This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Nota de informare privind prelucrarea datelor personale în cadrul serviciului de Plăți Facturi

Versiune aplicabilă începând cu data de 29.10.2021

1. Cine prelucrează date personale în cadrul serviciul de Plăți Facturi?

Banca Transilvania S.A. (“BT”, “banca”) vă oferă serviciul de Plăți Facturi, în condițiile prezentate în Termenii și condițiile de utilizare ale acestui serviciu. Înainte să vă hotărâți dacă doriți să deveniți utilizator al acestui serviciu, este important să cunoașteți cum prelucrăm datele personale în cazul în care îl folosiți. Vă prezentăm informațiile necesare în cadrul acestei note de informare specifice.

Pentru evitarea oricărui dubiu, prelucrările datelor ce vă aparțin realizate de Banca Transilvania în contextul calității de client BT pe care o aveți se supun prevederilor Notei de informare generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT.

2. Scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate și destinatarii acestora

a. pentru activarea serviciului Plăți Facturi

Ca să folosiți serviciul Plăți Facturi trebuie să fiți utilizator BT Pay identificat drept client BT. Pentru a ne asigura că îndepliniți această condiție, verificăm numărul de telefon declarat în evidențele băncii, data nașterii și dacă aveți minimum un card BT înrolat în aplicație.

b. pentru conectarea furnizorilor în BT Pay 

După ce selectați furnizorii la care doriți să efectuați plăți din BT Pay, veți putea conecta în aplicația noastră contul de la fiecare furnizor, introducând datele de conectare solicitate de acesta. Categoriile de date necesare pentru conectare sunt stabilite de fiecare furnizor în parte și ne sunt comunicate prin intermediul partenerului nostru Timesafe SRL (furnizorul aplicației Pago). Atât furnizorii, cât și Timesafe, prelucrează aceste date ca operatori, în scopuri și prin mijloace pe care le-au stabilit distinct de BT, conform propriilor lor politici de prelucrare a datelor personale.

Banca prelucrează aceste date doar pentru a vă permite să conectați respectivul cont de furnizor în BT Pay, ca să puteți folosi serviciul de Plată Facturi. De regulă, datele pentru conectare sunt: numele de utilizator/i ș̦i parola/parolele pe care le folosiți pentru conectarea la contul creat pe site-ul respectivului furnizor. Puteți conecta în BT Pay mai multe conturi de utilizator de la același furnizor.

Dumneavoastră introduceți aceste date în BT Pay, noi le transmitem mai departe către Timesafe, împreună cu un identificator care vă este alocat pentru ca banca și Timesafe să vă recunoască viitoarele încercări de conectare. În caz de nevoie, pe baza acestui identificator, BT și Timesafe vor realiza schimburile de date necesare pentru soluționarea sesizărilor/ reclamațiilor pe care le-ați putea avea în legătură cu utilizarea serviciului Plăți Facturi. Timesafe transmite apoi numele de utilizator și parola introduse de dumneavoastră în BT Pay către fiecare furnizor în cauză. Dacă aceste date se potrivesc cu cele de la furnizor, conectarea în BT Pay a contului pe care îl aveți creat la acel furnizor se va realiza cu succes.

Pentru a nu fi nevoit să vă reconectați contul de la fiecare furnizor în caz de reinstalare a aplicației BT Pay, vom păstra în evidențele noastre furnizorii pe care vi i-ați conectat anterior și îi vom afișa automat după reinstalare, atâta vreme cât încă folosiți aceleași credențiale pentru conectarea la conturile acestora.

c. pentru vizualizare facturi și istoric al facturilor plătite

Odată conectat cu succes contul de la un furnizor, vom prelucra suma de plată din facturile de la acel furnizor, furnizorul căruia această sumă îi este datorată, codurile de client alocate de acel furnizor, precum și diferite alte informații, în funcție de tipul de furnizor (ex. numere de telefon, adrese, coduri de clienți, numere de contract în relație cu respectivul furnizor, orice alte date personale, așa cum apar pe facturi). Realizăm această prelucrare pentru a vă putea afișa sumele de plată aferente acelor facturi, dar și istoricul de plăți efectuate în conturile furnizorilor care se regăsesc în contul de la furnizor.

Perioada pe care va fi afișat istoricul plăților la un anumit furnizor este stabilită de respectivul furnizor. BT va putea vedea doar istoricul de plăți disponibil la momentul fiecărei conectări a dumneavoastră din BT Pay la contul respectivului furnizor.

d. pentru conectarea contului din aplicația Pago

Dacă sunteți utilizator al aplicației Pago, aveți posibilitatea să vă importați în BT Pay furnizorii pe care îi aveți deja integrați în Pago, fără a fi necesar să îi conectați pe fiecare dintre aceștia separat în BT Pay. În acest scop va trebui să înscrieți în BT Pay adresa de e-mail a contului de utilizator Pago și un cod unic pe care îl veți avea afișat în aplicația Pago.

După importarea datelor din Pago, vom prelucra în BT Pay aceleași date indicate la lit. c, pe care le aveți la dispoziție în conturile furnizorilor conectați în Pago și, după caz, alte date așa cum le aveți definite în contul din aplicația Pago (ex. tipul de loc de consum aferent unui furnizor, cum ar fi: casa părinților, casa de vacanță, domiciliu).

e. pentru scanare facturi

Pentru anumiți furnizori veți putea plăti factura prin scanarea codului de bare. Pentru utilizarea acestei funcționalități, aplicația BT Pay are nevoie de acces la camera foto. Dacă ați acordat anterior acces aplicației la camera foto cu ocazia utilizării altor funcționalități ale acesteia (ex. actualizarea datelor prin BT Pay) este posibil ca acest acces să nu vă mai fie solicitat, fiind deja permis. Vă rugăm să aveți în vedere că accesul la camera foto poate să vă fie solicitat în mod diferit în funcție de sistemul de operare al telefonului pe care îl utilizați sau de versiunea acestui sistem. În funcție de aceleași elemente, este posibil ca accesul la camera foto acordat în BT Pay să rămână activ sau să fie dezactivat când nu mai folosiți funcționalitatea BT Pay care necesitaă acest acces. Vă rugăm să verificați setările de confidențialitate ale telefonului dumneavoastră pentru a gestiona accesul la camera foto pentru aplicația BT Pay.

f. pentru plata facturilor și, după caz, pentru abonarea și reținerea contravalorii opțiunii Facturi Plus sau Facturi Nelimitate

Vom prelucra datele necesare plății: nume și prenume al plătitorului, suma, valuta, data plății, beneficiarul plății (furnizorul către care faceți plata), referința tranzacției, IBAN al contului din care se realizează plata, număr de card atașat contului din care se face plata, explicații ale plății (așa cum sunt impuse de furnizor și introduse de dvs. sau preluate prin scanarea codului de bare ex. cod de client la respectivul furnizor), numărul de plăți de facturi efectuate, IBAN cont din care se percepe valoarea opțiunii.

g. pentru confirmarea operațiunilor de plată

Prelucrăm datele aferente metodei de deblocare a telefonului alese de dumneavoastră pentru asigurarea securității adecvate a tranzacțiilor în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul serviciilor de plată. Datele aferente metodei de deblocare a telefonului pe care ați ales-o (ex. amprentă, identificare facială, model, PIN, parolă etc) nu se află în posesia băncii, ci BT află doar rezultatul verificării (acceptat/ respins) prin comparare, a datelor folosite la autorizarea fiecărei operații de plată cu datele martor corespunzătoare stocate în telefonul dumneavoastră.

h. pentru transmiterea către furnizori a statusului plăților aferente facturilor

Pentru ca furnizorii de utilități către care ați realizat plăți să le poată reconcilia în sistemele lor, transmitem către aceștia, prin intermediul Timesafe SRL (furnizorul aplicației Pago), informațiile necesare în acest scop: suma, valuta, data plății, beneficiarul plății (furnizorul către care faceți plata), referința tranzacției, explicații ale plății (așa cum sunt impuse de furnizor și introduse de dvs. sau preluate prin scanarea codului de bare ex. cod de client la respectivul furnizor, cod facture etc).

i. pentru transmiterea de notificări în cadrul aplicației în legătură cu acest serviciu

Când un furnizor pe care l-ați conectat emite o factură nouă, cu 3 zile înainte de data scadenței facturii unei facturi deja emise sau despre cardurile setate la momentul activării opțiunilor Facturi Plus sau Facturi Nelimitate veți primi notificări în BT Pay. Puteți să dezactivați aceste notificări din meniul de setări al aplicației. Să aveți în vedere că în acest caz nu veți primi nici alte notificări generale în legătură cu BT Pay;

3. Temeiul prelucrării datelor personale și consecințele refuzului de a vă fi prelucrate

Operațiunile de prelucrare prezentate în rândurile anterioare sunt, după caz, necesare pentru ca BT să vă poată furniza serviciul Plăți Facturi sau se realizează de bancă și în baza interesului său legitim de a vă oferi aceeași experiență și imagine completă a informațiilor cu cea afișată în contul unui furnizor pe care l-ați conectat în BT Pay. Dacă nu doriți ca BT să prelucreze aceste date, nu veți putea folosi acest serviciu, dar nu vă este afectat dreptul de a utiliza alte funcționalități ale aplicației BT Pay sau alte servicii/ produse ale BT.

4. Sursa datelor și categorii de destinatari ai datelor personale în cadrul serviciului Plăți Facturi

Primim și totodată transmitem, după caz, datele menționate la pct. lit. b-d și h de mai sus de la/ către partenerul nostru Timesafe SRL, furnizor al aplicației Pago. Acesta le prelucrează ca operator, conform prevederilor Politicii Timesafe de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Atunci când plătiți facturile din contul BT atașat cardului ales din BT Pay, datele aferente tranzacției se dezvăluie către furnizorul către care efectuați plata și, după caz, către instituția de credit la care este deschis contul acestui furnizor.

Alte categorii de destinatari ai datelor dvs. prelucrate în calitate de client BT sunt cele prevăzute în Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT.

5. Perioada stocării datelor cu caracter personal în contextul utilizării serviciului Plăți Facturi

Datele cu caracter personal menționate la lit. b-d sunt prelucrate de BT doar atâta vreme cât utilizați Serviciul Plăți Facturi și aveți cel puțin un cont de furnizor conectat la BT Pay. Celelalte categorii de date indicate în această notă de informare sunt prelucrate, după caz, pentru alte funcționalități ale BT Pay (camera foto menționată la lit. e, confirmarea plăților prin metoda de deblocare a telefonului indicate la lit. g), în timp ce datele aferente plăților și cele necesare activării serviciului se supun perioadelor de păstrare din Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, fiind strâns legate de calitatea dumneavoastră de client BT.

6. Drepturile care vă sunt garantate

În calitate de client BT, vă sunt garantate drepturile prevăzute de regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), astfel cum sunt ele detaliate în Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, cu prevederile căreia se completează această notă specifică de informare. Regăsiți nota generală de informare pe website-ul BT, atât ca parte integrantă din Politica de confidentialitate BT, căt și distinct. O puteți solicita și în orice unitate BT.