MASTERCARD
 BUSINESS


gratuit


Închiderea/suspendarea
unui card la cererea
 companiei

VISA BUSINESS
 CLASSIC


2,5 Lei (În cazul
acestui card, acest
comision nu se
percepe pentru clienţii
care optează pentru
emitere VBS sau VBG)

VISA BUSINESS
 CLASSIC


-

MASTERCARD
 BUSINESS


gratuit


Remitere raport de
tranzacții prin poștă,
pentru posesorii de
 card ***

VISA BUSINESS
 CLASSIC


3,5 Lei

VISA BUSINESS
 CLASSIC


0

MASTERCARD
 BUSINESS


-


Modificarea perioadei de
valabilitate a plafoanelor
de tranzacționare – la
 cererea companiei

VISA BUSINESS
 CLASSIC


-

VISA BUSINESS
 CLASSIC


-

MASTERCARD
 BUSINESS


0,5 Eur/modificare


Remitere extras de cont
pentru companie prin
 poștă

VISA BUSINESS
 CLASSIC


3,5 Lei/extras

VISA BUSINESS
 CLASSIC


1 USD/extras

MASTERCARD
 BUSINESS


1 Eur/extras


Număr maxim încercări
 PIN

VISA BUSINESS
 CLASSIC


3

VISA BUSINESS
 CLASSIC


3

MASTERCARD
 BUSINESS


m

Modificarea limitei de
cheltuieli la cererea
 companiei

VISA BUSINESS
 CLASSIC


2,5 Lei

VISA BUSINESS
 CLASSIC


0,5 USD/modificare

MASTERCARD
 BUSINESS


-


Comision de soluționare
nefavorabilă/fără obiect
 a unui refuz la plată

VISA BUSINESS
 CLASSIC


9 Lei/tranzacţie contestată, maxim 50 Lei/caz sau echivalent Eur/USD pentru cardurile în valută

VISA BUSINESS
 CLASSIC


9 Lei/tranzacţie contestată, maxim 50 Lei/caz sau echivalent Eur/USD pentru cardurile în valută

MASTERCARD
 BUSINESS


9 Lei/tranzacţie contestată, maxim 50 Lei/caz sau echivalent Eur/USD pentru cardurile în valută


Taxă conversie valutară

VISA BUSINESS
 CLASSIC


-

VISA BUSINESS
 CLASSIC


-

MASTERCARD
 BUSINESS


0


Plafoane pe tranzacții


Retragere de
numerar/ zi/ cont
(ATM + POS cash)**

VISA BUSINESS
 CLASSIC


10.000
Lei/cont/zi

VISA BUSINESS
 CLASSIC


2.500
USD/cont/ zi  

MASTERCARD
 BUSINESS


2.200
Eur / cont/ zi


Plăţi la comercianţi
(cumpărături POS) ******

VISA BUSINESS
 CLASSIC


20.000 Lei/card/zi

VISA BUSINESS
 CLASSIC


4.200 USD/card/zi

MASTERCARD
 BUSINESS


3.900 Eur/card/zi


Limită tranzacţii internet

VISA BUSINESS
 CLASSIC


5.000 Lei/zi/card cu
CVV
0 Lei/zi/card fără CVV
****
cumulată: 5.000 Lei/zi/
card *****

VISA BUSINESS
 CLASSIC


2.000 USD

MASTERCARD
 BUSINESS


1.500 Eur/zi/card
cu CVV
0 Eur/zi/card
fără CVV ****
1.500 Eur/zi/
card *****

Observații:

