Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru obtinerea exclusiv online a unui card de credit BT

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru obtinerea exclusiv online a unui card de credit BTVersiunea in format printabil a acestei note de informareCine este operatorul datelor personale?

BANCA TRANSILVANIA S.A. (in continuare “banca” sau “BT”) institutie de credit, persoana juridica romana, cu datele de identificare si contact prezentate in sectiunea III din Nota de informare generala privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal apartinand Clientilor BT, ofera clientilor sai persoane fizice posibilitatea de a obtine un card de credit BT exclusiv online.

In nota generala indicata mai sus, care este parte integranta din Politica de confidentialitate BT de pe site-ul Bancii Transilvania, regasesti si informatii despre drepturile de care beneficiezi in legatura cu prelucrarea datelor tale personale, despre modalitatile in care poti sa ti le exerciti sau despre cum poti contacta responsabilul cu protectia datelor desemnat de BT (DPO BT).

Daca vrei sa aplici pentru obtinerea unui card de credit BT exclusiv online iti vom prelucra datele cu caracter personal in mai multe scopuri si temeiuri legale; noi singuri, ca operator exclusiv al datelor sau, dupa caz, impreuna cu alti operatori asociati noua.


In ce temeiuri prelucram datele si ce se intampla daca refuzi ca ele sa fie prelucrate?

Prelucrarile de date personale realizate de BT in contextul aplicarii si, dupa caz, al contractarii unui card de credit exclusiv online au la baza urmatoarele temeiuri:


Daca nu doresti ca datele sa iti fie prelucrate astfel cum te informam in acesta nota de informare, nu vei putea obtine cardul de credit BT exclusiv online, dar poti sa aplici intr-o unitate a bancii. Afla mai multe

Atunci cand legea ne obliga sa realizam unele prelucrari de date personale sau cand ele sunt necesare pentru incheierea contractului de card de credit, daca refuzi prelucrarea lor, BT nu va putea analiza cererea ta sau, dupa caz, nu vei putea sa contractezi cardul BT.

Pentru prelucrarile bazate pe interesul legitim al BT sau al unor terti, refuzul de a-ti fi prelucrate datele poate face imposibila analizarea cererii tale sau obtinerea cardului de credit BT.

Daca prelucrarile datelor personale se bazeaza pe consimtamantul tau (ex. interogarea veniturilor in ANAF, prelucrarea datelor biometrice), iti vom solicita acest acord la momentul potrivit pe fluxul online, astfel incat tot procesul sa fie cat mai transparent fata de tine. Daca refuzi sa ne acorzi acest consimtamant, nu poti obtine cardul de credit exclusiv online, dar ai posibilitatea sa aplici intr-o unitate BT.Pentru ce scopuri prelucram datele personale, care sunt datele, pentru ce perioada le pastram si cui putem sa le dezvaluim?

In urmatoarele randuri iti prezentam distinct scopurile in care ar urma sa prelucram datele personale pentru ca tu sa poti aplica si, dupa caz, sa contractezi un card de credit BT exclusiv online.

In functie de scopul prelucrarii, vei avea prezentate informatiile despre perioada de stocare a datelor tale, categoriile de destinatari ai datelor, existenta unor procese decizionale automatizate, precum si drepturile de care beneficiezi in legatura cu prelucrarea datelor tale.

A. Date personale prelucrate pentru verificarea identitatii, in vederea prevenirii fraudelor, a spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru confirmarea calitatii de Client BT

Legislatia care ne este aplicabila ne obliga verificam identitatea persoanelor cu care incheiem diferite contracte. De asemenea, avem interesul legitim de a ne asigura ca prevenim tentativele de frauda prin furt de identitate in mediul online.

