This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Depozite negociate - BT24

Depozitarul

 • Se obligă să primească cu titlu de depozit banii, să confirme prin extras de cont condiţiile de constituire a depozitului şi să elibereze sumele din depozit la cererea deponentului.
 • Se obligă să calculeze si să plătească dobȃnda prevăzută conform prevederilor prezentului contract.

Deponentul

 • Are posibilitatea să negocieze condiţiile de constituire ale depozitului, în conformitate cu politica BT, în intervalul de timp în care funcționează piaţa monetară interbancară;
 • Se obligă să respecte nivelul şi termenul depozitului negociat telefonic. Acestea se pot negocia în zilele bancare lucrătoare, de luni până vineri între orele 9.00-17.30. Negocierea se poate realiza pentru sume mai mari de 100.000 RON (echivalent EUR şi USD) în cazul persoanelor fizice, respectiv 100.000 RON (echivalent EUR şi USD) în cazul persoanelor juridice, echivalent calculat la cursul stabilit de Banca Naţională a Romȃniei valabil în ziua respectivă.

Caracteristici

Rata dobȃnzii care se acordă la depozitul constituit se negociază telefonic, prin e-mail sau alte sisteme electronice de comunicare, în funcție de sumă, termen, condiţiile de piaţă ale momentului, precum şi strategia băncii.

Termenul de constituire a depozitului se va negocia telefonic, prin e-mail sau alte sisteme electronice de comunicare între deponent şi depozitar, prin persoanele desemnate.

Plata dobȃnzii se face la expirarea depozitului, iar suma existentă în depozit se transferă în contul de disponibil. Rata dobȃnzii agreate de părti este fixă pe tot timpul de executare a contractului.

În cazul în care se solicită desfiintarea anticipată, înainte de scadență, banca este autorizată să calculeze dobȃnda la nivelul dobȃnzii practicate pentru depunerile la vedere din momentul desființării depozitului.

Banca va colecta impozitul pe dobȃndă, în momentul acordării bonificației, conform prevederilor legale în vigoare.

Plățile/operațiunile cu numerar efectuate ulterior transferului în contul curent utilizând sume provenite din depozite bancare se comisionează conform Deciziei BT in vigoare la data efectuării operațiunilor, Decizie care constituie anexă la Condițiile Generale de Afaceri ale Băncii Transilvania.

Comisioanele aferente contului curent percepute consumatorului de catre bancă sunt afișate în secțiunea Comisioane și se pot consulta la orice unitate BT.

Depozitele constituite sunt garantate de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în limita unui plafon de garantare de 100.000 eur pe deponent echivalent lei, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 311/2015, privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare al depozitelor bancare. Limita plafonului de garantare se poate modifica printr-o dispoziție legislativă.

Depozite bancare sunt excluse de la garantare

Conform prevederilor Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare următoarele depozite sunt excluse de la garantare :

 • Depozite ale unei instituţii de credit făcute în nume şi cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2);
 • Instrumente care se încadrează în definiţia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 • Depozitele rezultate din tranzacţii în legătură cu care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiunea de spălare a banilor, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile competente, de la instituţia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanţă, după caz;
 • Depozite ale instituţiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 • Depozite ale firmelor de investiţii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 • Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin indisponibile, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor;
 • Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, astfel cum sunt aceştia definiţi la art. 2 lit. A pct. 5 şi 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislaţia pieţei de capital;
 • Depozite ale fondurilor de pensii;
 • Depozite ale autorităţilor publice centrale, locale şi regionale;
 • Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit, precum şi obligaţii care izvorăsc din acceptări proprii şi bilete la ordin.
Formularul pentru informații oferite deponenților
z PDF