This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în contextul furnizării serviciului de Internet și Mobile Banking BT Go („Politica de confidențialitate BT Go”)

Versiune aplicabilă începand cu data de 22.04.2024

1. Prevederi generale


Banca Transilvania, S.A. cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, județul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J12/4155/1993, cod unic RO 5022670, telefon contact: 0264.8028 (denumită în continuare “BT”) pune la dispoziția clienților săi serviciul de Internet și Mobile Banking – BT Go (denumit în continuare “BT Go”).

Vă informăm prin prezenta ce date cu caracter personal urmează să folosim pentru identificarea/ autentificarea utilizatorilor (verificarea identității), pentru securitatea acestui serviciu în scopul prevenirii fraudelor, precum și în contextul utilizării funcționalităților BT Go, pentru ce și în ce temei utilizăm aceste date, cui le dezvăluim, pentru cât timp le păstram, cum le protejăm și ce drepturi au persoanele vizate.

Această politică se completează cu prevederile Notei de informare generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT care este parte integrantă a Politicii de confidențialitate BT pe care o regăsiți pe website-ul www.bancatransilvania.ro sau accesând următorul link https://www.bancatransilvania.ro/politica-prelucrare-si-protectie-date-personale/.

Politica de confidențialitate BT Go poate fi revizuită de BT la anumite intervale de timp. Utilizatorii vor fi anunțați dacă apar astfel de modificări prin intermediul unor informări afișate în aplicația BT Go.


2. Ce date colectăm pentru identificarea/autentificarea utilizatorilor BT Go


Pentru a putea folosi serviciul BT Go pe care l-ați contractat este necesar să vă verificăm identitatea, respectiv să vă identificăm ca utilizator autorizat să folosiți acest serviciu. Această identificare se realizează în baza ID-ului de logare în BT Go (denumit în continuare „user ID”) și/sau a unei parole.

Clientii existenți vor utiliza user ID și parola BT24. Pentru metoda SMS OTP, codul se va transmite pe numărul de telefon pe care l-ați declarat băncii pentru seviciul BT24. Doar cu acest număr de telefon veți putea să vă înregistrați pentru folosirea aplicației mobile BTGo și pe acest număr veți primi mesajele de confirmare/infirmare a înregistrării în această aplicație.

Clienții noi, care nu au mai folosit nicio aplicație BT pentru compania lor, vor utiliza user ID și parola BT Go, credențiale oferite de bancă la deschiderea relației de afaceri. După prima logare va trebui să schimbați parola. Codul SMS OTP se va transmite pe numărul de telefon pe care l-ați declarat băncii pentru seviciul BT Go. Doar cu acest număr de telefon veți putea să vă înregistrați pentru folosirea aplicației mobile BTGo și pe acest număr veți primi mesajele de confirmare/infirmare a înregistrării în această aplicație.

Când utilizați versiunea mobile BT Go și folosiți pentru logare date biometrice permise de telefonul pe care aveți descărcată aplicația (ex.amprenta, face-ID) vă aducem la cunoștință că BT nu are acces la aceste informații, ci ele sunt stocate în echipamentul pe care îl utilizați. În această situație, BT obține doar informația conform căreia metoda de autentificare a fost validată de telefonul dumneavoastră.

3. Ce date colectăm pentru a asigura securitatea BT Go


Pentru a vă putea proteja tranzacțiile derulate prin BT Go și informațiile din cadrul acestei platforme, vom colecta și utiliza Device ID-ul telefonului pe care aveți instalată aplicația mobile BT Go, alți identificatori de securitate a telefonului (ex. Instance ID/Device Identifier) și token-urile generate, modelul, producătorul telefonului și tipul sistemului de operare al acestuia, pentru a verifica faptul că la fiecare logare încă utilizați același telefon cu care v-ați înregistrat pentru utilizarea aplicației BT Go. De asemenea, prelucrăm adresa/adresele de IP ale telefonului și, după caz, ale stației (calculator, laptop) cu care vă conectați la BT Go.  Dacă refuzați să ne acordați  accesul la aceste date, nu veți putea utiliza serviciul BT Go.

De asemenea, la pornirea aplicației, folosim un instrument care scanează lista de aplicații a dispozitivului cu care vă conectați, pentru a verifica dacă există malware, inclusiv aplicații de tipul celor care permit conectarea remote/ la distanță. În cazul în care sunt identificate asemenea aplicații, se trimite o alertă către bancă urmând ca, în funcție de situație, tranzacția să fie procesată sau să fiți contactat pentru a stabili condițiile procesării acesteia. Prelucrăm aceste date pentru a proteja informațiile din BT Go. Dacă refuzați prelucrarea lor, nu veți putea folosi BT Go.

