This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Broșură comisioane

Ultima actualizare: 05.04.2024


Operațiuni în lei

Operațiuni cu numerar

Depuneri de numerar în contul persoanelor fizice, efectuate la ghișeul băncii de terțe persoane
10 lei/depunere
Depuneri de numerar în contul persoanelor fizice, efectuate la ghișeul băncii de titular/împuternicit/delegat
0 RON
Depuneri de numerar în contul persoanelor fizice, efectuate cu card BT, prin intermediul terminalelor existente în unitatile BT (BT Express, BT Express Plus)
0 RON
Depunere numerar în monedă metalică pentru sumele ce depășesc 100 monede/depunere
2% din suma depusă

NOTĂ:

Depunerile de numerar sub formă de monezi metalice pentru plata ratelor la credit sau pentru plățile de facturi - indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă persoană - franco

 • din cont curent în lei
  • 0 - 50.000 RON
   0,5%, min. 5 RON
  • 50.000,01 - 499.999,99 RON
   1%
  • ≥ 500.000 RON
   1,5%
 • din cont de alocații (cont “CRFP”)
  0 RON
 • pentru sume trase din credit
  0 RON

NOTĂ:

1. Debitele aferente operațiunilor prin cont curent se penalizează cu o dobândă aplicată la valoarea sumei înregistrată ca descoperit de cont neautorizat, astfel:

1.1. conturi fără linie de credit pentru solduri debitoare ≥ 50 RON
15%/ an
1.2. conturi fără linie de credit pentru solduri debitoare < 50 RON
0%/ an
1.3. conturi cu linie de credit
15%/ an

2. Pentru debitele înregistrate în cont de card de credit, se aplică o dobândă pentru intrarea pe sold debitor, la valoarea sumei înregistrată ca descoperit neautorizat, astfel:

2.1. conturi de card fără linie de credit
15%/ an
2.2. conturi de card cu linie de credit
24%/ an - 30%/ an,
egală cu dobânda aplicată liniei de credit disponibilă în contul de card, în momentul în care se înregistrează situația de intrare pe sold debitor

3. Pentru ridicările de numerar se vor respecta următoarele:

Moneda: LEI
Suma
Programare
≤ 40.000
-
40.001-200.000
cu minim 24 de ore în avans
200.001-500.000
cu minim 48 de ore în avans
> 500.000
cu minim 48 de ore în avans

Operațiuni prin conturi

persoane fizice rezidente
0 RON
persoane fizice nerezidente
10 RON
persoane fizice – prin corespondenţă
10 EUR echivalent lei
Plăţi interbancare la ghișeu cu ordin de plată, comision BNR/TRANSFOND inclus. Pe tranșe, în funcţie de valoarea operaţiunii:
de la 0 la 50.000 RON
9 RON
sume > 50.000 RON (inclusiv)
20 RON
Plăţi interbancare la ghișeu cu ordin de plată, plată urgentă sau externă în Lei
15 RON (include comision BNR)
Plăţi interbancare prin instrumente de debit (cec/ bilet la ordin):
< 1.000 RON
5 RON
1.000 – 49.999,99 RON
7,5 RON
≥ 50.000 RON
10 RON
Plăţi interbancare prin Internet / mobile banking / BTPay, comision BNR/TRANSFOND inclus:
< 1.000 RON
2,5 RON
1.000 – 49.999,99 RON
5 RON
≥ 50.000 RON
10 RON

NOTĂ:

* Pentru persoanele fizice este posibilă efectuarea plăţilor în regim instant prin Internet și Mobile Banking, BT Pay. Limita maximă de transfer instant este 49.999.00 RON. Opţiunea este valabilă pentru transferuri între clienţii băncilor care au aderat la sistemul de Plăţi Instant. Pentru clienţii BT Pay persoane fizice cu versiunea de aplicaţie care include funcţionalitatea de conturi se vor aplica următoarele limitări: plafon transferuri maxim 49.999,99 lei/tranzacţie și plafon transferuri maxim/client 50.000 lei/zi;

** Nu se iau în calculul plafonului maxim, transferurile între conturile/cardurile proprii.

*** Limita maximă pentru plăţi instant poate fi modificată pentru perioade limitate de timp. Aceste modificări vor fi comunicate clienților în aplicaţiile de plată.

Plăţi interbancare prin Internet/mobile banking: plata urgentă sau externă în lei, comision BNR inclus
10 RON (include comision BNR)
Încasări interbancare cu ordin de plată/încasări instant
5 RON
Încasări interbancare prin instrumente de debit (cec/bilet la ordin), comision TRANSFOND inclus
< 50.000 RON
6,88 RON
≥50.000 RON
8,88 RON

NOTA:

Fac excepţie de la comisionarea pentru deschiderea contului - persoanele fizice cărora urmează să le fie virate salariile în cont, ca urmare a unei convenţii încheiate între Banca Transilvania S.A. și societatea comercială la care aceștia sunt angajaţi. În cazul plăţii salariilor în cont, pe baza convenţiilor încheiate de angajator cu BT, nu se percepe comision de încasare a salariului în contul curent al salariatului.

