This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT în scopul cunoașterii clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului


1. Prevederi generale

Banca Transilvania, S.A., S.A. (denumită în continuare și “banca”, “BT”, “noi”), vă aduce la cunoștință prin prezenta notă specifică de informare cum intenționează să prelucreze datele dumneavoastră, în calitate de Client BT, în scopul principal al cunoașterii clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Prezenta notă de informare se completează cu prevederile Notei de informare generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT (denumită în continuare și “Nota de informare generala a BT” sau “Nota”), pe care vă recomandăm să o consultați. În cadrul notei veți regăsi inclusiv definiția Clientului BT, a beneficiarului real, a persoanei expuse politic, precum și definiții ale altor termeni de specialitate.

Legislația primară care instituie în sarcina BT obligația de aplicare a măsurilor de cunoaștere a clientelei este reprezentată în primul rând de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Cunoașterea clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv verificarea pe bază de risc, se realizează de către BT prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei care presupun atât verificarea identității, cât și prelucrarea unor date cu caracter personal impuse de lege, atât la momentul dobândirii de către o anumită persoană fizică a calității de Client BT (colectarea datelor), pe întreaga perioadă cât această calitate este deținută (actualizarea datelor), precum și ulterior acestui moment, pentru perioada de timp stabilită legal după momentul încetării calității de Client BT (stocarea datelor și prelucrarea lor în scopurile permise de lege).

Câtă vreme aveți calitatea de Client BT, aveți obligația de a vă actualiza în evidențele băncii datele colectate/furnizate în scopul cunoașterii clientelei, ori de câte ori acestea se modifică.


2. Date cu caracter personal pe care le prelucrăm în scopul cunoașterii clientelei

Astfel, pentru deschiderea si derularea relatiei contractuale cu majoritatea categoriilor de Clienți BT, banca are obligatia legala de a colecta de la/despre Clienții BT, pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public, după caz, cel puțin următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, data si locul nasterii, codul numeric personal (CNP) sau un alt element unic de identificare similar, domiciliul, resedinta, numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, ocupaţia, numele angajatorului ori natura activităţii proprii, funcţia publică importantă deţinută sau calitatea de persoana expusa politic (PEP), informații despre scopul și natura relației de afaceri și sursa fondurilor, precum și copia actului de identitate.

Aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei presupune inclusiv utilizarea datelor colectate pentru:

  • realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile băncii (precum, dar fără a se limita la: rapoarte pentru declararea tranzacțiilor ce depășesc cuantumul stabilit de lege către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălarii Banilor);
  • evaluarea și monitorizarea comportamentului financiar-comercial al Clienților BT pe parcursul derulării relației de afaceri cu banca, în vederea detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte, conform obligațiilor legale de cunoaștere a clientelei instituite în sarcina băncii pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului;


3. Perioada păstrării datelor cu caracter personal prelucrate în scopul cunoașterii clientelei

Datele colectate și, după caz, actualizate, împreună cu înregistrările tuturor operaţiunilor financiare ce decurg din derularea relaţiei de afaceri cu BT, vor fi stocate in evidențele bancii pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data incetării relaţiei de afaceri, conform termenului de păstrare prevăzut legal (în Legea 129/2019).

Dacă relaţia de afaceri nu va fi deschisă, datele dumneavoastră vor fi stocate de BT timp de cel puţin 5 ani de la data refuzului băncii de a deschide relaţia de afaceri.

În cazul refuzului Clienților BT de a furniza/ de a-și actualiza/ de a li se prelucra aceste date, relaţia lor contractuală cu banca nu va putea fi deschisă sau, după caz va putea fi încetată la inițiativa BT.

Datele prelucrate în scopul cunoașterii clientelei pot fi supuse, după caz, unor procese decizionale automatizate, cum ar fi:

  • pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și al finanțării terorismului, se vor efectua verificări în bazele de date cu persoanele acuzate de finanțare a actelor de terorism sau, după caz, cu persoane cu risc ridicat de fraudă și, dacă Clienții BT se regăsesc înscriși în aceste evidențe, banca își rezervă dreptul de a refuza intrarea în relație de afaceri cu aceștia sau de a înceta relația contractuală;
  • pentru a proteja Clienții împotriva fraudelor, precum și pentru ca banca să își îndeplinească în mod adecvat obligațiile de cunoaștere a Clientelei, monitorizează tranzacțiile lor și, dacă identifică operațiuni suspecte (cum ar fi plăți neobișnuite ca frecvență, valoare, raportat inclusiv la sursa fondurilor declarată de Clienții titulari de cont sau la scopul și natura relației de afaceri, tranzacții ințiate din localități diferite la intervale scurte de timp, care nu permiteau deplasarea între acele locații), adoptă în consecință măsuri de blocare a tranzacțiilor, cardurilor conturilor, luând aceste decizii pe baze exclusiv automate;

4. Drepturile persoanei vizate

Datele prelucrate în scopul cunoașterii clientelei pot fi dezvăluite/transferate de BT, după caz, către categoriile de destinatari menționați în Nota de informare generală a BT. În această ntoă generală regăsiți și detalii despre drepturile de care beneficiați în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul indicat, despre modalitățile în care puteți să vi le exercitați sau despre cum puteți să contactați responsabilul cu protecția datelor desemnat de BT (DPO BT). .