This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Notă de informare privind prelucrarea datelor personale ale celor care se înscriu și/sau participă la evenimentul #mentoratpebune

Ne bucurăm că dorești să participi la evenimentul nostru #mentoratpebune. În această calitate urmează să îți fie prelucrate unele date personale, despre care îți spunem în continuare.

Te rugăm să ai în vedere că această notă de informare se referă doar la prelucrarea datelor tale personale ca și posibil participant și/sau participant la evenimentul #mentorpebune.

Despre prelucrarea datelor personale ale clienților Băncii Transilvania regăsești detalii în Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT din cadrul Politicii de confidențialitate regăsite pe site-ul www.bancatransilvania.ro.

Cine sunt operatorii care îți prelucrează datele?

Cei care prelucrează datele tale sunt, după caz:

Banca Transilvania SA (BT)

Vitrina Felix Media S.A.

Detalii despre cine este BT găsești în Politica de confidențialitate BT, la secțiunea B, iar depstre Vitrina Felix Media găsești pe site-ul lor www.vitrina.ro.

Pentru ce scopuri ți se prelucrează datele ca posibil participant și/sau participant?

BT a încheiat cu Vitrina Felix Media un acord prin care am stabilit cum îți vor fi folosite și protejate datele. Scopurile comune ale prelucrării datelor tale sunt următoarele:

 • legate de evenimentul la care te-ai înscris (precum, dar fără a se limita la: confirmarea locului cu privire la înscrierea la eveniment, remindere referitoare la evenimentul pentru care te-ai înscris, trimitere de materiale de prezentare, suport, recompense pentru evenimentul la care participi)
 • de interes particular (ex. informări despre modificarea datei/orei evenimentului la care te-ai înscris)

Ce date personale îți prelucrăm și de unde le avem?

Pentru scopurile indicate mai sus ți se prelucrează următoarele categorii de date personale în calitatea posibil participant/participant la eveniment:

 • nume, prenume - avem nevoie de aceste date ca să te identificăm cu confirmarea locului și la intrarea la eveniment,
 • date de contact – folosim numărul de telefon și adresa de e-mail pentru confirmarea locului și transmiterea de informații legate de buna desfășurare a evenimentului,
 • imaginea – se folosește dacă îți dai acordul să fii fotografiat/înregistrat video la eveniment,
 • opinii pe care le exprimi în cadrul evenimentului.

Avem aceste date de la tine pentru că ni le-ai furnizat în cadrul formularului de înscriere la eveniment de pe Blogul BT sau când participi la eveniment.

Care sunt temeiurile legale în care îți prelucrăm datele și ce se întâmplă dacă nu dorești să îți fie prelucrate?

Temeiurile în baza cărora BT singură sau împreună cu Vitrina Felix Media S.A. prelucrează datele tale sunt, după caz:

 • consimțământul tău (ex. pentru realizarea de fotografii și/sau filmări la eveniment).
 • interesul legitim al băncii precum: asigurarea accesului la eveniment, interesul de desfășurare în condiții optime a evenimentului etc.

Dacă prelucrarea datelor tale personale are la bază consimțământul, o vom realiza doar dacă îți exprimi acordul. Îți vom cere acordul când te înscrii la eveniment te vom întreba dacă ești de acord să îți folosim imaginea. Nu ești obligat să îți dai acordul, iar dacă decizi să ți-l exprimi vei avea dreptul să ți-l retragi oricând, fără ca retragerea să afecteze legalitatea prelucrării realizată anterior.

Când prelucrarea datelor tale are la bază interesele noastre legitime menționate mai sus, ai dreptul să te opui acestei prelucrări. Îți vom putea acomoda unele cereri de opoziție (ex. dacă te opui să te contactăm pentru a-ți trimite mesaje de interes general), dar dacă te opui altor prelucrări (ex. dacă nu dorești să ne furnizezi datele obligatorii pentru înscrierea la eveniment), nu vom putea să îți mai punem facilita accesul la eveniment.

Temeiurile menționate mai sus se referă exclusiv la prelucrarea realizată de BT și Vitrina Felix Media S.A. Temeiurile în care banca sau Vitrina Felix Media S.A. îți prelucrează datele personale când ești/te pregătești să devii client al acestora nu face obiectul prezentei secțiuni, ci se supune temeiurilor de prelucrare prevăzute în politicile de prelucrare a datelor personale ale fiecăreia  dintre aceste entități.   