1. Sunt scutite de comisioane la plați și încasări interbancare:

Tranzacțiile efectuate prin clasele de conturi de depozite colaterale de garantare credit;
Tranzacțiile efectuate prin conturile speciale de decontare cu bursa;
Tranzacțiile efectuate prin cont curent escrow.

2. Sunt scutite de comisioane la plăți interbancare:

Plațile de instrumente de debit certificate;
Plațile efectuate din conturi de depozite escrow;
Plațile din conturi curente necomisionate aferente tragerilor din credite.

3. Sunt scutite de comisioane la încasari interbancare:

Încasarile efectuate în urmatoarele clase de conturi: conturi interne pentru încasari din instrumente de debit scontate, conturi de evidență a popririlor;
Încasarile efectuate în clasele de depozite colaterale de garanție de bună execuție și garanție gestionară;
Încasările efectuate în clasele de conturi ale cardurilor de credit PF.
Încasări intrabancare cu ordin de plată
0 RON
Încasări intrabancare prin instrumente de debit (cec/bilet la ordin)
3,5 RON
Plăţi și încasări interbancare urgente de mică valoare procesate prin circuitul plăţilor și încasărilor interbancare de mare valoare
15 RON
Plăţi interbancare urgente cu ordin de plată ordonate prin canale electronice (inclusiv prin BT Pay) efectuate pe circuitul plăţilor de mare valoare
10 RON

NOTA:

1. Sunt scutite de comisioane la plăți și încasări interbancare:

Tranzacțiile efectuate prin clasele de conturi de depozite colaterale de garantare credit;
Tranzacțiile efectuate prin conturi curente escrow;
Tranzacțiile efectuate prin conturile speciale de decontare cu bursa

2. Sunt scutite de comisioane la plăți interbancare:

Plățile din conturi curente necomisionate aferente tragerilor din credite;
Plățile efectuate din conturi de depozite escrow.

3. Sunt scutite de comisioane la încasări interbancare:

Încasările efectuate în următoarele clase de conturi: conturi de evidență a popririlor, kid cont, cont diverse debite, cont pentru lichidare credite, cont curent pentru distribuire sume;
Încasările efectuate în clasele de depozite colaterale de garanție de bună execuție și garanție gestionară;
Încasările efectuate în clasele de conturi ale cardurilor de credit PF.
prin ordin de plată la ghișeu
5 RON
prin instrumente de debit (cec/bilet la ordin)
3,5 RON
prin Internet/Mobile banking
0 RON

NOTA:

1. Sunt scutite de comisioane la plăți și încasări interbancare: 

Tranzacțiile efectuate prin clasele de conturi de depozite colaterale de garantare credit;
Tranzacțiile efectuate prin conturile speciale de decontare cu bursa;
Tranzacțiile efectuate prin cont curent escrow.

2. Sunt scutite de comisioane la plăți interbancare:

Plățile din conturi curente necomisionate aferente tragerilor din credite;
Plățile efectuate din conturi de depozite escrow;
Plățile intrabancare către conturile colectoare alocate fondurilor gestionate de BT Asset Management;
Plățile de instrumente de debit certificate.

3. Sunt scutite de comisioane la încasări interbancare:

Încasările efectuate în următoarele clase de conturi: conturi de evidență a popririlor, kid cont, cont diverse debite, cont pentru lichidare credite;
Încasările efectuate în clasele de depozite colaterale de garanție de bună execuție și garanție gestionară;
Încasările efectuate în clasele de conturi ale cardurilor de credit PF.
Remitere spre încasare
0 RON
Certificare cec
25 RON

NOTA:

Comisioanele percepute de Banca Transilvania pentru tranzacțiile interbancare includ comisioanele TRANSFOND, respectiv BNR, percepute de cele două entități în calitate de administratori ai sistemelor de decontare SENT, respectiv ReGIS, astfel:

 • Pentru încasări efectuate în baza instrumentelor de plată de debit prin compensare pe suport electronic comisionul TRANSFOND este de 0,88 lei/încasare.
 • Pentru instrumentele de plată de debit refuzate comisionul TRANSFOND este de 0,55 lei/refuz.
 • Pentru plăți cu ordin de plată comisioanele percepute de TRANSFOND, respectiv BNR, sunt:

- 0,51 lei/plata pentru tranzac.ii cuprinse între 0 – 49.999,99 lei, comision TRANSFOND pentru procesare prin sistem SENT;

- 6,00 lei/plata pentru tranzac.ii > 50.000 lei (inclusiv) sau orice sumă decontată în regim de urgență, comision BNR pentru procesare prin sistem ReGIS.

