This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center
 • Timp de așteptare ridicat!

  În prezent, înregistrăm un număr foarte mare de apeluri în Call Center. Dacă ai o problemă urgentă, sună acum, iar dacă nu, te așteptăm mai târziu. Pentru răspunsuri rapide încearcă Întreb BT sau BT Visual Help.

 • 0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
  0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

  Caută cu AI Search

  AI Search de pe Întreb BT îți răspunde la toate întrebările din banking.

  BT Visual Help

  Vezi rapid detaliile conturilor tale, apelează 0264 308 000 și primești un SMS cu link-ul de acces.

  • Înapoi
  • | Prima pagină
  • politica-prelucrare-si-protectie-date-personale/versiuni-anterioare/11-06-2021-27-02-2023

  Politica de confidențialitate

  Politica Băncii Transilvania S.A. privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în cadrul activității bancare („Politica” sau „Politica de Confidențialitate BT”)

  Revizuită la data de 11.06.2021

  La Banca Transilvania S.A. (denumită în continuare „BT”, „Banca” sau „noi”) ne preocupăm constant ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor fizice cu care interacționăm să fie prelucrate în conformitate deplină cu dispozițiile legale aplicabile și cu cele mai înalte standarde de securitate și confidențialitate.

  Pentru a ne îndruma și susține în activitatea noastră în domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter personal, am numit un responsabil cu protecția datelor (data protection officer sau DPO), care poate fi contactat de orice persoană în legatură cu orice aspecte legate de modul în care BT prelucrează aceste date, prin transmiterea unei sesizări la:

  • sediul BT din mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, jud. Cluj, cu mențiunea „în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal” sau a unui mesaj la
  • adresa de poștă electronică dpo@btrl.ro

  În cele ce urmează vă prezentăm politica noastră în acest domeniu foarte important, pe care ne angajăm să o revizuim la anumite intervale de timp, în vederea îmbunătățirii ei continue.

  Prin această Politică înțelegem să ne îndeplinim față de toate categoriile de persoane fizice ale căror date cu caracter personal le prelucrăm în cadrul activității noastre bancare („persoane vizate”) obligația de informare în conformitate cu prevederile art. 13 -14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 sau Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare „GDPR”).

  Ori de câte ori vom avea posibilitatea obiectivă de a informa în mod direct anumite categorii de persoane vizate despre prelucrarea datelor lor, ne angajăm să procedăm în acest sens.

  În unele cazuri însă, fie nu avem posibilitatea obiectivă, fie ar implica un efort disproporționat pentru bancă să își îndeplinească direct această obligație. Pentru toate aceste situații, ne îndeplinim obligația de informare prin această Politică de confidențialitate.

  Dacă sunteți client obișnuit al băncii - Client BT - și doriți să consultați doar secțiunea referitoare la prelucrarea datelor acestei categorii de persoane vizate, puteti să accesați: Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, care este parte integrantă a acestei Politici.

  Prezenta Politică nu se adresează angajaților Băncii Transilvania, această categorie de persoane vizate fiind informată în legatură cu datele cu caracter personal pe care BT le prelucrează în calitate de angajator printr-un document distinct.

  Vă vom prezenta în continuare ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm în cadrul activității noastre bancare, cine sunt persoanele vizate de această prelucrare, în ce scopuri utilizăm datele cu caracter personal, către cine le dezvăluim sau le transferăm, cât timp le păstrăm, în ce fel asigurăm securitatea lor, precum și care sunt drepturile pe care persoanele vizate și le pot exercita în legatură cu această prelucrare.

  În cazul în care nu sunteți familiarizați cu sensul diferiților termeni de specialitate utilizați în cadrul GDPR sau al legislației aplicabile în domeniul bancar, vă recomandăm să studiați mai întâi secțiunea referitoare la:

  Termenii definiți în prezenta secțiune, vor avea următorul înțeles atunci când sunt utilizați în prezenta Politică:

  a) „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

  b) „Prelucrarea datelor cu caracter personal” sau „prelucrarea datelor", înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

  c) „GDPR” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

  d) „Grupul Financiar BT”- Banca împreună cu entități controlate de aceasta precum,  BT Microfinanțare IFN SA ( „BT Mic”) ,BT Asset Management S.A.I. S.A., ( „BTAM”), BT Leasing Transilvania IFN S.A. („BTL”), BT Direct IFN S.A. („BTD”), BT Capital Partners S.S.I.F. S.A.(„BTCP”), Fundația Clubul Întreprinzătorului Român, Fundația Clujul are Suflet și alte entități care se pot alătura acestui grup în viitor;

  e) „Operator” înseamnă persoană juridică, care, singură sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

  f) „Persoana vizată” înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;

  g) „Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;

  h) „Parte terță” înseamnă o persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism, altul decât Persoana Vizată, Operatorul, Persoana Împuternicită și care, sub directa autoritate a Operatorului sau a Persoanei Împuternicite sunt autorizate să prelucreze Date cu Caracter Personal;

  i) „Autoritate de Supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru, responsabilă de monitorizarea aplicării GDPR. În România autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – „ANSPDCP”;

  j) "Date biometrice” înseamnă date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

  k) „Date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;

  l) „Specimen de semnătură” reprezintă semnătura olografă a Clientului înscrisă pe documente utilizate în relația sa cu banca și/sau semnătura Clientului captată prin Dispozitiv electronic (SignaturePad), pusă la dispoziţia Băncii cu titlu de specimen de semnătură;

  m) „Beneficiar real” conform prevederilor art. 4 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate și include cel puțin categoriile de persoane fizice menționate la art. 4 alin. 2 din acest act normativ;

  n) „Persoana expusa public” conform prevederilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante și include cel puțin categoriile de persoane fizice menționate la art. 3 alin. 2 din acest act normativ.

  BANCA TRANSILVANIA S.A. este o instituție de credit, persoană juridică română, înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub numărul J12/4155/1993, având codul unic de înregistrare nr. RO5022670 și următoarele date de contact: adresa sediu social Str. Calea Dorobanților Nr. 30-36, cod poștal 400117, localitatea Cluj-Napoca, Județul Cluj, România Tel: 0801 01 0128 (BT) - apelabil din rețeaua Romtelecom, 0264 308 028 (BT) - apelabil din orice rețea, inclusiv internațional, *8028 (BT) - apelabil din rețelele Vodafone și Orange, adresa de e-mail: contact@bancatransilvania.ro, website www.bancatransilvania.ro.

  BT are peste 500 de unități- sucursale, agenții, puncte de lucru, care își desfășoară activitatea în România, precum și unități prin care își desfășoară activitatea bancară în Italia.

  Pagina noastră oficială de internet este www.bancatransilvania.ro (denumită în continuare „website-ul BT”).

  Banca administrează și alte pagini de internet, a căror listă actualizată o puteți consulta aici: https://www.bancatransilvania.ro//site-uri-bt.pdf

  Banca Transilvania S.A. este societatea mamă a Grupului Financiar Banca Transilvania (denumită în continuare și „Grupul BT”), care cuprinde și următoarele entități subsidiare ale Băncii: BT Microfinanțare IFN SA ( „BT Mic”), BT Asset Management S.A.I. S.A., ( „BTAM”), BT Leasing Transilvania IFN S.A. („BTL”), BT Direct IFN S.A. („BTD”), BT Capital Partners S.S.I.F. S.A.(„BTCP”)

  C. Ce date cu caracter personal prelucrează BT, cui aparțin acestea și în ce scopuri le utilizăm?

  În cadrul activității bancare pe care o desfășoară, Banca Transilvania prelucrează diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de calitatea pe care persoanele vizate o au în relație cu BT. Scopurile în care prelucrăm datele sunt direct dependente și de felul în care diferitele categorii de persoane vizate intră în relație cu noi.

  Raportat la relația pe care o aveți cu banca într-un anumit context, vă prezentăm distinct în cele ce urmează cum vă vom prelucra datele cu caracter personal:

  a. Cine este Client BT?

  „Client BT” sau „Client” este persoana fizică care face parte din oricare dintre următoarele categorii de persoane vizate:

  • rezidenți sau nerezidenți, titulari ai cel puțin unui cont deschis la Bancă (denumiți și „client persoană fizică titular de cont”) sau care completează formularele dedicate pentru a dobândi această calitate;
  • reprezentanții legali sau convenționali ai Clienților persoane fizice sau juridice titulari de cont, inclusiv Clienții de tipul persoanelor fizice autorizate;
  • împuterniciții cu drepturi de operare pe conturile clienților persoane fizice sau juridice titulari de cont;
  • beneficiarii reali ai Clienților persoane fizice sau juridice titulari de conturi deschise la BT;
  • persoanele cu drepturi de a depune înscrisuri bancare, de a ridica extrase de cont și/sau de a depune sume în numerar în numele și pe seama Clienților persoane fizice sau juridice titulari de cont (cunoscuți și sub denumirea de „delegați”);
  • orice alți utilizatori persoane fizice ai unui produs/serviciu al băncii, care nu au calitatea Client titular de cont, reprezentant legal, împuternicit, delegat sau beneficiar real, precum dar fără a se limita la: utilizatori de carduri suplimentare, utilizatori de servicii internet/mobile banking, utilizatori ai aplicațiilor mobile de plată oferite de bancă, gestionari cu conturi de garanții gestionare deschise la bancă, utilizatori de tichete de masă BT);
  • garanți de orice fel ai obligațiilor de plată asumate de Clienții persoane fizice sau juridice titulari de cont;
  • persoane care solicită băncii deschiderea unei relații contractuale și/sau contractarea unui anumit produs/serviciu al băncii, chiar dacă această cerere este respinsă;
  • succesorii legali sau convenționali ai celor menționați mai sus.

  Vă reamintim că detalii complete, în format printabil, despre prelucrarea de către BT a datelor clienților săi obișnuiți – Clienți BT - se regăsesc și în Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT

  b. Scopurile în care prelucrăm datele Clienților BT

  După caz, dacă aveți calitatea de Client BT, vă vom prelucra datele după cum urmează:

  • verificarea identității, în vederea prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, precum și pentru confirmarea calității de Client BT;

  Verificarea identității se realizează la stabilirea și pe parcursul derulării unei relații de afaceri, la ordonarea oricărei tranzacții sau când se solicită obținerea de informații sau efectuarea de operațiuni precum, dar fără a se limita la: informații despre conturi, depunerea/transmiterea oricăror cereri/sesizări, predarea de carduri, token-uri, exprimarea unor opțiuni, contractarea unor produse/servicii ale băncii, accesarea unor servicii ale băncii deja contractate, dar și cu ocazia apelurilor telefonice inițiate de către Clienți sau de către bancă.

