This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Nota de informare privind prelucrarea datelor personale pentru deschiderea exclusiv online a relației de afaceri și/ sau contractarea unor produse/ servicii tranzacționale BT


1. Cine este operatorul datelor personale?


BANCA TRANSILVANIA S.A. (în continuare “banca” sau “BT”) instituție de credit, persoană juridică română, cu datele de identificare și contact prezentate în secțiunea III din Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, oferă persoanelor fizice posibilitatea de a-și deschide exclusiv online o relație de afaceri cu banca (“cont curent”), de a contracta anumite produse/ servicii (card de debit, internet/ mobile banking) cu ajutorul cărora vor putea realiza tranzacții pe acest cont (“produse tranzacționale”), precum și de a-și exprima opțiunile în legătură cu prelucrarea datelor lor personale în scop publicitar pe parcursul relației de afaceri (“opțiuni de marketing”). Toate persoanele care finalizează cu succes parcurgerea pașilor din platformă devin clienți BT titulari de cont (dacă nu dețineau de dinainte această calitate).

În nota generală indicată mai sus, care este parte integrantă din Politica de confidențialitate BT de pe site-ul www.bancatransilvania.ro, regăsești și informații despre drepturile de care clienții băncii beneficiază în legătură cu prelucrarea datelor tale personale, despre modalitățile în care pot să își exercite aceste drepturi sau despre cum pot contacta responsabilul cu protecția datelor desemnat de BT (DPO BT).


2. Cine sunt persoanele vizate?


Dacă inițiezi procesul de aplicare pentru deschiderea exclusiv online a relației de afaceri și/ sau contractarea unor produse/ servicii tranzacționale, BT va prelucra anumite date personale ce te privesc. De aceea, tu ești o “persoană vizată” de această prelucrare. Îți vom prelucra datele în mai multe scopuri și temeiuri legale, așa cum te informăm prin această notă de informare.

Acest proces online este dedicat persoanelor fizice rezidente majore care: fie au deja o relație cu BT dar nu au un cont deschis pe numele lor (ex. clienți BT non-titulari de cont, precum: împuterniciți, reprezentanți pe alte conturi), fie nu au nicio relație cu BT (sunt non-clienți BT). De asemenea, persoanele care sunt deja clienți BT titulari de cont, pot parcurge pașii fluxului pentru a contracta exclusiv online produse tranzacționale (ex. internet/ mobile banking).

3. În ce temeiuri prelucrăm datele și ce se întâmplă dacă refuzi prelucrarea lor?


Prelucrările de date personale realizate de BT atunci când parcurgi pașii pentru deschiderea exclusiv online a relației de afaceri cu banca și/ sau contractarea unor produse/ servicii tranzacționale BT au la bază următoarele temeiuri:

 • obligațiile legale la care e supusă BT prin diverse acte normative (ex. legislația în domeniul cunoașterii clientelei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului);
 • încheierea/ executarea contractului pentru contul curent și produsele tranzacționale sau parcurgerea pașilor necesari în vederea încheierii acestor contracte;
 • interesul nostru legitim și/ sau al unor terți, (ex. interesul de prevenire a fraudelor, interesul de a solicita exprimarea opțiunilor clienților despre prelucrarea datelor lor în scop publicitar);
 • consimțămantul persoanelor vizate, în măsura în care doresc să și-l exprime (ex. consimțământul tău explicit pentru prelucrarea datelor biometrice pentru verificarea identității tale în mediul online, consimțământul pentru înregistrarea imaginii și vocii în cadrul interviului audio-video pe care va trebui să îl parcurgi pentru a putea deschide contul/ contracta produsele tranzacționale, acordul de a primi mesaje publicitare sau de a fi contactat pentru a ți se oferi suport dacă întrerupi fluxul online);

Dacă nu ești de acord cu prelucrarea datelor biometrice sau cu înregistrarea vocii și imaginii tale, nu vei putea finaliza procesul online, iar dacă refuzi să îți exprimi opțiunile de marketing sau de a fi contactat în scopul oferirii de suport, nu există nicio consecință și poți continua procesul de aplicare.

În schimb, atunci când legea ne obligă să realizăm unele prelucrări de date personale sau când ele sunt necesare pentru încheierea contractelor, dacă refuzi prelucrarea lor, BT nu va putea să îți deschidă cont sau să îți permită să obții produsele tranzacționale disponibile în această platformă.

