This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Condiții de acordare

IMPORTANT: începând cu 1 ianuarie 2011, încadrarea locuințelor în una dintre clasele A - C de performanță energetică este un criteriu de eligibilitate în cadrul programului Noua Casă. 

Pentru a obține creditul trebuie să:

 • ai venituri salariale, pensii sau alte tipuri de venituri stabile de minimum 3 luni
 • nu deții o locuință singur/ă sau cu soțul/soția sau, dacă deții una, să aibă o suprafață utilă mai mică de 50 mp
 • ai posibilitatea depunerii unui avans de minimum 5% din prețul de achiziție a locuinței

Documente necesare:

 • declarație pe propria răspundere, în formă autentică, prin care să rezulte că îndeplinești condiția prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare – în original
 • cererea de credit – formular tipizat pe care îl găsești la noi
 • actul tău de identitate
 • acordul ANAF (îl primești și îl semnezi la sediul nostru)
 • copia actului de proprietate a vânzătorului asupra imobilului care se vinde
 • extrasul de Carte Funciară – în original
 • declarație în original pe proprie răspundere a vânzătorului prin care precizează că imobilul nu este revendicat conform Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 și nu există alte litigii în desfășurare în legătură cu acesta
 • copie certificată după antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinței sau contractul de construcție încheiat cu o societate de construcții (după caz)
 • contractul de vânzare cumpărare autentificat, încheiat cu persoana fizică sau juridică care vinde locuința, în care se precizează valoarea la care s-a făcut vânzarea, adresa și amplasarea acesteia, modalitatea de plată și valoarea achitată ca avans (original) – document necesar la momentul punerii pe cont a creditului sau documentele specifice procesului de licitație în cazul achiziționării de locuințe în cadrul procedurilor de executare silită

În anumite situații, poate fi nevoie să îți cerem documente suplimentare. Și, nu uita: variația indicelui de referință, fluctuația veniturilor proprii, precum și modificarea cursului de schimb valutar pot să influențeze posibilitatea de a plăti ratele la credit sau suma totală de plată.