  În unitățile băncii identitatea se verifică în baza actelor de identitate aflate în termenul de valabilitate, care trebuie prezentate în original, iar în mediul online și în cadrul apelurilor telefonice inițiate de Client sau de bancă, prin solicitarea furnizării și validarea unor informații aflate deja în evidențele băncii în legătură cu Clientul;

  • cunoașterea Clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv verificarea pe bază de risc, prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a Clientelei care presupun atât verificarea identității, cât și prelucrarea unor date cu caracter personal impuse de lege, atât la momentul dobândirii de către o anumită persoană fizică a calității de Client (colectarea datelor), pe întreaga perioadă cât această calitate este deținută (actualizarea datelor), precum și ulterior acestui moment, pentru perioada de timp stabilită legal după momentul încetării calității de Client (stocarea datelor și prelucrarea lor în scopurile permise de lege);
  • evaluarea solvabilității, reducerea riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare a Clienților interesați de oferte personalizate în legatură cu produsele de creditare ale băncii sau de contractarea acestor tipuri de produse (analiza riscului de creditare);
  • încheierea și executarea unor contracte încheiate între bancă si Clienți, aferente unor produse și servicii oferite de aceasta în nume propriu (precum, dar fără a se limita la: carduri, depozite, credite, internet și mobile banking, SMS Alert);
  • Pentru detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul serviciului Self Service Livia de la BT, accesați următorul link: https://www.bancatransilvania.ro/files/self-service-livia-de-la-bt/nota_informare_prelucrare_date_caracter_personal_serviciu_livia_de_la_bt.pdf
  • Pentru detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul serviciului BT Visual Help accesați următorul link: https://www.bancatransilvania.ro/nota-de-informare-prelucrare-date-cu-caracter-personal-bt-visual-help/
  • încheierea și executarea unor contracte aferente unor tranzacții ocazionale, precum dar fără a se limita la: depuneri de sume în numerar realizate de Clienți la ghișeele sau cu ajutorul dispozitivelor băncii, în cazul în care sumele se depun în conturi ale băncii pe care respectivii Clienți nu au drepturi de operare (nu au calitatea de titular de cont, împuternicit, delegat pe acele conturi), servicii de transfer de bani, schimburi valutare;
  • decontarea tranzacțiilor bancare;
  • instituirea popririlor, consemnarea sumelor poprite la dispoziția creditorilor și furnizarea de răspunsuri în legătură cu acestea către organele de executare și/sau autoritățile competente, conform obligațiilor legale ale băncii;
  • monitorizarea securităţii persoanelor, a spaţiilor şi/sau bunurilor băncii sau ale vizitatorilor unităților acesteia;
  • realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile băncii (precum, dar fără a se limita la: rapoarte despre incidentele de plăți la Centrala Incidentelor de Plăți din cadrul BNR, declararea tranzacțiilor ce depășesc cuantumul stabilit de lege către Oficiul Național de Prevenire si Combatere a Spălarii Banilor);
  • realizarea analizelor si ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a băncii;
  • administrarea în cadrul departamentelor interne a serviciilor și produselor oferite de bancă;
  • evaluarea și monitorizarea comportamentului financiar-comercial al Clienților pe parcursul derulării relației de afaceri cu banca, în vederea detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte, conform obligațiilor legale de cunoaștere a Clientelei instituite în sarcina băncii pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului; 
  • colectarea debitelor și recuperarea creanţelor înregistrate de Clienți;
  • prevenirea dobândirii sau redobândirii calității de Client de către persoane având un comportament inadecvat, care este de natură să împiedice desfășurarea unei activități bancare prudente, conforme cu obligațiile legale pe care banca le are;
  • apărarea în justiție a drepturilor și intereselor băncii, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care banca este implicată; 
  • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor băncii, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
  • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate băncii de orice personă și/sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
  • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate în cadrul apelurilor telefonice inițiate de Clienți sau de bancă, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice sau, după caz, audio-video;
  • informarea Clienților în legatură cu produsele/serviciile deținute de aceștia la bancă, în scopul bunei executări a contractelor (precum, dar fără a se limita la extrase de cont sau de card, informări privind orare de funcționare ale unităților băncii, informări în legătură cu inserarea unor popriri pe conturi, notificări despre existența unor debite neautorizate sau despre restanțe la plata ratelor, informări despre apropierea termenului de încetare a unui anumit produs/serviciu deținut, informări despre îmbunătățiri sau facilități noi oferite în legătură cu produsul/serviciul deținut);
  • transmiterea de mesaje publicitare, conform consimțământului exprimat de Clienți pe formulare disponibile în unitățile băncii, pe pagina de internet a acesteia sau în cadrul unor servicii oferite online;
  • colectarea opiniei Clienților cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajaților BT (evaluarea calității serviciilor);
  • educarea financiară a Clienților;
  • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul și profilul de Clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii, analize de piață, analize ale părerilor Clienților cu privire la produsele/serviciile/angajații băncii;
  • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
  • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
  • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT și a spațiilor fizice în care banca își desfășoară activitatea;
  • prevenirea fraudelor;
  • calcularea comisioanelor la care sunt îndreptățite anumite categorii de angajați ai băncii;

  c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate Clienților BT 

  • date de identificare: nume, prenume, pseudonim (dacă este cazul), data şi locul naşterii, codul numeric personal (CNP) sau un alt element unic de identificare similar, precum CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfășoară profesii liberale (ex. un alt element unic de identificare se alocă de bancă Clienților încadrați în categoria „nerezidenți” și acesta este reprezentat de un cod format dintr-o succesiune de cifre referitoare la anul, luna, ziua nașterii și numărul actului de identitate, întreg sau trunchiat), seria şi numărul actului de identitate național sau internațional/pașaportului, precum și copia acestuia, adresa de domiciliu şi reşedinţa;
  • date de contact: adresa de corespondență (dacă este cazul), numărul de telefon, de fax, adresa de poştă electronică;
  • cetăţenia;
  • informații despre scopul și natura relației de afaceri;
  • date financiare (precum, dar fără a se limita la date despre tranzacții, inclusiv despre cuantumul tranzacțiilor preconizate);
  • date fiscale (țara de rezidență fiscală);
  • profesia, ocupaţia, denumirea angajatorului ori natura activităţii proprii (dacă este cazul),
  • informații despre funcţia publică importantă deţinută- dacă este cazul- și opinii politice (exclusiv în contextul obținerii de informații legate de calitatea de persoană expusă  public- PEP);
  • calitatea, deținerile și, după caz, puterile de reprezentare deținute în cadrul unor persoane juridice;
  • informații despre situaţia familială (inclusiv stare civilă, număr copii, copii în întreținere etc.);
  • informații despre situaţia economică şi financiară (inclusiv date despre venituri, date despre tranzacții bancare și istoricul acestora, date privind bunurile deţinute/aflate în proprietate, precum și date referitoare la comportamentul de plată);
  • imaginea (conținută în actele de identitate sau surprinsă de camerele de supraveghere video instalate în unitățile băncii, la echipamentele BT, precum și în cadrul unor înregistrări audio și/sau video, după caz);
  • vocea, în cadrul convorbirilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice sau audio/video (inițiate de Clienți sau de bancă);
  • vârsta, pentru verificarea eligibilității de a contracta anumite produse/servicii/oferte ale băncii (ex. produse de creditare, produse dedicate minorilor etc.);
  • opinii, exprimate în cadrul sesizărilor/reclamațiilor/convorbirilor, inclusiv telefonice, în legătură cu produse/servicii/angajați ai băncii;
  • semnătura (inclusiv în cadrul specimenelor de semnătură);
  • date biometrice (precum, dar fără a se limita la situația persoanelor neștiutoare de carte sau a persoanelor cu deficiențe de vedere, cărora li se poate prelucra amprenta digitală);
  • identificatori, inclusiv identificatori alocați de Banca Transilvania sau de alte instituții financiar-bancare sau nebancare, necesari pentru prestarea unor servicii, precum, dar fără a se limita la: codul de Client BT (CIF BT), identificatori ai tranzacțiilor, codurile IBAN atașate conturilor bancare, numerele cardurilor de debit/credit, data expirării cardurilor, numere de contracte, coduri și tipul sistemului de operare ale telefoanelor mobile sau ale altor dispozitive utilizate pentru accesarea serviciilor de mobile banking/aplicații de plată mobile, precum și adresa IP a dispozitivului utilizat perntru accesarea acestor servicii. Codurile telefoanelor mobile, tipul sistemului de operare și adresele IP se prelucrează exclusiv pentru asigurarea măsurilor de securitate pentru tranzacțiile derulate prin intermediul acestor servicii, în vederea prevenirii fraudelor;
  • date privind starea de sănătate, exclusiv în cazul în care prelucrarea unor asemenea date este necesară pentru dovedirea de către Clienți a situației dificile în care se află aceștia sau membrii familiilor lor, mai ales în vederea acordării unor facilități sau în contextul furnizării/derulării produselor/serviciilor de asigurare intermediate de bancă;
  • pentru produsele de creditare: tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenței, sumele și creditele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, denumirea și adresa angajatorului, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a restanței, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului. Aceste date se prelucrează atât în evidențele proprii ale băncii, cât și - după caz- în sistemul Biroului de Credit și/sau a altor evidențe/sisteme de acest tip;
  • informații referitoare la activitatea frauduloasă/potențial frauduloasă, constând în date referitoare la acuzații și condamnări legate de infracțiuni precum fraudă, spălarea de bani și finanțarea actelor de terorism;
  • informații legate de sâvarșirea de infracțiuni sau contravenții în domeniul financiar-bancar, în relația directă cu Banca Transilvania S.A., constatate prin hotărâri judecătorești definitive sau irevocabile, după caz, ori prin acte administrative necontestate;
  • informații referitoare la locația efectuării anumitor tranzacții (implicit, în cazul efectuării de operațiuni la echipamente BT aparținând Băncii Transilvania);
  • date și informații legate de produsele și serviciile oferite de bancă sau de colaboratori ai acesteia, pe care persoanele vizate le utilizează (precum, dar fără a se limita la produse de tip credit, depozit, asigurări);
  • orice alte date cu caracter personal aparținând Clienților, care ne sunt aduse la cunoștință în diverse contexte de către alți Clienți sau de către orice alte persoane.

  a. Cine este/în ce situații vă prelucrăm datele în calitate de Client ocazional BT?