în sistem Direct Debit intrabancar
0 RON
serviciul de Direct Debit intrabancar cu opțiunea SMS Direct Debit
2 RON/ luna/ mandat de Direct Debit
Comision suplimentar pentru efectuarea de plăți prin Direct Debit interbancar aplicat la comisionul standard pentru plăți interbancare
min. 0,5 RON –1 RON / tranzacție
Comision pentru refuzul unei instrucțiuni de Direct Debit interbancar datorat clientului
min. 0,5 RON – max. 1 RON/tranzacție
Executarea manuală a ordinelor de plată programată (comision suplimentar de transfer pentru plăți regulate în baza unei convenții)
5 RON/plată
Ordine de plată condiţionată primite:
avizare
0,1%, min 200 RON
verificare (dacă este cazul)
0,1%, min 120 RON
Ordine de plată condiţionate emise
negociabil
comision instituire poprire
15 RON/poprire
comision plată poprire
31 RON/OPH pentru plăți mai mari de 31 RON
comision plată poprire
10 RON/OPH pentru plăți mai mici sau egale de 31 RON
comision suspendare/sistare poprire
15 RON/ poprire
Comision de modificare pentru încasări pe vechile conturi de card (repair charges)
5 RON/ încasare modificată
Internet/Mobile banking persoane fizice abonament lunar
Internet banking BT24 
1 RON/lună
Mobile banking BT24
4 RON/lună
Neo BT
5 RON/lună
Exclusive Phone Banking BT
fie abonament anual
500 RON
fie abonament anual cu plată lunară
50 RON/lună
prima lună de la semnarea contractului
0 RON
Comision de încasare prin platforma online
0 RON

Servicii prestate

standard
1% din valoarea declarată pe perioada de staționare, dar nu mai puțin de 5 RON + TVA
în cazul în care valorile de tezaurizat reprezintă garanții la credite și sunt asigurate
0 RON
Transmiteri telex/fax pentru clienți (altele decat extrasul de cont transmis prin sistemul automat Fax Teller) - taxe bancare
5 RON + TVA
Eliberare extrase de cont
la inițiativa băncii (la ghișeele BT)
0 RON
la cererea clientului
1 RON
Eliberare duplicate după extrasul de cont
3 RON /duplicat
Verificarea la cererea clienților, a unor operațiuni
0 RON
Comunicarea dobânzii practicate de Banca Transilvania la depozite pe o anumită perioadă
0 RON
Informații privind cursurile valutare practicate în perioada anterioară (eliberări de copii după lista cursurilor valabile la o anumită dată)
0 RON
Comisioane pentru servicii la Centrala Incidentelor de Plăți
Răspuns la cerere pentru consultarea unui CNP în fișierul național C.I.P
5 RON + TVA
Comision pentru anularea interdicțiilor C.I.P. în baza unei hotărâri judecătorești definitive
4,5 RON + TVA
Comision consultare Centrala Riscurilor Bancare (CRB) – aplicabil consultărilor CRB pentru non-clienții BT
2,5 RON /consultare + TVA
Comision eliberare adrese la solicitarea clientului (altele decât cele pentru refinanțare): confirmare oficială numere de cont, confirmări pentru societăți de audit, confirmări persoane împuternicite pe contul din bancă
5 RON + TVA
Comision eliberare Instrument de Debit:
eliberare cec
0,3 RON/fila + TVA
eliberare bilet la ordin
0,3 RON/fila + TVA
eliberare cambie având precompletate câmpurile 5–8 din IBAN posesor cu „BTRL”
0,5 RON /fila, exclusiv TVA
Avalizare bilet la ordin cu cash colateral
20 RON

NOTA:

Precompletarea acestor câmpuri garantează că remiterea și încasarea se vor efectua în BT.

Comision deschidere Depozit Escrow pentru persoane fizice
0 RON
Eliberare cambie neavând precompletate câmpurile 5–8 din IBAN posesor cu „BTRL”
0,68 RON /fila, exclusiv TVA
Comisioane aferente instituirii dispoziției testamentare asupra sumelor de bani, valori sau titluri de valoare pe conturile clienților
comision constituire dispoziție testamentară
130 RON + TVA
comision modificare dispoziție testamentară
80 RON + TVA
comision revocare dispoziție testamentară
80 RON + TVA
Eliberarea / Confirmarea de dispoziții de plată operate în prealabil
0 RON
Mică
150 RON + TVA + prima de asigurare 0,05% (min. 3 EUR)
Medie
200 RON + TVA + prima de asigurare 0,05% (min. 3 EUR)
Mare
250 RON + TVA + prima de asigurare 0,05% (min. 3 EUR)

NOTA:

Odată cu tariful se mai achită o garanție de 250 LEI, pentru acoperirea unei eventuale pierderi a cheii.

traducere simplă din limba franceză/engleză/italiană/spaniolă în limba română sau din limba română în limba franceză/engleză/italiană/spaniolă
35 RON/pagina + TVA
traducere specializată din limba română în limba franceză/engleză/italiană/spaniolă sau din limba franceză/engleză/italiană/spaniolă în limba română
45 RON/ pagina + TVA
traducere simplă din limba română în limba germană/maghiară sau din limba germană/maghiară
în limba română
45 RON/ pagina + TVA
traducere specializată din limba română în limba germană/maghiară sau din limba germană/maghiară
în limba română
65 RON/ pagina + TVA
traducere din limba română în alte limbi decât cele menționate anterior/din alte limbi decât cele menționate anterior în limba română
tarif punctual comunicat
 de traducatorul autorizat + TVA