* Se percepe în data de 26 a lunii în cazul în care compania nu înregistrează un rulaj cel puţin egal cu suma utilizată din credit la sfârșitul lunii precedente, acest comision va fi aplicat soldului creditului utilizat la sfârșitul lunii anterioare.
** Reprezintă limita cumulată de retragere numerar pe zi/ toate cardurile emise pe companie.
*** Comision de 3,5 Lei se va percepe o singură dată pentru generarea și remiterea tuturor rapoartelor de tranzacţii per companie
**** Cu posibilitatea de a fi majorată de companie la 5.000 Lei/zi/card sau 1.500 Eur/zi/card în cazul cardurilor în Eur
***** Limită cumulată, reprezintă valoarea maximă până la care se pot face tranzacţii online cu un singur card într-o zi
****** Cu posibilitatea de a fi majorată de companie la 100.000 lei / card / zi sau 20.200 Eur / card / zi în cazul cardurilor în Eur și 20.200 USD / card / zi în cazul cardurilor în USD

Operațiuni în valută

Transferuri

Plăţi intrabancare prin canale electronice

gratuit

Plăţi interbancare în Eur prin canale electronice, către un cont al unei bănci din afara zonei SEPA sau în alte valute decât Eur, în sau în afara zonei SEPA

0,1%, min. 15 Eur
 max. 600 Eur

Plăţi interbancare în Eur prin canale electronice, către un cont al unei bănci din zona SEPA, toate în echivalent Eur

de la 0 la 999,99 Lei

2,5 Lei

de la 1.000 lei până la 49.999,99 Lei

5 Lei

sume ≥ 50.000 Lei

10 Lei

Plăți interbancare instant în Eur prin canale electronice BT24 și Neo, către un cont al unei bănci din zona SEPA activă în TIPS (Target Instant Payment Settlement) , în suma maximă de 10.000 euro/plată, toate în echivalent euro

de la 0 la 999,99 Lei

2,5 Lei

de la 1000 Lei pana la 49.999,99 Lei

5 Lei

sume ≥ 50.000 Lei

10 Lei

Plăţi intrabancare la ghișeu

2 Eur

Plăţi interbancare în Eur la ghișeu, către un cont al unei bănci din afara zonei SEPA sau în alte valute decât Eur, în sau în afara zonei SEPA (comision SWIFT inclus)

0,2%, min. 20 Eur,
 max. 800 Eur

Plăţi interbancare în Eur la ghișeu, către un cont al unei bănci din zona SEPA, toate în echivalent Eur

de la 0 la 49.999,99 Lei

10,51 Lei

sume ≥ 50.000 Lei

16,00 Lei

NOTA:

Note: Pe lângă comisioanele Băncii Transilvania, în cazul plăţilor în valută către alte bănci, către un beneficiar având cont la o bancă din afara zonei SEPA, efectuate cu opţiunea SHA și OUR, se vor percepe comisioane de bănci corespondente al căror cuantum este stabilit de acestea.
În cazul plăţilor în Eur către un beneficiar având cont la o bancă din zona SEPA, nu se vor percepe comisioane de bănci corespondente.
Transferurile de încasări și plăţi valutare trebuie să corespundă criteriilor de legalitate care decurg din cadrul de reglementare legislativ și intern în vigoare. În funcţie de riscurile asociate tranzacţiilor din perspectiva spălării banilor/finanţării terorismului și sancţiuni internaţionale, Banca Transilvania:
i) nu onorează nici un fel transferuri cu indicii de țări sub sancțiuni/restricții internaționale:  Cuba, Iran, Siria, Sudan, Sudanul de Sud, Coreea de Nord, Belarus, Regiunea Transnistria din Republica Moldova și Regiunile Crimeea, Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson din Ucraina, Afganistan și Venezuela.
ii) solicită prezentarea de documente justificative pentru procesarea de transferuri către/dinspre țările: Republica Democrata Congo, Zimbabwe, Myanmar/Burma, Libia, Irak , Federatia Rusa si Ucraina  (suplimentar, în cazul plăților este necesară completarea Declarației pe propria răspundere pentru informarea clienților cu privire la riscul de blocare al fondurilor).

