Pentru companii IMM Conturi si operatiuni Cerere online cecuri si bilete la ordin

IMM - Cerere online
cecuri si bilete la ordin

Cerere online cecuri si bilete la ordin

Serviciu gratuit, disponibil 24/24h persoanelor juridice cu cont deschis la BT.

LOGIN CREARE CONT

Solicita online

Instrumentele de debit sunt reprezentate de cecuri, bilete la ordin si cambii. Daca vrei sa iti diminuezi riscul de nerecuperare a creantelor si sa incasezi banii la timp, instrumentele de debit te pot ajuta. Incasarile sunt la vedere sau la o data scadenta stabilita prin cecuri, bilete la ordin si cambii.

 

La BT poti solicita online cecuri, bilete la ordin, cambii si ordine de ridicare numerar sau de la ghiseu din orice unitate BT.

Descarca si Completeaza: Borderou incasare CEC/BO/CMB


Avantajele oferite:

Descarca documentul cu Instructiuni de utilizare.

Instrumentele de debit

Cecul

Cecul este un instrument de plata creat de catre tragator care, in baza unui disponibil constituit la o institutie de credit, da un ordin neconditionat acesteia, care joaca rolul de tras, sa plateasca la prezentare o suma beneficiarului, care poate fi tragatorul sau o alta persoana.

 

Cambia si biletul la ordin

Sunt titluri de credit negociabile si instrumente de plata care constata obligatia asumata de catre debitor de a plati la vedere sau la o scadenta fixata, beneficiarului sau la ordinul acestuia, o suma de bani determinata

Cambia

Cambia este un titlu de credit, sub semnatura privata, care pune in legatura in procesul crearii sale trei persoane: tragatorul, trasul si beneficiarul. Titlul este creat de tragator in calitate de creditor care da ordin debitorului sau numit tras sa plateasca o suma fixata la o data determinata in timp, fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia din urma.

 

Biletul la ordin

Biletul la ordin este un titlu de credit, sub semnatura privata, care pune in legatura in procesul crearii sale doua persoane: subscriitorul sau emitentul si beneficiarul. Titlul este creat de subscriitor sau emitent in calitate de debitor, care se obliga sa plateasca o suma de bani fixata, la un anumit termen sau la prezentare unei alte persoane, denumita beneficiar, care are calitatea de creditor.

Ordinul de ridicare numerar

Ordinul de ridicare numerar este un instrument de plata utilizat de titularii de conturi bancare persoane fizice si juridice cu disponibil corespunzator in aceste conturi.

Ordinul de ridicare numerar emis pe numele Bancii Transilvania este utilizat exclusiv pentru ridicarile de numerar din conturile clientilor persoane fizice si juridice deschise la BT.

Circuit incasare

Incasare cu cecuri, bilete la ordin si cambii Interbancare

Instrumentele de debit vor fi prezentate la plata in compensarea electronica, avand urmatorul circuit:

Observatie: ziua C-2 este ziua prezentarii la plata

 

De exemplu, pentru un bilet la ordin prezentat la ghiseul BT Sucursala Cluj-Napoca luni, 03.11, avand platitorul in Banca X Buzau:

 

Observatie: In cazul in care instrumentul de debit nu respecta conditiile legale pentru a fi decontat prin circuitul electronic (este ilizibil, nu are stampila emitentului, lipseste IBAN-ul posesorului etc), banca va deconta instrumentul prin sistemul de decontare pe suport hartie.

 

Cecurile, cambiile si biletele la ordin prin sistemul de decontare pe suport hartie     

Circuitul de decontare va fi de 11 zile de la data prezentarii la banca beneficiarului a instrumentului de debit de catre posesorul acestuia.

 

Circuit plata

Plata cu cecuri sau bilete la ordin Interbancare

Tinand cont de data remiterii, de tipul instrumentului si modul in care a fost completat, orice cec, cambie sau bilet la ordin urmeaza unul dintre circuitele descrise la Incasare cu cecuri, bilete la ordin si cambii interbancare.

Puteti afla cand a venit la plata un instrument de debit prin vizualizarea tranzactiilor de pe cont, ridicand extrasul de cont sau prin intermediul BT Ultra, BT24 sau BT Alert. Astfel, la prima ora puteti vedea sumele corespunzatoare instrumentelor venite la plata in respectiva zi.

In cazul in care nu aveti suficient disponibil in cont, va recomandam sa aduceti cat mai repede diferenta, evitati astfel un posbil incident de plata. La ora 15:00 se efectueaza refuzurile la plata.

Circuit incasare sau plata

Incasare sau plata cu cec sau bilet la ordin Intrabancar

Un cec sau bilet la ordin va avea urmatorul circuit de decontare:

Observatie: ziua C este ziua prezentarii la plata

 

De exemplu, pentru un cec prezentat la ghiseul BT sucursala Vaslui luni, 03.11, avand platitorul in BT sucursala Cluj:

Un cec sau bilet la ordin in format vechi va avea urmatorul circuit de decontare, in functie de sucursala la care au deschise conturile beneficiarul si platitorul:

Precizari legislative

Conform Norma nr. 6 din 05.06.2008 pt modificarea si completarea Normelor cadru ale BNR nr 7/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cecuri, pe baza Legii nr 59/1934 asupra cecului, modificata prin OG nr 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr 83/1994

In temeiul art. 30 din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare: Cecul emis si platibil in Romania trebuie, sub sanctiunea pierderii dreptului de regres impotriva girantilor si garantilor, sa fie prezentat la plata in termen de 15 zile. Termenele aici aratate se socotesc din ziua aratata in cec ca data a emiterii.

In temeiul art. 32¹ din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare: Momentul receptionarii, de catre institutia de credit platitoare, respectiv de catre un sistem de plati, a informatiilor relevante pentru trunchiere si a imaginii electronice a respectivului cec, potrivit alin. (2), constituie momentul prezentarii la plata.  Pct. 1664 - In momentul receptionarii, de catre institutia de credit care efectueaza plata cecului sau de catre un sistem de plati, a informatiilor relevante pentru trunchiere si a imaginii electronice a respectivului cec, acestea trebuie sa respecte intocmai prevederile Legii nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare si prezentele norme, pentru ca cecul sa fie considerat prezentat la plata prin trunchiere.  Momentul receptionarii, mentionat la alineatul precedent, este momentul in care aceste informatii si imagini sunt puse la dispozitia trasului sau sunt inregistrate in sistemul de plati.

Norma nr 7 din 05.06.2008 pt modificarea si completarea Normelor cadru ale BNR nr 6/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin OG nr 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr 83/1994.

In temeiul art. 37 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin: Cambia la vedere este platibila la prezentare. Ea trebuie prezentata spre plata in termen de un an de la data sa. In temeiul art. 41 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata prin Legea nr. 83/1994: Posesorul unei cambii platibile la o zi fixa sau la un anume termen de la data emisiunii sau de la vedere trebuie sa o prezinte la plata, fie in ziua in care ea este platibila, fie in una din cele doua zile lucratoare ce urmeaza. Prezentarea unei cambii la o casa de compensatii echivaleaza cu o prezentare spre plata. In temeiul Art. 46 1 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare: Momentul receptionarii de catre institutia de credit platitoare, respectiv, de catre un sistem de plati a informatiilor relevante pentru trunchiere si a imaginii electronice a respectivei cambii, potrivit alin.2, constituie momentul prezentarii la plata.