Operațiuni cu titluri de stat

Comision pentru deschidere relație
0 RON
Operațiuni pe piața primară - comision intermediere ofertă:
100.000,01 RON – 500.000 RON
0,15%
500.000,01 RON - 1.000.000 RON
0,10%
peste 1.000.000 RON
0,05%
Operațiuni pe piața secundară
0 RON
Comision înscriere gaj
150 RON
Comision transfer titluri (doar pentru cele care părăsesc BT)
100 RON /serie
Comision cont curent titluri
0 RON

NOTĂ:

Comisioanelor de mai sus li se adaugă comisioanele percepute de către SAFIR (procesare și decontare, serviciul notarial, administrare centralizată):

Comision pentru procesarea operațiunilor de livrare contra plată (vânzare/cumpărare, operațiuni reversibile, executare garanții prin vânzare)
3 lei/buc
Comision pentru procesarea operațiunilor de livrare fară plată (transfer de portofoliu, executare garanții prin apropriere, substituire operațiuni reversibile, apel în marjă)
4 lei/buc
Comision pentru procesarea evenimentelor de plată (plată de cupon, plată dobânda, răscumpărări)
0,40 lei/buc
Comision pentru operațiunile de piață primară (inclusiv redeschideri de emisiuni)
10,50 lei/buc
Comision pentru procesarea rezultatelor pieței primare (inclusiv preschimbări)
0,40 lei/buc
Comision pentru procesarea garanțiilor (înregistrare gaj, substituire gaj, titluri în litigiu, transfer beneficiar gaj, transfer portofoliu titluri gajate, eliberare gaj)
4 lei/buc

Comision de administrare centralizată aplicabil deținerilor de instrumente financiare pentru care sistemul SAFIR acționează în calitatea de CSD emitent
– se calculeaza lunar:

1. La valoarea nominală a portofoliului inregistrat la sfârșitul fiecarei zile lucratoare din cadrul lunii de referință se aplică un procent, în funcție de încadrarea portofoliului în tranșe valorice, dupa cum urmează: 0,00049%
(= 500.000.000 lei), 0,00048% (500.000.001 – 10.000.000.000 lei), 0,00047% (>10.000.000.000 lei)
2. Valorile astfel calculate se cumuleaza la sfârșitul lunii, iar rezultatul se împarte la numărul de zile lucratoare din luna respectivă.

Abonamente

Servicii incluse în abonament
Salut
365
Premium
Premium+
0 lei deschidere cont curent în lei
Salut
m
365
m
Premium
m
Premium+
m
0 lei administrare cont curent în lei
Salut
m
365
m
Premium
m
Premium+
m
Acces la contul în lei printr-un card de debit
Salut
Visa
Classic
365
Visa
Classic
Premium
MasterCard
Gold
Premium+
MasterCard
Gold
0 lei comision de emitere a cardului de debit
Salut
m
365
m
Premium
-
Premium+
-
0 lei comision de mentenanţă anuală a cardului de debit
Salut
m
365
m
Premium
m
Premium+
m
0 lei comision de eliberare numerar de la ATM BT
Salut
m
365
m
Premium
m
Premium+
m
0 lei comision interogare sold la ATM/POS BT
Salut
m
365
m
Premium
m
Premium+
m
0 lei pentru plăţi intrabancare în lei realizate prin Internet/ mobile banking
Salut
m
365
m
Premium
m
Premium+
m
Acces la BT Pay
Salut
m
365
m
Premium
m
Premium+
m
0 lei pentru acces la NeoBT
Salut
*
365
m
Premium
m
Premium+
m
0 lei pentru încasare interbancară în lei
Salut
*
365
m
Premium
m
Premium+
m
Asigurare de viaţă/ invaliditate MLN**
Salut
-
365
m
Premium
-
Premium+
m
Asigurare de călătorie
Salut
-
365
-
Premium
m
Premium+
m
Acces în Business Lounge-urile din Aeroporturile din București și Cluj-Napoca
Salut
-
365
-
Premium
m
Premium+
m
Prioritate în Contact Center (linia VIP)
Salut
-
365
-
Premium
m
Premium+
m
Cost lunar standard
Salut
0 lei/ lună
365
7 lei/ lună
Premium
17 lei/ lună
Premium+
20 lei/ lună

Observații:

Abonamentul contractat, precum și facilitățile de cost aferente acestuia intră în vigoare în ziua setării (semnării prezentei cereri) și este valabil până la renunțarea la acesta de către client sau, după caz, până la încetarea relației de afaceri între client și bancă.

**Pentru abonamentul Salut, facilitățile privind cost de 0 lei pentru abonament lunar NeoBT (Internet și mobile banking) și 0 lei comision la încasările interbancare în lei se vor aplica doar dacă clientul a avut creditări ale contului curent de minim 300 lei.

** Dacă persoana fizică beneficiază de abonamentul 365 sau Premium+ nu se va percepe niciun comision suplimentar pentru asigurarea de viaţă/ invaliditate MLN.

