This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Declarație de
confidențialitate - BT24

Datele dvs. cu caracter personal sunt procesate în temeiul legilor aplicabile şi sunt procesate, în calitate de operator, de Western Union Payment Services Ireland Limited, Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Dublin 14, Irlanda.

Datele pe care le colectăm despre dvs.:

Atunci când utilizaţi serviciile noastre digitale sau de retail, ne contactaţi sau vă alăturaţi programelor noastre de loialitate, colectăm datele dvs. cu caracter personal (după cum sunt definite în acest formular/ în formularele noastre online de aplicare) şi le putem utiliza alături de alte informaţii colectate sau generate pe parcursul relaţiei noastre cu dvs. Colectăm datele dvs. de contact, informaţii despre transferurile dvs. de bani, plata facturilor, apartenenţa la programele noastre de loialitate, utilizarea anterioară a serviciilor noastre şi alegerile dvs. în ceea ce priveşte achiziţiile. Atunci când utilizaţi serviciile noastre online digitale, colectăm date cu caracter personal despre domeniul şi gazda prin care accesaţi internetul, adresa IP a computerului dvs. sau ID-ul publicitar al dispozitivului, browser şi sistem software de operare, data şi ora la care accesaţi website-urile şi adresa site-ului prin intermediul căruia aţi accesat website-ul nostru atunci când l-aţi vizitat. Pentru a realiza un transfer de bani, e necesar să transmiteţi informaţiile solicitate prin formularul relevant pe care îl completaţi atat pentru realizarea transferului cat şi pentru a ne permite să ne respectăm obligaţiile legale asociate cu transferurile de bani. Dacă nu ne puneti la dispozitie datele cu caracter personal necesare, nu veţi avea posibilitatea de a realiza un transfer de bani prin intermediul nostru. Pe lângă datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs., colectăm şi date de la persoana căreia îi trimiteţi şi/sau de la care primiţi bani, precum şi de la agenţii noştri, furnizorii de servicii, partenerii de afaceri, companiile de verificare a identităţii, companii de gestionare a riscurilor legate de plăţi şi fraude, organisme de aplicare a legii şi surse de date comerciale şi publice.

Folosim datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri şi în baza următoarelor temeiuri legale:


Pentru a vă oferi serviciile noastre:

Această categorie include utilizarea datelor cu caracter personal necesare pentru realizarea transferurilor de bani şi livrarea altor produse sau furnizarea altor servicii către dvs., după cum prevăd contractele pe care le-am încheiat cu dvs.


În scopuri legale şi de conformitate:

Această categorie include procesarea datelor dvs. personale in vederea respectarii obligatiilor legale precum combaterea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului. Aici sunt incluse utilizarea datelor dvs. personale pentru a vă confirma şi stabili identitatea şi respectiv utilizarea unor terte-părţi pentru a ne ajuta în acest scop.


În scopuri de afaceri legitime:

Utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a analiza şi îmbunătăţi calitatea, viteza şi eficienţa produselor, locaţiilor, serviciilor, asistenţei şi operaţiunilor noastre, pentru a îndeplini sarcinile administrative necesare pentru a ne furniza serviciile şi pentru a ajuta la gestionarea riscurilor legate de securitate, fraudă şi identitate, inclusiv detectarea, prevenirea şi urmărirea fraudelor şi a furturilor, precum şi prevenirea utilizării ilegale sau interzise a serviciilor noastre. Efectuăm analiza datelor pe care le deţinem pentru a-i înţelege mai bine pe clienţii noştri şi tranzacţiile lor, inclusiv efectuarea unor analize pentru a ne ajuta să personalizăm activitatile de marketing, produsele şi serviciile şi pentru a ne ajuta să anticipăm nevoile şi cerinţele dvs., precum şi pentru a administra programul nostru de loialitate.


Unde avem permisiune:

Acolo unde aţi consimţit să vă utilizăm datele cu caracter personal într-un scop anume sau pentru anumite activităţi. Sub rezerva alegerilor dvs. în temeiul legilor aplicabile şi în baza informaţiilor de contact pe care le furnizaţi, vă vom trimite comunicări de marketing şi oferte prin e-mail, telefon, poştă, SMS, reţele sociale şi alte canale de comunicare.


Putem să vă dezvăluim datele cu caracter personal:

Dacă există o necesitate rezonabilă de a face acest lucru, în scopurile sus-menţionate, vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal următoarelor tipuri de organizaţii şi părţi: companiile grupului Western Union: agenţii sau partenerii noştri de afaceri care facilitează anumite servicii sau tranzacţii de transfer de bani pe care le-aţi solicitat; furnizori de servicii, procesatori de plăţi, parteneri bancari şi procesatori de date contractaţi pentru a furniza servicii destinate întreprinderilor şi clienţilor, inclusiv cercetare privind satisfacţia clienţilor în numele nostru; furnizori de servicii şi procesatori de date contractaţi pentru a ne ajuta să confirmăm exactitatea informaţiilor transmise de dvs., pentru a vă certifica identitatea şi pentru a gestiona riscurile legate de securitate, fraudă şi identitate. De asemenea, dezvăluim datele dvs. cu caracter personal la nivel global, după cum este prevăzut sau permis de legile şi regulamentele aplicabile, autorităţilor de reglementare şi de aplicare a legii, autoritatilor judecatoresti, autoritatilor publice centrale, autoritatilor publice locale, pentru a respecta conformitatea şi obligaţiile legale sau pentru a apăra drepturile şi interesele Western Union sau ale altora.


