Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Ai încercat NeoBT?

Noul online banking Banca Transilvania, care va înlocui foarte curând actuala platformă.

Din NeoBT, ai acces online la conturile tale și poți face toate operațiunile pe care le faci acum din BT24. În plus, beneficiezi de funcționalități suplimentare.

Despre

Ajută persoanele fizice autorizate, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din domeniul agricol și agroalimentar să acceseze granturi și microgranturi din fonduri europene, pentru capital de lucru.

Poți să accesezi online ordonanța de urgență pentru cele 2 scheme de finanțare și domeniile de activitate ale firmelor eligibile.

Bine de știut

 • Pentru microgranturi și granturile de capital de lucru, cererile depuse, care respectă toate criteriile de eligibilitate, vor fi selectate în ordinea depunerii. Se respectă regula primul venit-primul servit.
 • Dacă ești deja client BT, îți vom deschide automat subcontul de grant, după ce primim lista aplicanților de la Ministerul Agriculturi și Dezvoltării Rurale și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
 • Dacă încă nu ești client BT, îți poți deschide online contul curent aici. Beneficiezi automat și de Internet&Mobile Banking, pentru a putea derula tranzacțiile online. După ce ți-ai deschis contul și primim lista aplicanților de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, îți vom deschide automat și subcontul de grant
 • Toate tranzacțiile din și în contul special de grant sunt gratuite

Care sunt pașii

1

Aplici

Aplici în portal și alegi Banca Transilvania, ca banca parteneră în acest program.

2

Completezi online toate datele de identificare.

3

Primești aprobarea

Ministerul analizează toate solicitările și le aprobă. Se semnează apoi contractul de grant.

4

Se virează banii

După ce Ministerul virează către BT banii de grant, îi virăm și noi mai departe, în contul tău.

Tipurile de program

Sunt în valoare de 5.000 euro și se acordă o singură data, pe baza de contract. Beneficiarii sunt:

 • IMM-uri din domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură și industrie alimentară care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la 31 decembrie 2019;
 • PFA (persoane fizice autorizate), II (întreprinderile individuale) și AF (întreprinderile familiale) astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 cu activitate economică, în domeniul agricultură, acvacultură, piscicultură și industrie alimentară ce se regăsesc în lista de activități eligibile anexată la ordonanță.

IMM-urile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 • au activitate de cel puțin 3 luni calendaristice înainte de 31 decembrie 2019; 
 • au cifra de afaceri de cel puțin 5.000 euro (echivalentul în lei) la data de 31 decembrie 2019, cu excepția beneficiarilor care au înființat firma în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro;
 • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.
 • nu au avut salariati cu contract de munca la 31.12.2019

PFA, II si AF reglementate de OUG 44/2008 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice inainte de data de 31 decembrie 2019; 
 • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.  
 • nu există decizie de recuperare a unui ajutor de stat;
 • nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment;
 • nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 2 pentru granturi - acordate din fonduri externe nerambursabile.

Găsești mai multe informații în ghid.

Se acordă pe bază de contract IMM-urilor, societăților agricole, cooperativelor agricole, grupurilor de producători, organizațiilor de producători din domeniile agricultură, acvacultură, pisciculturăși industrie alimentară. Sunt structurate astfel:

 • Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsăîntre 5.000 euro – 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
 • Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri a anului 2019, dar nu mai mult de 120.000 euro;

Beneficiarii trebuie să dispună de cofinanțare de 15% din valoarea grantului.

Pentru a beneficia de grant solicitanții trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operationala, respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 • dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri;
 • Codul CAEN pentru care se solicita ajutor de stat era autorizat potrivit potrivit prevederilor legale in vigoare la data de 31.12.2019;

Găsești mai multe informații în ghid și în procedura de implementare a granturilor publicată în Monitorul Oficial..