Servicii incluse în abonament
Abonament
KID
 (0-14 ani)
Abonament
COLLEGE
 (14-18 ani)
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)
0 lei deschidere cont curent în lei
Abonament
KID
(0-14 ani)1

m
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

m
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

m
0 lei administrare cont curent în lei
Abonament
KID
(0-14 ani)1

m
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

m
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

m
Acces la contul în lei printr-un card de debit
Abonament
KID
(0-14 ani)1

-
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

Visa
Classic
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

MasterCard
OmniPass
0 lei comision de emitere a cardului de debit
Abonament
KID
(0-14 ani)1

-
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

m
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

-
0 lei comision de mentenanţă anuală a cardului de debit
Abonament
KID
(0-14 ani)1

-
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

m
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

m
0 lei comision de eliberare numerar de la ATM BT
Abonament
KID
(0-14 ani)1

-
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

m
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

m
0 lei comision interogare sold la ATM/POS BT
Abonament
KID
(0-14 ani)1

-
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

m
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

m
0 lei pentru plăţi intrabancare în lei realizate prin Internet
Abonament
KID
(0-14 ani)1

-
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

m
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

m
Acces la BT Pay
Abonament
KID
(0-14 ani)1

-
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

-
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

m
0 lei pentru acces la NeoBT
Abonament
KID
(0-14 ani)1

-
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

-
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

*
0 lei pentru plăţi intrabancare în lei realizate prin mobile banking
Abonament
KID
(0-14 ani)1

-
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

-
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

m
0 lei pentru încasare interbancară în lei
Abonament
KID
(0-14 ani)1

**
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

**
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

*
Asigurare de călătorie
Abonament
KID
(0-14 ani)1

-
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

-
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

m
Chatbot Livia de la BT
Abonament
KID
(0-14 ani)1

m
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

m
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

m
Extraopţiuni disponibile
Abonament
KID
(0-14 ani)1

Kid cont Lei,
Kid cont Euro
Conturi
curente în
valuta EUR/
 FCY
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

Kid cont Lei,
Kid cont Euro
Conturi
curente în
valuta EUR/
 FCY
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

Neo Web
și Neo App
Gratuit*
Conturi
curente în
valuta EUR/
 FCY
Cost lunar standard
Abonament
KID
(0-14 ani)1

0 lei/ lună
Abonament
COLLEGE
(14-18 ani)1

0 lei/ lună
Abonament
STUDENT
 (18-26 ani)

0 lei/ lună

Observații:

Abonamentul contractat, precum și facilitățile de cost aferente acestuia intră în vigoare în ziua setării (semnării prezentei cereri) și este valabil până la renunțarea la acesta de către client sau, după caz, până la încetarea relației de afaceri între client și bancă.

*Pentru Abonamentului Student facilitățile privind cost de 0 lei pentru abonament lunar NeoBT (Internet și mobile banking) și 0 lei comision la încasările interbancare în lei se vor aplica doar dacă clientul a avut creditări ale contului curent de minim 300 lei.

Observații:

Abonamentul contractat, precum și facilitățile de cost aferente acestuia intră în vigoare în ziua setării (semnării prezentei cereri) și este valabil până la renunțarea la acesta de către client sau, după caz, până la încetarea relației de afaceri între client și bancă.

** Pentru abonamentele KID și College facilitățile privind 0 lei comision la încasările interbancare în lei se vor aplica doar dacă clientul a avut creditări ale contului curent de minim 300 lei.

Operațiuni în valută

Operațiuni cu numerar

Depuneri de numerar în contul persoanelor fizice, efectuate la ghișeul băncii de terțe persoane
10 lei/depunere
Depundei de numerar în contul persoanelor fizice, efectuate la ghișeul băncii de titular/împuternicit/delegat
0 RON
Depuneri de numerar în contul persoanelor fizice, efectuate cu card BT, prin intermediul terminalelor existente în unitățile BT (BT Express, BT Express Plus)
0 RON
Depunere numerar în moneda metalică
negociabil
Eliberări de numerar:
0–10.000 EUR (sau echivalent)
0,5% din suma tranzacției, min. 3 EUR (sau echivalent)
10.000,01–99.999,99 EUR (sau echivalent)
1% din suma tranzacției
= 100.000 EUR (sau echivalent)
1,5% din suma tranzacției
Retragerea sumelor trase din credit
0 EUR

NOTA:

1. Pentru operațiunile în altă valută decât valuta contului, la solicitarea clientului, se pot face conversii utilizându-se paritățile stabilite de BT.
2. Debitele aferente operațiunilor prin cont curent se penalizeaza cu 10% / an la valoarea sumei înregistrată ca descoperit de cont neautorizat.
3. Pentru ridicările de numerar se vor respecta următoarele:
Moneda: EUR, USD
Suma
Programare
≤ 5.000
-
5.001–50.000
cu minim 24 de ore în avans
50.001–150.000
cu minim 48 de ore în avans
> 150.000
cu minim 48 de ore în avans
Alte valute
cu minim 48 de ore în avans

Operațiuni cu cecuri

Eliberari de cecuri bancare
0,50% min. 10 EUR
Taxe de înregistrare, preluare și remitere a cecurilor bancare în valută și a cecurilor de călătorie:
cec cu valoare < 5.000 EUR
1,50%, min. 40 EUR / cec
cec cu valoare ≥ 5.000 EUR
1,50%, max. 300 EUR / cec
Pentru cecurile în valoare ≥ 5.000, se percepe și comision de curier special;
Cecurile de călătorie nu se plătesc pe loc, se procesează în regim de cecuri bancare.
Pentru operațiunile de emiteri și remiteri de cecuri valutare comisioanele se percep în valuta cecului.
Cecuri anulate (la prezentarea în original a cecurilor emise de către BT) sau restituite neonorate (a cecurilor remise spre încasare)
10 EUR / cec
Comision stop payment
comision mesaj swift

NOTĂ:

Pentru toate operațiunile de mai sus se adaugă și comisioanele băncilor corespondente.

