This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center
 • Timp de așteptare ridicat!

  În prezent, înregistrăm un număr foarte mare de apeluri în Call Center. Dacă ai o problemă urgentă, sună acum, iar dacă nu, te așteptăm mai târziu. Pentru răspunsuri rapide încearcă Întreb BT sau BT Visual Help.

 • 0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
  0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

  Caută cu AI Search

  AI Search de pe Întreb BT îți răspunde la toate întrebările din banking.

  BT Visual Help

  Vezi rapid detaliile conturilor tale, apelează 0264 308 000 și primești un SMS cu link-ul de acces.

  Termeni și condiții serviciu SMS Alert - BT24

  1. Scopul

  SMS Alert este un serviciu oferit de Banca prin care clientii sai titulari ai unui card de credit/debit vor fi informati in timp real despre tranzactiile efectuate cu cardul abonat la acest serviciu, precum si notificari privind creditarea contului la care este atasat cardul pentru persoane fizice. Dupa abonare, Banca va transmite SMS-urile pentru urmatoarele tranzactii efectuate cu cardul: a)Tranzactii de plata cu cardul la POS, atat in tara cat si instraintate; b) Tranzactii de plata cu cardul pe Internet, atat in tara cat si in strainatate; c) Tranzactii de retragere de numerar de la ATM, atat in tara cat si in strainatate; d) Plata facturilor de la ATM; d) Tranzactii de autorizare vocala (imprinter) efectuate din Call Center; e) Blocare/deblocare card efectuata din Call Center;d) Tranzactii de creditare a contului la care este atasat cardul, pentru persoane fizice.

  2. Taxe si comisioane:

  Banca va percepe Beneficiarului pentru utilizarea acestui serviciu: a) un abonament lunar de 5 LEI/card pentru cardurile cu cont in LEI; b) un abonament lunar de 1 EURO/card pentru cardurile cu cont in EURO; c) un abonament lunar de 1,5 DOLARI/card pentru cardurile cu cont in DOLARI. Contravaloarea abonamentului va fi incasata prin debitarea contului de card al Beneficiarului lunar la data aniversarii contractului.

  Clientul va plati Bancii abonamentul lunar indiferent daca a utilizat sau nu cardul pentru tranzactii in luna respectiva. Abonamentul se percepe inclusiv in luna in care contractul inceteaza, indiferent de numarul de zile in care serviciul a fost activ in cursul acestei luni.

  3. Raspunderea partilor

  3.1. Prin prezentul contract, Beneficiarul mandateaza Banca Transilvania sa transmita SMS-uri pentru tranzactiile efectuate fara a fi necesare instructiuni suplimentare;

  3.2. Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris Banca cu privire la orice modificare aparuta in datele sale de identificare si restul datelor furnizate prin prezentul contract, imediat ce respectivele modificari au avut loc;

  3.3. Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea datelor de identificare furnizate Bancii (numele si prenumele beneficiarului, codul IBAN, numarul cardului, numarul de telefon mobil la care se vor transmite SMS-urile) si pentru existenta fondurilor suficiente in cont pentru retinerea abonamentului lunar;

  3.4. In cazul in care operatiunea care face obiectul prezentului contract nu poate fi executata din culpa Beneficiarului (date de identificare ale Beneficiarului incorecte, etc.), beneficiarul va datora in continuare abonamentul lunar pentru transmiterea SMS-urilor;

  3.5. Banca nu isi asuma nici o raspundere pentru erorile de transmitere care pot aparea, in afara cazului in care acestea se datoreaza exclusiv bancii;

  3.6. Banca nu isi asuma nici o raspundere pentru corectitudinea datelor introduse de catre Beneficiar la efectuarea platii facturilor la ATM;

  3.7. Banca va fi responsabila, in ceea ce priveste transmiterea informatiilor, numai pentru neglijenta grava sau conduita intentionat necorespunzatoare cu privire la receptia, transmiterea sau executarea tranzactiilor.

  4. Date identificare autoritatea de supraveghere

  Autoritatea de supraveghere a Bancii este Banca Nationala a Romaniei, cu sediul central in Bucuresti, Strada Lipscani nr. 25, sector 3, cod 030031.