4. Pentru ce scopuri prelucrăm datele personale, care sunt datele, pe ce perioadă le păstrăm și cui putem să le dezvăluim?


A. Date personale prelucrate pentru verificarea identității, precum și, după caz, pentru confirmarea calității de Client BT

Legislația în domeniul prevenirii spălării banilor, care ne este aplicabilă, ne obligă să verificăm identitatea persoanelor cu care urmează să încheiem diferite contracte/ tranzacții. De asemenea, avem interesul legitim de a ne asigura că prevenim tentativele de fraudă prin furt de identitate, mai ales în mediul online.

Când o persoană solicită să își deschidă un cont la bancă sau să contracteze anumite produse bancare într-o unitate BT, i se verifică identitatea și eventuala calitate de client BT pe baza actului de identitate prezentat în original.

În mediul online nu avem această posibilitate, așa că vom face lucrurile puțin diferit. Am ales o metodă care ne asigură cine este persoana care dorește să parcurgă fluxul (inclusiv dacă are deja calitatea de client BT), așa încât să putem preveni eventuale tentative de fraudă și să ne îndeplinim obligațiile legale de verificare a identității lor. Această metodă folosește cele mai noi tehnologii, prelucrând așa numitele date biometrice. Nu vom putea utiliza însă aceste date fără consimțământul tău explicit. Dacă vei alege să îți exprimi acest acord, te rugăm să bifezi căsuța din dreptul textului “sunt de acord cu prelucrarea datelor mele biometrice” din platformă. În cazul în care nu ești de acord, poți aplica într-o unitate BT.

Înainte de a hotărî liber dacă dorești să îți exprimi acest consimțământ explicit, iată ce presupune utilizarea datelor tale biometrice:

1. va trebui să încarci copia cărții de identitate (“CI”) sau să îi faci o fotografie pe loc, care conține și poza/ imaginea ta. Imaginea va fi preluată automat din CI (necesită acces la camera foto);

2. îți faci apoi un selfie în platformă (necesită acces la camera foto);

3. un instrument de recunoaștere facială se va asigura mai întâi că ești o persoană reală și apoi, va detecta fața ta în poza din CI și în selfie-ul realizat, va identifica în cele două imagini - prin mijloace automate - caracteristici precum: vârsta estimată, emoțiile, sexul, atitudinea, zâmbetul, și alte repere ale feței, pe care le va compara și va verifica probabilitatea ca cele două fețe să aparțină aceleiași persoane. În urma procesului de comparare automată, instrumentul de recunoaștere facială va emite un scor de “încredere”. Cu cât acest scor este mai mare, cu atât probabilitatea ca fața din cele doua imagini să aparțină aceleiași persoane este mai mare;

4. Nu luăm decizia de a-ți deschide relația de afaceri sau de a-ți permite să contractezi un produs tranzacțional exclusiv pe baza acestei prelucrări automate a datelor tale ci, vei intra într-un apel audio-video cu un angajat BT, care va verifica aceste date și va colecta alte informații necesare pentru a se asigura că nu există impedimente pentru încheierea contractelor. Apelul video va fi înregistrat, iar pentru desfășurarea lui va fi nevoie de acces la camera foto și la microfonul dispozitivului tău pentru înregistrarea și redarea imaginii și vocii

Dacă scorul emis de instrumentul de recunoaștere facială este nesatisfăcător, vei putea să reiei procesul de aplicare într-o unitate BT. Dacă scorul de încredere este satisfăcător, vom continua verificarea identității și, după caz, a calității tale de client astfel:

Vom prelua automat datele din CI-ul fotografiat (prin recunoașterea optică a caracterelor) și pe baza lor vom verifica dacă ești deja client BT și dacă îndeplinești condițiile pentru a aplica (major și rezident). Datele preluate din CI vor fi folosite și pentru completarea cererii de deschidere a relației de afaceri cu banca și de contractare a produselor tranzacționale, dupa caz.

