Nota de informare prelucrare date cu caracter personal BT Visual Help

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul platformei
BT VISUAL HELPVersiune aplicabila incepand cu data de 04.06.2020
Versiune anterioara – din data de: 26.02.2020
Versiune anterioara – din data de: 17.09.2019
Versiune anterioara – din data de: 06.03.2019

1. Prevederi generale

Banca Transilvania S.A. (denumita in continuare si “banca” sau “BT”) este o institutie de credit, persoana juridica romana, inscrisa la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub numarul J12/4155/1993, avand codul unic de inregistrare nr. RO5022670 si urmatoarele date de contact: adresa sediu social Str. Calea Dorobantilor Nr. 30-36, cod postal 400117, localitatea Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Romania Tel: 0801 01 0128 (BT) - apelabil din reteaua Romtelecom, 0264 30 8028 (BT) - apelabil din orice retea, inclusiv international, *8028 (BT) - apelabil din retelele Vodafone si Orange, adresa de e-mail: contact@bancatransilvania.ro, website Banca Transilvania

 

Prin prezenta nota de informare specifica,  BT va aduce la cunostinta cum intentioneaza sa prelucreze datele Clientilor BT  in contextul utilizarii de catre acestia a platformei- BT VISUAL HELP (denumita in continuare “platforma”).

 

Prezenta nota de informare se completeaza cu prevederile Notei de informare generale privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal apartinand Clientilor BT, pe care va recomandam sa o consultati.

 

BT Visual Help este o platforma oferita clientilor BT (persoane fizice sau juridice) care au cel putin un cont curent deschis pe numele lor la BT si un card atasat acestuia, in conditiile prevazute de Termenii si conditiile de utilizare BT VISUAL HELP, pe care va recomandam sa ii consultati.

 

Prezenta nota de informare poate fi revizuita de BT la anumite intervale de timp, insa nu va crea conditii mai putin favorabile utilizatorilor platformei din punct de vedere al prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal.

 

Daca, in orice moment, apreciati ca maniera in care BT intentioneaza sa prelucreze si/ sau sa protejeze datele cu caracter personal nu corespunde prevederilor legale si/ sau exigentelor dumneavoastra, puteti sa ne sesizati aceste aspecte la adresa de contact a responsabilului cu protectia datelor - dpo@btrl.ro si/sau sa incetati utilizarea BT VISUAL HELP.

 

2. Date cu caracter personal pe care le prelucram in vederea identificarii si utilizarii BT VISUAL HELP

Pentru a putea utiliza platforma este mai intai necesar sa va identificam in evidentele bancii ca fiind client BT titular de cont persoana fizica, iar in cazul persoanelor juridice ca reprezentant legal al acesteia. In acest scop, va vom verifica numarul de telefon de pe care sunati, pentru a ne asigura ca acesta este cel pe care l-ati declarat bancii si va vom solicita introducerea CNP-ului dumneavoastra. In cazul persoanelor juridice* se colecteaza in plus si se verifica codul unic de inregistrare (respectiv CUI-ul in cazul persoanei juridice, inclusiv in cazul persoanelor fizice autorizate, sau codul de inregistrare fiscala- CIF- in cazul persoanelor care exercita profesii liberale).

 

*Desi informatiile despre persoane juridice nu sunt considerate de regula date cu caracter personal, va rugam sa aveti in vedere ca informatiile necesare in BT Visual Help pentru identificare si, precum si cele oferite despre conturile persoanelor juridice de tipul P.F.A., I.I., forme individuale de exercitare a unor profesii liberale (ex. cabinete individuale de avocati, notari, birouri de executori judecatoresti, medici etc.) au regimul datelor cu caracter personal si este necesar ca acestea sa fie prelucrate de catre banca in vederea oferirii verificarii identitatii si oferirii serviciilor in cadrul acestei platforme.

 

Dupa identificarea dumneavoastra ca fiind client BT in baza informatiilor prezentate mai sus, prin platforma veti putea efectua operatiunile prevazute in cadrul termenilor si conditiilor acestei platforme.

Refuzul de a furniza codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare, ne va face imposibila verificarea calitatii dumneavoastra de client persoana fizica sau de reprezentant al unui client persoana juridica detinator de card  BT, astfel incat veti putea solicita serviciile de blocare card si respectiv de modificare a limitelor de tranzactionare doar intrand in legatura cu un agent Call Center sau intr-o unitate a bancii.