Transfer internaţional:

Transferăm datele dvs. cu caracter personal părţilor aflate în ţări din afara Spaţiului Economic European (SEE), inclusiv, dar nelimitându-se la SUA, după cum este prevăzut de autorităţile de reglementare şi aplicare a legii, precum şi de agenţiile guvernamentale. În plus, atunci când trimiteţi sau primiţi bani către sau din altă ţară, vom fi obligaţi, de asemenea, să transmitemanumite date ale dvs. cu acea ţară, după cum este solicitat sau permis prin lege. Transferăm anumite date despre dvs. către centrele noastre de date din SUA şi le procesăm pentru a ne îndeplini obligaţiile legale şi de conformitate care se aplică serviciilor pe care le furnizăm. De asemenea, stocăm în centrul nostru de date din SUA anumite date cu caracter personal pe care le colectăm în baza alegerilor dvs. privind achiziţiile. Atunci când informaţiile dvs. personale sunt transferate către sau accesate din SUA sau altă ţară din afara SEE, referitor la care Comisia Europeană nu a emis o decizie adecvată, acestea vor fi protejate prin clauzele contractuale corespunzătoare sau alte mecanisme adecvate aprobate de UE, după cum este prevăzut de lege. Puteţi solicita să vedeţi aceste mecanisme utilizând detaliile de contact de mai jos.


Reţinerea informaţiilor personale:

Datele dvs. personale vor fi reţinute în conformitate termenele legale de arhivare cuprinse în reglementarile aplicabile tranzacţiilor financiare, inclusiv cele referitoare la combaterea spălării banilor, a finanţării terorismului şi alte legi care ni se aplică. În celelalte cazuri, vom reţine datele dvs. doar atât timp cât este necesar pentru scopurile specifice pentru care au fost colectate, pentru a răspunde oricaror întrebări pe care le-aţi avea sau atât timp cât avem nevoie să le reţinem pentru a ne exercita sau apăra drepturile în instanță.


Drepturile dvs.:

Aveţi dreptul de a şti dacă vă procesăm datele cu caracter personal şi de a ne solicita o copie a datelor pe care le deţinem despre dvs. fără nicio taxă. Aveţi dreptul de a ne solicita o copie organizată şi care poate fi procesată de către un computer a datelor specifice pe care ni le-aţi transmis în scopurile consimţite de către dvs. sau acolo unde utilizarea de către noi este necesară în temeiul contractului cu dvs. si respectiv de a ne solicita transmiterea acestor date cu caracter personal catre un alt operator. Vă putem percepe o taxă rezonabilă pentru transmiterea acestor informaţii sau să refuzăm solicitarea, dacă aceasta este în mod evident nefondată sau excesivă. Aveţi dreptul de a ne solicita să încetăm să vă trimitem comunicări de marketing.

Aveţi dreptul de a ne solicita să corectăm datele cu caracter personal care nu sunt complete, exacte sau care nu mai sunt actualizate in mod corespunzator. Aveţi dreptul, în anumite circumstanţe, de a ne solicita să ştergem anumite date despre dvs., de a restricţiona anumite utilizări ale datelor dvs. cu caracter personal şi, de asemenea, acolo unde utilizarea noastră este în scopuri legitime de afaceri, de a obiecta împotriva anumitor utilizări, inclusiv referitor la activitati de profilare. Acolo unde aţi consimţit referitor la procesarea datelor dvs. cu caracterpersonal, aveţi dreptul de a vă retrage acordul, în orice moment.

Aveți de asemenea dreptul de a va adresa autorității de supraveghere competențe în cazul în care considerați prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal nu este conformă prevederilor legale în vigoare. Atunci când primim o solicitare, vă putem cere informaţii suplimentare pentru a vă verifica identitatea. Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să contactaţi Western Union, prin apel la 0800 801 044, e-mail la romania.customer@westernunion.com sau prin intermediul website-ului nostru. Ne vom strădui să răspundem la solicitarea dvs. în decurs de o lună, dar putem fi îndreptăţiţi să extindem acest interval în anumite circumstanţe. Ne vom conforma solicitării dvs. în măsura prevăzută de legea aplicabilă. Dacă aveţi o reclamaţie despre cum a răspuns Western Union la solicitarea dvs. în temeiul acestei secţiuni sau despre modul în care gestionăm informaţiile dvs. personale, vă rugăm să ne transmiteţi reclamaţia în scris la adresa Unit 9 Richview Officer Park, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland. Vom investiga reclamaţia dvs. şi, în general, vă vom răspunde în scris în 30 de zile de la primire. Dacă nu sunteţi mulţumit(ă), puteţi adresa o reclamaţie autorităţii de supraveghere din ţara dvs. De asemenea, puteţi să vă contactaţi ofiţerul responsabil cu protecţia datelor la privacy@westernunion.com.


Copyright © 2018 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Toate drepturile rezervate. Revizuit în mai 2018