  „Client ocazional BT” este persoana fizică care ordonă la ghișeele sau prin echipamentele BT tranzacții de următoarele tipuri:

  • depuneri de sume în numerar în conturi BT pe care nu au nicio calitate (inclusiv Clienții BT care depun sume în conturi ale băncii pe care nu au nicio calitate vor acționa în această calitate);
  • schimburi valutare;
  • transferuri de bani prin Western Union (WU);
  • plata facturilor de utilități;
  • plata de diverse rate sau prime de asigurare;
  • ridicare de dividende sau de alte tipuri de sume;
  • retrageri numerar de la echipamente BT cu carduri emise de alte instituții bancare sau de plată etc).

  Nota de informare specifică privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul depunerii de sume în numerar se regăsește aici https://www.bancatransilvania.ro//Nota-de-informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-depunere-sume-in-numerar-clienti-ocazionali-BT.pdf

  Vă prelucrăm datele în calitate de client ocazional BT ori de câte ori realizați tranzacții de tipul celor enumerate anterior, chiar dacă aveți și calitatea de client obișnuit al băncii.

  b. Scopurile în care prelucrăm datele Clienților ocazionali BT

  Atunci când acționați în relație cu BT în calitate de client ocazional, vă sunt prelucrate datele, după caz, în următoarele scopuri:

  • verificarea identității, în vederea prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului; În cazul tranzacțiilor ocazionale derulate prin unitățile băncii identitatea se verifică în baza actelor de identitate aflate în termenul de valabilitate, care trebuie prezentate în original, iar în cazul utilizării echipamentelor BT prin intermediul altor informații despre plătitor aflate în evidențele băncii;
  • cunoașterea clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv verificarea pe bază de risc, prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei;
  • evaluarea și monitorizarea comportamentului financiar-comercial în vederea detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte, conform obligațiilor legale de cunoaștere a clientelei instituite în sarcina băncii pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului;
  • încheierea și executarea contractului aferent tranzacției ocazionale;
  • decontarea tranzacțiilor bancare;
  • realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile băncii (precum, dar fără a se limita la: rapoarte despre incidentele de plăți la Centrala Incidentelor de Plăți din cadrul BNR, declararea tranzacțiilor ce depășesc cuantumul stabilit de lege către Oficiul Național de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor);
  • realizarea analizelor și ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a băncii;
  • administrarea în cadrul departamentelor interne a serviciilor și produselor oferite de bancă;
  • apărarea în justiție a drepturilor și intereselor băncii, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care banca este implicată; 
  • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor băncii, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
  • monitorizarea securităţii persoanelor, a spaţiilor şi/sau bunurilor băncii sau ale vizitatorilor unităților acesteia;
  • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate băncii de orice persoană și/sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
  • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
  • arhivarea - atât în format fizic, cât și electronic - a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
  • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
  • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT și a spațiilor fizice în care banca își desfășoară activitatea;
  • prevenirea fraudelor.

  c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate Clienților ocazionali BT

  Clienților ocazionali BT le prelucrăm, după caz, următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • date de identificare - nume, prenume, seria şi numărul actului de identitate național sau internațional/pașaportului, cod numeric personal (CNP) sau un alt element unic de identificare similar, precum CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfășoară profesii liberale (ex. un alt element unic de identificare se alocă de bancă Clienților încadrați în categoria „nerezidenți” și acesta este reprezentat de un cod format dintr-o succesiune de cifre referitoare la anul, luna, ziua nașterii și numărul actului de identitate, întreg sau trunchiat), adresa de domiciliu și - în unele cazuri prevăzute de lege - inclusiv copia actului de identitate (de regulă la depuneri de sume în numerar, schimburi valutare, servicii de transfer de bani peste o anumită suma sau care prezintă indicii de suspiciune);
  • detalii privind suma care face obiectul tranzacției și explicații privind natura plății (ce reprezintă plata);
  • identificatorul tranzacției;
  • semnătura;
  • date de contact- numărul de telefon și/sau adresa de e-mail în cazul deponenților de sume în numerar care nu sunt Clienți BT care doresc să ni le furnizeze pentru a fi anunțați în cazul în care tranzacția este anulată);
  • imaginea (din cadrul actului de identitate, dacă este nevoie să se rețină copia acestuia sau, după caz, surprinsă de camerele de supraveghere video);
  • informații referitoare la locația efectuării anumitor tranzacții (implicit, în cazul efectuării de operațiuni la echipamente BT);

  a. Cine este o persoană fizică aflată în legătură cu solicitantul unui credit BT?

  Sunt persoane fizice aflate în legătură cu solicitantul unui credit* (denumit și „solicitantul” sau „debitorul”)  și formează același grup cu acesta, oricare dintre cele indicate în tabelul de mai jos:

  *Solicitantul de credit este o persoană fizică sau juridică care adresează BT o cerere de creditare.
  Se consideră a fi solicitant de credit inclusiv soțul/soția/partenerul de viață/codebitorul/garantul solicitantului principal de credit.

  1. Soțul/soția/partenerul de viață al solicitantului împreună cu societățile asupra cărora solicitantul deține controlul sau pe care le administrează
  2. Alți membri apropiați ai familiei solicitantului împreună cu societățile asupra cărora aceștia dețin controlul sau pe care le administrează, în măsura în care între aceștia și solicitantul de credit sau între societățile pe care aceștia le controlează/administrează  există o  relație de: control direct sau indirect/influență dominantă/dependență economică
  3. Entitățile în care solicitantul exercită direct sau indirect controlul prin:
   • Deținerea a minim 50% din acțiuni/părți sociale;
    și/sau
   • Capacitatea de a obține majoritatea voturilor în cadrul AGA
    și/sau
   • Capacitatea de a numi/revoca majoritatea membrilor organelor de conducere, administrație sau de supraveghere
  4. Entitățile în care solicitantul este administrator
  5. Entitățile în care solicitantul este director general respectiv conducător în cazul fundațiilor/asociațiilor/organismelor publice
  6. Societățile mamă/filialele societăților de la pct. 3 și 4;
   Societăți aflate sub controlul societăților de la pct. 3 și 4.
  7. Administratorii și persoanele care exercită direct sau indirect controlul în societățile de la pct.3, 4 și 6 exceptând cele menționate anterior
  8. Persoana fizică şi/sau juridică care garantează cu bunurile sale (inclusiv veniturile în cazul codebitorului/garantului) creditul solicitantului, dacă executarea acestor garanții ar afecta-o de așa manieră încât ar pune în dificultate capacitatea de plată a acesteia

  b. Scopurile în care prelucrăm datele aparținând persoanelor fizice din grupul unui debitor BT

  Dacă sunteți o astfel de persoană, vă prelucrăm datele, după caz, în următorul scop principal:

  • evaluarea solvabilității, reducerea riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare a Clienților interesați de oferte personalizate în legatură cu produsele de creditare ale băncii sau de contractarea acestor tipuri de produse (analiza riscului de credit);

  În contexul analizării cererii de credit a unui solicitant persoană fizică sau juridică, Banca Transilvania S.A. prelucrează inclusiv datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă vă includeți în oricare dintre categoriile de persoane fizice indicate în tabelul de mai sus (care fac parte din grupul debitorului), întrucât banca este supusă obligațiilor legale de a stabili și analiza expunerea sa față de grupurile de clienți aflați în legătură, ca parte a analizei riscului de credit.
  De asemenea, în calitate de persoană declarantă, banca va raporta aceste expuneri și componența grupurilor debitoare de clienți aflați în legătură către BNR, Centrala Riscului de Credit (doar acolo unde este cazul).
  Aceste date ale dumneavoastră sunt necesare băncii pentru a putea proceda la analiza solicitării/cererii de credit, iar refuzul solicitantului de credit (sau al dumneavoastră) de a le furniza sau de a fi prelucrate poate determina imposibilitatea băncii de a analiza și/sau de a aproba creditul.

  Datele cu caracter personal ce vă aparțin se transmit/dezvăluie, după caz, către Centrala Riscului de Credit din cadrul BNR, precum și, cu respectarea principiului nevoii de a cunoaște, către entități din Grupul financiar BT și/sau către furnizori de servicii utilizați de bancă în cadrul procesului de analiză a cererii de credit.

  Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră în evidențele băncii este egală cu cea a existenței unui grup/unor grupuri de clienți aflați în legătură din care faceți parte.

  Alte scopuri conexe scopului principal indicat anterior, în care prelucrăm datele dumneavoastră sunt, după caz, următoarele:

  • verificarea identității, inclusiv pentru confirmarea/infirmarea calității dumneavoastră de Client BT;
  • realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile băncii (precum, dar fără a se limita la: Centrala Riscului de Credit din cadrul BNR);
  • realizarea analizelor și ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a băncii;
  • administrarea în cadrul departamentelor interne a serviciilor și produselor oferite de bancă;
  • apărarea în justiție a drepturilor și intereselor băncii, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care banca este implicată; 
  • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor băncii, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
  • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate băncii de orice persoană și/sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
  • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
  • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic - a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
  • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediate de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
  • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT și a spațiilor fizice în care banca își desfășoară activitatea;
  • prevenirea fraudelor.

  c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate persoanelor fizice din grupul unui debitor BT

  • date de identificare - nume, prenume, CNP;
  • funcția, calitatea, deținerile și, după caz, puterile de reprezentare deținute în cadrul unor persoane juridice din grupul debitorului;
  • după caz, alte date aflate în evidențele băncii sau disponibile public, care sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire a scopului principal referitor la analiza riscului de credit.

  a. Cine este semnatar/persoană de contact din partea partenerilor contractuali BT?

  • Semnatarii sunt, de regulă, reprezentanții legali sau alte persoane desemnate de partenerii contractuali să semneze contractele încheiate cu banca (indiferent dacă partenerii contractuali sunt Clienți BT persoane juridice titulari de cont sau prestatori de servicii, colaboratori, furnizori de bunuri contractați de bancă);
  • Persoanele de contact sunt persoane desemnate de partenerul contractual și comunicate băncii de acesta pentru a păstra legătura în vederea bunei derulări a contractului, indiferent dacă datele acestora sunt sau nu menționate în cuprinsul contractului.

  b. Scopurile în care prelucrăm datele semnatarilor/persoanelor de contact din partea partenerilor contractuali BT

  Dacă sunteți semnatar/persoană de contact din partea oricărui partener contractual al băncii, prelucrăm datele dumneavoastră, după caz, pentru:

  • încheierea și derularea în bune condiții a contractului încheiat cu partenerul contractual (de regulă acesta este angajatorul dumneavoastră), precum și în alte scopuri, în strânsă legatură cu încheierea și derularea contractului, respectiv:
  • realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile băncii;
  • realizarea analizelor și ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a băncii;
  • aparărea în justiție a drepturilor și intereselor băncii, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care banca este implicată; 
  • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor băncii, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
  • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate băncii de dumneavoastră sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
  • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
  • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic - a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
  • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
  • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT și a spațiilor fizice în care banca își desfășoară activitatea;
  • prevenirea fraudelor;

  Categorii de date cu caracter personal prelucrate semnatarilor/persoanelor de contact din partea partenerilor contractuali

  Prelucrăm, de regulă, următoarele categorii de date cu caracter personal ce vă privesc, după caz:

  Pentru semnatari:

  • date de identificare - nume și prenume;
  • funcție;
  • semnatură.