Cand o persoana solicita un card de credit intr-o unitate BT, i se verifica identitatea pe baza actului de identitate prezentat in original. In mediul online nu avem aceasta posibilitate, asa ca vom face lucrurile putin diferit. Am ales o metoda care ne asigura cine este clientul BT care aplica, asa incat sa putem preveni eventuale tentative de frauda. Aceasta metoda foloseste cele mai noi tehnologii, prelucrand asa numitele date biometrice. Nu vom putea utiliza insa aceste date fara consimtamantul tau explicit. Inainte de a hotari liber daca doresti sa ti-l exprimi, iata ce presupune utilizarea datelor tale biometrice:

 • va trebui sa fotografiezi cartea ta de identitate (“CI”), care contine si imaginea ta (necesita acces la camera foto);
 • solutia informatica pe care o folosim va identifica in poza CI-ului sectiunea care cuprinde fata ta, o va selecta si o va compara apoi cu fata din copia actului tau de identitate care este deja inregistrat in evidentele BT. Comparatia se realizeaza biometric, pe baza unor criterii precum: culoarea, marimea si inclinarea ochilor, pozitia si distanta dintre elementele principale ale fetei cum ar fi ochii, sprancenele, buzele si nasul. In urma comparatiei, solutia informatica va emite un scor de incredere, indicand probabilitatea ca fata din cele doua imagini sa apartina aceleiasi persoane.


Daca nu doresti sa iti fie prelucrate datele biometrice (identificare faciala), poti sa aplici pentru cardul de credit in orice unitate BT, unde identitatea iti va fi verificata fara utilizarea unor asemenea date.

De asemenea, in cazul in care instrumentul de identificare faciala emite un scor de incredere nesatisfacator, vei putea sa reiei procesul de aplicare intr-o unitate BT.


Daca scorul de incredere este satificator, vom continua verificarea identitatii si a calitatii tale de client. Vezi mai departe cum

Vom prelua automat datele din CI-ul fotografiat (prin recunoasterea optica a caracterelor), pe care le vom compara cu datele corespondente din copia actului tau de identitate inregistrat deja in evidentele noastre.

Daca ele se potrivesc, poti trece mai departe pe flux. In caz contrar, va trebui intai sa iti actualizezi datele in evidentele BT.

Datele preluate din actul de identitate vor fi folosite si pentru cererea de card de credit pe care o formulezi online.

Iti vom solicita si date de contact- numar de telefon si adresa de mail - pe care le vom verifica, ca sa fim siguri ca ele iti apartin, intrucat ele sunt foarte importante in procesul de semnare electronica a documentatiei pentru obtinerea cardului de credit BT online.


B. Date personale prelucrate pentru analiza cererii de credit, inclusiv procese decizionale automatizate bazate pe crearea de profile

Ca sa analizam cererea prin care aplici pentru un card BT exclusiv online, prelucram informatii ce te privesc atat in evidentele noastre interne, cat si in evidentele Biroului de Credit, in care consultam situatia ta. Toate informatiile legate de aceasta prelucrare le regasesti la pct. I si II de mai jos.

Pentru ca este esential sa iti putem furniza un raspuns rapid la cererea ta de card de credit adresata online, vom luam decizia acordarii creditului sau, dupa caz, a respingerii acestei cereri bazandu-se pe prelucrarea exclusiv automata a datelor, decizie despre care gasesti detalii in cele ce urmeaza, la pct. II (5).


I. Informare referitoare la prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit. Vezi detalii

1. Datele de identificare ale operatorilor

Banca Transilvania S.A. si Societatea Biroul de Credit S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociati, prelucreaza datele tale cu caracter personal, cu buna credinta, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul).

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti.

Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.


2. Temeiul legal si scopul prelucrarii

Banca Transilvania S.A. si Biroul de Credit prelucreaza datele tale personale in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

Banca Transilvania S.A.are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea ta de rambursare a creditului, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, Banca Transilvania S.A. prelucreaza informatiile indicate la punctul (4), inregistrate pe numele tau in evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit in vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.


3. Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia

Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele tale personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea Bancii Transilvania S.A. de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.


4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit

 1. date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal sau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale sau  cod tara si serie / numar pasaport pentru persoanele nerezidente, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon, data nasterii;
 2. date referitoare la angajator: adresa angajatorului, data inscrierii acestei informatii, CUI;
 3. date referitoare la produsele de tip credit solicitate / acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului / contului, data acordarii, durata contului, sumele acordate, sumele datorate, data  actualizarii, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de zile de intarziere, data primei restante, categoria de intarziere, data  ultimei plati;
 4. date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea / refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;
 5. date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;
 6. date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;
 7. numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti;


In procesul de analiza a cererii tale de credit Banca Transilvania S.A. va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu sau fara FICO® Score, pentru a verifica daca te incadrezi in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca ai capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obtinerea Raportului de Credit, Banca Transilvania S.A.va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele si codul numeric personal.

