Ai încercat NeoBT?

Noul online banking Banca Transilvania, care va înlocui foarte curând actuala platformă.

Din NeoBT, ai acces online la conturile tale și poți face toate operațiunile pe care le faci acum din BT24. În plus, beneficiezi de funcționalități suplimentare.

Despre

Având rolul de a finanța datoria Statului Român, titlurile de stat, din perspectiva unui investitor persoană fizică/juridică, pot fi privite ca alternativă de economisire la depozitele bancare și/sau fondurile de investiții monetare.

Riscurile asociate investiției în titluri de stat sunt foarte scăzute, aproape egale cu zero. De asemenea, investiția în astfel de instrumente financiare beneficiază de garanția intrinsecă oferită de emitent (România - prin intermediul Ministerului de Finanțe), garanție care se răsfrânge asupra tuturor fondurilor investite în aceste instrumente.

De regulă, valoarea nominală a titlurilor de stat este de 5.000 sau 10.000 lei, 1.000 EURO sau 2.000 USD pentru cele în valută.


Există două mari categorii de titluri de stat:

  • Titlurile de stat pe termen scurtsunt certificate de trezorerie cu discount, cu scadență până la 1 an ( 6 luni, 9 luni, 1 an). Sunt titluri de stat pe care un investitor le cumpără la un preț mai mic decât valoarea nominală urmând ca la scadență încaseze valoarea nominală, diferența dintre cele două valori reprezintă câștigul investiției;
  • Titlurile de stat pe termen mediu sau lungsunt obligațiuni de stat cu o scadență de peste 1 an, vândute la valoarea nominală la care statul plătește anual o dobânda (denumită în acest caz CUPON). De regulă, plata cuponului se face anual, la aniversarea emisiunii, conform condițiilor din prospectul de emisiune.

Achiziția titlurilor de stat se poate face în următoarele două moduri:

  • Achiziția lor de pe piața primarăprin intermediul Băncii Transilvania în calitatea sa de dealer primar pe piata titlurilor de stat - procedura este neuzuală pentru clienții PF/PJ;
  • Achiziția lor de pe piața secundară – titluri emise anterior și aflate deja în circulație - procedura prin care, de regulă, datorită costurilor mai scăzute, clienții individuali sau companii nefinanciare achiziționează titluri de stat.

Condiții de tranzacționare

  • Completarea și semnarea, după caz, a contractelor specifice (contract de investiții financiare, contract de custodie) și a anexelor acestora, inclusiv furnizarea completă a datelor și informațiilor solicitate prin cererea de deschidere cont;
  • Citirea și luarea la cunoștință (printr-o semnătură olografă) a documentului de prezentare MIFID;
  • Completarea chestionarelor (profilare/adecvare) prezentate la inițierea relației/achiziționarea unui produs de investiții (în acest caz titluri de stat);
  • Deținerea sumelor de bani/instrumentelor financiare în conturile specifice necesare în vederea efectuării tranzacțiilor (inclusiv contravaloarea comisioanelor aferente și/sau orice alte taxe datorate).

În cazul în care clientul este persoană juridică, acesta va putea derula tranzacții doar după achiziția unui Cod LEI (cod unic de identificare al persoanelor juridice).

Codul LEI reprezintă un identificator unic de 20 de caractere, obligatoriu pentru o persoană juridică ce efectuează o tranzacție financiară.

Persoanele juridice române și străine pot verifica următoarele pagini de Internet pentru informații suplimentare:

Cotații de piață secundară

Isin
Data emisiunii
Scandeță
Monedă
Cupon/DI (%)
Randament cumpărare (%)
Randament vânzare (%)
RO1323DBN018
28Jan2013
26Apr2023
RON
5.850
7.690
6.890
RO1823DBN025
22Jan2018
28Jun2023
RON
4.250
7.660
6.860
RO1624DBN027
29Aug2016
29Apr2024
RON
3.250
7.730
6.930
RO1425DBN029
30Jul2014
24Feb2025
RON
4.750
7.840
7.040
XS1313004928
29Oct2015
29Oct2035
EUR
3.875
6.673
4.467
XS1768074319
08Feb2018
08Feb2038
EUR
3.375
6.506
4.313
US77586TAE64
22Jan2014
22Jan2044
USD
6.125
6.717
4.875
XS2201851685
14Jul2020
14Feb2051
USD
4.000
6.495
6.224

Ultima actualizare: 3 Decembrie 2022 - 10:01:45