Ai încercat NeoBT?

Noul online banking Banca Transilvania, care va înlocui foarte curând actuala platformă.

Din NeoBT, ai acces online la conturile tale și poți face toate operațiunile pe care le faci acum din BT24. În plus, beneficiezi de funcționalități suplimentare.

 • Home
 • Termeni și condiții depozite - BT24

Termeni și condiții
depozite - BT24

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR DEPOZITE LA TERMEN CLASICE

A. Depozitarul

1. Se obliga sa primeasca fondurile cu titlu de depozit si sa predea Deponentului documentele doveditoare ale depozitului constituit.

2. Se obliga sa pastreze rata dobanzii fixa pe toata perioada pentru care a fost constituit depozitul.

3. Se obliga sa plateasca bonificatia bruta la scadenta depozitului in contul curent.

4. Se obliga sa calculeze bonificatia bruta cuvenita raportandu-se la anul calendaristic considerat de 360 zile, dupa urmatoarea formula:  
5. Se obliga sa colecteze impozitul pe dobanda, in momentul acordarii bonificatiei, conform prevederilor legale in vigoare. 

6.a.In cazul in care se solicita constituirea unui depozit fara prelungire si fara capitalizare, la scadenta, banca va transfera suma depozitului in contul curent. 

6.b. In cazul in care se solicita constituirea unui depozit cu prelungire si fara capitalizare, banca va prelungi durata de viata a depozitului pe inca o perioada egala cu perioada constituita initial. Rata de dobanda aplicata depozitului prelungit va fi cea practicata de banca, pentru acest tip de depozit, in ziua prelungirii. La scadenta, bonificatia neta se transfera de catre banca in contul curent al deponentului.

6.c. In cazul in care se solicita constituirea unui depozit cu prelungire si cu capitalizare,
la scadenta, banca va prelungi durata de viata a depozitului pe inca o perioada egala cu perioada constituita initial. Rata de dobanda aplicata depozitului prelungit va fi cea practicata de banca, pentru acest tip de depozit, in ziua prelungirii. Valoarea depozitului prelungit va fi egala cu suma depozitului inainte de prelungire la care se adauga bonificatia neta calculata conform prezentului contract.

7. Nu va percepe comisioane pentru transferurile intre contul de depozit si conturile curente ale Deponentului.

8. Orice modificare a clauzelor contractuale privitoare la costurile depozitului va fi efectuata doar in conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

B. Deponentul

9. Se obliga sa cedeze cu titlu de depozit fondurile de care dispune in conditiile prevazute de prezentul contract.

10. Se obliga sa pastreze depozitul pana la scadenta sau in cazul prelungirii pana la noua scadenta rezultata.

11. In cazul in care se solicita desfiintarea depozitului inainte de expirarea termenului pentru care a fost constituit, contul clientului va fi bonificat cu dobanda la vedere (valoarea acesteia in prezent este 0)

12. Declara ca a luat la cunostinta de Conditiile Generale de Afaceri si este de acord cu continutul acestui document si in mod expres cu declaratiile, angajamentele si consimtamintele cuprinse in acesta.

13. Este informat ca incheierea si executarea contractului de depozit presupune prelucrarea datelor sale cu caracter personal, despre care poate afla detalii in cadrul Notei de informare generale privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal apartinand Clientilor BT, regasita pe website-ul Bancii Transilvania, in cadrul Politicii de confidentialitate BT, sau, la cerere, in orice unitate a bancii.

DISPOZITII FINALE

14. Daca data scadentei este zi nelucratoare bancara, bonificatia depozitului se acorda in ziua lucratoare imediat urmatoare. 

15. Orarul de procesare al tranzactiilor este disponibil accesand urmatorul link-ul aferent acestui punct. 

16. Operatiunile desfasurate in zilele nebancare se vor evidentia si inregistra in urmatoarea zi bancara.

17. Platile/operatiunile efectuate ulterior transferului in contul curent utilizand sume provenite din depozite bancare se comisioneaza conform Brosurii de comisioane BT in vigoare la data efectuarii operatiunilor, Brosura care constituie anexa la Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii Transilvania. Conditiile Generale de Afaceri impreuna cu prezentul document au valoare de contract si reglementeaza raporturile juridice intre deponent si banca.
Comisioanele aferente operatiunilor efectuate in contul curent percepute consumatorului sunt disponibile accesand urmatoarele link-uri:

Comisioane aferente operatiunilor efectuate in contul curent percepute consumatorului - Persoane fizice
z PDF
Comisioane aferente operatiunilor efectuate in contul curent percepute consumatorului - Persoane juridice
z PDF

18. Depozitele constituite sunt garantate de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, in limita unui plafon de garantare de 100.000 euro echivalent pe deponent, in conditiile prevederilor Legii Nr. 311/2015, privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare al depozitelor bancare.

19. Conform prevederilor Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare urmatoarele depozite sunt excluse de la garantare:

 • Depozite ale unei institutii de credit facute in nume si cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2);
 • Instrumente care se incadreaza in definitia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 • Depozitele rezultate din tranzactii in legatura cu care au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de condamnare pentru infractiunea de spalare a banilor, potrivit legislatiei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor. Incadrarea depozitelor in aceasta categorie se realizeaza de schema de garantare a depozitelor, pe baza informatiilor primite de la autoritatile competente, de la institutia de credit ale carei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanta, dupa caz;
 • Depozite ale institutiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 • Depozite ale firmelor de investitii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 • Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificata pana la momentul cand acestea devin indisponibile, potrivit legislatiei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor;
 • Depozite ale asiguratorilor si reasiguratorilor, astfel cum sunt acestia definiti la art. 2 lit. A pct. 5 si 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislatia pietei de capital;
 • Depozite ale fondurilor de pensii;
 • Depozite ale autoritatilor publice centrale, locale si regionale;
 • Valori mobiliare de natura datoriei emise de institutia de credit, precum si obligatii care izvorasc din acceptari proprii si bilete la ordin;

20. Formularul pentru informatii oferite deponentilor poate fi descarcat in cadrul link-ului aferent acestui punct.

Formularul pentru informatii oferite deponentilor
z PDF