Ulterior acordarii creditului, Banca Transilvania S.A. va transmite la Biroul de Credit datele tale personale prevazute la punctele a)-f). Aceste  informatii sunt puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit, si sunt utilizate in scopul mentionat la pct. 2.

Capacitatea ta de a rambursa datoriile la scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin obtinerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea *Serviciului Alerte.

In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, vei intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, Banca Transilvania S.A. va transmite la Biroul de Credit informatii referitoare la sumele restante, categoria de intarziere, data primei restante si/sau, dupa caz, informatii referitoare la deschiderea procedurii de dare in plata, numai dupa notificarea ta, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronica.

*
Serviciul Alerte este folosit de catre Participanti pentru identificarea si / sau diminuarea riscului de credit in timp util, prin generarea unei alerte catre un Participant atunci cand pentru un debitor propriu se inregistreaza un eveniment (deschidere / inchidere cont, intrare/iesire din restanta, corectie cont, inregistrarea/stergerea starii de garant / codebitor, interogare cont, modificare nume angajator / numar telefon) la un alt Participant.

5. FICO® Score de la Biroul de Credit

Datele cu caracter personal prevazute la punctul (4) pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.

Participantii pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un numar cuprins intre 300 şi 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indica probabilitatea ca persoana vizata sa-si plateasca in viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoana vizata.

FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.


6. Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul (2).

Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.


7. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care suntstocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.


8. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In calitate de persoana vizata, iti poti exercita drepturile prevazute de Regulament, astfel:

a) dreptul de acces la date se poate exercita:

 • printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit,  sau
 • prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
 • personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor / potential creditor al dvs.


Totodata ai dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre Banca Transilvania S.A. in analiza cererii de credit.

b) dreptul de rectificare a datelor,

c) dreptul de stergere a datelor,

d) dreptul la restrictionarea datelor,

e) dreptul de a se opune prelucrarii, inclusiv procesului decizional individual automatizat

pot fi exercitate: 

 • prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
 • personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor / potential  creditor al persoanei vizate.

f) dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.

9. Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt:

II. Informare referitoare la prelucrarea datelor personale in BT in scopul analizei cererii de credit. Vezi detalii

Aceasta este o nota de informare  specifica, referitoare la prelucrarea datelor personale in scopul analizei cererii de credit adresate BT. Prevederile acestei note se completeaza cu Nota de informare generala privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal apartinand Clientilor BT, in care regasesti prezentate detaliat toate celelalte scopuri in care ti se prelucreaza datele. Nota de informare generala este parte integranta a Politicii de confidentialitate BT, regasita pe website-ul Bancii Transilvania si poate fi obtinuta la cerere in orice unitate BT.


1. Identitatea operatorului

Banca Transilvania S.A. prelucreaza in calitate de operator datele tale personale in scopul preofertarii si, dupa caz, al analizarii cererii de credit formulate.


2. Temeiul legal si scopul  prelucrarii

In scopul preofertarii si, dupa caz, al analizarii cererii de credit formulate, in conformitate cu nevoia de desfasurare a unei activitati de creditare responsabile, pe langa prelucrarea datelor tale personale in sistemul Biroului de Credit S.A. - despre care ai fost informat la pct. I. al prezentei informari - Banca Transilvania S.A. prelucreaza in evidentele proprii asemenea date, in temeiul obligatiilor legale pe care trebuie sa le respecte, al incheierii contractului de credit si in baza interesului sau legitim.

Banca va prelucra oricare dintre datele de contact furnizate in cadrul cererii de credit formulate, in scopul instiintarii in forma scrisa a solicitantului creditului cu privire la decizia de aprobare/respingere a acesteia, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. In cazul in care solicitantul doreste utilizarea unei alte forme pentru comunicarea deciziei, poate adresa bancii o cerere expresa in acest sens.


3. Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia

Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul II.(2). Refuzul de a furniza datele tale personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea Bancii Transilvania S.A. de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului, urmand ca cererea de credit sa nu poata fi analizata.


4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Bancii Transilvania S.A.