Operațiuni cu ordine de plată

Emitere ordine de plată: în tranșe, în funcţie de valoarea operaţiunilor, după cum urmează:
Primirea ordinelor de plată
de la alte bănci în favoarea clienţilor BT
0 RON
de la alte bănci din ordinul și / sau în favoarea clienţilor altor bănci cu sediul în ţară sau în străinătate
pe tranșe, conform punctului
 anterior
Modificări / anulări
30 EUR
Plăţi intrabancare la ghișeu
2 EUR
Plăţi intrabancare prin Internet/mobile banking
0 RON
Plăţi interbancare
în altă valută la ghișeu decât Euro sau către un beneficiar având cont la o altă bancă din afara zonei SEPA
0.2% min 20 EUR,
max. 800 EUR (comision
 SWIFT/TRANSFOND inclus)
Plată interbancară la ghișeu în Euro către un beneficiar având cont la o bancă din zona SEPA
Pe tranșe, în funcţie de valoarea operaţiunii:
de la 0 la 50.000 RON în echivalent EUR (inclusiv)
9 RON în echivalent EUR
sume > 50.000 RON în echivalent EUR
20 RON în echivalent EUR
prin canale electronice în altă valută decât Euro sau către un beneficiar având cont la o altă bancă din afara zone SEPA (Internet/mobile banking)
0.1% min 15 EUR, max.
600 EUR (comision SWIFT/
TRANSFOND inclus)
Plată interbancară prin canale electronice în Euro către un beneficiar având cont la o bancă din zona SEPA (Internet/mobile banking)
Pe tranșe, în funcţie de valoarea operaţiunii:
de la 0 la 1.000 RON în echivalent EUR
2,5 RON în echivalent EUR
de la 1.000 RON inclusiv, până la 50.000 RON în echivalent EUR
5 RON în echivalent EUR
sume ≥ 50.000 lei în echivalent EUR
10 RON în echivalent EUR
Plăți interbancare instant în EUR, prin canale electronice, către un cont deschis la o bancă din zona SEPA care a aderat la TIPS (Target Instant Payment Settlement)
Pe tranșe, în funcţie de valoarea operaţiunii:
de la 0 la 1.000 RON în echivalent EUR
2,5 RON în echivalent EUR
de la 1000 lei până la 50.000* RON în echivalent EUR
5 RON în echivalent EUR
sume ≥ 50.000 RON în echivalent EUR
N/A

Notă: Suma maximă care poate fi platită interbancar instant în EUR este de 1.000 eur/plată.

Comision de procesare și comunicare în regim de urgenţă a efectuării plăţilor în valută
1 – 150.000 EUR
25 EUR / plată
peste 150.000 EUR
75 EUR / plată

Notă: comisionul se percepe împreună cu comisioanele aferente operaţiunii. Operaţiunea comisionată se efectuează cu data valutară din aceeași zi sau cu 1 zi dată valutară, iar mesajul swift final se transmite la sucursală în ziua efectuării operaţiunii.

Transferuri multiple în valută între clienţii BT – transferuri care au beneficiari finali persoane fizice și care au fost intermediate de un client BT (recepţia fondurilor din străinatate și redistribuirea spre clienţi BT persoane fizice
10 EUR / transfer
Ordine de plată condiţionate primite
avizare
0,1%, min. 50 EUR
verificare (dacă este cazul)
0,1%, min. 30 EUR
Ordine de plată condiţionate emise
negociabil
Comision de modificare pentru încasări valutare cu detalii incorecte (repair charges)
5 EUR /încasare
 valutară modificată
Comision încasări valutare cu back-value-date, reţinut de la banca clientului plătitor
30 EUR
amendament, la
care se adaugă
marja de risc și
 dobânda EONIA
Comision investigaţii încasări/plăţi valutare
20 EUR
Comision avalizare bilete la ordin și cambii cu depozit colateral
0,15% / trimestru
sau fracțiune de
trimestru, minim
 50 USD

Operațiuni de plată valutară

Operaţiuni de cumpărare / vânzare valută contra monedă naţională
0 RON
Întârzieri la decontarea tranzacţiilor valutare
lei
dobânda de overdraft
valută
dobânda LIBOR + 3 puncte procentuale
Operaţiuni forward
dobânda la vedere
bonificarea depozitului colateral

Comisioane pentru operațiuni cu instrumente financiare pe piețe internaționale (BT – agent custode)

Comision custodie (EUROCLEAR/CLEARSTREAM)
0,10%/an, încasat lunar
Comisioane plată
25 EUR negociabil/plată
Taxă amendament / anulare
15 EUR/operațiune
Încasare cupon
15 EUR/operațiune
Tax reclaim
70 EUR/operațiune

Notă: Toate comisioanele sunt purtătoare de TVA.

