This page is automatically translated from Romanian into English.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Descarcă BT24

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

Call Center

PESTE
20
MIN
TIMP DE AȘTEPTARE
10
CLIENȚI
ÎN CONVORBIRE
9
CLIENȚI
ÎN AȘTEPTARE
0264 308 028 sau *8028 Numărul e disponibil din orice rețea națională.
0264 303 003 Linie directă pentru toți românii care sunt plecați din țară, inclusiv asistență în limba engleză.

Termeni și condiții de utilizare a aplicației BT24 Mobile Banking


Mobile Banking presupune efectuarea de operațiuni bancare prin intermediul internetului, că urmare a alocării, de către BANCA, UTILIZATORULUI, pentru uzul sau personal sau exclusiv pentru uzul persoanei pe care acesta o reprezintă, a unor drepturi (neexclusive, limitate și revocabile) de acces la serviciul/aplicația de Mobile Banking.În vederea utilizării serviciului/aplicației de Mobile Banking: achiziția hardware-ului și software-ului necesare (smartphone cu sistem de operare funcțional care să includă și un browser de internet), a licențelor ce se impun, asigurarea conexiunii la INTERNET, cad în sarcina exclusivă a CLIENTULUI.

Cerințe tehnice minime

Banca asigura funcționarea sistemului de tranzacții bancare prin serviciul de Mobile Banking pe sistemele de operare: Symbian – S40/S60 (S40 ediția a 6 sau următoarele) Blackberry (versiunea 4.6 sau următoarele), Android (versiunea 1.5 sau următoarele) sau pe browser-ul Safari (iPhone).Aplicația de mobile a Băncii Transilvania se poate instala pe Android versiunea 2.3 și iOS versiunea 4.3. din magazinele dedicate (Play store – pentru Android, respectiv Itunes - pentru iOS).

Datorită multitudinii de combinații posibile între sistemele de operare și browser-e de internet, precum și datorită comportamentului diferit al acestora în funcție de factori ce țîn de modul de diferențiere a acestora, Banca nu garantează compatibilitatea totală pentru fiecare browser de internet în versiunile curente sau viitoare. Banca va caută în mod permanent să dezvolte alternative pentru a face posibilă conectarea cu sisteme de operare și browser-e de internet curente și viitoare altele decât cele menționate mai sus. Clientul va fi informat despre aceste actualizări prin oricare din canalele de comunicare pe care Banca le are la dispoziție.BANCA nu are nici o răspundere în ceea ce privește eventualele erori ce pot apărea în utilizarea serviciului/aplicației de Mobile Banking și care se datorează unor defecțiuni, erori sau nerespectării prevederilor legale ce reglementează utilizarea serviciilor, în general și a serviciilor de telecomunicații, in special.

Funcționalitatea aplicației de Mobile a Băncii Transilvania este descrisă în manual de utilizare a aplicației.

Clientul are obligația ca, pentru a utiliza NEO BT, să aibă instalate pe echipamentele electronice pe care le utilizează, cele mai recente versiuni licențiate ale programelor de operare/sistemelor de operare și programelor antivirus, precum și ale programelor informatice de protecție a echipamentelor electronice (programe antivirus, antispy, firewall etc.). Utilizatorul are totodată obligația de a nu descărca pe echipamentele electronice folosite, programe din surse neidentificate/neoficiale sau programe/aplicații fără licență, purtând întreaga responsabilitate în acest sens.““Banca nu are nicio responsabilitate cu privire la orice echipament hardware/software utilizat de client/utilizator, întrucât aceste echipamentele sunt în afara controlului Băncii. 

Banca nu este responsabilă pentru nefuncționarea corespunzătoare a lui NEO BT, datorată echipamentelor/programelor informatice etc. folosite de utilizator. 

Totodată, utilizatorul declară și înțelege că în transmiterea informațiilor prin rețele informatice există riscul unor atacuri phishing, prin care terțe părți încearcă să obțina în mod ilegal informații privind datele de autentificare ale utilizatorului, să acceseze informaţiile utilizatorului și/sau să distrugă/ modifice conținutul ordinelor transmise online de către utilizator. Prin utilizarea NEO BT, Clientul își asumă riscurile atacurilor de tip phishing țintite asupra sa, precum și a utilizatorilor mandatați de către acesta să acceseze aplicația. 

Banca nu va fi responsabilă pentru nefuncționarea/funcționarea necorespunzătoare a aplicației din motive care țin de funcționarea echipamentului electronic al utilizatorului prin care este accesat NEO BT.

Serviciul de Mobile Banking

Accesul se realizează din site-ul băncii, varianta pentru mobil (m.btrl.ro) Accesul utilizatorului la serviciul de Mobile Banking se realizează în funcție de metodă de autentificare aleasă de client, dintre metodele puse la dispoziție de către banca la momentul semnării contractului. În cazul autentificarii prin SMS-OTP utilizatorul introduce în pagină de logare a aplicației ID-ul de logare atribuit de banca și parolă utilizată la accesarea aplicației internet-banking. Serviciul de Mobile Banking nu presupune instalarea vreunei aplicații.