Datele personale mentionate in cadrul prezentei informari la pct. I. (4), II. (5), precum si alte categorii de asemenea date colectate in campurile cererii de credit sunt prelucrate de Banca Transilvania S.A. in cadrul procesului de analiza a cererii de credit formulate, atat in sistemul Biroului de Credit S.A., cat si in evidentele proprii, fiind inclusiv verificate (numele, prenumele si/sau CNP) - dupa caz - in baze de date publice precum website-urile - portalul instantelor de judecata, ONRC etc.


5. Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri realizat prin intermediul aplicatiei de scoring BT

In scopul verificarii obiective a indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru preofertarea si, dupa caz, pentru analizarea  cererii de credit, BT prelucreaza datele tale personale intr-un sistem automat propriu („aplicatia de scoring BT”), pentru realizarea demersurilor necesare incheierii contractului de credit la cererea ta, precum si in temeiul interesului nostru legitim de a gestiona in mod eficient riscul de creditare.

In aplicatia de scoring BT sunt introduse si prelucrate automat unele dintre datele cu caracter personal  pe care  ti le solicitam in cadrul cererii / precererii de credit, impreuna cu informatii rezultate din verificari efectuate in evidentele proprii ale bancii sau in cele ale Biroului de Credit S.A., cum ar fi (cu titlu informativ dar fara a ne limita la ele) dupa caz -  informatii legate de calitatea de client BT, nivel de venituri, informatii de natura profesionala si personala, nivelul obligatiilor de plata lunare, istoricul de plata la alte credite. In urma analizarii tuturor informatiilor si a rezultatului consultarii evidentelor Biroului de Credit S.A., aplicatia de scoring BT emite un scor care stabileste un profil al debitorului / potentialului debitor pe baza informatiilor prezentate in randurile anterioare, care va fi luat in considerare in procesul de analiza si care are in vedere  probabilitatea de achitare  a obligatilor de plata lunare.

Pe baza scorului emis de aplicatia de scoring BT, caruia i se alatura rezultatul verificarii situatiei solicitantului in baze de date publice precum website-urile - portalul instantelor de judecata, ONRC etc- Banca Transilvania S.A. stabileste daca sunt indeplinite conditiile de eligibilitate stabilite prin reglelementarile sale interne  si va lua decizia de admitere sau respingere a cererii de credit.

Vom lua prin mijloace exclusiv automatizate decizia de aprobare / respingere a cererii de credit pentru ca  cererea este formulata in mediul online si este esential sa iti oferim raspuns la aceasta intr-un termen foarte scurt. In asemenea situatii, luarea deciziei prin asemenea mijoace este necesara pentru a putea analiza rapid cererea si, dupa caz, pentru a incheia contractul de credit. Iti este  garantat insa dreptul de a solicita interventia umana, adica analizarea cererii de credit de catre un angajat al bancii, de a-ti  exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.


6. Destinatarii datelor

Pe langa destinarii mentionati la pct. I.(6) al prezentei informari, datele personale prelucrate in scopul indicat la pct. II. (2) sunt dezvaluite, dupa caz, catre urmatorii destinatari: ANAF (pentru consultarea bazei de date a Ministerului Finantelor Publice, in cazul in care ti-ai exprimat acordul in acest sens pe formularul dedicat), Biroul de Credit S.A. (pentru a-ti  consulta situatia in evidentele acestei institutii), societati de asigurare, evaluatori (in cazul creditelor pentru care se efectueaza o evaluare a bunurilor aduse in garantie),   FNGCIMM (in cazul creditelor  Prima Casa, Noua Casa sau Prima Masina), furnizori ai aplicatiei de scoring BT sau ai altor servicii utilizate de Banca Transilvania S.A. in cadrul procesului de analizare a cererii de credit si / sau in cadrul altor procese specifice obiectului sau de activitate.


7. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal completate in cererea de credit sunt pastrate in evidentele Bancii Transilvania  pentru perioade limitate stabilite legal (ex. conform legislatiei in domeniul financiar contabil) sau intern.


8. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru exercitarea drepturilor (dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul de a se opune prelucrarii) prevazute de Regulament in legatura cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal in sistemul Biroului de Credit S.A. in relatie cu Banca Transilvania S.A. poti uza de oricare dintre modalitatile indicate la pct. I.(8).