Încasări valutare intrabancare și interbancare

gratuit

Încasări instant în Eur

gratuit

Comision de urgenţă aplicat plăţilor

20 Eur, în echivalentul valutei plății

Modificare/anulare plată valutară

30 Eur

Modificări încasări valutare cu detalii incorecte

5 Eur

Investigaţii încasări / plăţi valutare

20 Eur

Cecuri

Eliberări de cecuri bancare

0,75%, min. 10 Eur 

Speze de înregistrare, preluare și remitere a cecurilor bancare în valută și a cecurilor de călătorie

cecuri cu valoare < 5.000 Eur

1,50%, min. 40 Eur / cec

cecuri cu valoare ≥ 5.000 Eur

1,50%, max. 300 Eur / cec

NOTA:

• Pentru cecurile în valoare ≥ 5.000 Eur, se percepe și comision de curier special;
• Cecurile de călătorie nu se plătesc pe loc, se procesează în regim de cecuri bancare.

Cecuri anulate (la prezentarea în original a cecurilor emise de către Banca Transilvania) sau restituite neonorate (a cecurilor remise spre încasare)

10 Eur / cec

Comision stop payment

comision mesaj SWIFT

NOTA:

• Pentru operaţiunile de emiteri și remiteri de cecuri valutare comisioanele se percep în valuta cecului.
• Pentru toate operaţiunile de mai sus se adaugă și comisioanele băncilor corespondente.

Acreditive

Emitere / majorare / prelungire acreditiv

0,15% / trim. sau fracțiune de
trim., min 75 Eur / trim. sau
 fracțiune de trim.

Plată

idem transferuri

Verificare documente

0,10%, min. 50 Eur

Modificare, anulare

30 Eur

Speze discrepante (se deduc din plata efectuată în cadrul acreditivului)

80 Eur

Comision în cazul neprezentării fotocopiilor suplimentare ale documentelor de către beneficiarul acreditivului (se deduce din plata efectuată în cadrul acreditivului)

10 Eur

Preavizare

20 Eur

Avizare, majorare

0,1%, min. 75 Eur

Pre-verificare documente

50 Eur/set de documente

Manipulare / Remitere documente

0,15%, min. 75 Eur

Modificare, anulare

30 Eur

Confirmare

Negociabil (se va determina în funcție
 de clasa de risc a țării/băncii emitente)

Transferarea acreditivului în favoarea altui beneficiar

0,20%, min. 100 Eur

Cesionarea încasărilor în cadrul acreditivului de export/ primit

100 Eur

Anularea scrisorii de cesionare

30 Eur

Avizarea cesionării unui acreditiv de export/primit în favoarea unui client BT

30 Eur

Remiterea la o altă bancă a unui acreditiv primit sau a modificărilor sale

75 Eur 

Incasso

Avizare incasso-uri simple (clean)

20 Eur

Avizare incasso-uri documentare

0,15%, min. 20 Eur, max. 500 Eur

Plată

idem transferuri

Eliberări de documente

15 Eur

Remitere la încasare incasso simplu

15 Eur

Remitere la încasare incasso documentar

0,15%, min. 20 Eur, max. 500 Eur 

Modificare

20 Eur

Documente returnate neplătite

20 Eur

Eliberarea mărfurilor expediate pe adresa BT

15 Eur

Scrisori

Emitere / majorare / prelungire scrisoare de garanţie garantată cu cash colateral

0,25% / trim. sau fracțiune
de trim., min. 50 Eur / trim. sau
 fracțiune de trim.

Emitere / majorare / prelungire scrisoare de garanţie garantată cu alte garanţii decât cash colateral

(0,25+marja de risc)% / trim. sau
fracțiune de trim., min. 50 Eur /
 trim. sau fracțiune de trim.

