Ai încercat NeoBT?

Noul online banking Banca Transilvania, care va înlocui foarte curând actuala platformă.

Din NeoBT, ai acces online la conturile tale și poți face toate operațiunile pe care le faci acum din BT24. În plus, beneficiezi de funcționalități suplimentare.

Condiții de acordare

Condiții de acordare

Condiții verzi

 • certificat energetic A sau B superior
 • consumul anual specific trebuie să fie mai mic sau egal cu 163 kWh/metru pătrat
 • certificatul energetic este un document de care este nevoie atunci când se realizează o tranzacție de vânzare/cumpărare, închiriere sau recepția lucrărilor unui imobil pentru clădirile nou construite. Pentru clădirile nou construite, certificatul se obține de către proprietarul imobilului și este inclus în documentația necesară pentru recepția lucrărilor, păstrându-se la cartea tehnică a construcției.

Avans, venituri și vârstă

 • dispui de un avans de minim de 15%
 • ai venituri salariale, pensii sau alte tipuri de venituri stabile de minim 3 luni 
 • ai minim 18 ani
 • ai un comportament bun de plată
 • te încadrezi din punct de vedere al scoring-ului BT

Actele de care ai nevoie

 • actul de identitate
 • acord ANAF pentru verificarea veniturilor (îl primești și semnezi la sediul nostru)
 • documente din care rezulte valoarea bunului pentru care soliciți creditul
 • actele de proprietate ale imobilului luat în garanție (ex: extras CF)
 • raportul de evaluare din care reiese valoarea de piață a acestuia (te ajutăm și cu acesta)

Actele pentru imobilul adus în garanție

 • actul de proprietate a acestuia (ex. contractul autentic de vânzare cumpărare)
 • extras CF actualizat (îl primești și semnezi la sediul nostru)
 • cadastru/ schiță/ releveu pentru imobilul adus în garanție
 • încheiere de întabulare a dreptului de proprietate pentru imobilul adus în garanție
 • raportul de evaluare din care reiese valoarea de piață a acestuia (te ajutăm și cu acesta)

Actele bunului pentru care soliciți creditul

 • certificat de performanță energetică A sau B superior, max 163kwh/m2
 • antecontract de vânzare-cumpărare sau contract de vânzare-cumpărare autentificat
 • dovada achitării avansului (ex. extras cont, depozit, ordin de plată, mențiune în antecontract, contract)

Alte detalii

 • afli pe loc suma pe care o poți obține și ai la dispoziție 45 de zile -ți cauți liniștit proprietatea dorită
 • ai perioadă de acordare de minim 2 luni și maxim 30 de ani
 • poți lua creditul împreună cu partenerul/ partenera de viață, soțul/ soția, copiii, frații/ surorile, cumnații/ cumnatele și/ sau părinții tăi/ părinții soției
 • acceptăm o gamă largă de venituri – venituri din salarii, pensii, diurne, chirii, dividende, activități independente, rente viagere, drepturi de proprietate intelectuală, venituri salariale obținute din străinătate

Dacă realizezi venituri care, conform legii, nu sunt raportate la ANAF, te rugăm  soliciți în unitățile Băncii Transilvania informații despre documentația de venit necesară.

Variația indicelui de referință, fluctuația veniturilor proprii, cât și modificarea cursului de schimb valutar pot să influențeze posibilitatea de a plăti ratele la credit sau suma totală de plată.

Ce sumă poți împrumuta?

Completează formularul și află ce sumă poți lua. După aceea, cineva de la BT te va suna ca să discutați mai multe.