  5. Modificari ale serviciului SMS Alert:

  5.1. Daca Banca aduce modificari de clauze si/sau de taxe si comisioane prezentului contract pe parcursul derularii acestuia, acestea vor fi notificate Beneficiarului cu 30 de zile inainte de intrarea in vigoare a acestora. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul in mod gratuit inainte de data propusa pentru intrarea in vigoare a modificarilor.

  5.2. Neprimirea de catre banca a unui raspuns din partea Beneficiarului, pana la data propusa pentru intrarea in vigoare a modificarilor contractului, va fi considerata acceptare tacita de catre acesta a noilor conditii contractuale.

  5.3. Termenul de 30 zile nu se va aplica modificarilor contractuale impuse prin aplicarea unor noi prevederi legale, astfel de modificari aplicandu-se in functie de data intrarii in vigoare a reglementarilor respective.

  5.4. In cazul primirii din partea Beneficiarului a unui raspuns de acceptare a modificarii clauzelor contractuale se va incheia un act aditional intre partile contractante.

  6. Durata

  Prezentul serviciu se furnizează pe termen de un an, incepand cu data activarii serviciului de catre client prin canalul de comunicare BT 24, cu prelungire automata in cazul in care nici una dintre parti nu denunta acest contract.

  Furnizarea serviciului se prelungeste automat odata cu reemiterea cardului abonat la acest serviciu.

  7. Incetarea

  7.1. Furnizarea serviciul inceteaza de drept la data inchiderii cardului si/sau a contului de card, din cauze autorizate de lege, de Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii Transilvania S.A. sau oricand, cu acordul partilor.

  7.2. Beneficiarul poate denunta unilateral contractul in orice moment dupa activarea serviciului si fara a se aplica un comision penalizator sau orice alta taxa. Beneficiarul poate denunta unilateral contractul numai cu indeplinirea prealabila a obligatiei de achitare integrala a abonamentului pentru luna in curs.

  7.3. Banca poate denunta unilateral contractul cu conditia notificarii Beneficiarului in scris, cu 30 de zile anterior datei solicitate pentru incetare.

  7.5. Banca isi rezerva dreptul de a rezilia contractul in cazul in care Beneficiarul acumuleaza debite din taxa lunara pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice.

  7.6. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului daca banca nu incepe prestarea serviciilor (fara sa aiba un motiv justificat) sau nu reia prestarea serviciilor suspendate, in termenul stabilit de reincepere a serviciilor.

  7.7. Cererea de reziliere a contractului (notificarea) pentru motivele mentionate la art. 7.4 si 7.5, se va comunica partii contractante, cu cel puţin 30 de zile anterior datei solicitate de reziliere. Dacă in termen de 30 de zile de la data notificarii partea notificata nu formuleaza obiectiuni asupra motivului de reziliere invocat in notificare astfel incat partile contractante sa initieze rezolvarea amiabila si reluarea contractului, aceasta se considera acceptata si se procedeaza in consecinta.

  7.8. Banca isi rezerva dreptul de a rezilia contractul, in cel mult 30 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului public, precum si in orice moment in care constata nerespectarea prevederilor prezentului contract de catre client.

  7.9. In toate cazurile prevazute mai sus, banca are dreptul de a pretinde plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului/ rezilierii acestuia.

  8. Comunicari

  Toate notificarile si corespondenta intre parti se realizeaza prin mijloacele prevazute in Conditiile Generale de Afaceri.

  9. Solutionarea conflictelor si a litigiilor

  9.1. Prezentul contract este guvernat de legea romana, fiind in acord si completandu-se de drept cu reglementarile legale in vigoare privind activitatea bancara, regulile cu privire la mandat, orice norma legala ce reglementeaza disciplina financiar-valutara, precum si cu legislatia pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.

  9.2. Orice litigiu intre parti va fi solutionat pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, de catre instanta competenta in materie din localitatea in care a fost incheiat contractul.

  10. Confidentialitate

  Banca va lua toate masurile necesare pentru a proteja confidentialitatea accesului la informatii si transmiterea lor prin acest serviciu. Banca nu va fi tinuta raspunzatoare in ceea ce priveste respectarea confidentialitatii, decat daca se stabilieste ca lipsa acesteia se datoreaza neglijentei sale. Fiecare Parte va trata informatiile confidentiale ca fiind strict confidentiale si va folosi, reproduce sau retransmite informatii confidentiale numai in scopul realizarii obiectului prezentului Contract.