This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul monitorizării securităţii persoanelor, spaţiilor şi/ sau bunurilor

Versiune aplicabilă începand cu data de 11.06.2021

Stimați vizitatori,

Vă informăm că Banca Transilvania S.A. (“Banca”), instituție de credit, persoană juridică română cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36, Cluj, nr. de telefon 0264 308028 sau *8028, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J12/4155/1993, având cod unic RO 5022670, are obligația legală și interesul legitim de a monitoriza locațiile în cadrul cărora își desfășoară activitatea, în scopul asigurării securității persoanelor, spațiilor și a bunurilor.

În acest scop, în locațiile Băncii prevăzute cu posturi de pază umane, pentru a vă putea permite accesul în sediu, personalul având atribuții de pază vă va identifica pe baza actului dumneavoastră de identitate valabil, iar numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate vor fi înscrise într-un registru special. Registrele vor fi păstrate în format fizic pe perioada stabilită legal, iar datele înscrise în aceste registre vor fi dezvăluite, după caz societății care asigură paza sediului sau comunicate la cerere instituțiilor și autorităților care au dreptul să le recepționeze, în condițiile și scopurile prevăzute de lege.

Refuzul de a vă fi prelucrate datele personale menționate mai sus va putea conduce la refuzul de a vi se permite accesul în sediul Băncii.

Detalii despre felul cum Banca prelucrează datele cu caracter personal în cadrul activității pe care o desfășoară, despre drepturile de care beneficiați și modalitățile prin care vi le puteți exercita, precum și pentru informații despre cum puteți contacta responsabilul desemnat de Bancă cu protecția datelor cu caracter personal, puteți afla accesând Politica noastră de confidențialitate.