  Pentru persoane de contact:

  • date de identificare - nume și prenume;
  • date de contact- număr de telefon (de serviciu) și/sau adresa de e-mail (de serviciu);
  • funcție.

  Nota de informare dedicată semnatarilor și persoanelor de contact care acționează în numele partenerilor contractuali ai BT se regăsește aici: https://www.bancatransilvania.ro//Nota-de-informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-semnatari-persoane-de-contact-pentru-partener-contractual-BT.pdf

  a. Cine este acționar/obligatar BT sau persoană ale cărei date le prelucrăm în legătură cu cele ale acționarilor/obligatarilor noștri?

  • Acționar BT - sunteți acționar BT dacă dețineti în calitate de persoană fizică sau juridică acțiuni emise de Banca Transilvania S.A.;
  • Obligatar BT- sunteți obligatar BT dacă dețineți în calitate de persoană fizică sau juridică  obligațiuni emise de Banca Transilvania S.A.;
  • Persoane fizice ale căror date le prelucrăm, de regulă, în relație cu cele ale acționarilor/obligatarilor BT- reprezentanți legali sau convenționali ai acționarilor/obligatarilor BT, persoane care dețin în coproprietate acțiuni/obligațiuni cu acționarii/obligatarii BT, succesorii acționarilor/obligatarilor BT.

  b. Scopurile în care prelucrăm datele acționarilor/obligatarilor BT sau ale altor persoane în legătură cu cele ale acționarilor/obligatarilor BT

  Dacă sunteți acționar și/sau obligatar BT sau o persoană fizică ale cărei date le prelucrăm în relație cu cele ale acționarilor/obligatarilor, vă vom utiliza datele, după caz, în următoarele scopuri:

  • verificarea identității, în vederea confirmării/infirmării calității de acționar/obligatar al băncii, altă calitate în legătură cu acționarii/obligatarii BT;
  • îndeplinirea obligațiilor și activităților legale specifice care derivă din calitatea de emitent a BT (ex. organizare AGA, servicii de acționariat, comunicări specifice pentru investitori);
  • instituirea popririlor, consemnarea sumelor poprite la dispoziția creditorilor și furnizarea de răspunsuri în legătură cu acestea către organele de executare și/sau autoritățile competente, conform obligațiilor legale ale băncii;
  • realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le receptioneze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile băncii;
  • realizarea analizelor și ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a băncii;
  • administrarea în cadrul departamentelor interne a serviciilor și produselor oferite de bancă;
  • aparărea în justiție a drepturilor și intereselor băncii, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care banca este implicată; 
  • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor băncii, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
  • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate băncii de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții în legătură cu acționarii/obligatarii BT, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
  • dovedirea cererilor/acordurilor/optiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate, inclusiv în cadrul apelurilor telefonice inițiate de dumneavoastră sau de bancă, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice sau, după caz, audio video;
  • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
  • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic - a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
  • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
  • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT și a spațiilor fizice în care banca își desfășoară activitatea;
  • prevenirea fraudelor.

  c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate acționarilor/obligatarilor BT/altor persoane în legătură cu datele acestora

  Dacă aveți calitatea de acționar și/sau obligatar BT, altă persoană în legătură cu aceștia, vă prelucrăm, de regulă, următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • date de identificare- nume, prenume, CNP sau alt element unic de identificare, seria şi numărul actului de identitate național sau internațional/pașaportului, adresa poștală și, după caz, copia actului de identitate (pentru identificarea acționarilor în cazul solicitărilor de certificat de acționar sau de obligatar sau istoric al acțiunilor/obligațiunilor deținute la BT);
  • cetățenia;
  • date fiscale (țara de rezidență fiscală);
  • informații despre situaţia economică şi financiară, referitoare la bunuri detinute - număr de acțiuni și/sau obligațiuni BT , inclusiv istoricul deținerilor acestor bunuri;
  • calitatea, deținerile și, după caz, puterile de reprezentare deținute în cadrul unor persoane juridice;
  • semnătura (pe cereri adresate băncii);
  • număr telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondență, în funcție de canalul de comunicare selectat în cadrul cererilor adresate băncii.

  a. Cine este vizitator al unităților BT și/sau utilizator/vizitator al echipamentelor BT?

  • Este vizitator al unităților BT orice persoană fizică care vizitează unitățile băncii (inclusiv clădirile administrative ale acesteia), indiferent dacă realizează sau nu operațiuni bancare;
  • Este utilizator/vizitator al echipamentelor BT orice persoană fizică ce utilizează aceste echipamente sau stă în fața acestora (ATM-uri, BT Express, BT Express Plus etc), indiferent dacă aceste echipamente sunt plasate în interiorul unor unități BT sau în alte locații, indiferent dacă utilizatorul este Client BT, Client ocazional BT sau orice alt terț, indiferent dacă inițiază sau nu operațiuni bancare prin intermediul echipamentelor BT,  idiferent dacă finalizează sau nu operațiunea bancară inițiată prin intermediul echipamentelor BT.

  b. Scopurile în care prelucrăm datele vizitatorilor unităților BT și/sau ale utilizatorilor/vizitatorilor echipamentelor BT

  Prelucrăm datele dumneavoastră, după caz, pentru:

  • monitorizarea securităţii persoanelor, a spaţiilor şi/sau bunurilor băncii sau ale vizitatorilor unităților acesteia;

  precum și în alte scopuri conexe legate de scopul principal indicat anterior, respectiv:

  • verificarea identității, după caz, dacă este necesar pentru identificarea dumneavoastră la solicitarea autorităților competente sau atunci când banca are un interes legitim;
  • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor băncii, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
  • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
  • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
  • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT și a spațiilor fizice în care banca își desfășoară activitatea;
  • prevenirea fraudelor.

  Asupra supravegherii video, precum și asupra prelucrării datelor pentru accesul în unele unități BT, persoanele vizate sunt informate inclusiv prin pictograme și/sau informări specifice afișate la intrarea în unitățile băncii și respectiv pe echipamentele BT.

  c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate vizitatorilor unităților și/sau utilizatorilor/vizitatorilor echipamentelor BT

  Dacă vizitați unitățile băncii (inclusiv clădirile administrative ale acesteia) și/sau utilizați sau stați în fața echipamentele BT vă vom prelucra, după caz:

  • imaginea, astfel cum este aceasta surprinsă de camerele de supraveghere video instalate;
  • orice date necesare pentru realizarea tranzacțiilor ordonate prin echipamentele BT sau a altor scopuri conexe menționate anterior (ex. timpi petrecuți în unitățile/la echipamentele BT).

  Totodată, pentru a vă permite accesul în unele unități în care banca își desfășoară activitatea, personalul avand atribuții de pază vă va identifica pe baza actelor de identitate și va înscrie în registre speciale letrice, prevăzute de lege, următoarele date ce vă privesc:

  • date de identificare – nume, prenume, seria şi numărul actului de identitate național sau internațional/pașaportului.

  a. Cine este vizitator al website-urilor/paginilor de social media ale BT ?

  Are această calitate orice persoană fizică care accesează oricare dintre website-urile din portofoliul BT și/sau paginile de social media ale acesteia.

  b. Scopurile în care prelucrăm datele vizitatorilor website-urilor/paginilor de social media BT

  Prin intermediul cookies sau a altor tehnologii similare prelucrăm datele dumneavoastră în calitate de vizitator al website-urilor BT în scopurile descrise pe larg în cadrul politicilor de cookies aferente fiecăruia dintre website-uri și pe scurt în cadrul bannerelor și centrelor de setări de cookies.

  Pentru website-ul www.bancatransilvania.ro , Politica de cookies se regăsește inclusiv accesând următorul link: https://www.bancatransilvania.ro/politica-de-utilizare-a-cookie-urilor/

  Dacă pe website-urile BT înscrieți datele dumneavoastră în cadrul unor formulare de sesizări/cereri/reclamații, de aplicări pentru produse/servicii/campanii ale băncii, de abonare la newslettere din diverse domenii, prelucrăm datele înscrise în aceste formulare, după caz,  pentru:

  • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate băncii de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții în legătură cu acționarii/obligatarii BT, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
  • dovedirea cererilor/acordurilor/optiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate, inclusiv în cadrul apelurilor telefonice inițiate de dumneavoastră sau de bancă, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice sau, după caz, audiovideo;
  • colectarea opiniei dumneavoastră cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajaților BT (evaluarea calității serviciilor);
  • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
  • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor băncii, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
  • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
  • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
  • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT și a spațiilor fizice în care banca își desfășoară activitatea;
  • prevenirea fraudelor

  Vă rugăm să aveți în vedere că abonarea sau dezabonarea vreunei adrese de e-mail introduse de dumneavoastră în formulare/câmpuri de tipul/cu denumirea „newsletter”, disponibile pe website-uri BT pentru a primi informații din diverse domenii de interes se gestionează prin intermediul respectivelor formulare online (abonarea) și respectiv din link-uri de dezabonare din cuprinsul mesajelor primite în urma abonării (dezabonarea).

  De asemenea, vă informăm că abonarea/dezabonarea la/de la „newslettere” pentru care optați pe website-urile BT, nu influențează opțiunile privind prelucrarea datelor dumneavoastră în scop publicitar completate pe formularele băncii disponibile în unitățile sau de pe website-ul BT (formularul online regăsit la următorul link: https://www.bancatransilvania.ro/gdpr/ este disponibil doar Clienților BT pentru exprimarea opțiunilor de marketing în contextul relației contractuale derulate de aceștia cu banca).

  c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate vizitatorilor website-urilor/paginilor de social media ale BT

  Dacă vizitați un website BT vă vom colecta următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • date prelucrate prin intermediul cookies;
  • adresa IP;
  • date despre echipamentul utilizat pentru accesarea website-ului.

  De asemenea, în cadrul formularelor disponibile pe website-uri BT colectăm, după caz:

  • date de identificare- nume, prenume, și, în unele cazuri, cu consimțământul persoanelor vizate, codul numeric personal;
  • date de contact- adresa de e-mail și/sau numărul de telefon.

