This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul furnizării soluției de plată BT POS App

Versiune aplicabilă începand cu data de 16.11.2023

1. Prevederi generale


Banca Transilvania, S.A. cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, județul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J12/4155/1993, cod unic RO 5022670, telefon contact: 02648028 (denumită în continuare “BT”) pune la dispoziția clienților săi soluția de plată – BT POS App (denumit în continuare “BT POS App”).

Vă informăm prin prezenta ce date cu caracter personal urmează să folosim pentru identificarea/ autentificarea utilizatorilor (verificarea identității), pentru securitatea acestei soluții de plată în scopul prevenirii fraudelor, precum și în contextul utilizării funcționalităților BT POS App, pentru ce și în ce temei utilizăm aceste date, cui le dezvăluim, pentru cât timp le păstrăm, cum le protejăm și ce drepturi au persoanele vizate.

Această informare se completează cu prevederile Notei de informare generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT care este parte integrantă a Politicii de confidențialitate BT pe care o regăsiți pe website-ul www.bancatransilvania.ro sau accesand urmatorul link https://www.bancatransilvania.ro/politica-prelucrare-si-protectie-date-personale/.

Prezenta informare poate fi revizuită de BT la anumite intervale de timp. Utilizatorii vor fi anunțați dacă apar astfel de modificări prin intermediul site-ului www.btepos.ro.


2. Ce date colectăm pentru autentificarea utilizatorilor BT POS App


Pentru a putea folosi soluția BT POS App pe care ați contractat-o de la BT este necesar să vă autentificați ca utilizator autorizat. Această autentificare se realizează în baza merchant ID, terminal ID și a unei parole. Credențialele sunt transmise de către BT prin SMS pe numărul de telefon al reprezentantului legal declarat în contract.

3. Ce date colectăm pentru a asigura securitatea BT POS App


Pentru a vă putea proteja tranzacțiile derulate prin BT POS App și informațiile din cadrul acestei platforme, vom colecta și utiliza Advertising ID al telefonului pe care aveți instalată aplicația mobilă BT POS App, alți identificatori de securitate ai telefonului (ex. Instance ID/ Device Identifier) și token-urile generate, modelul, producătorul telefonului și tipul sistemului de operare al acestuia, versiunea aplicației, pentru a verifica faptul că la fiecare logare încă utilizați același telefon cu care v-ați înregistrat pentru utilizarea aplicației BT POS App. De asemenea, prelucrăm adresa/ adresele de IP ale telefonului și, după caz, ale tabletei sau PAD-ului cu care vă conectați la BT POS App.

4. Ce date prelucrăm când utilizați BT POS App


Pentru a îndeplini obligațiile legale pe care le avem, pentru a vă pune la dispoziție soluția BT POS App pe care ați contractat-o pentru compania dumneavoastră și, după caz, pentru că avem interesul legitim de a preveni fraudele și de a comunica cu utilizatorii BT POS App pentru a le acorda suport și pentru a le solicita evaluarea calității soluției BT POS App utilizăm:

Date aferente cardurilor și tranzacțiilor

Când veți utiliza BT POS App, vom avea acces implicit la informații referitoare la: tranzacțiile efectuate de clienții dvs. cu cardul, PAN-ul aferent acestor carduri, ID-ul tranzacțiilor (RRN), sumele încasate în conturile companiei, inclusiv informații menționate la explicațiile plății. Deși acestă soluție este dedicată exclusiv clienților persoane juridice ai Băncii Transilvania, iar informațiile despre persoanele juridice nu sunt considerate, de regulă, date cu caracter personal, dacă aveți o entitate de tipul P.F.A., I.I., formă individuală de exercitare a unor profesii liberale (ex. cabinete individuale de avocați, notari, birouri de executori judecătorești etc.) trebuie să știți că informațiile despre acestea au regimul datelor cu caracter personal și banca le va trata cu respectarea prevederilor legale aplicabile în acest domeniu. De asemenea, prelucrăm datele cu caracter personal ale dumneavoastră și/ sau ale clienților dvs., cum ar fi beneficiarii încasărilor persoane fizice sau P.F.A., I.I., forme individuale de exercitare profesii liberale.

Date de contact

În baza contractului de achiziție a soluției BT POS App vom utiliza numărul de telefon al reprezentantului legal pentru transmiterea SMS-ului de validare a numărului de telefon și a datelor de login, iar adresa de e-mail pentru a vă transmite diverse rapoarte cu privire la tranzacțiile derulate prin intermediul soluției.

Pentru că avem interesul legitim de a vă acorda sprijin în utilizarea BT POS App (suport) și pentru că dorim să aflăm părerea dumneavoastră despre această soluție (evaluarea calității serviciilor) vom folosi date de contact pe care le-ați declarat băncii în calitatea dvs. de client pentru a vă contacta în acest scop. Aveți dreptul să vă opuneți unei asemenea contactări. Pentru detalii, citiți secțiunea privind drepturile de care beneficiați în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale.

Date colectate în scop de identificare și remediere a erorilor

Atunci când utilizați aplicația și apar erori tehnice, pentru identificarea și remedierea acestora vom capta următoarele date: device, sistem de operare, versiunea sistemului de operare, tipul și descrierea erorii.

Permisiuni solicitate în contextul utilizării aplicației

Atunci când instalați aplicația, vi se vor solicita permisiuni pentru accesul la camera foto a dispozitivului pentru încărcarea unei imagini de profil. Nu sunteți obligat să încărcați o asemenea poză și puteți să:

  • Permiteți/ Refuzați accesul
  • Permiteți/ Refuzați/ În timp ce utilizați aplicația
  • Permiteți/ Refuzați/ Doar de data aceasta

Dacă veți refuza acordarea accesului la camera foto veți putea utiliza în continuare aplicația BT POS App. Dacă ați acordat permisiunea, ulterior o puteți retrage când doriți.

Alte permisiuni necesare pentru utilizarea și funcționarea aplicației, astfel cum sunt stabilite de furnizorul sistemului de operare al dispozitivului pe care îl utilizați și pentru care nu este necesar acordul explicit al utilizatorului, sunt prezentate detaliat în secțiunea „Permisiuni” din magazinul Play Store/ Apple Store pentru aplicația BT POS App (ex. permisiuni pentru a vă anunța când nu aveți conexiune la Internet).

5. Cui putem dezvălui datele ca urmare a utilizării soluției BT POS App


Atunci când sunt efectuate tranzacții prin intermediul BT POS App, datele aferente acestora (de regulă, PAN, suma, explicațiile plății), vor fi accesibile și plătitorilor care au efectuat plata și, implicit, instituțiilor de credit/ plată unde aceștia au deschise conturile respective.

La datele dumneavoastră prelucrate în BT POS App pot să aibă acces, conform nevoii de a cunoaște și numai în baza unor garanții de protecție a datelor cu caracter personal, partenerii contractuali ai băncii care ne sprijină în oferirea soluției BT POS App.

Lista de destinatari se completează cu cea prevăzută în cadrul Notei de informare generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, sectiunea VIII.

6. Cât păstrăm datele prelucrate în contextul furnizării soluției BT POS App


Datele dumneavoastră, în calitate de client BT, precum și datele privind operațiunile derulate prin intermediul BT POS App sunt supuse regimului de păstrare prevăzut de actele normative aplicabile în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, în domeniul serviciilor de plată sau în cel contabil și financiar - fiscal.

7. Cum asigurăm protecția datelor cu caracter personal în soluția BT POS App


Banca Transilvania ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul soluției BT POS App.

În ciuda acestor precauții, Banca nu poate garanta că persoane neautorizate nu vor obține acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, prin intermediul terminalelor pe care le utilizați pentru a accesa BT POS App, în cazul în care acestea sunt neprotejate sau protejate necorespunzător.

Sunteți exclusiv responsabil pentru menținerea confidențialității și păstrarea în siguranță a terminalului utilizat pentru accesarea BT POS App (telefon, tableta, PAD) și în special a ID-ului de logare și/ sau a parolelor pentru logare (parola, amprenta sau o altă metodă de securizare oferită de telefon/ tableta/ PAD).

8. Care sunt drepturile de care beneficiază utilizatorii soluției BT POS App


În conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (“GDPR”), în calitate de persoană vizată de prelucrarea unor date cu caracter personal în contextul utilizării BT POS App, vă sunt garantate următoarele drepturi: dreptul de a fi informat (ne îndeplinim obligația de a vă informa prin prezentul înscris), dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de retragere a consimțământului (pentru prelucrări care au la bază acestei temei legal), dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și justiției. Regăsiți aceste drepturi prezentate detaliat inclusiv în prevederile Notei de informare generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT.

Vă puteți exercita la BT aceste drepturi sau puteți contacta responsabilul BT cu protecția datelor (DPO), prin transmiterea prin poștă a unei cereri la sediul BT indicat anterior - cu mențiunea - „în atenția DPO”- sau pe cale electronică la adresa de e-mail dpo@btrl.ro.

Aveți totodată dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)- (plangere@dataprotection.ro).