This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Notă de informare privind prelucrarea datelor personale ale participanților la evenimente organizate de Banca Transilvania

Ne bucurăm dorești participi la evenimentul organizat de Banca Transilvania (denumit în continuare “evenimentul BT”).

Înainte te înscrii, te informăm cum îți vom prelucra datele personale în calitate de posibil participant/participantă (în continuare “participant”) la acest eveniment.

Pentru prelucrarea datelor personale din perspectiva altor calități pe care e posibil le ai în relație cu BT (ex. client, vizitator al sediilor BT, al website-urilor și paginilor de social media ale BT etc) regăsești detalii în Politică de confidențialitate de pe site-ul www.bancatransilvania.ro.

Cine este operatorul care îți prelucrează datele?

Banca Transilvania S.A. (“BT”) este operatorul datelor personale ale participanților la evenimente BT.

Detalii despre cine este BT gasești în Politică de confidențialitate BT, la secțiunea B.

Pentru ce scopuri ți se prelucrează datele ca participant la evenimentul BT?

Îți prelucrăm datele ca să:

 • te înscriem la evenimentul BT;
 • îți trimitem infomări prin care îți confirmăm înscrierea și, dacă este cazul, informări despre eventuale modificări ale datei/orei evenimentului BT;
 • promovăm imaginea băncii (numai dacă ne vei da acordul tău pentru aceasta, pe un formular distinct, ce îți va fi pus la dispoziție când/dacă te prezinți la evenimentul BT).

Ce categorii de date personale îți prelucrăm și de unde le avem?

Pentru scopurile indicate la pct. 2, ar urma să îți prelucrăm următoarele categorii de date personale:

 • nume, prenume - avem nevoie de aceste date ca să te identificăm cu confirmarea locului și la intrarea la eveniment;
 • date de contact – folosim numărul de telefon și adresa de e-mail pentru confirmarea locului tău la eveniment și transmiterea de informări pentru asigurarea desfășurării evenimentului BT în condiții optime;
 • imaginea, vocea, opinii pe care le exprimi în cadrul evenimentului BT (numai dacă îți vei da acordul,  pe formularul distinct pe care îl vei primi la evenimentul BT ca aceste date personale  ale tale să fie prelucrate pentru promovarea imaginii BT).

Colectăm aceste date de la tine, când completezi formularul de înscriere la evenimentul BT sau când participi la evenimentul BT.

Care sunt temeiurile legale în care îți prelucrăm datele și ce se întâmplă dacă nu dorești să îți fie prelucrate?

Temeiurile în baza cărora BT prelucrează datele tale ca participant la evenimentul BT sunt, după caz:

 • interesul legitim al băncii de a putea organiza logistica evenimentului BT și de a asigura desfășurarea lui în condiții optime;
 • consimțământul tău (ex. pentru realizarea și distribuirea imaginii/vocii/opiniilor tale în scopul promovării imaginii BT)

Atunci când pentru prelucrarea datelor avem nevoie de consimțământul tău, ți le vom prelucra doar dacă ne dai acordul (pe formularul pe care îl vei primi când/dacă te prezinți la evenimentul BT). Dacă nu vei dori să îți exprimi consimțământul, poți participa la evenimentul BT, dar vei fi plasat într-o zonă a sălii unde nu se vor realiza fotografii/filmări. Dacă decizi să îți exprimi acordul, vei avea dreptul să ți-l retragi oricând, fără ca retragerea să afecteze legalitatea prelucrării realizată anterior.

Când prelucrarea datelor tale are la bază interesele noastre legitime menționate mai sus, ai dreptul să te opui acestei prelucrări. Îți vom putea acomoda unele cereri de opoziție (ex. dacă te opui să te contactăm pentru a-ți trimite informari) dar dacă te opui altor prelucrări (ex. dacă nu dorești să ne furnizezi datele obligatorii pentru inscrierea la eveniment) nu vom putea să îți mai punem facilita accesul la eveniment.

Către cine este posibil să dezvăluim datele tale? (destinatarii datelor, inclusiv din țări terțe)

Datele tale este posibil să fie dezvăluite/transferate, în funcție de situație, către anumite categorii de destinatari:

 • parteneri contractuali ai bancii (prestatori de servicii) utilizați pentru asigurarea înscrierilor și desfașurarea evenimentului BT, precum dar fără a se limita la: prestatori de servicii IT (mentenanță, hosting), servicii pentru evenimente, de transmitere a mesajelor SMS/e-mail etc
 • publicului larg (doar dacă își vei exprima acordul pentru distribuirea imaginii/vocii/opiniilor tale preluate la evenimentul BT în scop de promovare a imaginii băncii)
 • preluate la evenimentul BT în scop de promovare a imaginii băncii)

Vom dezvălui sau transfera datele tale către aceste categorii de destinatari doar atunci când este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prelucrării, numai în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (“GDPR”), în baza temeiurilor juridice aplicabile în funcție de situație și doar în condiţii care asigură securitatea datelor.

Unii dintre acești destinatari ai datelor sunt situați în țări terțe pentru care Comisia Europeană a recunoscut că exista un grad adecvat de protecție a datelor personale, în timp ce alții sunt situați în țări terțe pentru care nu a fost emisă o asemenea decizie de adecvare. Către această din urmă categorie de destinatari ne-am asigurat că transferul datelor se realizează în baza unor garantii adecvate, în conformitate cu mecanismele prevăzute de GDPR constând în Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeană pe care le poti găsi aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=EN

Nu transferăm datele tale către organizații internaționale.

Realizarea de profile 

Nu folosim datele tale în scop de profilare.

Cât timp îți prelucrăm datele ca participant?

Datele tale ca participant le vom prelucra pentru o perioadă de pâna la 60 de zile după ce evenimentul BT are loc, cu excepția cazului în care îți vei exprima acordul să le folosim și în scopul promovării imaginii BT, situație în care se vor aplica perioadele menționate în formularul distinct pe care îl vei primi când/dacă te prezinți la eveniment.

Care sunt drepturile de care beneficiezi în legătură cu prelucrarea datelor tale?

Îți este garantată exercitarea următoarelor drepturi prevăzute de GDPR: a) dreptul de access la datele tale, b) dreptul la rectificarea datelor, c) dreptul la ștergerea datelor, d) dreptul la retragerea consimțământului, e) dreptul de opoziție, f) dreptul la restricționarea prelucrării, g) dreptul la portabilitatea datelor, h) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Dacă decizi să ți le exerciți, cererile tale vor fi analizate și soluționate punctual, raportat la momentul și la temeiul în care îți sunt prelucrate datele personale pentru care îți exerciți drepturile.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a) – g), poți trimite cererea ta la datele de contact ale responsabilului BT cu protecția datelor, astfel:

 • pe cale poștală, la adresa din mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, jud. Cluj, cu mențiunea „în atenția responsabilului cu protecția datelor”
 • la adresa de e-mail: dpo@btrl.ro