Îți vom solicita și date de contact - număr de telefon și adresă de e-mail- pe care le vom verifica, ca să fim siguri că ele îți apartin, întrucât este foarte important ca ele să fie corecte și actuale. Ele vor fi folosite pentru a-ți transmite mesaje de interes particular sau general legate de calitatea ta de client al băncii sau răspunsuri la diferite cereri/ sesizări pe care ni le vei trimite. De asemenea, doar dacă vei alege să îți exprimi acordul pentru prelucrarea datelor tale în scop publicitar, aceste date de contact vor fi folosite și pentru a-ți trimite asemenea mesaje de marketing.

B. Date personale prelucrate în scopul cunoașterii clientelei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru pentru încheierea și derularea contractelor de cont curent și pentru produsele tranzacționale

Pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, banca aplică măsuri de cunoaștere a clientelei tuturor persoanelor care doresc să devină clienți ai săi, precum și celor care sunt deja clienți, titulari sau non-titulari de cont (persoane care reprezintă titularii de cont, care au drepturi de operare pe conturile acestora sau sunt beneficiarii lor reali). În scopul aplicării acestor măsuri, banca are obligația legală de a colecta, actualiza și stoca cel puțin următoarele categorii de date cu caracter personal despre clientul titular de cont (după caz): numele, prenumele, pseudonimul, data și locul nașterii, codul numeric personal sau un alt element unic de identificare similar, cetățenia, domiciliul, reședința, adresa la care locuiește și regimul juridic al acesteia, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail, ocupaţia, numele angajatorului ori natura activităţii proprii, scopul şi natura relaţiei de afaceri cu banca, sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în relaţia de afaceri, nivelul estimat al tranzacțiilor zilnice, încadrarea/ neîncadrarea în categoria persoanelor expuse public (PEP), sursa averii și funcția publică importantă deținută (doar în cazul PEP), precum și detaliile și copia actului de identitate. Parte din aceste categorii de date sunt prelucrate în același scop și temei legal inclusiv clienților non-titulari de cont (reprezentanți, împuterniciți cu drepturi de operare pe cont și beneficiarului real al clientului titular de cont).

Aceste date, împreună cu toate înregistrările obţinute prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei impuse de legislație - cum ar fi monitorizările și verificările efectuate de bancă, documentele justificative și evidențele tranzacțiilor, inclusiv rezultatele oricărei analize efectuate în legătură cu clientul determină profilul de risc al clientului și vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 ani după încetarea relației de afaceri a clientului titular de cont cu banca. Această perioadă legala de păstrare poate fi prelungită, în condițiile aceleiași legislații. La expirarea perioadei de păstrare din această legislație, banca va șterge sau anonimiza aceste date, cu excepția situațiilor în care alte dispoziții legale impun păstrarea lor în continuare. Conform obligației legale instituite în sarcina băncii prin Codul de procedură fiscală, o parte dintre datele menționate anterior se prelucrează și pentru realizarea raportării pe care BT trebuie să o transmită zilnic către ANAF cu privire la titularii de cont, reprezentanții acestora, persoanee cu drept de semnătură pe conturi și beneficiarii reali. Perioada legală de păstrare a acestor date este de 10 ani de la încetarea relației de afaceri.

Totodată, banca alocă clientului identificatori, precum, dar fără a se limita la: cod client (CIF BT), coduri IBAN aferente conturilor deschise la Bancă, numere aferente cardurilor bancare, în baza cărora clientul va putea fi identificat în sistemele băncii.

În situațiile în care este obligatoriu sau necesar, datele personale ale clienților vor fi dezvăluite/ transferate către diferite categorii de destinatari (ex. către ANAF- conform legislației fiscale, către alte bănci și clienți ai acestora către care/ de la clienții BT transferă/ incasează sume din/ în conturi BT, către prestatori de servicii utilizați de bancă), inclusiv către entități care fac parte din Grupul Financiar BT, în scopuri legitime și în condiții ce asigură securitatea lor. Pentru toate detaliile legate de prelucrarea datelor clienților BT, te rugăm să citești în întregime Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT.

C. Pentru colectarea opțiunilor persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal (după caz, acord, refuz, opțiune neexprimată) în scop publicitar și cu privire la contactare în vederea oferirii de suport

Colectarea opțiunilor de marketing

Banca are interesul legitim de a colecta opțiunile clienților/ persoanelor care doresc să devină clienți în legătură cu prelucrarea datelor lor personale în scop publicitar. Nu ești obligat să îți exprimi acestă opțiune. Dacă decizi să ți-o exprimi însă, poți alege să îți prelucrăm datele în scop publicitar sau să refuzi. Doar dacă îți vei exprima acordul îți vom trimite mesaje publicitare.

Înainte să hotărăști liber dacă vrei să primești asemenea mesaje, te rugăm să ai în vedere următoarele: Exprimarea acordului pentru prelucrarea datelor tale în scopul recepționării de mesaje publicitare este opțională. Refuzul de a-ți da acest acord nu îți afectează dreptul de a deveni/ rămâne client BT.

Datele personale prelucrate în mod obișnuit pentru a transmite mesaje publicitare clienților sunt: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și de corespondență declarate băncii pentru relația de afaceri stabilită cu aceasta sau, după caz, pentru calitatea de reprezentant/ împuternicit la BT.

Dacă vei opta să primești mesaje publicitare, ca să ne asigurăm că acestea sunt relevante, vom folosi și alte informații pe care le aflăm despre tine atunci când utilizezi serviciile/ produsele noastre (ex. date despre tranzacții, vârstă, locație, plaja de venituri etc.). Vom studia aceste date automat (profilare) pentru a ne face o părere legat de produsele/ serviciile/ evenimentele care vi s-ar potrivi.

În cazul în care îți exprimi acordul să primești mesaje publicitare, acesta va fi valabil până când ți-l retragi/ modifici sau, în caz contrar, până la încetarea relației de afaceri/ calității de reprezentant/ împuternicit pe care o ai stabilită cu/ la BT. Dacă dorești să fii contactat în scop publicitar, în funcție de categoriile din care vei alege să primești mesaje publicitare, opțiunea/ datele tale vor fi comunicate de BT, în vederea transmiterii de mesaje publicitare, către:

 • entități din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania – BT Microfinanțare IFN SA, BT Asset Management S.A.I. S.A., BT Leasing Transilvania IFN S.A., BT Direct IFN S.A., BT Capital Partners S.S.I.F. S.A., BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA, Fundația Clubul Întreprinzătorului Român, Fundaƫia Clujul are Suflet și alte entități care se pot alătura acestui grup în viitor- („subsidiarele BT”), cu excepția cazului în care ți-ai exprimat opțiuni pe formulare proprii utilizate de subsidiare pentru colectarea acordului de marketing.
 • partenerii actuali sau viitori ai BT și/ sau ai subsidiarelor BT, ale căror produse/ servicii/ evenimente au legătură cu serviciile/ produsele BT („partenerii”). Lista categoriilor de parteneri actuali ai BT și/ sau ai subsidiarelor BT este accesibilă la link-ul https://www.bancatransilvania.ro/parteneri sau, la cerere, în orice unitate BT sau a subsidiarelor BT.

Pentru transmiterea efectiva a mesajelor publicitare, datele tale vor fi dezvăluite unor furnizori- având calitatea de persoane împuternicite de BT, de subsidiarele BT sau de partenerii acestora.

Te rugăm să ai în vedere că, opțiunile pe care le vei alege, oricare ar fi acestea:

 • nu se referă la mesaje de interes general sau de interes particular pentru clienți, care sunt transmise de BT în baza intereselor sale legitime de derulare în bune condiții a relației de afaceri sau în baza obligațiilor sale legale;
 • nu sunt aplicabile pentru notificarile/ mesajele comerciale transmise în cadrul aplicațiilor mobile ale BT, care au propriul lor sistem de management al opțiunilor de marketing, disponibile în secțiunile dedicate pentru setări sau confidențialitate;
 • nu influențează abonarea/ dezabonarea vreunei adrese de e-mail introduse de tine în formulare disponibile pe website-uri ale BT pentru a primi informații din diverse domenii de interes. Abonarea la respectivele newslettere se realizează prin intermediul respectivelor formulare online, iar dezabonarea o poți gestiona urmând linkul de dezabonare din cuprinsul mesajelor primite în urma abonării

Având în vedere informațiile prezentate mai sus, în procesul online pe care îl vei parcurge în continuare vei avea posibilitatea să îți exprimi opțiunile cu privire la prelucrarea datelor tale personale în scop publicitar. Îți vor fi afișate atât opțiunea de a nu primi mesaje publicitare (refuz), cât și opțiunea de a primi asemenea mesaje (acord). Opțiunea de acord va fi împărțită în mai multe categorii dintre care vei putea alege: produse și servicii ale BT și/ sau ale subsidiarelor BT, evenimente organizate de BT și/ sau de subsidiarele BT, produse/ servicii ale partenerilor, care au legătură cu produse/ servicii ale BT sau ale subsidiarelor BT, respectiv evenimente organizate de partenerii BT.

Dacă ești deja client BT care ți-ai exprimat anterior acordul de marketing și selectezi acum opțiuni care modifică sau retrag acordul exprimat în trecut, îți vom marca în evidențele noastre noile opțiuni și le vom respecta, dar te informăm că poate dura până la 5 zile lucrătoare ca noi să asigurăm eliminarea datelor tale din campanii aflate în desfășurare. În acest interval e posibil să mai primești mesaje publicitare conform opțiunilor anterioare.

Cu privire la prelucrarea datelor tale personale în scop publicitar, îți sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Dacă alegi să îți exprimi acordul de a primi mesaje publicitare, poți oricând să ți-l retragi/ modifici și/ sau să te opui profilării în scop publicitar, astfel:

 • prin accesarea secțiunii „Opțiuni de marketing” de pe website-ul băncii- www.bancatransilvania.ro;
 • prin accesarea secțiunii dedicate din platforma de internet/ mobile banking NeoBT; prin unitățile BT, unde poți solicita angajaților noștri actualizarea opțiunilor privind prelucrarea datelor tale personale în scop publicitar;
 • trimițând o cerere în acest sens la sediul BT, cu mențiunea “în atenția DPO”;

Colectarea opțiunii cu privire la contactarea în scopul oferirii de suport

Daca întrerupi la un moment dat fluxul de aplicare online, ne dorim să îți oferim suportul necesar pentru a-l putea relua, în cazul că l-ai întrerupt din cauza unor dificultăți tehnice întâmpinate. Te vom întreba pe parcursul procesului de aplicare online dacă îți exprimi consimțământul pentru contactarea ta în scop de suport și te vom suna doar dacă ni-l acorzi.

D. Pentru dovedirea cererilor/ acordurilor/ opțiunilor tale în legătură cu, după caz: deschiderea relației de afaceri, contractarea produselor tranzacționale, exprimarea opțiunilor de marketing. 

Ca să putem dovedi că ne-am îndeplinit obligația legală de aplicare a măsurilor de cunoaștere a clientelei, precum și faptul că ai solicitat deschiderea contului, contractarea unor produse tranzacționale sau că ți-ai exprimat anumite opțiuni de marketing, avem nevoie să înregistrăm și să păstrăm interviul audio - video pe care îl vei avea cu un angajat al nostru. Înregistrarea vocii și a imaginii tale în cadrul interviului se poate realiza doar cu consimțământul tău. Prin accesarea linkului care te conduce în spațiul interviului îți exprimi acest consimțământ. Dacă nu dorești să îți exprimi acordul pentru înregistrare, poți veni într-o unitate BT pentru a solicita deschiderea contului și/ sau contractarea produselor.

E. Pentru emiterea și gestionarea Certificatului Digital Calificat emis de Namirial S.p.a pentru semnarea documentației în relație cu BT

Pentru a finaliza acest proces de aplicare online, va fi necesar să semnezi cu semnatură electronică calificată documentația aferentă. Emiterea și utilizarea pentru semnare a certificatului digital nu presupune costuri pentru tine, însă este necesar ca BT și Namirial S.p.a. – furnizorul de servicii calificate - să prelucreze în acest scop, în calitate de operatori asociați date personale ce te privesc și care sunt necesare pentru emiterea acestei semnături electronice. În acest scop, numele, prenumele, CNP, datele CI (serie și număr, tip act, autoritate emitentă, data emiterii și a expirării), țara de rezidență și numărul tău de telefon vor fi transmise de BT către Namirial S.p.a. Acest operator le va prelucra în principal pentru aducerea la îndeplinire a scopurilor sale legate de cunoașterea clientelei și pentru emiterea și gestionarea certificatului digital, precum și pentru alte scopuri prezentate detaliat în nota de informare privind prelucrarea datelor personale care îți va fi afișată pe parcursul procesului online din partea Namirial S.p.a.