Diverse

Comision poștă rapidă: DHL, alte sisteme
tariful poștal în vigoare + TVA
Comision mandat poștal, remitere cecuri sau alte efecte
tariful poștal în vigoare
Comision pentru confirmări de operaţiuni sau solduri ale conturilor, solicitate de alte bănci
perceput pe bază de
reciprocitate (comision egal cu
cel perceput de fiecare bancă în
 parte + TVA)
Comision pentru preschimbare valută uzată (EUR și USD)
10% pentru depuneri de valută
uzată din gradul B, atunci
când proporția valutei uzate
 depășeste 5% din totalul sumei

Notă: Preschimbarea valutei uzate se face numai pentru clienţi BT la operaţiuni în conturi

Comision Consultare Biroul de Credit (BC) – aplicabil consultărilor BC pentru non-clienţii BT
1,1 EUR/consultare + TVA
Transmiterea extrasului de cont sau soldului unui cont prin mesaj swift
abonament lunar 25 EUR / extras
 sau sold, pentru fiecare valută
Comision deschidere Depozit Escrow pentru persoane fizice
0 RON
Efectuarea de plăţi în sistem Direct Debit:
plăţi în sistem Direct Debit intrabancar
0 RON
serviciul de Direct Debit intrabancar cu opţiunea SMS Direct Debit
2 RON (echivalent în valuta contului)/ lună
 / mandat de direct debit

Toate comisioanele sunt stabilite în EUR, însă ele pot fi percepute în echivalent lei sau alte valute convertibile, conform solicitării clientului, la paritatea de conversie a BNR din ziua încasării lor. Comisioanele în valută care se percep în “echivalent lei” se încasează la cursul de referinţă stabilit de BNR, valabil pentru ziua încasării lor. Comisioanele reţinute de băncile corespondente, se percep de la clienţii care au ordonat operaţiunile în valută.

ⁱ (a) Comisioanele pentru operațiuni cu ordine de plată enumerate la acest punct nu includ comisioanele percepute de băncile intermediare.

 • Pentru plățile sub DSP* efectuate la ghișeu, cuantumul acestor comisioane se va calcula și comunica clientului în sucursalele și agențiile BT, înainte de orice tranzacție.
 • Pentru plățile sub DSP* efectuate prin serviciul de Internet banking, cuantumul acestor comisioane este la dispoziția clienților în aplicația utilizată
 • Pentru plățile non-DSP*, comisioanele băncilor intermediare se comunică clientilor și se rețin ulterior efectuării plății și vor fi suportate astfel:
  • În cazul plăților cu opțiunea “OUR” de către clientul BT ordonator al plății
  • În cazul plăților cu opțiunea “BEN” de către beneficiarul plății
 • - Pentru plățile valutare care necesită modificări (de ex. neconcordanța între nume și cont beneficiar, cont beneficiar și valuta trimisă) este posibil ca banca beneficiară să rețină un comision suplimentar (repair charges); în acest caz, comisionul solicitat de banca beneficiară / plata valutară modificată se comunică clienților și se rețin ulterior efectuării plății, pe măsură ce sunt primite de la banca beneficiară.

*DSP – Directiva Serviciilor de plăți :

 • Plăți DSP - vor include plățile către țările DSP în monedele DSP
 • Țările DSP: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Croația. Monedele DSP utilizate în Banca Transilvania: EUR, coroana daneză (DKK), franc elvețian (CHF), lira sterlină (GBP), coroana norvegiană (NOK), zlotul polonez (PLN), coroana cehă (CZK), leu (RON), coroana suedeză (SEK), forint maghiar (HUF)

*SEPA – Single Euro Payments Area

Țările SEPA:
Statele membre ale Uniunii Europene:

 • Statele zonei euro: Austria, Belgia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania şi Slovenia;
 • Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Suedia și Marea Britanie;
 • Statele membre ale Spațiului Economic European (European Economic Area – EEA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
 • Elveția şi Monaco.

SEPA se va extinde și în următoarele teritorii, considerate parte a Uniunii Europene (Art. 299 Tratatul de la Roma): Martinica, Guadalupe, Guiana Franceză, Reunion, Gibraltar, Azore, Madeira, Insulele Canare, Ceuta și Melilla și Insulele Aland

Nu se reține comision de banca corespondentă pentru plățile SEPA.

(b) Pentru încasările ai căror plătitori au ales opțiunea “SHA” sau “BEN”, comisioanele băncilor intermediare se comunică clienților și se rețin în același timp cu efectuarea incasării.