 

Pentru ca banca sa va ofere serviciile in platforma, vi se vor afisa urmatoarele informatii care sunt date cu caracter personal atunci cand apartin persoanelor fizice sau persoanelor juridice de tipul celor individuale mentionate mai sus:

 

3. Perioada pastrarii datelor cu caracter personal prelucrate in cadrul platformei BT VISUAL HELP

Datele dumneavoastra, in calitate de client BT, precum si datele privind operatiunile derulate prin intermediul BT Visual Help vor fi pastrate pe o perioada de regula de 5 ani de la incetarea relatiei de afaceri a celintului persoana fizica sau juridica cu  banca, conform prevederilor legale aplicabile in domeniul cunoasterii clientelei, cu exceptia situatiilor in care alte dispozitii legale impun pastrarea in continuare a datelor.

 

Orice alte date introduse in platforma sau la care BT a avut acces  vor fi pastrate de banca pentru o perioada rezonabila de timp, respectiv pe durata utilizarii platformei, cat si pe perioada de maximum 3 ani de la data incetarii utilizarii acesteia, exceptand situatiile pentru care legea prevede un alt termen, caz in care se va aplica termenul prevazut de lege.

 

4. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate in cadrul platformei BT VISUAL HELP

La datele cu caracter personal prelucrate in cadrul platformei au acces doar angajatii bancii care au nevoie sa le cunoasca, in conformitate cu atributiile fisei postului.

 

Va atragem atentia ca platfoma BT Visual Help poate contine link-uri catre website-uri/platforme/aplicatii furnizate de terte parti,  ale caror politica de confidentialitate este diferita de cea a BT. Persoanele care introduc date cu caracter personal in aceste website-uri/platforme/aplicatii trebuie sa fie constiente ca acestea cad sub incidenta politicii de confidentialitate a acelor website-uri/platforme/aplicatii, care recomandam sa fie citita. Prezenta nota de informare si Politica de confidentialitate BT nu se aplica informatiilor introduse de dvs pe respectivele website-uri/platforme/aplicatii, BT nu are control asupra prelucrarilor datelor cu caracter personal pe care furnizorii acestor website-uri/platforme/aplicatii le realizeaza in propriile lor scopuri si nu isi asuma nicio raspundere cu privire la aceste prelucrari.

 

5. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate in cadrul platformei BT VISUAL HELP

Banca Transilvania ia toate masurile necesare pentru a proteja datele cu caracter personal folosind metodele de securitate adecvate. In ciuda acestor precautii, Banca nu poate garanta ca persoane neautorizate nu vor obtine acces la datele cu caracter personal.

 

Sunteti exclusiv responsabil pentru mentinerea confidentialitatii si pastrarea in siguranta a telefonului dumneavoastra si in special a parolei de deblocare a telefonului (parola, amprenta sau o alta metoda de securizare oferita de telefon). Mai mult decat atat, sunteti responsabil pentru activitatile de orice natura ce au loc in contul dumneavoastra.

 

Trebuie sa ne notificati imediat cu privire la bresele de securitate sau utilizarea neautorizata a telefonului dumneavoastra mobil. Nu vom fi raspunzatori pentru pierderile dumneavoastra cauzate de utilizarea neautorizata a platformei in numele dumneavoastra, insa puteti fi raspunzator pentru pierderile suferite de noi sau de alte persoane din cauza unei astfel de utilizari neautorizate.

 

6. Drepturile persoanei vizate

In conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor (“GDPR”), precum si a altor acte normative aplicabile in domeniul prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal, in calitate de persoana vizata (client BT) de prelucrarea unor date cu caracter personal in contextul utilizarii platformei BT Visual Help, beneficiati de drepturile prezentate detaliat in cadrul Notei de informare generale privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal apartinand Clientilor BT, parte integranta a Politicii de confidentialitate BT, regasita pe website-ul Banca Transilvania sau, la cerere, in orice unitate a bancii.


In nota generala mentionata regasiti inclusiv detalii despre modalitatile in care puteti sa va exercitati aceste drepturi  sau despre cum puteti sa contactati responsabilul cu protectia datelor desemnat de BT (DPO BT).