This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.
 • Înapoi
 • | Prima pagină
 • Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal depunere sume in numerar clienti ocazionali BT

Nota de informare privind prelucrarea de către Banca Transilvania S.A. a datelor cu caracter personal în contextul operațiunilor bancare de depunere sume în numerar

Versiune aplicabilă începand cu data de 11.06.2021

Banca Transilvania, S.A., (denumită în continuare și “banca”, “BT”, “noi”), vă aduce la cunoștință prin prezenta notă specifică de informare cum intenționează să prelucreze datele dumneavoastră atunci când depuneți, în calitate de client ocazional BT, sume în numerar în conturi deschise la BT pe care nu aveți nicio calitate (inclusiv Clienții obișnuiți ai băncii – clienți BT - care depun asemenea sume în conturi pe care nu au nicio calitate vor fi clienți ocazionali).

Prezenta notă de informare se completează cu prevederile Politicii de confidențialitate BT (denumită în continuare și “Politica”), pe care vă recomandăm să o consultați. În cadrul Politicii veți regăsi inclusiv definiția “clientului ocazional BT”, precum alte detalii despre prelucrarea datelor acestei categorii de persoane vizate, cu precădere în secțiunea C a acestei Politici, regăsită pe website-ul BT www.bancatransilvania.ro.

Atunci când acționați în relație cu noi în calitate de client ocazional BT, pentru depunerea la ghișeele unităților noastre a unei sume în numerar - în conturi BT pe care nu aveți calitatea de titular de cont, împuternicit, delegat cu drepturi de depunere sume în numerar - este necesar să vă identificăm în baza unui act de identitate valabil și să prelucrăm în evidențele noastre următoarele date cu caracter personal ce vă privesc- nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, CNP, domiciliul, detalii privind suma depusă și explicații privind natura plății (ce reprezintă plata).

În unele cazuri prevăzute de lege, va fi necesar să realizăm și să reținem copia actului dumneavoastră de identitate.

Vă prelucrăm aceste date, după caz, în scopurile principale referitoare la:

 • verificarea identității, în vederea prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului; În cazul tranzacțiilor ocazionale derulate prin unitățile băncii identitatea se verifică în baza actelor de identitate aflate în termenul de valabilitate, care trebuie prezentate în original, iar în cazul utilizării echipamentelor BT prin intermediul altor informații despre plătitor aflate în evidențele băncii;
 • cunoașterea clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv verificarea pe bază de risc, prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei;
 • încheierea și executarea contractului aferent tranzacției ocazionale;
 • evaluarea și monitorizarea comportamentului financiar-comercial în vederea detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte, conform obligațiilor legale de cunoaștere a clientelei instituite în sarcina băncii pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului;
 • decontarea tranzațiilor bancare;

precum și, în funcție de situație, în alte scopuri strâns legate de cele principale, respectiv pentru:

 • realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile băncii (precum, dar fără a se limita la: rapoarte despre incidentele de plăți la Centrala Incidentelor de Plăți din cadrul BNR, declararea tranzacțiilor ce depășesc cuantumul stabilit de lege către Oficiul Național de Prevenire si Combatere a Spălarii Banilor);
 • realizarea analizelor și ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a băncii;
 • administrarea în cadrul departamentelor interne a serviciilor și produselor oferite de bancă;
 • apărarea în justiție a drepturilor și intereselor băncii, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care banca este implicată;
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor băncii, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • monitorizarea/securităţii persoanelor, a spaţiilor şi/sau bunurilor băncii sau ale vizitatorilor unităților acesteia;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate băncii de orice persoană și/sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • arhivarea - atât în format fizic, cât și electronic - a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
 • asigurarea securitatii sistemelor informatice utilizate de BT și a spațiilor fizice în care banca își desfășoară activitatea;
 • prevenirea fraudelor;

Prelucrăm aceste date în principal în temeiul obligațiilor noastre legale în vederea îndeplinirii unei sarcini stabilite în interesul public, precum și pentru încheierea/executarea contractului aferent tranzacției ocazionale.

Refuzul de a vi se prelucra aceste date în scopurile indicate va putea face imposibilă operarea tranzacției solicitate.

Pentru reducerea timpilor de așteptare la ghișeele băncii, justificăm interesul legitim de a utiliza aceste date și pentru eventualele tranzacții de depunere numerar pe care le veți solicita în viitor. În cazul anulării tranzacției, va fi nevoie să vă contactăm în vederea returnării sumei depuse. Dacă avem deja în evidențele noastre datele dumneavoastră de contact, le vom utiliza în acest scop (ex. dacă aveți și calitatea de client obișnuit al băncii – client BT- avem datele dumneavoastră de contact pe care ni le-ați furnizat pentru derularea respectivei relații contractuale obișnuite).

Dacă nu ați declarat însă date de contact băncii, prin completarea oricărei asemenea date (număr de telefon, adresa de e-mail) în formularul de informare care vă este înmânat cu ocazia depunerilor în numerar inițiate la ghișee, vă exprimați consimțământul pentru utilizarea acestora în vederea contactării dumneavoastră pentru returnarea sumei, inclusiv la depuneri viitoare de numerar, până la momentul când ne veți solicita încetarea prelucrării datelor de contact în acest scop și/ sau modificarea acestora.

În Politica de confidențialitate BT regăsiți și detalii despre drepturile de care beneficiați în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră în scopurile indicate, despre modalitățile în care puteți să vă exercitați aceste drepturi sau despre cum puteți să contactați responsabilul cu protecția datelor desemnat de BT (DPO BT).