4. Ce date prelucrăm când utilizați BT Go


Pentru a îndeplini obligațiile legale pe care le avem, pentru a vă presta serviciul BT Go pe care le-ați contractat pentru compania dumneavoastră și, după caz, pentru că avem interesul legitim de a preveni fraudele și de a comunica cu utilizatorii BT Go pentru a le acorda suport și pentru a le solicita evaluarea calității serviciului BT Go utilizăm:

Date aferente conturilor, cardurilor și tranzacțiilor

Când veți utiliza diferitele funcționalități ale BT Go, vom avea acces implicit la informații referitoare la: conturile bancare (ale companiei și ale beneficiarilor plăților), soldurile, tranzacțiile ordonate prin conturile companiei sau aferente sumelor încasate în conturile companiei, inclusiv informații menționate la explicațiile plății. Deși acest serviciu este dedicat exclusiv clienților persoane juridice ai Băncii Transilvania, iar informațiile despre persoanele juridice nu sunt considerate, de regulă, date cu caracter personal, dacă aveți o entitate de tipul P.F.A., I.I., formă individuală de exercitare a unor profesii liberale (ex. cabinete individuale de avocați, notari, birouri de executori judecătorești etc.) trebuie să știți că informațiile despre acestea au regimul datelor cu caracter personal și banca le va trata cu respectarea prevederilor legale aplicabile în acest domeniu. De asemenea, prelucrăm datele cu caracter personal ale dumneavoastră și/sau ale altor persoane, cum ar fi beneficiarii plăților persoane fizice sau P.F.A., I.I., forme individuale de exercitare profesii liberale (în continuare “profesioniști individuali”) sau alte asemenea persoane menționate la explicațiile plăților (ex. denumirea pe care vreți să o inserați pentru beneficiarul predefinit, adresa, IBAN) sau pe care îi definiți ca beneficiari predefiniți (denumire/numele și prenumele, IBAN).

Date de contact

Pentru că avem interesul legitim de a vă acorda sprijin în utilizarea BT Go (suport) și pentru că dorim să aflăm părerea dumneavoastră despre acest serviciu (evaluarea calității serviciilor) vom folosi date de contact pe care le-ați declarat băncii în calitatea dvs. de client. Aveți dreptul să vă opuneți unei asemenea contactări. Pentru detalii, citiți secțiunea privind drepturile de care beneficiați în legatură cu prelucrarea datelor dvs. personale.

Permisiuni solicitate în contextul utilizării aplicației

Atunci când instalați aplicația, vi se vor solicita permisiuni pentru accesul la camera foto a dispozitivului pentru scanarea codului QR la prima logare în aplicația BT Go. În funcție de versiunea de Android/iOS a telefonului puteți acorda acces astfel:

  • Permiteți/ Refuzați accesul
  • Permiteți/ Refuzați/ În timp ce utilizați aplicația
  • Permiteți/ Refuzați/ Doar de data aceasta

Dacă veți refuza acordarea accesului la camera foto în momentul la care va fi necesară scanarea codului QR nu veți putea folosi aplicația BT Go. Ulterior puteți retrage această permisiune, caz în care nu veți putea utiliza funcționalitățile BT Go care necesită folosirea camerei foto, dar veți putea folosi alte secțiuni ale BT Go.

De asemenea, la prima conectare în aplicație, vi se va solicita permisiunea pentru transmiterea de notificări. Dacă veți refuza acordarea accesului veți putea utiliza în continuare aplicația, dar nu veți mai beneficia de informările din app.

Alte permisiuni necesare pentru utilizarea și funcționarea aplicației, astfel cum sunt stabilite de furnizorul sistemului de operare al dispozitivului pe care îl utilizați și pentru care nu este necesar acordul explicit al utilizatorului, sunt prezentate detaliat în secțiunea „permisiuni” din magazinul Play Store/Apple Store pentru aplicația BT Go. (ex. permisiuni pentru a vă anunța când nu aveți conexiune la internet).