In cazul in care intelegi sa iti exerciti aceste drepturi la Banca Transilvania S.A. (atat pentru prelucrarile datelor personale in sistemul Biroului de Credit S.A., cat si in cadrul Bancii Transilvania S.A.), vei putea adresa cererea ta scrisa la adresa  din Mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 30-36, jud. Cluj, cu mentiunea – „in atentia responsabilului cu protectia datelor (DPO)” sau pe cale electronica la adresa de e-mail dpo@btrl.ro. Ai, de asemenea, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.


III. Informare referitoare la prelucrarea datelor personale in scopul constiturii grupului debitorului

Trebuie sa stii ca BT, in calitatea sa de institutie de credit, este supusa obligatiilor legale de a stabili si analiza expunerea sa fata de grupurile de clienti aflati in legatura, ca parte a analizei riscului de credit. In acest scop este necesar sa colecteze de la tine, ca solicitant de credit si, dupa caz, din alte surse publice sau interne, informatii despre persoane cu care tu formezi acelasi grup de clienti aflati in legatura.

Sotul / sotia ta este intotdeauna o persoana aflat/a in legatura cu tine. Daca esti casatorit, va fi nevoie sa ne furnizezi numele, prenumele si CNP-ul sau.


Regaseste informatii care te ajuta sa iti dai seama care sunt alte persoane cu care faci grup, despre care avem nevoie sa ne declari date. Vezi detalii

In calitate de persoana declaranta, BT va raporta aceste expuneri si componenta grupurilor debitoare de clienti aflati in legatura catre BNR, Centrala Riscului de Credit (doar acolo unde este cazul).

Persoanele din grupul tau pot afla informatii despre prelucrarea datelor lor din sectiunea C pct. 3 a Politicii de confidentialitate BT, regasita pe site-ul Bancii Transilvania.

Aceste date sunt necesare BT pentru a putea proceda la analiza cererii tale de credit si refuzul tau de a le furniza poate determina imposibilitatea BT de a analiza cererea si / sau de a aproba creditul.

Datele cu caracter personal apartinand acestor categorii de persoane fizice se transmit catre Centrala Riscului de Credit din cadrul BNR, precum si, dupa caz, cu respectarea principiului nevoii de a cunoaste, catre enitati din Grupul Financiar Banca Transilvania si furnizori de servicii utilizati de BT in cadrul procesului de analiza a cererii de credit.

Perioada de pastrare a datelor acestor persoane in evidentele BT este egala cu cea a existentei unui grup / unor grupuri de clienti aflati in legatura din care acestea fac parte.


IV. Informare despre consultarea veniturilor tale in evidentele ANAF - daca iti exprimi consimtamantul pentru aceasta consultare

Atunci cand analizam cererea ta de creditavem obligatia legala si interesul legitim de a stabili gradul tau de indatorare si capacitatea ta de a rambursa creditul solicitat. Pentru aceasta este necesar sa cunoastem situatia exacta a veniturilor tale. Ca totul sa mearga rapid, cand aplici online vrem sa aflam veniturile tale din evidentele ANAF, dar nu le vom consulta fara ca tu sa iti exprimi consimtamantul expres. Daca preferi sa ne aduci adeverinta de la angajator cu veniturile tale, poti aplica doar intr-o unitate BT.


Iti vom solicita pe fluxul online acordul de consultare a veniturilor ANAF la momentul in care va fi necesar, dar te invitam sa consulti de acum informatiile despre prelucrarea datelor tale in acest scop. Vezi detalii

Daca iti vei exprima acordul sa consultam veniturile tale in evidentele ANAF, vom putea realiza consultarea pe o durata de maxim 5 zile lucratoare de la data cand iti exprimi acordul. Formularul prin care iti exprimi acordul sau refuzul il vom pastra de regula pentru 8 ani, pentru a putea dovedi ca ne-am indeplinit obligatia de a te informa corespunzator si de a-ti solicita acordul.


