Ai încercat NeoBT?

Noul online banking Banca Transilvania, care va înlocui foarte curând actuala platformă.

Din NeoBT, ai acces online la conturile tale și poți face toate operațiunile pe care le faci acum din BT24. În plus, beneficiezi de funcționalități suplimentare.

  • Home
  • Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul platformei BT Visual Help

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul platformei BT Visual Help

Versiune aplicabilă începand cu data de 04.06.2020

Versiune anterioară – din data de: 26.02.2020
z PDF
Versiune anterioară – din data de: 17.09.2019
z PDF
Versiune anterioară – din data de: 06.03.2019
z PDF

1. Prevederi generale

Banca Transilvania S.A. (denumită în continuare și „banca” sau „BT”) este o instituție de credit, persoană juridică română, înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub numărul J12/4155/1993, având codul unic de înregistrare nr. RO5022670 și următoarele date de contact: adresa sediu social Str. Calea Dorobanților Nr. 30-36, cod poștal 400117, localitatea Cluj-Napoca, Județul Cluj, România Tel: 0801 01 0128 (BT) - apelabil din rețeaua Romtelecom, 0264 30 8028 (BT) - apelabil din orice rețea, inclusiv internațional, *8028 (BT) - apelabil din rețelele Vodafone și Orange, adresa de e-mail: contact@bancatransilvania.ro, website Banca Transilvania.

Prin prezența notă de informare specifică, BT va aduce la cunoștință cum intenționează să prelucreze datele Clienților BT în contextul utilizării de către aceștia a platformei- BT Visual Help (denumită în continuare „platforma”).

Prezenta nota de informare se completează cu prevederile Notei de informare generale privind prelucrarea și proțectia datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, pe care vă recomandăm să o consultați.

BT Visual Help este o platforma oferită clienților BT (persoane fizice sau juridice) care au cel puțin un cont curent deschis pe numele lor la BT și un card atașat acestuia, în condițiile prevăzute de Termenii și condițiile de utilizare BT Visual Help, pe care vă recomandăm să îi consultați.

Prezența notă de informare poate fi revizuită de BT la anumite intervale de timp, însă nu va crea condiții mai puțin favorabile utilizatorilor platformei din punct de vedere al prelucrării și protecției datelor cu caracter personal

Dacă, în orice moment, apreciați că manieră în care BT intenționează să prelucreze și/ sau să protejeze datele cu caracter personal nu corespunde prevederilor legale și/ sau exigențelor dumneavoastră, puteți să ne sesizați aceste aspecte la adresa de contact a responsabilului cu protecția datelor - dpo@btrl.ro și/sau sa încetați utilizarea BT Visual Help.

2. Date cu caracter personal pe care le prelucrăm în vederea identificării și utilizării BT Visual Help

Pentru a putea utiliza platforma este mai întâi necesar să va identificăm în evidențele băncii că fiind client BT titular de cont persoană fizică, iar în cazul persoanelor juridice că reprezentant legal al acesteia. În acest scop, va vom verifică numărul de telefon de pe care sunați, pentru a ne asigura că acesta este cel pe care l-ați declarat băncii și va vom solicită introducerea CNP-ului dumneavoastră. În cazul persoanelor juridice* se colectează în plus și se verifică codul unic de înregistrare (respectiv CUI-ul în cazul persoanei juridice, inclusiv în cazul persoanelor fizice autorizate, sau codul de înregistrare fiscală- CIF- în cazul persoanelor care exercită profesii liberale).

*Deși informațiile despre persoane juridice nu sunt considerate de regulă date cu caracter personal, va rugăm să aveți în vedere că informațiile necesare în BT Visual Help pentru identificare și, precum și cele oferite despre conturile persoanelor juridice de tipul P.F.A., I.I., forme individuale de exercitare a unor profesii liberale (ex. cabinete individuale de avocați, notari, birouri de executori judecătorești, medici etc.) au regimul datelor cu caracter personal și este necesar că acestea să fie prelucrate de către banca în vederea oferirii verificării identității și oferirii serviciilor în cadrul acestei platforme

După identificarea dumneavoastră că fiind client BT în baza informațiilor prezentate mai sus, prin platforma veți putea efectua operațiunile prevăzute în cadrul termenilor și condițiilor acestei platforme

Refuzul de a furniza codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare, ne va face imposibilă verificarea calității dumneavoastră de client persoană fizică sau de reprezentant al unui client persoană juridică dețînător de card BT, astfel încât veți putea solicită serviciile de blocare card și respectiv de modificare a limitelor de tranzacționare doar întrând in legătură cu un agent Call Center sau intr-o unitate a băncii

Pentru că banca să va ofere serviciile în platforma, vi se vor afișa următoarele informații care sunt date cu caracter personal atunci când aparțin persoanelor fizice sau persoanelor juridice de tipul celor individuale menționate mai sus:

  • detaliile cardului/ cardurilor: tip card (Visa/ Mastercard), denumire produs, nume posesor/ utilizator card, număr card (primele 4 și ultimele 4 cifre), status card, dată expirare;
  • informații despre limitele de tranzacționare zilnice: număr de tranzacții, retragere numerar de la ATM, plăti cu cardul în magazine, plăti online cu CVV, plăti online fără CVV
  • detaliile conturilor: Denumire cont, valută, IBAN, sold, număr puncte Star pentru conturile de card de credit incluse în programul de fidelitate STAR BT;
  • detaliile tranzacțiilor, conform prevederilor Termenilor și condițiilor de utilizare BT Visual Help;
  • adresa de email declarată în relația cu banca pe care vi se trimite extrasul de cont curent sau cont de card de credit, pentru o perioada solicitată;
  • lista IBAN-urilor conturilor curente deschise la bancă.

3. Perioada păstrării datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul platformei BT Visual Help

Datele dumneavoastră, în calitate de client BT, precum și datele privind operațiunile derulate prin intermediul BT Visual Help vor fi păstrate pe o perioada de regulă de 5 ani de la încetarea relației de afaceri a clientului persoană fizică sau juridică cu banca, conform prevederilor legale aplicabile în domeniul cunoașterii clientelei, cu excepția situațiilor în care alte dispoziții legale impun păstrarea în continuare a datelor.

Orice alte date introduse în platforma sau la care BT a avut acces vor fi păstrate de banca pentru o perioada rezonabilă de timp, respectiv pe durata utilizării platformei, cât și pe perioada de maximum 3 ani de la dată încetării utilizării acesteia, exceptând situațiile pentru care legea prevede un alt termen, caz în care se va aplică termenul prevăzut de lege.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul platformei BT Visual Help

La datele cu caracter personal prelucrate în cadrul platformei au acces doar angajații băncii care au nevoie să le cunoască, în conformitate cu atribuțiile fișei postului.

Vă atragem atenția că platfoma BT Visual Help poate conține link-uri către website-uri/platforme/aplicății furnizate de terțe părți, ale căror politică de confidențialitate este diferită de cea a BT. Persoanele care introduc date cu caracter personal în aceste website-uri/platforme/aplicații trebuie să fie conștiente că acestea cad sub incidența politicii de confidențialitate a acelor website-uri/platforme/aplicații, care recomandăm să fie citită. Prezența notă de informare și Politică de confidențialitate BT nu se aplica informațiilor introduse de dvs pe respectivele website-uri/platforme/aplicații, BT nu are control asupra prelucrărilor datelor cu caracter personal pe care furnizorii acestor website-uri/platforme/aplicații le realizează în propriile lor scopuri și nu își asumă nicio răspundere cu privire la aceste prelucrări.

5. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul platformei BT Visual Help

Banca Transilvania ia toate măsurile necesare pentru a proteja datele cu caracter personal folosind metodele de securitate adecvate. În ciuda acestor precauții, Banca nu poate garanta că persoane neautorizate nu vor obține acces la datele cu caracter personal.

Sunteți exclusiv responsabil pentru menținerea confidențialității și păstrarea în siguranță a telefonului dumneavoastră și în special a parolei de deblocare a telefonului (parolă, amprenta sau o altă metodă de securizare oferită de telefon). Mai mult decât atât, sunteți responsabil pentru activitățile de orice natură ce au loc în contul dumneavoastră.

Trebuie să ne notificați imediat cu privire la breșele de securitate sau utilizarea neautorizată a telefonului dumneavoastră mobil. Nu vom fi răspunzători pentru pierderile dumneavoastră cauzate de utilizarea neautorizată a platformei în numele dumneavoastră, însă puteți fi răspunzător pentru pierderile suferite de noi sau de alte persoane din cauza unei astfel de utilizări neautorizate.

6. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor („GDPR”), precum și a altor acte normative aplicabile în domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată (client BT) de prelucrarea unor date cu caracter personal în contextul utilizării platformei BT Visual Help, beneficiați de drepturile prezentate detaliat în cadrul Notei de informare generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BTparte integrantă a Politicii de confidențialitate BT, regasită pe website-ul Banca Transilvania sau, la cerere, în orice unitate a băncii.

În notă generală menționată regăsiți inclusiv detalii despre modalitățile în care puteți să va exercitati aceste drepturi sau despre cum puteți să contactați responsabilul cu protecția datelor desemnat de BT (DPO BT).