În situația autentificarii prin intermediul unui token, utilizatorul introduce în pagină de logare a aplicației ID-ul de logare atribuit de banca și codul unic generat de token. În cazul autentificarii prin certificat de autentificare utilizatorul introduce în pagină de logare a aplicației un identificator (ID de utilizator) atribuit de banca și parolă utilizată pentru accesarea aplicației internet banking. Operațiunile de plata lei- transfer și plata lei- buget în lei se pot realiza numai către beneficiarii anterior definiți de către client în aplicația de internet-banking.

Aplicatia Banca Transilvania Mobile

Accesul la aplicația de Mobile se realizează pe baza unui cod PIN de acces generat după activarea aplicației. Activarea aplicației de mobile se poate realiza numai din aplicația de internet-banking, numai dacă aveți setat la banca un număr de telefon pentru recepționarea de sms și numai dacă aveți setat în prealabil serviciul de mobile banking.Semnarea și implicit transmiterea la banca a operațiunilor se realizează prin introducerea codului PIN confidențial selectat în prealabil. Prin intermediul aplicației de mobile Banca Transilvania se pot efectua o gama largă de operațiuni bancare-tipologia acestora se poate vizualiza accesând site-ul Băncii Transilvania.

Utilizarea aplicației Banca Transilvania Mobile poate fi realizată numai după acceptarea de către client a permisiunilor: camera foto (accesul la camera fiind solicitat doar când se utilizează opțiunea de scanare a codurilor de bare ale facturilor), locație (verificată doar în secțiunea „Locații unități și ATM” pentru afișarea celor mai apropiate unități și ATM-uri Banca Transilvania), persoane de contact (lista acestora este deschisă doar în momentul în care se accesează Plățile Email/SMS pentru completarea automată a detaliilor beneficiarilor), stare și identitate telefon (IMEI-ul este necesar pentru activarea aplicației Banca Transilvania Mobile).

Banca Transilvania își asumă asigurarea funcționalității aplicației în conformitate cu condițiile de utilizare, fără a afecta confidențialitatea datelor și identitatea persoanei. Permisiunile adresate sunt cerințe obligatorii solicitate de către sistemele de operare, iar Banca nu își asumă răspunderea pentru utilizarea nepermisă, incompatibilă cu scopul menționat mai sus, abuzivă sau nelegală a datelor menționate, utilizatorul declarând expres că exonerează instituția de credit pentru orice astfel de răspundere prin descărcarea aplicației și exprimării acordului de acces la datele menționate mai sus.

Costuri

Costul opțiunii de mobile banking este de 4 lei pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate,cabinetele medicale, cabinetele avocatiale, notarii publici, cabinetele expert contabil, asociații familiale/întreprinderi familiale, alți întreprinzători individuali sau de 5 lei pentru persoanele juridice și pentru asociațiile nonprofit, la care se adaugă comisioanele aferente operațiunilor efectuate.

Valoarea opțiunii de mobile banking se adaugă valorii abonamentului aferent aplicației de internet banking.

Confidențialitatea datelor de acces

UUtilizatorul își asumă responsabilitatea pentru divulgarea datelor sale de identificare către alte persoane inclusiv că urmare a unor tentative de tip „phising”, această reprezentând un caz de neglijență gravă din partea utilizatorului. Utilizatorul trebuie să informeze BANCA de îndată ce constată că o persoană neautorizată a luat cunoștință de elementele sale de identificare (inclusiv în cazul în care datele de acces au fost dezvăluite unor terțe părți, că urmare a unor tentative de „phishing”. Utilizatorul este obligat să înștiințeze banca dacă dispozitivul mobil nu se mai află în posesia lui.

Blocare/dezactivare acces

Banca are dreptul să blocheze accesul Clientului la aplicația de Mobile Banking atunci când această are suspiciuni întemeiate că elementele de identificare/acces în aplicație ale Clientului sunt utilizate de persoane neautorizate și/sau într-un mod fraudulos (inclusiv în situația în care există suspiciuni de fraudă prin intermediul atacurilor de tip „phishing”).Clientul poate solicită dezactivarea opțiunii de mobile banking direct de la orice unitate BancaTransilvania, cu cel puțin 30 de zile anterior datei solicitate pentru restricționarea accesului sau direct din aplicația de internet-banking , mesageria securizată. Clientul poate renunta la acest serviciu numai cu îndeplinirea prealabilă a obligației de achitare integral a debitelor inregistrarte față de banca.

Recomandări pentru utilizarea în condiții de siguranță a serviciului respectiv aplicației de mobile, se regăsesc pe site-ul Băncii Transilvania.