  Vă atragem atenția că website-urile BT pot conţine link-uri către website-uri a căror politică de confidenţialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal este diferită de cea a BT. Persoanele care trimit date cu caracter personal către oricare dintre aceste website-uri trebuie să fie conștiente că acestea cad sub incidenţa politicii de confidenţialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal a acelor website-uri, care recomandăm să fie citită. Politica BT privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal nu se aplică informaţiilor furnizate pe respectivele website-uri, BT nu are control asupra prelucrărilor datelor cu caracter personal pe care furnizorii acestor website-uri le realizează în propriile lor scopuri și nu își asumă nicio răspundere cu privire la aceste prelucrări.

  Dacă utilizați paginile de social media ale BT și inserați comentarii, imagini, opinii și/sau aprecieri la postările noastre, vom prelucra de regulă:

  • numele user-ului dumneavoastră de pe respectiva platformă de social media
  • opiniile exprimate;
  • imaginile inserate.

  În unele cazuri este posibil– de regulă urmare a participării dumneavoastră la diverse consursuri/campanii sau inserării de către dumneavoastră a unor comentarii în cadrul cărora ne sesizați nemulțumiri legate de activitatea BT sau interogați în legătură cu orice aspecte legate de activitatea noastră- să vă solicităm și furnizarea altor informații care să ne permită identificarea dumneavoastră și/sau a situației sesizate, precum și furnizarea răspunsului la aceasta. De regulă este vorba despre:

  • detalii despre situația sesizată;
  • date de identificare- de regulă nume, prenume;
  • identificatori: după caz, ID client BT (CIF BT), IBAN;
  • date de contact: de regulă adresa de e-mail și/sau numărul de telefon.

  În cazul în care ne furnizați aceste date cu caracter personal în cadrul platformei de social media, le vom prelucra în scopurile menționate anterior în cadrul prezentei secțiuni. Pentru protecția datelor dumneavoastră, vă rugăm să nu ne transmiteți date cu caracter personal în cadrul unor postări care sunt publice pe platformele noastre de social media.

  Vă rugăm să aveți în vedere că, în situațiile în care inserați imagini care sunt date cu caracter personal ale dumneavoastră sau ale altor persoane sau când etichetați diverse alte persoane în cadrul paginilor de social media ale băncii, vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea acestor date de către bancă, respectiv ne garantați că ați obținut consimțământul persoanelor cărora aceste date le aparțin.

  Nu în ultimul rând, vă aducem la cunoștință că orice date cu caracter personal pe care le inserați în paginile de social media ale BT sunt prelucrate și de furnizorii respectivelor platforme de social media și ele se supun prevederilor politicilor de confidențilitate ale respectivelor platforme. BT nu are control asupra prelucrărilor datelor cu caracter personal pe care furnizorii acestor platforme le realizează în propriile lor scopuri și nu își asumă nicio răspundere cu privire la aceste prelucrări.

  a. Cine este un prospect BT?

  Puteți avea calitatea de prospect BT dacă ați solicitat în unitățile băncii, prin intermediul website-urilor din portofoliul acesteia sau prin intermediul unor parteneri contractuali ai BT informații despre produse/servicii BT, ați inițiat contractarea acestora fără a finaliza această acțiune sau v-ați înscris în diferite campanii organizate de bancă.

  b. Scopurile în care prelucrăm datele prospecților BT

  Dacă sunteți prospect BT, vă prelucrăm datele, după caz, în următoarele scopuri:

  • verificarea identității, în vederea confirmării/infirmării calității de client BT;
  • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate băncii de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
  • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate, inclusiv în cadrul apelurilor telefonice inițiate de dumneavoastră sau de bancă, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice sau, după caz, audiovideo;
  • colectarea opiniei dumneavoastră cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajaților BT (evaluarea calității serviciilor);
  • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
  • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor băncii, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
  • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
  • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
  • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT;
  • prevenirea fraudelor;
  • calcularea comisioanelor la care sunt îndreptățite anumite categorii de angajați.

  c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate prospecților BT

  Dacă sunteți prospect BT, după caz, vă prelucrăm de regulă:

  • date de identificare- nume, prenume, și, în unele cazuri, numai cu consimțământul dumneavoastră sau dacă justificăm un interes legitim, codul numeric personal (CNP);
  • date de contact- adresa de e-mail și/sau număr de telefon.

  a. Cine este un candidat BT ?

  Sunteți un candidat pentru posturi disponibile la BT sau pentru stagii de practică organizate de BT dacă ne-ați transmis sau dacă am primit CV-ul dumneavoastră pentru a-l utiliza în scop de recrutare, direct de la dumneavoastră sau de la/prin intermediul altor persoane, sau dacă ne-ați adus la cunoștință în orice alt mod că sunteți interesat de ocuparea unor posturi BT/participarea la stagii de practică BT.

  b. Scopurile în care prelucrăm datele candidaților BT

  Prelucrăm datele dumneavoastră, după caz, pentru:

  • recrutare pentru postul/posturile sau, după caz, pentru stagiul de practică pe care doriți să îl ocupați/urmați în cadrul băncii, precum și în scopuri strâns legate de această activitate, precum:
  • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate băncii de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
  • dovedirea cererilor/acordurilor/optiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate, inclusiv în cadrul apelurilor telefonice inițiate de dumneavoastră sau de bancă, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice sau, după caz, audiovideo;
  • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
  • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor băncii, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
  • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
  • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
  • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT;
  • prevenirea fraudelor.

  În cazul în care veți aplica doar pentru un anume post/stagiu de practică, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de bancă doar în cadrul procesului de recrutare pentru respectivul post/stagiu de practică, urmând ca acestea să fie șterse la finalizarea respectivului proces de recrutare.

  Dacă, în schimb, veți opta sa fiți contactat în general pentru poziții vacante/stagii de practică desfășurate în BT, vom păstra datele dumneavoastră și le vom utilizata în scop de recrutare pentru o perioadă de 1 an, termen care poate fi prelungit cu acordul dumneavoastră.

  În cadrul procesului de recrutare pot deveni relevante referințe de la angajatorii anteriori sau de la cadre didactice. Dacă banca va avea nevoie de acestea, vă va contacta pentru a vă solicita acordul de a obține aceste referințe în numele dumneavoastră. În cazul în care nu vă veți exprima consimțământul în acest sens, va fi necesar să obțineti chiar dumneavoastră aceste referințe, dacă veți dori să continuați procesul de recrutare.

  c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate candidaților BT

  Candidaților BT le prelucrăm, de regulă, următoarele categorii de date cu caracter personal, așa cum sunt ele indicate în CV-ul depus la/transmis băncii:

  • date de identificare - nume, prenume;
  • vârsta, pentru verificarea eligibilității dumneavoastră de a deveni angajat sau, după caz, de a participa la anumite stagii de practică BT;
  • date de contact - adresa de e-mail și/sau număr de telefon;
  • date privind studiile și experiența profesională;
  • orice alte date relevante din CV.

  a. Cine este/când vă prelucrăm date în calitate de petiționar BT ?

  Sunteți o astfel de persoană dacă adresați BT orice solicitare, pe orice canal, indiferent dacă aveți calitatea de client BT, client ocazional BT sau dacă faceți parte din orice altă categorie de persoane fizice.

  b. Scopurile în care prelucrăm datele petiționarilor BT

  În funcție de situația și calitatea concretă pe care o aveți în relație cu banca, când ne transmiteți o solicitare vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

  • verificarea identității, inclusiv în vederea confirmării/infirmării calității de client BT;
  • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate băncii de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
  • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate în cadrul apelurilor telefonice inițiate de dumneavoastră sau de bancă, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice;
  • colectarea opiniei dumneavoastră cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajaților BT (evaluarea calității serviciilor);
  • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor băncii, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
  • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
  • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
  • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
  • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT;
  • prevenirea fraudelor;
  • calcularea comisioanelor la care sunt îndreptățite anumite categorii de angajați.

  c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate petiționarilor BT

  Pentru a înregistra, confirma primirea, analiza, formula și transmite răspuns la orice cereri/sesizări/reclamații pe care ni le adresați, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • date de identificare: nume, prenume și alte date din această categorie pe care ni le puneți la dispoziție sau date personale pe care BT este necesar să le prelucreze pentru identificarea petiționarului BT pentru a preveni dezvăluirea de informații confidențiale (inclusiv date cu caracter personal) către destinatari care nu sunt în drept să le recepționeze;
  • date de contact: adresă de corespondență, adresă de e-mail, număr de telefon;
  • vocea, în cadrul convorbirilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice (inițiate de petiționari sau de bancă);
  • după caz, orice alte informații despre care banca are cunoștință și care sunt necesare pentru analizarea solicitărilor.

  a. Cine este/când vă prelucrăm datele în calitate de terț BT ?

  Sunteți inclus(ă) în această categorie de persoane vizate dacă orice dată cu caracter personal ce vă privește ne este dezvăluită/transferată de către clienți BT, de către clienți ocazionali BT în contextul relației acestora cu noi sau de către orice altă persoană. Datele dumneavoastră le prelucrăm în acest context în calitate de terț BT, chiar dacă aveți și alte relații directe cu noi (ex. un solicitant de credit BT ne pune la dispoziție contractul de vânzare-cumpărare al imobilului în care dumneavoastră figurați ca vânzător. În acest caz, datele din acest contract vi le vom prelucra în calitatea dumneavoastră de terț, chiar dacă sunteți de fapt și client BT și vă prelucrăm datele și în alte scopuri, proprii relației contractuale pe care o aveți stabilită cu banca).