Modificare / anulare scrisoare de garanţie

20 Eur

Plata în cazul unei onorări de cerere de executare

idem transferuri

Avizare scrisoare de garanţie / acreditive stand-by

50 Eur

Verificare semnături autorizate

10 Eur

Transmitere cereri de plată în executarea scrisorilor de garanţie

0,20%, min. 50 Eur,
 max. 200 Eur

Modificare / anulare scrisoare de garanţie

20 Eur

Alte comisioane

Avizare

0,1%, min. 50 Eur

Verificare (dacă este cazul)

0,1%, min. 30 Eur

Emise

negociabil 

Comision mesaj SWIFT

Europa – 10 Eur, România – 7 Eur, Alte zone – 15 Eur

Comision custodie (EurOCLEAR/CLEARSTREAM)

0,10%/an, încasat lunar

Comisioane plată

25 Eur negociabil/plată

Taxă amendament/ anulare

15 Eur/operațiune

Încasare cupon

15 Eur/operațiune

Tax reclaim

70 Eur/operațiune

NOTA:

 Toate comisioanele sunt purtătoare de TVA.

Operațiuni cu numerar

Depunere

gratuit

Ridicare

0,8%, min. 3 Eur

Cont curent

Deschidere si administrare cont curent

dacă documentaţia prezentată e completă

gratuit

dacă banca obţine informaţii suplimentare de la RECOM

35 Lei

prin corespondenţă

10 Eur

dacă documentaţia prezentată e completă

gratuit

dacă in cadrul procesului de actualizare a datelor banca obţine informaţii de la RECOM

35 Lei

Administrare cont curent (în valuta contului curent)

5 Lei/lună/cont

Dobândă la vedere

0%

Administrare cont curent pentru clienţii cu scor de risc ridicat

50 Eur/an

Avizare noi specimene de semnături persoane juridice

5 Lei

Extras de cont lunar listat

gratuit

Extras de cont lunar în format electronic

gratuit

Extras de cont zilnic listat

15 Lei/extras

Extras de cont zilnic în format electronic

gratuit

Eliberare duplicat extras de cont

15 Lei/duplicat

Eliberare duplicate după documentele anexe ale extrasului de cont (Ordine de plată pe suport hârtie, chitanţe, formulare)

15 Lei/duplicat

Comision suplimentar gestiune cont clienţi Cod CAEN: Activități de jocuri de noroc și pariuri

450 Lei/lună

Toate comisioanele sunt stabilite în EUR, însă ele pot fi percepute în echivalent lei sau alte valute convertibile, conform solicitării clientului, la paritatea de conversie a BNR din ziua încasării lor. Comisioanele în valută care se percep în “echivalent lei” se încasează la cursul de referinţă stabilit de BNR, valabil pentru ziua încasării lor. Comisioanele reţinute de băncile corespondente, se percep de la clienţii care au ordonat operaţiunile în valută.

ⁱ (a) Comisioanele pentru operațiuni cu ordine de plată enumerate la acest punct nu includ comisioanele percepute de băncile intermediare.

 • Pentru plățile sub DSP* efectuate la ghișeu, cuantumul acestor comisioane se va calcula și comunica clientului în sucursalele și agențiile BT, înainte de orice tranzacție.
 • Pentru plățile sub DSP* efectuate prin serviciul de Internet banking, cuantumul acestor comisioane este la dispoziția clienților în aplicația utilizată
 • Pentru plățile non-DSP*, comisioanele băncilor intermediare se comunică clientilor și se rețin ulterior efectuării plății și vor fi suportate astfel:
  • În cazul plăților cu opțiunea “OUR” de către clientul BT ordonator al plății
  • În cazul plăților cu opțiunea “BEN” de către beneficiarul plății
 • - Pentru plățile valutare care necesită modificări (de ex. neconcordanța între nume și cont beneficiar, cont beneficiar și valuta trimisă) este posibil ca banca beneficiară să rețină un comision suplimentar (repair charges); în acest caz, comisionul solicitat de banca beneficiară / plata valutară modificată se comunică clienților și se rețin ulterior efectuării plății, pe măsură ce sunt primite de la banca beneficiară.

