Pentru companii Corporate Transaction Banking Operatiuni Curente - Decontari Cecuri, bilete la ordin si cambii

Cecuri, bilete la ordin si cambii

Vezi detalii

Incasare cu cecuri, bilete la ordin si cambii Interbancare

Instrumentele de debit vor fi prezentate la plata in compensarea electronica, avand urmatorul circuit:

Observatie: ziua C-2 este ziua prezentarii la plata

 

De exemplu, pentru un bilet la ordin prezentat la ghiseul BT Sucursala Cluj-Napoca luni, 03.11, avand platitorul in Banca X Buzau:

 

Observatie: In cazul in care instrumentul de debit nu respecta conditiile legale pentru a fi decontat prin circuitul electronic (este ilizibil, nu are stampila emitentului, lipseste IBAN-ul posesorului etc), banca va deconta instrumentul prin sistemul de decontare pe suport hartie.

 

Cecurile, cambiile si biletele la ordin prin sistemul de decontare pe suport hartie     

Circuitul de decontare va fi de 11 zile de la data prezentarii la banca beneficiarului a instrumentului de debit de catre posesorul acestuia.

 

Plata cu cecuri sau bilete la ordin Interbancare

Tinand cont de data remiterii, de tipul instrumentului si modul in care a fost completat, orice cec, cambie sau bilet la ordin urmeaza unul dintre circuitele descrise la Incasare cu cecuri, bilete la ordin si cambii interbancare.

Puteti afla cand a venit la plata un instrument de debit prin vizualizarea tranzactiilor de pe cont, ridicand extrasul de cont sau prin intermediul BT Ultra, BT24 sau BT Alert. Astfel, la prima ora puteti vedea sumele corespunzatoare instrumentelor venite la plata in respectiva zi.

In cazul in care nu aveti suficient disponibil in cont, va recomandam sa aduceti cat mai repede diferenta, evitati astfel un posbil incident de plata. La ora 15:00 se efectueaza refuzurile la plata.

Incasare sau plata cu cec sau bilet la ordin Intrabancar

Un cec sau bilet la ordin va avea urmatorul circuit de decontare:

Observatie: ziua C este ziua prezentarii la plata

 

De exemplu, pentru un cec prezentat la ghiseul BT sucursala Vaslui luni, 03.11, avand platitorul in BT sucursala Cluj:

Un cec sau bilet la ordin in format vechi va avea urmatorul circuit de decontare, in functie de sucursala la care au deschise conturile beneficiarul si platitorul:

Precizari legislative

Conform Norma nr. 6 din 05.06.2008 pt modificarea si completarea Normelor cadru ale BNR nr 7/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cecuri, pe baza Legii nr 59/1934 asupra cecului, modificata prin OG nr 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr 83/1994

In temeiul art. 30 din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare: Cecul emis si platibil in Romania trebuie, sub sanctiunea pierderii dreptului de regres impotriva girantilor si garantilor, sa fie prezentat la plata in termen de 15 zile. Termenele aici aratate se socotesc din ziua aratata in cec ca data a emiterii.

In temeiul art. 32¹ din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare: Momentul receptionarii, de catre institutia de credit platitoare, respectiv de catre un sistem de plati, a informatiilor relevante pentru trunchiere si a imaginii electronice a respectivului cec, potrivit alin. (2), constituie momentul prezentarii la plata.  Pct. 1664 - In momentul receptionarii, de catre institutia de credit care efectueaza plata cecului sau de catre un sistem de plati, a informatiilor relevante pentru trunchiere si a imaginii electronice a respectivului cec, acestea trebuie sa respecte intocmai prevederile Legii nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare si prezentele norme, pentru ca cecul sa fie considerat prezentat la plata prin trunchiere.  Momentul receptionarii, mentionat la alineatul precedent, este momentul in care aceste informatii si imagini sunt puse la dispozitia trasului sau sunt inregistrate in sistemul de plati.

Norma nr 7 din 05.06.2008 pt modificarea si completarea Normelor cadru ale BNR nr 6/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin OG nr 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr 83/1994

In temeiul art. 37 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin: Cambia la vedere este platibila la prezentare. Ea trebuie prezentata spre plata in termen de un an de la data sa. In temeiul art. 41 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata prin Legea nr. 83/1994: Posesorul unei cambii platibile la o zi fixa sau la un anume termen de la data emisiunii sau de la vedere trebuie sa o prezinte la plata, fie in ziua in care ea este platibila, fie in una din cele doua zile lucratoare ce urmeaza.Prezentarea unei cambii la o casa de compensatii echivaleaza cu o prezentare spre plata. In temeiul Art. 46 1 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare: Momentul receptionarii de catre institutia de credit platitoare, respectiv, de catre un sistem de plati a informatiilor relevante pentru trunchiere si a imaginii electronice a respectivei cambii, potrivit alin.2, constituie momentul prezentarii la plata.

Pct. 2644 - In momentul receptionarii potrivit alin. (2) al art. 461 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre institutia de credit care efectueaza plata titlului sau de catre un sistem de plati, informatiile relevante pentru trunchiere si imaginea electronica a respectivei cambii, trebuie sa respecte intocmai prevederile Legii nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentei norme, precum si ale conventiilor prevazute la alin (5) al art. 461 pentru ca titlul sa fie considerat prezentat la plata prin trunchiere. Momentul receptionarii, mentionat la alineatul precedent, este momentul in care aceste informatii si imagini sunt puse la dispozitia institutiei de credit care plateste cambia sau sunt inregistrate in sistemul de plati.

Acest site foloseste cookies, pentru a-ti oferi o experienta tot mai buna atunci cand il vizitezi. Navigarea siteului inseamna ca esti de acord cu detaliile pe care le pot consulta aici.

0264 308028
*8028
(apelabil din orice retea nationala, fixa sau mobila)