Transferurile de încasări și plăți valutare trebuie să corespundă criteriilor de legalitate care decurg din cadrul de reglementare legislativ și intern în vigoare. În funcție de riscurile asociate tranzacțiilor din perspectiva spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiuni internaționale, Banca Transilvania:
i) nu onorează nici un fel transferuri cu indicii de țări sub sancțiuni/restricții internaționale: Cuba, Iran, Siria, Sudan, Sudanul de Sud,  Coreea de Nord, Belarus, Regiunea Transnistria din Republica Moldova și Regiunile Crimeea, Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson din Ucraina, Afganistan și Venezuela.
ii) solicită prezentarea de documente justificative pentru procesarea de transferuri către/dinspre țările:  Republica Democrată Congo, Zimbabwe, Myanmar/Burma, Libia, Irak , Federația Rusă și Ucraina  (suplimentar, în cazul plăților este necesară completarea Declarației pe propria răspundere pentru informarea clienților cu privire la riscul de blocare al fondurilor).

 • Statele zonei euro: Austria, Belgia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania şi Slovenia;
 • Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Suedia și Marea Britanie;
 • Statele membre ale Spațiului Economic European (European Economic Area – EEA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
 • Elveția şi Monaco.

Toate comisioanele sunt stabilite în EUR, însă ele pot fi percepute în echivalent lei sau alte valute convertibile, conform solicitării clientului, la paritatea de conversie a BNR din ziua încasării lor. Comisioanele în valută care se percep în “echivalent lei” se încasează la cursul de referinţă stabilit de BNR, valabil pentru ziua încasării lor. Comisioanele reţinute de băncile corespondente, se percep de la clienţii care au ordonat operaţiunile în valută.

ⁱ (a) Comisioanele pentru operațiuni cu ordine de plată enumerate la acest punct nu includ comisioanele percepute de băncile intermediare.

 • Pentru plățile sub DSP* efectuate la ghișeu, cuantumul acestor comisioane se va calcula și comunica clientului în sucursalele și agențiile BT, înainte de orice tranzacție.
 • Pentru plățile sub DSP* efectuate prin serviciul de Internet banking, cuantumul acestor comisioane este la dispoziția clienților în aplicația utilizată
 • Pentru plățile non-DSP*, comisioanele băncilor intermediare se comunică clientilor și se rețin ulterior efectuării plății și vor fi suportate astfel:
  • În cazul plăților cu opțiunea “OUR” de către clientul BT ordonator al plății
  • În cazul plăților cu opțiunea “BEN” de către beneficiarul plății
 • - Pentru plățile valutare care necesită modificări (de ex. neconcordanța între nume și cont beneficiar, cont beneficiar și valuta trimisă) este posibil ca banca beneficiară să rețină un comision suplimentar (repair charges); în acest caz, comisionul solicitat de banca beneficiară / plata valutară modificată se comunică clienților și se rețin ulterior efectuării plății, pe măsură ce sunt primite de la banca beneficiară.

*DSP – Directiva Serviciilor de plăți :

 • Plăți DSP - vor include plățile către țările DSP în monedele DSP
 • Țările DSP: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Croația. Monedele DSP utilizate în Banca Transilvania: EUR, coroana daneză (DKK), franc elvețian (CHF), lira sterlină (GBP), coroana norvegiană (NOK), zlotul polonez (PLN), coroana cehă (CZK), leu (RON), coroana suedeză (SEK), forint maghiar (HUF)

*SEPA – Single Euro Payments Area

Țările SEPA:
Statele membre ale Uniunii Europene:

 • Statele zonei euro: Austria, Belgia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania şi Slovenia;
 • Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Suedia și Marea Britanie;
 • Statele membre ale Spațiului Economic European (European Economic Area – EEA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
 • Elveția şi Monaco.

SEPA se va extinde și în următoarele teritorii, considerate parte a Uniunii Europene (Art. 299 Tratatul de la Roma): Martinica, Guadalupe, Guiana Franceză, Reunion, Gibraltar, Azore, Madeira, Insulele Canare, Ceuta și Melilla și Insulele Aland

Nu se reține comision de banca corespondentă pentru plățile SEPA.

(b) Pentru încasările ai căror plătitori au ales opțiunea “SHA” sau “BEN”, comisioanele băncilor intermediare se comunică clienților și se rețin în același timp cu efectuarea incasării.

Transferurile de încasări și plăți valutare trebuie să corespundă criteriilor de legalitate care decurg din cadrul de reglementare legislativ și intern în vigoare. În funcție de riscurile asociate tranzacțiilor din perspectiva spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiuni internaționale, Banca Transilvania:
i) nu onorează nici un fel transferuri cu indicii de țări sub sancțiuni/restricții internaționale: Cuba, Iran, Siria, Sudan, Sudanul de Sud,  Coreea de Nord, Belarus, Regiunea Transnistria din Republica Moldova și Regiunile Crimeea, Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson din Ucraina, Afganistan și Venezuela.
ii) solicită prezentarea de documente justificative pentru procesarea de transferuri către/dinspre țările:  Republica Democrată Congo, Zimbabwe, Myanmar/Burma, Libia, Irak , Federația Rusă și Ucraina  (suplimentar, în cazul plăților este necesară completarea Declarației pe propria răspundere pentru informarea clienților cu privire la riscul de blocare al fondurilor).

 • Statele zonei euro: Austria, Belgia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania şi Slovenia;
 • Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Suedia și Marea Britanie;
 • Statele membre ale Spațiului Economic European (European Economic Area – EEA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
 • Elveția şi Monaco.