This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul serviciului Alias Pay BT


1. Ce reprezintă schema de plată SPL și Alias Pay BT?


Banca Transilvania S.A. (“BT”, “banca”) împreună cu alte bănci din România (“banci participante”) au aderat la o schemă de plată numită „SPL” (Standardised Proxy Lookup), pentru a oferi oricărui client al lor care dorește să beneficieze de acest serviciu de plată posibilitatea de primi sume într-un cont bancar de la orice client al unei bănci participante, prin furnizarea de către acesta din urmă a numărului de telefon al beneficiarului plății. Numărul de telefon reprezintă un proxy/ alias al IBAN-ul contului bancar. Schema de plată SPL este supusă unor reguli speciale, pe care trebuie să le respecte băncile participante, reguli care sunt disponibile public pe site-ul Asociației Române a Băncilor.

La Banca Transilvania am denumit acest serviciu de plată Alias Pay BT, pe care îl oferim astfel cum se menționează în Termenii Alias Pay BT, pe care vă recomandăm să îl consultați. Pe clientul BT care optează să activeze acest serviciu prin Banca Transilvania îl vom numi „utilizator Alias Pay BT”.

Înainte să vă hotărâți dacă doriți să deveniți utilizator Alias Pay BT, dacă sunteți persoană fizică, este important să cunoașteți cum ar urma să fie prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal în contextul utilizării acestui serviciu, întrucât ați fi persoană vizată de această prelucrare.

Pentru evitarea oricărui dubiu, toate informațiile din această notă de informare se referă la datele dumneavoastră prelucrate pentru furnizarea serviciului Alias Pay BT. Prelucrările datelor ce vă aparțin realizate de Banca Transilvania, ca operator independent, în contextul calității de client BT pe care o aveți se supun prevederilor Notei de informare generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT.

2. Operatorii datelor cu caracter personal


Schema de plată SPL poate funcționa doar dacă băncile participante realizează un schimb de informații necesare inițierii de plăți pe baza numărului de telefon (proxy/ alias). Schimbul de informații se va realiza printr-o bază de date comună, care va fi gestionată de Societatea de Transfer de Fonduri și Decontări (“Transfond”).

Atunci când identifică direct sau indirect o persoană fizică aceste informații sunt date cu caracter personal. Băncile participante și Transfond vor prelucra datele persoanelor vizate în calitate de operatori asociați, așa cum acest termen este definit în Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și au stabilit printr-un acord responsabilitățile lor în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor impuse prin GDPR, mai ales a celor legate de confidențialitatea și securitatea datelor personale, precum și rolul și raportul lor față de aceste persoane.

Lista băncilor participante la această schemă poate suferi modificări, prin aderarea sau, după caz, retragerea din schema SPL a unora dintre acestea. Lista actualizată la zi a tuturor băncilor participante, o regăsiți aici.

3. Scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate și destinatarii acestora


Datele cu caracter personal se prelucrează de către operatorii asociați exclusiv în scopul furnizării serviciului de facilitare a inițierii de plăți pe bază de număr de telefon (alias/ proxy), numai pe teritoriul României. Categoriile de datele prelucrate sunt numele și prenumele, număr de telefon (alias/ proxy), IBAN al contului bancar. Dacă vă activați Alias Pay prin Banca Transilvania, noi suntem operatorul care va colecta aceste date și le va transmite către Transfond, la nivelul căruia datele dumneavoastră vor fi stocate.

Ori de câte ori un client al unei bănci participante va iniția o plată către dumneavoastră introducând numărul de telefon pe care v-ați activat Alias Pay BT, respectiva bancă participantă va extrage aceste date din baza de date gestionată de Transfond și le va furniza clientului său care inițiază plata, pentru înscrierea lor în ordinul de plată. Acea banca și clientul său care a inițiat plata pe baza numărului dumneavoastră de telefon vor avea acces la datele ce vă aparțin, indiferent dacă acea plată se finalizează sau nu.

4. Temeiul prelucrării datelor personale și consecințele refuzului de a vă fi prelucrate


Operațiunile de prelucrare prezentate în rândurile de mai sus sunt necesare pentru ca BT să vă poată furniza serviciul Alias Pay BT, dar nu pot fi realizate decât în baza consimțământului dumneavoastră de a vă fi prelucrate aceste date.

Nu sunteți obligat să exprimați acest consimțământ pentru a primi în conturi BT sume de la clienți ai altor bănci. Orice client al oricărei bănci are posibilitatea de a realiza transferuri către conturile dumneavoastră deschise la BT introducând IBAN-ul acestor conturi. Dacă doriți însă ca acest transfer să poată fi inițiat prin introducerea numărului dumneavoastră de telefon în locul IBAN-ului, respectiv dacă doriți să utilizați serviciul Alias Pay, este nevoie să vă exprimați acest consimțământ.

Aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cadrul Alias Pay, prin ștergerea alias-ului din aplicația BT în care l-ați creat. Imediat ce procedați în acest sens, datele atașate acestui alias vor fi șterse și din baza de date Transfond. Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor operează doar pentru viitor, fără a afecta legalitatea operațiunilor de prelucrare realizate înaintea retragerii acestuia.

5. Perioada stocării datelor cu caracter personal în contextul utilizării Alias Pay


Datele dumneavoastră cu caracter personal aferente serviciului Alias Pay contractat prin BT vor fi stocate în baza de date Transford, și vor fi astfel disponibile celorlalte bănci participante și clienților acestora inițiatori ai plăților, atâta vreme cât utilizați serviciul Alias Pay BT. Cauzele de încetare a prestării acestui serviciu vă sunt prezentate detaliat în Termenii Alias Pay BT.

6. Drepturile care vă sunt garantate


În legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cadrul serviciului Alias Pay vă este garantată exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR. Vă puteți exercita aceste drepturi la oricare dintre operatorii asociați, la datele de contact ale responsabililor lor cu protecția datelor (DPO) regăsite în Politicile de confidențialitate de pe site-urile fiecăruia. Regăsiți detalii aici. De regulă, fiecare operator va răspunde cererilor prin care persoanele vizate își exercită drepturi legate de prelucrarea pentru care respectivul operator este răspunzător, dar, în caz de nevoie, operatorii asociați, prin intermediul Transfond, se vor informa reciproc și își vor furniza informațiile necesare pentru a putea răspunde oricăror cereri ale persoanelor vizate.

Drepturile care vă sunt garantate sunt: dreptul de informare (ne îndeplinim obligația de a vă informa prin prezenta notă de informare), dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul la rectificarea datelor (vi-l puteți exercita prin ștergerea din aplicația BT a alias-ului care conține date incorecte, incomplete, neactualizate și activarea unui nou alias cu datele corecte), dreptul la ștergerea datelor și dreptul la retragerea consimțământului (vi le puteți exercita la BT prin ștergerea din aplicația BT a alias-ului anterior creat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal (ANSPDCP).

În baza informațiilor prezentate mai sus, vă rugăm să bifați căsuța corepunzătoare din aplicația Băncii Transilvania, dacă doriți să vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cadrul serviciului Alias Pay BT.

Dacă nu doriți să vă exprimați acest consimțământ, vă rugăm să nu procedați la bifarea căsuței. În acest caz, nu veți putea activa serviciul Alias Pay BT.