Notificări

Prin aplicația de mobile banking BT Go vă vom transmite diferite tipuri de notificări în funcție de acțiunile pe care le întreprindeți, precum, dar fără a se limita la următoarele situații:

  • Pentru autentificarea în versiunea web a BT Go
  • Pentru autorizarea plăților efectuate în aplicația de internet banking (versiunea web)

5. Cui putem dezvălui datele ca urmare a utilizării BT Go


Pentru clienții de tip profesionist individual, datele despre conturile și tranzacțiile lor din BT Go identifică indirect persoana fizică ce reprezintă profesionistul individual, fiind astfel date personale. Vom dezvălui aceste date, după caz, către:

  • alți Clienți BT care au dreptul și nevoia de a le cunoaște

a. utilizatori BT Go (toți utilizatorii BT Go sunt Clienți BT) dacă ați acordat altor persoane drepturi de utilizator BT Go pe conturile profesionistului individual deschise la BT, le vom dezvălui acestor persoane - în cadrul BT Go - datele bancare (conturi, tranzacții, identificatori ai conturilor și tranzacțiilor etc) corespunzător conturilor pe care le-ați acordat drept de utilizator

b. Clienți BT către care ordonați plăți din BT Go

Atunci când efectuați tranzacții prin intermediul BT Go către conturi ale altor clienți BT, datele aferente acestor tranzacții (de regulă, denumirea profesionistului individual, sumă, IBAN cont BT, explicațiile plății), vor fi accesibile beneficiarilor către care ați efectuat plata.

  • parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizați în activitatea BT

a. BT Go permite conectarea la servicii oferite de parteneri contractuali ai băncii (ex. servicii de facturare. Pentru utilizarea acestor va puteti conecta din BT Go). Dacă utilizați aceste funcționalități, datele necesare pentru achiziționarea/activarea/conectarea la aceste servicii sunt dezvăluite acestor parteneri (acești parteneri sunt totodată Clienți BT).

b. la datele dumneavoastră prelucrate în BT Go pot să aibă acces, conform nevoii de a cunoaște și numai în baza unor garanții de protecție adecvate a datelor cu caracter personal, partenerii contractuali ai băncii care ne sprijină în oferirea serviciului BT Go.

  • entități financiar-bancare

Atunci când efectuați tranzacții prin intermediul BT Go către clienți ai altor bănci/ instituții de plată, datele aferente plăților (de regulă, denumirea clientului profesionist plătitor, suma, explicațiile plății), vor fi transmise către banca beneficiarului plății pentru procesarea tranzacției.

Lista de destinatari se completează cu cea prevăzută în cadrul Notei de informare generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, sectiunea XI.

6. Cât păstrăm datele prelucrate în contextul furnizării serviciului BT Go


Datele dumneavoastră, în calitate de client BT, precum și datele privind operațiunile derulate prin intermediul conturilor (inclusiv prin intermediul BT Go) sunt supuse regimului de păstrare prevăzut de actele normative aplicabile, fiind de cel puțin 5 ani de la încetarea relației dumneavoastră de afaceri cu banca, dacă nu sunt aplicabile termene legale mai lungi care pot fi de până la 10 ani de la sfârșitul relației de afaceri.

7. Cum asigurăm protecția datelor cu caracter personal în BT Go


Banca Transilvania ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul BT Go. În ciuda acestor precauții, Banca nu poate garanta că persoane neautorizate nu vor obține acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, prin intermediul terminalelor pe care le utilizați pentru a accesa BT Go, în cazul în care acestea sunt neprotejate sau protejate necorespunzător.

Sunteți exclusiv responsabil pentru menținerea confidențialității și păstrarea în siguranță a terminalului utilizat pentru accesarea BT Go (telefon, calculator etc) și în special a ID-ului de logare și/sau a parolelor pentru logare (parola, amprenta sau o altă metodă de securizare oferită de telefon).

8. Care sunt drepturile de care beneficiază utilizatorii BT Go


În conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (“GDPR”), în calitate de persoană vizată de prelucrarea unor date cu caracter personal în contextul utilizării BT Go, vă sunt garantate următoarele drepturi: dreptul de a fi informat (ne îndeplinim obligația de a vă informa prin prezentul înscris), dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și justiției. Regăsiți aceste drepturi prezentate detaliat inclusiv în prevederile Notei de informare generale privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal apartinand Clientilor BT.

Vă puteți exercita la BT aceste drepturi sau puteți contacta responsabilul BT cu protecția datelor (DPO), prin transmiterea prin poștă a unei cereri la sediul BT indicat anterior - cu mențiunea - „în atenția DPO”- sau pe cale electronică la adresa de e-mail dpo@btrl.ro.

Aveți totodată dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)- (plangere@dataprotection.ro).