  Astfel, cu titlu exemplificativ, vă prelucrăm datele în calitatea dumneavoastră de terți BT, dacă aparțineți oricăreia dintre următoarelor categorii de persoane fizice:

  • membri ai familiei unui client BT sau ai unui angajat BT- este posibil ca, în anumite situații, Clienții să ne aducă la cunoștință date în legătură cu membri ai familiei lor, mai ales în contextul formulării și analizării unei cereri de creditare sau a derulării unui contract de credit.
   Totodată, angajații BT este posibil să pună la dispoziție date apaținând unor membri de familie, în diverse contexte legate de relația lor de muncă cu noi (ex. copii minori ai angajaților, alți membri ai familiei angajaților BT);
  • plătitori non-clienți: persoane fizice care sunt clienți ai altor instituții care oferă servicii de plată și care ordonă transferuri de sume către conturile Clienților deschise la BT (transferuri interbancare ordonate de clienții altor instituții de plată către Clienti BT titulari de cont) - este necesar să prelucrăm datele acestor persoane pentru prestarea serviciilor de plată și conform obligațiilor noastre legale;
  • beneficiari ai plăților non-clienți: persoane fizice care sunt clienți ai altor instituții care oferă servicii de plată, către conturile cărora Clienții BT ordonă transferuri de sume (transferuri interbancare ordonate către clienții altor instituții de plată de către Clienți BT)– este necesar să prelucrăm datele acestei categorii de persoane pentru a presta serviciile de plată și conform obligațiilor legale;
  • persoane fizice menționate la detaliile/explicațiile plății într-un ordin de plată depus/transmis/recepționat la BT– completarea câmpurilor aferente explicațiilor/detaliilor unei plăți este obligatorie conform prevederilor legale în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului. Conform principiului reducerii la minimum a datelor, ar trebui inserate în aceste câmpuri date cu caracter personal numai atunci când este absolut necesar și respectiv numai datele care sunt strict necesare;
  • persoane autorizate (altele decât împuterniciți sau delegați pe conturi) persoane fizice nominalizate să ordone/inițieze în numele unui Client BT operațiuni – bancare sau non-bancare- prin intermediul canalelor oferite de BT (ex. instrucțiuni de plată telefonice);
  • persoane fizice ale căror date sunt menționate pe diverse înscrisuri puse la dispoziția băncii– în cazul în care un client BT, client ocazional BT sau orice persoană cu care banca interacționează depune la/transmite către bancă diferite înscrisuri, în diferite situații (ex. adeverințe sau înscrisuri de orice tip care conțin date cu caracter personal ale semnatarilor sau, după caz, ale altor persoane menționate în cuprinsul înscrisurilor) banca va prelucra aceste date având în vedere necesitatea de a păstra aceste înscrisuri, chiar dacă este posibil să nu aibă nevoie să  prelucreze datele în altă formă decât stocarea lor;
  • persoane în legătură cu care banca primește solicitări/cereri de informații de la diverse instituții și/sau autorități publice, de la notari, avocați, executori judecătorești etc; 
  • participanți la diverse evenimente sau acțiuni de responsabilitate socială organizate de bancă, ale căror date este necesar să le prelucrăm în vederea asigurării logisticii evenimentelor; 
  • orice alte categorii de persoane fizice ale căror date cu caracter personal ne sunt puse la dispoziție de către orice persoană cu care interacționăm sau care ajung în posesia noastră în orice alt mod.

  b. Scopurile în care prelucrăm datele terților BT

  Prelucrăm datele dumneavoastră ca terț BT în funcție de scopul în care este necesar în relația noastră cu persoana care ni le-a furnizat, precum și în următoarele scopuri conexe:

  • gestionarea relațiilor de muncă cu angajații BT, după caz;
  • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor băncii, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
  • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
  • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
  • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediate de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
  • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT;
  • prevenirea fraudelor.

  c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate terților BT

  Cele mai des întâlnite date pe care le prelucrăm terților BT sunt, cu titlu exemplificativ:

  • date de identificare- nume, prenume, cod numeric personal (CNP);
  • relația dintre dumneavoastră și un client sau angajat BT, după caz;
  • funcție deținută în cadrul unei persoane juridice;
  • semnătură;
  • orice alte date care ne sunt puse la dispoziție de orice persoană cu care interacționăm în cadrul activității noastre.

  a. Cine pot fi persoanele care și-au exprimat la BT opțiuni privind prelucrarea datelor lor în scop publicitar (după caz, acord sau refuz)

  În prezent sunt considerate a fi persoane care și-au exprimat la BT acordul pentru a le fi prelucrate datele cu caracter personal în scop publicitar oricare dintre următoarele categorii de persoane vizate:

  • clienți BT, clienți ocazionali BT sau orice terți BT care și-au exprimat acest consimțământ pe formularul dedicat al BT utilizat în unitățile BT începând cu data de 12.03.2018 și pe website-ul BT www.bancatransilvania.ro (online formularul din cadrul acestui link: https://www.bancatransilvania.ro/gdpr/ este disponibil doar pentru clienții BT) începând cu luna mai 2018;
  • clienți BT, clienți ocazionali BT sau orice terți care și-au exprimat acest consimțământ pe formulare utilizate în activitatea băncii anterior datei de 12.03.2018 și nu și-au modificat/retras acest consimțământ între timp, nici în urma informării pe care banca le-a transmis-o în luna mai 2018 cu privire la această posibilitate, nici din proprie inițiativă.

  Sunt în prezent persoane care și-au exprimat refuzul de a le fi prelucrate datele cu caracter personal în scop publicitar clienți BT, clienți ocazionali BT sau orice terți BT care și-au exprimat de la început refuzul de a le fi prelucrate datele în acest scop, precum și persoane care, deși și-au exprimat inițial un acord de a le fi prelucrate datele în scop publicitar, și-au retras ulterior acest consimțământ.

  b. Scopurile în care prelucrăm datele persoanelor care și-au exprimat la BT opțiuni privind prelucrarea datelor lor în scop publicitar (după caz, acord sau refuz)

  Dacă v-ați exprimat acordul pentru a vă fi prelucrate datele în scop publicitar, le vom prelucra după cum urmează:

  • transmiterea de mesaje publicitare*, conform consimțământului exprimat (scop publicitar);
  • verificarea identității persoanelor, în vederea confirmării/infirmării calității lor de Client BT;
  • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la aspecte în legătură cu opțiunile publicitare, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice (inițiate de bancă sau de dumneavoastră);
  • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
  • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
  • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
  • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT;
  • prevenirea fraudelor.

  Dacă v-ați exprimat refuzul în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scop publicitar vom prelucra datele dumneavoastră în toate scopurile de mai sus, cu excepția celui referitor la transmiterea mesajelor publicitare.
  *BT dorește să informeze persoanele interesate despre produsele/serviciile/evenimentele oferite/organizate de bancă, de entitățile din Grupul Financiar BT sau de partenerii acestora, sens în care prelucrează datele cu caracter personal ale acestor persoane, dacă și-au exprimat consimțămantul de a primi mesaje publicitare.
  Formularul dedicat exprimării/colectării opțiunilor de marketing utilizat în prezent de BT, este accesibil în orice unitate a băncii și pe website-ul www.bancatransilvania.ro, sau direct la următorul link: https://www.bancatransilvania.ro/gdpr/
  Formularul online este disponibil doar pentru Clienții BT și poate fi utilizat de aceștia nu doar pentru exprimarea inițială a opțiunilor de marketing, ci inclusiv pentru modificarea unor opțiuni anterior exprimate, precum și, după caz, pentru retragerea consimțământului pentru recepționarea de mesaje publicitare.

  c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate persoanelor care și-au exprimat la BT acordul privind prelucrarea datelor lor în scop publicitar, destinatarii acestora și perioada prelucrării lor

  Datele prelucrate de BT în scopul transmiterii de mesaje publicitare sunt de regulă:

  • date de identificare: nume, prenume;
  • date de contact: numărul de telefon și/sau adresa de poștă electronică sau de corespondență furnizate de persoanele interesate să recepționeze mesaje publicitare sau, după caz, cele declarate în evidențele băncii pentru scopul cunoașterii clientelei (derulării relației contractuale) în cazul Clienților BT;
  • în cazul Clienților BT: alte informații pe care le aflăm despre clienți, în contextul în care aceștia utilizează serviciile/produsele BT (ex. date despre tranzacții, vârstă, locaƫie, plajă de venituri etc.), pe care le vom studia automat (profilare) pentru a ne crea o parere legată de produsele/serviciile/evenimentele care li s-ar potrivi (publicitate personalizată).

  Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de bancă pentru transmiterea de mesaje publicitare până la încetarea relației contractuale cu Clienții BT sau, după caz, până la momentul retragerii acordului lor de a recepționa astfel de mesaje (ultima variantă inclusiv în cazul oricăror alte categorii de persoane care nu sunt Clienți BT).

  În unele cazuri, pentru transmiterea mesajelor publicitare, BT va contracta furnizori de servicii, care vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în numele și pentru BT, numai pentru transmiterea mesajelor publicitare stabilite respectând întocmai instrucțiunile BT și fiind sub atenta supraveghere a Băncii.

  Persoanele doritoare pot opta să recepționeze mesaje publicitare din mai multe categorii, printre care enumerăm: produse și servicii ale BT și ale subsidiarelor BT, evenimente organizate de BT, produse/servicii ale partenerilor, care au legătură cu produse/servicii ale BT sau ale subsidiarelor BT și evenimente organizate de partenerii BT.

  Subsidiarele BT ale căror produse/servicii și evenimente se doresc a fi promovate în cadrul mesajelor publicitare transmise persoanelor care au optat în acest sens sunt următoarele entități din cadrul  Grupului Financiar BT: BT Microfinanțare IFN SA ( „BT Mic”), BT Asset Management S.A.I. S.A., ( „BTAM”), BT Leasing Transilvania IFN S.A. („BTL”), BT Direct IFN S.A. („BTD”), BT Capital Partners S.S.I.F. S.A.(„BTCP”), alte entități care se pot alătura  Grupului BT în viitor.

  Lista partenerilor actuali ai BT și/sau ai subsidiarelor BT ale căror produse/servicii și evenimente se doresc a fi promovate în cadrul mesajelor publicitare transmise persoanelor care au optat în acest sens este accesibilă la link-ul: https://www.bancatransilvania.ro/parteneri.

  În cazul în care ați optat pentru recepționarea de mesaje publicitare despre produse/servicii evenimente oferite/organizate de subsidiare BT sau de către parteneri, aceste entități vor prelucra datele cu caracter personal în scopul transmiterii acestor mesaje, sub atenta supraveghere și coordonare a Băncii și, după caz, împreună cu aceasta. Pentru orice eventuale prelucrări de date cu caracter personal realizate de partenerii BT/subsidiarele BT  în afara sau adiacent transmiterii de mesaje publicitare, cum ar fi, spre exemplu, în scopul încheierii unor contracte aferente produselor/serviciilor acestora care au fost promovate, acești parteneri urmează să acționeze în calitate de operatori ai datelor cu caracter personal prelucrate.

  Acordul de a fi contactat în scop publicitar poate fi retras sau modificat oricând prin mai multe modalități, indicate distinct pe formularul dedicat exprimării acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal în scop publicitar.
  Retragerea consimțământului operează numai pentru viitor și nu afectează legalitatea prelucrării datelor realizată înainte de momentul acestei retrageri.

  Vă rugăm să aveți în vedere că abonarea sau dezabonarea vreunei adrese de e-mail introduse de dumneavoastră în formulare/câmpuri de tipul/cu denumirea „newsletter”, disponibile pe website-uri BT pentru a primi informații din diverse domenii de interes, se gestionează prin intermediul respectivelor formulare online (abonarea) și respectiv din link-uri de dezabonare din cuprinsul mesajelor primite în urma abonării (dezabonarea).
  De asemenea, vă informăm că abonarea/dezabonarea la/de la „newslettere” pentru care optați pe website-urile BT, nu influențează opțiunile privind prelucrarea datelor dumneavoastră în scop publicitar completate pe formularele băncii disponibile în unitățile sau de pe website-ul BT.

