This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center
 • Timp de așteptare ridicat!

  În prezent, înregistrăm un număr foarte mare de apeluri în Call Center. Dacă ai o problemă urgentă, sună acum, iar dacă nu, te așteptăm mai târziu. Pentru răspunsuri rapide încearcă Întreb BT sau BT Visual Help.

 • 0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
  0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

  Caută cu AI Search

  AI Search de pe Întreb BT îți răspunde la toate întrebările din banking.

  BT Visual Help

  Vezi rapid detaliile conturilor tale, apelează 0264 308 000 și primești un SMS cu link-ul de acces.

  Termeni și condiții de utilizare a aplicației BT24 Mobile Banking

  Mobile banking presupune efectuarea de operațiuni bancare prin intermediul internetului, ca urmare a alocării, de către BANCĂ, UTILIZATORULUI, pentru uzul său personal sau exclusiv pentru uzul persoanei pe care acesta o reprezintă, a unor drepturi (neexclusive, limitate și revocabile) de acces la serviciul/aplicația de Mobile Banking.

  În vederea utilizării serviciului/aplicației de BT24 Mobile Banking: achiziția hardware-ului și software-ului necesare (smartphone cu sistem de operare funcțional care să includă și un browser de internet), a licențelor ce se impun, asigurarea conexiunii la INTERNET, cad în sarcina exclusivă a CLIENTULUI.

  Depozitarul

  Banca asigură funcționarea sistemului de tranzacții bancare prin serviciul de BT24 Mobile Banking pe cele mai populare browsere.

  Aplicația de mobile a Băncii Transilvania se poate instala pe Android versiunea 6.0 și iOS versiunea 11.4.1. din magazinele dedicate (GooglePlay – pentru Android, respectiv AppStore – pentru iOS).

  Datorită multitudinii de combinații posibile între sistemele de operare și browser-e de internet, precum și datorită comportamentului diferit al acestora în funcție de factori ce țîn de modul de diferențiere a acestora, Banca nu garantează compatibilitatea totală pentru fiecare browser de internet în versiunile curente sau viitoare. Banca va caută în mod permanent să dezvolte alternative pentru a face posibilă conectarea cu sisteme de operare și browser-e de internet curente și viitoare. Clientul va fi informat despre aceste actualizări prin oricare din canalele de comunicare pe care Banca le are la dispoziție.

  BANCA nu are nici o răspundere în ceea ce privește eventualele erori ce pot apărea în utilizarea serviciului/aplicației de BT24 Mobile Banking și care se datorează unor defecțiuni, erori sau nerespectării prevederilor legale ce reglementează utilizarea serviciilor, în general și a serviciilor de telecomunicații, în special. Funcționalitatea acestei aplicații este descrisă în  Manualul de utilizare al aplicației disponibil pe site-ul BT

  Serviciul de Mobile Banking

  Accesul se realizează din site-ul băncii, varianta pentru mobil (m.btrl.ro). 

  Accesul utilizatorului la aplicația serviciul de Mobile Banking se realizează în funcție de metodă de autentificare aleasă de client, dintre metodele puse la dispoziție de către bancă la momentul semnării contractului. În cazul autentificarii prin SMS OTP utilizatorul introduce în pagina de logare a aplicației ID-ul de logare atribuit de bancă și parola utilizată la accesarea aplicației BT24 Internet banking. 

  Serviciul de mobile banking nu presupune instalarea vreunei aplicații. 

  În situația autentificarii prin intermediul unui token, utilizatorul introduce în pagina de logare a aplicației ID-ul de logare atribuit de bancă și codul unic generat de token. Operațiunile de plată lei - transfer și plata lei - buget în lei se pot realiza numai către beneficiari anterior definiți de către client în aplicația de BT24 Internet Banking.

  Aplicația Banca Transilvania Mobile

  Accesul la Aplicația Banca Transilvania se realizează pe baza unei parole de acces generată după activarea aplicației. 

  Activarea Aplicației Banca Transilvania se poate realiza numai din aplicația de BT24 Internet Banking, numai dacă aveți setat la bancă un număr de telefon pentru recepționarea de SMS și dacă aveți activat în prealabil serviciul de mobile banking. 

  Utilizarea aplicației Banca Transilvania Mobile poate fi realizată numai după acceptarea de către client a permisiunilor: cameră foto (accesul la cameră fiind solicitat doar când se utilizează opțiunea de scanare a codurilor de bare ale facturilor), locație (verificată doar în secțiunea “Locații unități și ATM” pentru afișarea celor mai apropiate unități și ATM-uri Banca Transilvania), persoane de contact (lista acestora este deschisă doar în momentul în care se accesează Plățile Email / SMS pentru completarea automată a detaliilor beneficiarilor), stare și identitate telefon (IMEI-ul este necesar pentru activarea aplicației Banca Transilvania Mobile).

