Politica de confidentialitate Versiuni anterioare

 

  Politica privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal - versiune valabila in perioada 11.07.2018 - 14.08.2019

 

  Politica privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal - versiune valabila in perioada 25.05.2018 - 10.07.2018