  De regulă, datele cu caracter personal aparținând persoanelor vizate ale căror date le prelucrăm sunt colectate de noi direct de la acestea, în diverse ocazii și modalități, precum:

  • la momentul stabilirii și pe parcursul derulării relației de afaceri cu BT;
  • cu ocazia încheierii și derulării unor contracte pentru produse/servicii oferite de bancă, în nume propriu sau pentru terți;
  • prin completarea unor formulare disponibile pe website-ul BT, pe alte website-uri deținute de bancă sau de alte entități din Grup;
  • prin înscrierea/participarea la diverse concursuri/campanii organizate de BT în unitățile sale, pe website-ul BT sau pe paginile băncii din platformele de social media;
  • când ni se solicită informații/recepționăm sesizări/reclamații la numerele de telefon ale băncii, pe adresele de poștă electronică, prin mesaje transmise pe paginile băncii din rețele de socializare sau recepționate letric în unitățile BT;
  • când se aplică pentru posturi disponibile în bancă (online, trimițând/depunând CV- uri în unitățile BT sau pe diverse adrese de poștă electronică, la târguri de carieră sau alte evenimente);
  • când vizitează website-urile/platformele de social media ale BT.

  Cu toate acestea, există situații când datele sunt colectate din alte surse, cum ar fi:

  • de la alți Clienți persoane fizice sau juridice titulari de cont, în situații precum, dar fără a se limita la: împuternicirea altor Clienți pe conturile acestora deschise la bancă, contractarea unor produse/servicii ale băncii de către un Client în numele altui Client care l-a împuternicit în acest sens, contractarea de către angajatori care sunt Clienți persoane juridice ai BT a unor produse/servicii ale băncii pentru/pe numele angajaților lor (ex. tichete de masă, beneficii la încasarea veniturilor salariale în conturile deschise la BT, conturi de garanții gestionare etc);
  • de la plătitori- persoane fizice sau juridice, indiferent dacă au sau nu calitatea de Clienți BT- în contextul în care aceștia transferă/depun sume în conturile Clienților persoane fizice/juridice titulari de cont;
  • de la autorități sau instituții publice (ex. instanțe de judecată, parchete, executori judecătorești, BNR, ANPC, ANSPDCP etc.), notari, avocați în contextul în care aceștia ne transmit sesizări sau solicitări;
  • de la/prin intermediul Transfond, SWIFT, organizații internaționale de plată etc;
  • de la instituții de credit cu care Banca Transilvania S.A. a fuzionat (Volksbank România S.A. și Bancpost S.A.);
  • de la bănci partenere și bănci de corespondent, de la băncile sau instituțiile financiare participante în creditele sindicalizate;
  • de la organizații internaționale de plată;
  • de la alte entități ale Grupului Financiar Banca Transilvania etc;
  • din surse publice, precum dar fără a se limita la: Registrul Oficiului Comerțului, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, portalul instanțelor de judecată,  Monitorul Oficial, social media, internet etc.;
  • din evidențe de tipul Biroului de Credit, Centrala Riscului de Credit, în cazul în care există un temei juridic și un scop determinat și legitim pentru consultarea acestora;
  • de la furnizori privați de baze de date – ex. entități abilitate să administreze baze de date cu persoanele acuzate de finanțarea actelor de terorism și cele expuse politic;
  • de la entități din Grupul Financiar BT, în vederea utilizării lor în scopuri determinate și legitime, în general pentru buna desfășurare a activității economice comune pe care o derulează împreună cu celelalte entități din Grupul BT și pentru îndeplinirea cerințelor legale aferente supravegherii pe baza consolidată a Grupului Financiar BT;
  • de la parteneri contractuali ai băncii din diverse domenii
  • de la societăți de colectare a debitelor/recupere a creanțelor (ex. putem afla noile date de contact ale Clienților de la societăți care ne sprijină în activitatea de recuperare creanțe, date pe care acestea din urmă le obțin în baza interacțiunilor proprii cu aceștia sau cu persoane apropiate acestora);
  • de la societăți de evaluare;
  • de la societăți de asigurare;
  • de la societăți de administrare ale fondurilor de pensii și de investiții;
  • de la Depozitarul Central S.A., în cazul datelor acționarilor băncii;
  • de la orice alte persoane fizice sau juridice care ne transmit sesizări/cereri care conțin date cu caracter personal (ex. persoane care ne sesizează că unii Clienți BT nu mai au același date de contact pe care le-au declarat în evidențele băncii).

  Temeiurile în baza cărora BT prelucrează date cu caracter personal sunt, după caz:

  • necesitatea de a prelucra datele pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public;
  • obligația legală a băncii;
  • încheierea/executarea contractelor încheiate cu persoana vizată;
  • interesul legitim al băncii și/sau al unor terți;
  • consimțământul persoanelor vizate.

  Cu excepția cazurilor în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimțământului persoanelor vizate, și în unele cazuri în care temeiul prelucrării îl constituie interesul legitim, refuzul persoanelor de a le fi prelucrate datele de către BT vor face imposibilă prestarea serviciilor solicitate sau a soluționării cererilor acestora.

  Datele cu caracter personal ale Clienților Băncii și, după caz, ale altor categorii de persoane vizate menționate în prezenta Politică, sunt dezvăluite de BT sau, după caz, transferate, în conformitate cu principiile GDPR, în baza temeiurilor juridice aplicabile în funcție de situație și doar în condiţii care asigură deplină confidențialitate și siguranţă a datelor, către categorii de destinatari, precum, dar fără a se limita la:

  • alți Clienți care au dreptul și nevoia de a le cunoaște;
  • entități din cadrul Grupului Financiar BT;
  • cesionari;
  • parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizați de bancă în cadrul desfașurării activității sale bancare, precum dar fără a se limita la: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic, curierat, audit, servicii conexe emiterii cardurilor și de înrolare a acestora în platforme, de studii/cercetare de piață, de transmitere a mesajelor publicitare, de monitorizare a traficului și comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, etc);
  • societăți de procesare plăți inter-bancare și transmitere a informațiilor privind operațiuniile inter-bancare (ex: Transfond SA, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication- SWIFT);
  • parteneri ai băncii din diverse domenii, ale căror produse/servicii/evenimente le putem promova Clienților BT în baza consimțământului acestora. Lista actualizată cu partenerii băncii se regăsește aici: https://www.bancatransilvania.ro/parteneri;
  • organizaţii internaționale de plată (ex. Visa, Mastercard);
  • procesatori de plăți;
  • entități financiar-bancare participante la schemele/sistemele de plată și comunicații inter-bancare cum ar fi SWIFT, SEPA, ReGIS, instituții financiar-bancare cărora le confirmăm sau le solicităm confirmarea semnăturilor și/sau a anumitor informații ce se pot regăsi în cadrul scrisorilor de bonitate, scrisorilor de garanție bancară, altor adrese emise de Clienții Băncii în favoarea partenerilor acestora de afaceri, alte entități (cum ar fi bănci sau instituții financiar-bancare) în contextul operațiunilor de cesiune sau de restructurare a portofoliilor de creanțe și/sau alte drepturi ale Băncii născute în baza raporturilor juridice cu Clienții;
  • bănci partenere si bănci de corespondent, bănci sau instituții financiare participante în creditele sindicalizate;
  • autorități și instituții publice, precum, dar fără a se limita la: Banca Națională a României (BNR), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)*, Ministerul Justiției, Ministerul Administrației și Internelor, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) **, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), inclusiv, după caz, unitățile teritoriale ale acestora;
  • societăți (fonduri) de garantare a diverselor tipuri de produse de creditare/depozit (ex.FNGCIMM, FGDB etc.);
  • notari publici, avocați, executori judecatorești;
  • Centrala Riscului de Credit***;
  • Biroul de Credit și Participanții la sistemului Biroului de Credit****;
  • societăţi de asigurare;
  • societăți de evaluare;
  • societăți de colectare debite restante/creanțe ale băncii;
  • societăți de administrare ale fondurilor de pensii și de investiții entități către care Banca a externalizat furnizarea de servicii financiar-bancare;
  • instituții bancare sau autorități statale, inclusiv din afara Spațiului Economic European - în cazul transferurilor internaţionale de tip SWIFT sau ca urmare a prelucrărilor realizate în scopul aplicării legislației FATCA și CRS;
  • furnizori de platforme de social media.

  *Conform prevederilor Codului de procedură fiscală (Legea 207/2015), în calitatea sa de instituție de credit, BT are obligația legală de a comunica zilnic organului fiscal central – A.N.A.F.- lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea, lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere. A.N.A.F. poate comunica aceste date către organe fiscale locale sau către alte autorități publice centrale și locale, în condițiile legii.

  **În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru transmiterea de către BT a unor date cu caracter personal către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, acestea se transmit concomitent şi pe acelaşi format şi către A.N.A.F.

  ***Banca are obligația legală de a raporta către Centrala Riscurilor de Credit (CRC) informaţia de risc de credit pentru fiecare debitor care îndeplineşte condiţia de a fi raportat (cuprinde datele de identificare ale unui debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, şi operaţiunile în lei şi în valută prin care Banca se expune la risc faţă de acel debitor), respectiv să fi înregistrat faţă de acesta un risc individual, precum şi informaţia despre fraudele cu carduri constatate.
  ****Banca are interesul legitim de a raporta în Sistemul Biroului de Credit, la care au acces și ceilalți Participanți (în principal instituții de credit și instituții financiare nebancare) datele personale ale debitorilor care înregistrează întârzieri la plata creditului de cel puțin 30 de zile, după înștiințarea prealabilă a persoanelor vizate în acest sens cu cel puțin 15 zile înainte de data raportării.

  Atunci când este necesar pentru aducerea la îndeplinire a obiectelor contractelor încheiate cu Clienții BT sau Clienții ocazionali BT, și numai în situații specifice sau în baza unor garanții adecvate, banca va transfera în străinatate date cu caracter personal, după caz, inclusiv către state care nu asigură un nivel de protecție adecvat al acestora. Statele care nu asigură un nivel de protecție adecvat sunt statele din afara Uniunii Europene/a Zonei Economico-Europene, cu excepția statelor cărora Comisia Europeană le-a recunoscut un nivel de protecție adecvat, și anume: Andorra, Argentina, Canada (numai socitatile comerciale), Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Insula Man, Jersey, Noua Zeelandă, Uruguay, Japonia, Statele Unite ale Americii– numai în limita protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA- (în măsura în care nu va fi emisă o decizie contrară în privința oricăruia dintre aceste state).