  Banca Transilvania își asumă asigurarea funcționalității aplicației în conformitate cu condițiile de utilizare, fără a afecta confidențialitatea datelor și identitatea persoanei. Permisiunile adresate sunt cerințe obligatorii solicitate de către sistemele de operare, iar Banca nu își asumă răspunderea pentru utilizarea nepermisă, incompatibilă cu scopul menționat mai sus, abuzivă sau nelegală a datelor menționate, utilizatorul declarând expres că exonerează instituția de credit pentru orice astfel de răspundere prin descărcarea aplicației și exprimării acordului de acces la datele menționate mai sus. 

  Semnarea și implicit transmiterea la banca a operațiunilor se realizează prin introducerea parolei confidențiale selectată în prealabil. 

  Prin intermediul Aplicației de mobile Banca Transilvania se pot efectua o gamă largă de operațiuni bancare, tipologia acestora se poate vizualiza accesând site-ul BT.

  Clientul are obligația ca, pentru a utiliza NEO BT, să aibă instalate pe echipamentele electronice pe care le utilizează, cele mai recente versiuni licențiate ale programelor de operare/sistemelor de operare și programelor antivirus, precum și ale programelor informatice de protecție a echipamentelor electronice (programe antivirus, antispy, firewall etc.). Utilizatorul are totodată obligația de a nu descărca pe echipamentele electronice folosite, programe din surse neidentificate/neoficiale sau programe/aplicații fără licență, purtând întreaga responsabilitate în acest sens.““Banca nu are nicio responsabilitate cu privire la orice echipament hardware/software utilizat de client/utilizator, întrucât aceste echipamentele sunt în afara controlului Băncii. 

  Banca nu este responsabilă pentru nefuncționarea corespunzătoare a lui NEO BT, datorată echipamentelor/programelor informatice etc. folosite de utilizator. 

  Totodată, utilizatorul declară și înțelege că în transmiterea informațiilor prin rețele informatice există riscul unor atacuri phishing, prin care terțe părți încearcă să obțina în mod ilegal informații privind datele de autentificare ale utilizatorului, să acceseze informaţiile utilizatorului și/sau să distrugă/ modifice conținutul ordinelor transmise online de către utilizator. Prin utilizarea NEO BT, Clientul își asumă riscurile atacurilor de tip phishing țintite asupra sa, precum și a utilizatorilor mandatați de către acesta să acceseze aplicația. 

  Banca nu va fi responsabilă pentru nefuncționarea/funcționarea necorespunzătoare a aplicației din motive care țin de funcționarea echipamentului electronic al utilizatorului prin care este accesat NEO BT.

  Costuri

  Costul opțiunii de mobile banking este de 4 lei pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, cabinetele medicale, cabinetele avocatiale, notarii publici, cabinetele expert contabil, asociații familiale /întreprinderi familiale, alți întreprinzători individuali sau de 5 lei pentru persoanele juridice și pentru asociațiile nonprofit, la care se adaugă comisioanele aferente operațiunilor efectuate.

  Lista comisioanelor aferente transferurilor inițiate prin aplicația de BT24 Internet Banking și BT24 Mobile banking se regăsește pe site-ul BT.

  Valoarea opțiunii de mobile banking se adaugă valorii abonamentului aferent aplicației de BT24 Internet Banking.

  Confidențialitatea datelor de acces

  Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru divulgarea datelor sale de identificare către alte persoane inclusiv ca urmare a unor tentative de tip “phising”, aceasta reprezentând un caz de neglijență gravă din partea utilizatorului. Utilizatorul trebuie să informeze BANCA de îndată ce constată că o persoană neautorizată a luat cunoștință de elementele sale de identificare (inclusiv în cazul în care datele de acces au fost dezvăluite unor terțe părți, ca urmare a unor tentative de “phishing”.

  Utilizatorul este obligat să înștiințeze banca dacă dispozitivul mobil nu se mai află în posesia lui.

  Blocare / dezactivare acces

  Banca are dreptul să blocheze accesul Clientului la aplicația de BT24 Mobile Banking atunci când aceasta are suspiciuni întemeiate că elementele de identificare/acces în aplicație ale Clientului sunt utilizate de persoane neautorizate și /sau într-un mod fraudulos (inclusiv în situația în care există suspiciuni de fraudă prin intermediul atacurilor de tip “phishing”).

  Clientul poate solicita dezactivarea opțiunii de mobile banking de la orice unitate Banca Transilvania, cu cel puțin 30 de zile anterior datei solicitate pentru restricționarea accesului sau direct din aplicația de BT24 Internet Banking din mesageria securizată. Clientul poate renunța la acest serviciu numai cu îndeplinirea prealabilă a obligației de achitare integral a debitelor inregistrarte față de bancă.

  Recomandări pentru utilizarea în condiții de siguranță a serviciului respectiv aplicației de mobile se regăsesc pe site-ul Băncii Transilvania.