Către cine este posibil să dezvăluim datele tale? (destinatarii datelor, inclusiv din țări terțe)

Datele tale legate de calitatea de participant al evenimentului Mentorat pe bune este posibil să fie dezvăluite/transferate, în funcție de situație, către anumite categorii de destinatari:

 • parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizați pentru desfașurarea evenimentului, precum dar fără a se limita la: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), servicii pentru evenimente, de transmitere a mesajelor SMS/e-mail etc.
 • autorități și instituții publice
 • alte persoane fizice sau juridice către care dezvăluim datele tale pentru că avem o obligație legală, un interes legitim sau dacă ți-ai exprimat consimțământul

Vom dezvălui sau transfera datele tale către aceste categorii de destinatari doar atunci când este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prelucrării, numai în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (“GDPR”), în baza temeiurilor juridice aplicabile în funcție de situație și doar în condiţii care asigură securitatea datelor.

Unii dintre acești destinatari ai datelor sunt situați în țări terțe pentru care Comisia Europeană a recunoscut că exista un grad adecvat de protecție a datelor personale, în timp ce alții sunt situați în țări terțe pentru care nu a fost emisă o asemenea decizie de adecvare. Către această din urmă categorie de destinatari ne-am asigurat că transferul datelor se realizează în baza unor garantii adecvate, în conformitate cu mecanismele prevăzute de GDPR constând în Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeană pe care le poti găsi aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=EN

Nu transferăm datele tale către organizații internaționale.

Cât timp îți prelucrăm datele ca participant al evenimentului Mentorat pe bune?

Datele tale ca participant la eveniment le vom prelucra pe intreaga perioada a evenimentului și înca 5 zile de la finalizare, după care le vom șterge din evidentele noastre. În aceeasi masura vom solicita ștergerea acestora si de la Vitrina Felix Media S.A.

Dacă datele se prelucrează în baza consimtământului tău și îți retragi acest acord, acele date vor fi șterse din evidențe dacă nu mai sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire a altor scopuri ale prelucrării și/sau dacă nu există alt temei pentru prelucrarea lor în continuare.

Care sunt drepturile de care beneficiezi în legătură cu prelucrarea datelor tale?

Îți este garantată exercitarea următoarelor drepturi prevăzute de GDPR: a) dreptul de access, b) dreptul la rectificarea datelor, c) dreptul la ștergere, d) dreptul la retragerea consimțământului, e) dreptul de opoziție, f) dreptul la restricționarea prelucrării, g) dreptul la portabilitatea datelor, h) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Dacă decizi să ți le exerciți, cererile tale vor fi analizate și soluționate punctual, raportat la momentul și la temeiul în care îți sunt prelucrate datele personale pentru care îți exerciți drepturile.

a) dreptul de acces: poți obține confirmarea îți sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării. Acest drept îți permite inclusiv să obții o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.

b) dreptul la rectificarea datelor: poți solicita să îți fie modificate date care sunt incorecte ori, după caz, poți cere completarea datelor tale care sunt incomplete.

c) dreptul la ștergere: poți solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; ți-ai retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și nu există alte temeiuri în care le prelucrăm; datele sunt prelucrate contrar legii; datele trebuie șterse conform legislației relevante.

d) dreptul la retragerea consimțământului: pentru prelucrările datelor tale bazate pe  consimțământ, poți să îți retragi oricând consimțământul/acordul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor realizate anterior acestui moment.

e) dreptul de opoziție: poți să te opui prelucrărilor datelor tale bazate pe interesul legitim, din motive care țin de situația ta specifică.

f) dreptul la restricționarea prelucrării: poți solicita restricționarea prelucrării datelor tale dacă: contești corectitudinea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea lor; prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii lor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar ni le soliciți pentru o acțiune în instanță; în cazul în care te-ai prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale BT și/sau ale altor entități care activează în cadrul evenimentului Mentorat pe bune ca operatori prevalează asupra drepturilor tale.

g) dreptul la portabilitatea datelor: poți solicita, în condițiile legii, să îți furnizăm anumite date cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. În cazul în care ne soliciți, putem transmite respectivele date unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

h) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideri că ți-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România anspdcp@dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a) – g) de mai sus cu privire la date care îți sunt prelucrate de BT ca operator independent sau asociat cu alte entități implicate în organizarea evenimentului Mentorat pe bune, poți trimite cererea ta la datele de contact ale responsabilului BT cu protecția datelor, astfel:

 • pe cale poștală, la adresa din mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, jud. Cluj, cu mențiunea „în atenția responsabilului cu protecția datelor”
 • la adresa de poștă electronică dpo@btrl.ro