  Dacă Clienții BT sau Clienții ocazionali BT ordonă prin intermediul băncii tranzacții în cadrul cărora destinatarii plăților sunt situați în state care nu asigură un nivel de protecție adecvat al datelor cu caracter personal, transferul datelor către respectivele state se întemeiază pe prevederile Regulamentului general privind protecția datelor referitoare la: transferul care este necesar pentru executarea unui contract între bancă și Client sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea Clientului său, după caz, transferul care este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate.
  În situația în care este necesar să transfere date cu caracter personal către țări terțe/organizații internaționale și în alte circumstanțe, banca va proceda în acest sens numai cu garanțiile prevăzute legal pentru aceste transferuri.

  În unele circumstanțe, numai cu îndeplinirea prevederilor GDPR, în cadrul activității bancare desfășurate de BT se utilizează procesele decizionale automatizate, inclusiv ca urmare a creării unor profiluri. Acestea sunt decizii luate de bancă după caz, cu sau fără intervenția unui factor uman, și pot produce efecte juridice și/sau pot afecta persoanele vizate în mod similar, într-o măsură semnificativă.

  Asemenea situații, prezentate cu titlu exemplificativ, sunt următoarele:

  • pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și al finanțării terorismului, se vor efectua verificări în bazele de date cu persoanele acuzate de finanțare a actelor de terorism sau, după caz, cu persoane cu risc ridicat de fraudă și, dacă Clienții se regăsesc înscriși în aceste evidențe, banca își rezervă dreptul de a refuza intrarea în relație de afaceri cu aceștia sau de a înceta relația contractuală;
  • pentru a proteja Clienții BT și Clienții ocazionali împotriva fraudelor, precum și pentru ca banca să își îndeplinească în mod adecvat obligațiile de cunoaștere a clientelei, monitorizează tranzacțiile lor și, dacă identifică operațiuni suspecte (cum ar fi plăți neobișnuite ca frecvență, valoare, raportat inclusiv la sursa fondurilor declarată de Clienții titulari de cont sau la scopul și natura relației de afaceri, tranzacții ințiate din localități diferite la intervale scurte de timp, care nu permiteau deplasarea  între acele locații), adoptă în consecință măsuri de blocare a tranzacțiilor, cardurilor conturilor, luând aceste decizii pe baze exclusiv automate;
  • conform prevederilor legale, acordarea produselor de creditare este condiționată de existența unui anumit grad de îndatorare al solicitanților. Pentru determinarea eligibilității de a contracta un produs de creditare raportat la gradul de îndatorare, acesta va fi determinat pe baza unor criterii automate, pornind de la nivelul veniturilor și al cheltuielilor pe care le înregistrează solicitantul;
  • în scopul verificării obiective a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru preofertarea și, după caz, analizarea unei cereri de credit formulate la BT de un solicitant, în majoritatea cazurilor se va utiliza o aplicație de scoring a băncii care va analiza date completate în cererea de credit,  informații rezultate din verificări efectuate în evidențele proprii ale băncii și/sau în cele ale Biroului de Credit S.A. și va emite un scor care determină riscul de credit și probabilitatea de achitare în viitor a ratelor la timp. La scorul emis se adaugă rezultatul altor verificări ale situației solicitantului, care vor fi analizate de angajații băncii pentru a se stabili dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate stabilite prin reglementările interne. Decizia finală de aprobare sau respingere a cererii de credit este bazată însă pe analiza efectuată de angajații Băncii (intervenția umană);
  • în cazul în care Clienții BT și-au exprimat pe formularul dedicat acordul pentru ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate în scop publicitar pentru transmiterea unor mesaje personalizate, acestea au la bază un profil realizat pe baza diferitelor criterii, precum, dar fără a se limita la date despre tranzacții, vârstă, locaƫie, plajă de venituri, pe care banca le va studia automat pentru a-și  face o părere în legătură cu produsele/serviciile/evenimentele care s-ar potrivi Clienților. În unele cazuri, acest profil realizat va determina doar promovarea unui anumit produs/serviciu către persoanele determinate ca îndeplinind condițiile profilului, iar alteori va face ca numai persoanele care îndeplinesc criteriile profilului să poată contracta/beneficia de anumite oferte promoționale.

  Datele cu caracter personal prelucrate de bancă în scopul cunoașterii clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv datele privind tranzacțiile derulate prin conturile deschise la bancă, vor fi păstrate de bancă cel puțin 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu Clientul persoană fizică sau persoană juridică titular de cont, conform termenului de păstrare legal stabilit în sarcina băncii.

  De asemenea, în cazul în care relația de afaceri nu este deschisă, datele din cuprinsul cererii vor fi stocate la nivelul BT timp de cel puțin 5 ani de la data refuzului băncii de a stabili respectiva relație contractuală. 

  Datele cu caracter personal completate într-o cerere de credit sunt păstrate în evidențele BT pe o perioadă de 3 ani de la data semnării cererii de creditare, în cazul în care aceasta este respinsă și, respectiv, pe o perioadă de 5 ani începând cu data încetării relației de afaceri cu banca a clientului creditat, în cazul în care se va încheia un contract de credit urmare a aprobării cererii de creditare. 
  În ceea ce privește datele prelucrate în cadrul activității BT în sistemul Biroului de Credit, acestea sunt stocate la nivelul acestei instituții și dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la data ultimei actualizări, cu excepția datelor solicitanților de credit care au renunțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate și dezvăluite Participanților pentru o perioadă de 6 luni.

  Datele personale pentru care BT are obligația legală de raportare către Centrala Riscului de Credit (CRC) vor fi menținute în evidențele CRC pe o perioada de 7 ani de la data înscrierii lor.
  Pentru datele prelucrate în temeiul consimțământului persoanelor vizate în scopul transmiterii mesajelor cu caracter publicitar, acestea se vor prelucra până la încetarea relației de afaceri/contractuale cu banca sau, după caz, până la retragerea respectivului acord.

  În scopul dovedirii faptului că s-au recepționat sesizări/reclamații/solicitări de informații/măsuri și că s-au formulat și transmis răspunsuri la acestea, datele aferente acestor petiții vor fi păstrate în evidențele BT (împreună cu datele cu caracter personal cuprinse în acestea) atât în format hârtie, cât și electronic, pe perioada relației de afaceri pentru clienții BT, respectiv pentru o perioadă necesară îndeplinirii scopului în care au fost prelucrate (formularea răspunsului/furnizarea informațiilor), plus o perioadă de 3 ani- termenul legal de prescripție în cazul în care datele nu aparțin unor clienți BT.  

  Datele cu caracter personal prelucrate candidaților BT vor fi păstrate până la finalul procesului de recrutare pentru postul disponibil sau, în cazul în care candidații s-au arătat interesați să fie contactate pentru mai multe posturi care li s-ar potrivi, datele din CV-uri și alte înscrisuri pe care le-au pus la dispoziția BT în acest scop vor fi păstrate pentru o perioadă de cel mult 1 an, dacă în acest interval de timp nu se solicită ștergerea lor din evidențele Băncii. Acest termen poate fi prelungit cu acordul candidatului.

  Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, respectiv nu depăşeşte 30 de zile, perioada după care înregistrările se şterg prin procedură automată, în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate (inclusiv a unei încălcări a securității datelor cu caracter personal), durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăşi limitele normale în funcţie de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

  Orice alte date cu caracter personal prelucrate de BT în alte scopuri indicate vor fi păstrate pentru perioada necesară aducerii la îndeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate la care se pot adăuga termene neexcesive, stabilite conform obligațiilor legale aplicabile în domeniu, inclusiv dar fără limitare la dispozițiile în materia arhivării.

  Oricărei persoane vizate îi este garantată exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR, respectiv:

  a) dreptul de acces: persoanele vizate pot obține de la BT confirmarea că le sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept permite persoanelor vizate să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare;

  b) dreptul la rectificarea datelor: persoanele vizate pot să solicite BT să modifice datele incorecte ce le privesc ori, după caz, să completeze datele care sunt incomplete;

  c) dreptul la ștergere: persoanele vizate pot solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
  • a fost retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și BT nu le mai poate prelucra în baza altor temeiuri;
  • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;

  d) dreptul la retragerea consimțământului: persoanele vizate pot să își retragă oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor realizate anterior acestui moment.

  e) dreptul de opoziție: persoanele vizate se pot opune oricând prelucrărilor în scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al BT, din motive care țin de situația lor specifică;

  f) dreptul la restricționarea prelucrării: persoanele vizate pot solicita restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal dacă:
  • contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanță;
  •  în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale BT ca operator prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.

  g) dreptul la portabilitatea datelor: persoanele vizate pot solicita, în condițiile legii, ca banca să le furnizeze anumite date cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită, BT poate transmite respectivele date unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

  h) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România anspdcp@dataprotection.ro
  Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a) – g) de mai sus, sau pentru orice întrebări despre prelucrarea datelor cu caracter personal realizată de BT, persoanele vizate pot utiliza datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor desemnat de BT, trimițând cererea:
  • pe cale poștală, la adresa din mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, jud. Cluj, cu mențiunea „în atenția responsabilului cu protecția datelor”
  • la adresa de poștă electronică dpo@btrl.ro.

  BT elaborează un cadru intern de standarde și politici pentru a păstra securitatea datelor cu caracter personal. Acestea sunt actualizate periodic pentru a respecta reglementările ce sunt aplicabile Băncii și cele mai înalte standarde în domeniu.

  În mod specific și conform legii, Banca adoptă și aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care acestea sunt prelucrate.
  Angajații BT au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga ilegal datele cu caracter personal pe care le prelucrează în cadrul activității lor.
  Banca se asigură că, partenerilor săi contractuali care au acces la datele cu caracter personal și care acționează în calitate de persoană împuternicită de BT, le impune obligații contractuale în conformitate cu prevederile legale și că verifică respectarea de către aceștia a obligațiilor pe care și le-au asumat.
  Partenerii contractuali care acționează în calitate de persoană împuternicită a băncii vor prelucra datele cu caracter personal în numele și pentru bancă, numai în conformitate cu instrucțiunile primite de la aceasta și numai respectând cerințele de securitate și confidențialitate în limitele impuse.
  Garantăm că BT nu va vinde datele cu caracter personal pe care le-a colectat de la persoanele vizitate și că nu va transmite aceste date decât celor în drept să le cunoască, cu respectarea principiilor și obligațiilor stabilite legal.

  Prezenta politică este revizuită în mod regulat pentru a garanta drepturile persoanelor vizate și pentru a îmbunatăți modurile de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal.