This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center
 • Timp de așteptare ridicat!

  În prezent, înregistrăm un număr foarte mare de apeluri în Call Center. Dacă ai o problemă urgentă, sună acum, iar dacă nu, te așteptăm mai târziu. Pentru răspunsuri rapide încearcă Întreb BT sau BT Visual Help.

 • 0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
  0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

  Caută cu AI Search

  AI Search de pe Întreb BT îți răspunde la toate întrebările din banking.

  BT Visual Help

  Vezi rapid detaliile conturilor tale, apelează 0264 308 000 și primești un SMS cu link-ul de acces.

  • Înapoi
  • | Prima pagină
  • Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnatari persoane de contact pentru partener contractual BT

  Nota de informare privind prelucrarea de către Banca Transilvania S.A. a datelor cu caracter personal aparținând semnatarilor/persoanelor de contact din partea partenerilor contractuali BT

  Versiune aplicabilă începand cu data de 11.06.2021

  Banca Transilvania, S.A., (denumită în continuare și “banca”, “BT”, “noi”), vă aduce la cunoștință prin prezenta notă specifică de informare cum intenționează să prelucreze datele dumneavoastră, atunci când aveți calitatea de semnatar și/sau de persoană de contact din partea unui partener contractual BT.

  Prezenta notă de informare se completează cu prevederile Politicii de confidențialitate BT (denumită în continuare și “Politica”), pe care vă recomandăm să o consultați. În cadrul Politicii veți regăsi inclusiv definiția semnatarilor și a persoanelor de contact, precum și detaliile despre prelucrarea datele dumneavoastră, cu precădere în secțiunea C a acestei Politici, regăsită pe website-ul BT www.bancatransilvania.ro.

  Prelucrăm, de regulă, următoarele categorii de date cu caracter personal ce vă privesc, după caz:

  Pentru semnatari:

  • date de identificare - nume și prenume;
  • funcție;
  • semnatură.

  Pentru persoane de contact:

  • date de identificare - nume și prenume;
  • date de contact- număr de telefon (de serviciu) și/sau adresa de e-mail (de serviciu);
  • funcție.

  Aceste date ce vă privesc ne-au fost aduse la cunoștință de partenerul nostru contractual.

  Prelucrăm datele dumneavoastră, după caz, pentru:

  • încheierea și derularea în bune condiții a contractului încheiat cu partenerul contractual (de regulă acesta este angajatorul dumneavoastră), precum și în alte scopuri, în stransă legatură cu încheierea și derularea contractului, respectiv:
  • realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile băncii;
  • realizarea analizelor si ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a băncii;
  • aparărea în justiție a drepturilor și intereselor băncii, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care banca este implicată;
  • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor băncii, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
  • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate băncii de dumneavoastră sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
  • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
  • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic - a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
  • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
  • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT și a spațiilor fizice în care banca își desfășoară activitatea;
  • prevenirea fraudelor;

  Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este, după caz: obligația legală a băncii, încheierea/executarea contractului și interesul legitim al BT.

  Datele cu caracter personal sunt dezvăluite, după caz: angajaților/reprezentanților BT care au nevoia să le cunoască, partenerului contractual care ni le-a furnizat, entităților din Grupul financiar Banca Transilvania, altor parteneri contractuali ai băncii care au nevoia să le cunoască, autorităților și instituțiilor publice în drept să le solicite și să le primească.

  Datele vor fi prelucrate la nivelul BT în cadrul perioadei de derulare a contractului încheiat între noi și partenerul nostrum contractual, precum și ulterior, până la expirarea termenului de arhivare a documentației contractuale și, după caz, până la expirarea termenului legal de păstrare.

  În Politica de confidențialitate BT regăsiți și detalii despre drepturile de care beneficiați în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră în scopurile indicate, despre modalitățile în care puteți să vă exercitați aceste drepturi sau despre cum puteți să contactați responsabilul cu protecția datelor desemnat de BT (DPO BT).