This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.
  • Înapoi
  • | Prima pagină
  • Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul incheierii executarii unui contract de credit BT

Nota de informare referitoare la prelucrarea datelor personale cu ocazia încheierii și pe parcursul derulării unui contract de credit (card sau non-card) încheiat cu Banca Transilvania S.A.

Versiune aplicabilă începand cu data de 11.06.2021

1. Prevederi generale

Banca Transilvania, S.A., (denumită în continuare și “banca”, “BT”, “noi”), vă aduce la cunoștință prin prezenta notă specifică de informare cum intenționează să prelucreze datele dumneavoastră, în scopul principal al încheierii și executării unui contract de creditare pe care l-ați încheiat cu banca.

Prezenta este o notă de informare specifică, referitoare la prelucrarea datelor personale în scopul încheierii și derulării unui contract de credit. Prevederile acestei note se completează cu Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, în care regăsiți prezentate detaliat toate celelalte scopuri în care vi se prelucrează datele. Nota de informare generală este parte integrantă a Politicii de confidențialitate BT, regăsită pe website-ul www.bancatransilvania.ro și poate fi obținută la cerere în orice unitate BT.

Banca Transilvania S.A cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, jud. Cluj prelucrează în calitate de operator datele dumneavoastră personale pentru încheierea și derularea contractului de credit încheiat cu Banca și, după caz, a contractului de garanție - accesoriu al contractului de credit.


2. Temeiul legal și scopul prelucrării

Pentru încheierea și derularea contractelor de creditare și, după caz, a contractelor de garanție aferente acestora, Banca prelucrează categoriile de date personale menționate în prezenta secțiune la punctul (4), în temeiul obligațiilor sale legale, al încheierii și executării contractului și în temeiul interesului său legitim.

Banca va utiliza oricare dintre datele de contact furnizate de împrumutat pentru derularea relației contractuale cu banca în scop de informare în legătură cu scadența fiecărei rate, precum și, după caz, pentru transmiterea notificărilor în legătură cu expirarea polițelor de asigurare, pentru recuperarea datoriilor la creditul contractat și pentru alte evenimente produse în legătură cu acesta.

3. Obligația furnizării datelor și consecințele nerespectării acesteia

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară în scopul menționat la punctul (2). Refuzul de a vi se prelucra datele personale necesare realizării scopului menționat, va conduce la imposibilitatea Băncii de a vă oferi creditul solicitat.

4. Categorii de date personale prelucrate

Datele personale prelucrate de Bancă în scopul menționat la punctul (2) sunt cele despre care ați luat cunoștință că sunt prelucrate în cadrul etapei de preofertare/ analiză a cererii de credit, la care se adaugă alte asemenea date care au fost completate și/ sau primite de la dumneavoastră cu ocazia/ pentru încheierea contractului de credit, împreună cu accesoriile acestuia. Cu ocazia încheierii contractului vi se va aloca un cod IBAN aferent creditului contractat, prin care se vor derula plățile aferente acestuia. În plus, în cazul cardurilor de credit, acestea vor conține pe lângă numele și prenumele deținătorului, numărul cardului (PAN), precum și informații legate de data expirării cardului și codul CVV.

5. Destinatarii datelor

Datele personale prelucrate în scopul menționat la punctul (2) sunt dezvăluite sau transferate în conformitate cu temeiurile legale aplicabile, în funcție de situație și doar în condiții care asigură deplină confidențialitate și siguranță a datelor, următoarelor categorii de destinatari- Biroul de Credit S.A. și Participanții la acest sistem, societăți de asigurare, societăți de evaluare, prestatori de servicii utilizați de Banca în cadrul procesului de creditare, societăți de recuperare a debitelor, OCPI, Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară (RNPM), autorități și instituții publice, notari publici, avocați, executori judecătorești, Centrala Riscului de Credit*, societăți (fonduri) de garantare a diverselor tipuri de produse de creditare, partenerii Băncii- Rotary și Flying Blue, pentru cardurile de credit emise în colaborare cu aceștia.

*Banca are obligația legală de a raporta către Centrala Riscurilor de Credit (CRC) informaţia de risc de credit pentru fiecare debitor care îndeplineşte condiţia de a fi raportat (cuprinde datele de identificare ale unui debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, şi operaţiunile în lei şi în valută prin care Banca se expune la risc faţă de acel debitor), respectiv să fi înregistrat faţă de acesta un risc individual, precum şi informaţia despre fraudele cu carduri constatate.

** Banca are interesul legitim de a raporta în Sistemul Biroului de Credit, la care au acces și ceilalți Participanți (în principal instituții de credit și instituții financiare nebancare) datele dumneavoastră personale în cazul în care veți înregistra întârzieri la plata creditului de cel puțin 30 de zile, după înștiințarea dvs. prealabilă în acest sens cu cel puțin 15 zile înainte de data raportării.

6. Durata stocării datelor personale

Datele personale prelucrate în scopul indicat la punctul (2) sunt stocate în evidențele Băncii pentru perioade limitate stabilite legal (ex. conform legislației în domeniul financiar contabil) sau intern.

Acele date personale care sunt prelucrate în sistemul Biroul de Credit și dezvaluite Participanților la acest sistem se stochează în evidențele acestei instituții timp de 4 ani de la data actualizării. În evidențele Centralei Riscului de Credit datele raportate în temeiul obligației legale pe care Banca o are, respectiv informațiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri sunt menţinute pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii.

7. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În calitate de persoană vizată, vă puteți exercita drepturile prevăzute de Regulamentul UE 679/2016 - Regulamentul General privind Protecția Datelor: dreptul de acces, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea datelor, dreptul de a se opune prelucrării.

Aceste drepturi pot fi exercitate astfel:

  • la Bancă, prin transmiterea unei cereri scrise la adresa băncii din mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, jud. Cluj, cu mențiunea – „în atenția responsabilului cu protecția datelor (DPO)” sau pe cale electronică la adresa de e-mail dpo@btrl.ro.
  • prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), în cazul datelor prelucrate în Sistemul Biroului de Credit, precum și dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.