*DSP – Directiva Serviciilor de plăți :

 • Plăți DSP - vor include plățile către țările DSP în monedele DSP
 • Țările DSP: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Croația. Monedele DSP utilizate în Banca Transilvania: EUR, coroana daneză (DKK), franc elvețian (CHF), lira sterlină (GBP), coroana norvegiană (NOK), zlotul polonez (PLN), coroana cehă (CZK), leu (RON), coroana suedeză (SEK), forint maghiar (HUF)

*SEPA – Single Euro Payments Area

Țările SEPA:
Statele membre ale Uniunii Europene:

 • Statele zonei euro: Austria, Belgia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania şi Slovenia;
 • Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Suedia și Marea Britanie;
 • Statele membre ale Spațiului Economic European (European Economic Area – EEA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
 • Elveția şi Monaco.

SEPA se va extinde și în următoarele teritorii, considerate parte a Uniunii Europene (Art. 299 Tratatul de la Roma): Martinica, Guadalupe, Guiana Franceză, Reunion, Gibraltar, Azore, Madeira, Insulele Canare, Ceuta și Melilla și Insulele Aland

Nu se reține comision de banca corespondentă pentru plățile SEPA.

(b) Pentru încasările ai căror plătitori au ales opțiunea “SHA” sau “BEN”, comisioanele băncilor intermediare se comunică clienților și se rețin în același timp cu efectuarea incasării.

Transferurile de încasări și plăți valutare trebuie să corespundă criteriilor de legalitate care decurg din cadrul de reglementare legislativ și intern în vigoare. În funcție de riscurile asociate tranzacțiilor din perspectiva spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiuni internaționale, Banca Transilvania:
i) nu onorează nici un fel transferuri cu indicii de țări sub sancțiuni/restricții internaționale: Cuba, Iran, Siria, Sudan, Sudanul de Sud,  Coreea de Nord, Belarus, Regiunea Transnistria din Republica Moldova și Regiunile Crimeea, Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson din Ucraina, Afganistan și Venezuela.
ii) solicită prezentarea de documente justificative pentru procesarea de transferuri către/dinspre țările:  Republica Democrată Congo, Zimbabwe, Myanmar/Burma, Libia, Irak , Federația Rusă și Ucraina  (suplimentar, în cazul plăților este necesară completarea Declarației pe propria răspundere pentru informarea clienților cu privire la riscul de blocare al fondurilor).

 • Statele zonei euro: Austria, Belgia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania şi Slovenia;
 • Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Suedia și Marea Britanie;
 • Statele membre ale Spațiului Economic European (European Economic Area – EEA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
 • Elveția şi Monaco.

În plus faţă de condiţiile de mai sus, se vor percepe speze de transmitere (de exemplu: telefon, fax, SWIFT, telex, poștă, DHL etc.) acolo unde este cazul.

În cazul în care nu se specifică altfel, toate comisioanele se percep în urma efectuării tranzacţiei respective.

Banca își rezervă dreptul de a modifica taxele și comisioanele din această listă. Noile taxe și comisioane vor fi puse la dispoziţia clienţilor, conform prevederilor din Condiţiile Generale de Afaceri ale Băncii Transilvania aplicabile Persoanelor Juridice.

Banca își rezervă drepul de a percepe clientului orice comisioane aplicate de Banca Naţională a României sau de alte bănci implicate în procesarea unei operaţiuni date.

Comisioanele legate de risc se vor percepe suplimentar faţă de comisioanele mai sus menţionate, în funcţie de caz.

În vederea alinierii la legislaţia Comunităţii Europene, începând cu anul 2007, unele categorii de comisioane devin purtătoare de TVA. În extrasul de cont, comisionul și TVA-ul aferent vor apărea ca operaţiuni distincte, iar la sfârșitul fiecărei luni se va emite o factură care va conţine toate operaţiunile purtătoare de TVA din luna respectivă