Ar urma sa fie consultate datele cu caracter personal indicate mai jos, inregistrate pe numele tau  in evidentele Ministerului Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) in scopul (i) initierii sau derularii relatiilor contractuale in acord cu cerintele prudentiale aplicabile BT ca institutie de credit si (ii) fluidizarii procesului operational de creditare, ca urmare a simplificarii documentatiei pe care ti-o solicitam:

 • date de identificare ale persoanei fizice / persoanei fizice ce exercita o activitate autorizata: numele si prenumele, adresa de domiciliu / resedinta, codul numeric personal / cod unic de identificare, serie si numar act de identitate, in cazul persoanelor nerezidente;
 • denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscala a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei / de realizare a veniturilor;
 • date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele si prenumele, codul numeric personal / cod unic de identificare;
 • natura, sursa si cuantumul veniturilor, pentru perioada aferenta ultimilor doi ani fiscali incheiati, inclusiv, acolo unde este posibil, pentru perioada cuprinsa intre ultimul an fiscal incheiat si data solicitarii acestora;
 • alte informatii financiare (in cazul clientului persoana juridica);


Ai dreptul de a-ti retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in orice moment. in acest caz, odata ce a primit notificarea, BT nu va mai prelucra datele tale cu caracter personal in scopul sau scopurile mentionate mai sus, cu exceptia cazului in care exista un alt temei juridic in acest sens. Te rugam sa ai in vedere insa ca legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate inainte de retragerea acordului nu va fi afectata.

In legatura cu acesta prelucrare a datelor tale iti este garantat dreptul de a-ti exercita si alte drepturi prevazute de GDPR, asa cum sunt ele prezentate detaliat in Politica de confidentialitate BT de pe website-ul Bancii Transilvania.


C. Informare referitoare la prelucrarea datelor personale cu ocazia incheierii si pe parcursul derularii unui contract de credit incheiat cu BT

Daca cererea de obtinere exclusiv online a unui card de credit BT iti va fi aprobata, te informam cum iti vom prelucra datele cu ocazia incheierii (semnarii cu semnatura electronica) si pe parcursul derularii contractului de credit. Vezi detalii

Prezenta este o nota de informare specifica, referitoare la prelucrarea datelor personale in scopul incheierii si derularii unui contract de credit. Prevederile acestei note se completeaza cu Nota de informare generala privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal apartinand Clientilor BT, in care regasiti prezentate detaliat toate celelalte scopuri in care vi se prelucreaza datele. Nota de informare generala este parte integranta a Politicii de confidentialitate BT, regasita pe website-ul Bancii Transilvania si poate fi obtinuta la cerere in orice unitate BT.


1. Identitatea operatorului

Banca Transilvania S.A prelucreaza in calitate de operator datele tale personale pentru incheierea si derularea contractui de credit incheiat cu banca si, dupa caz, a contractului de garantie- accesoriu al contractului de credit. 


2. Temeiul legal si scopul prelucrarii

Pentru incheierea si derularea contractelor de creditare si dupa caz, a contractelor de garantie aferente acestora, banca prelucreaza categoriile de date personale mentionate in prezenta sectiune la punctul (4), in temeiul obligatiilor sale legale, al incheierii si executarii contractului si in temeiul interesului sau legitim.

Banca va utiliza oricare dintre datele de contact furnizate de imprumutat pentru derularea relatiei contractuale cu banca in scop de informare in legatura cu scadenta fiecarei rate, precum si, dupa caz, pentru transmiterea notificarilor in legatura cu expirarea politelor de asigurare, pentru recuperarea datoriilor la creditul contractat si pentru alte evenimente produse in legatura cu acesta.


3. Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia

Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul (2). Refuzul de a ti se prelucra datele personale necesare realizarii scopului mentionat, va conduce la imposibilitatea bancii de a-ti  oferi creditul solicitat.


4. Categorii de date personale prelucrate

Datele personale prelucrate de banca in scopul mentionat la punctul (2) sunt cele despre care ai luat cunostinta ca sunt prelucrate in cadrul etapei de preofertare / analiza a cererii de credit (detaliate la lit. B pct. I, II si III din aceasta nota de informare) la care se adauga alte asemenea date care sunt primite de la tine cu ocazia/pentru incheierea contractului de credit, impreuna cu accesoriile acestuia. Cu ocazia incheierii contractului ti se va aloca un cod IBAN aferent creditului contractat, prin care se vor derula platile aferente acestuia. De asemenea, cardul de credit va contine pe langa numele si prenumele detinatorului, numarul cardului (PAN), precum si informatii legate de data expirarii cardului si codul CVV.

Ca sa iti transmitem contractul de credit vom folosi si adresa de e-mail pe care ti-am solicitat-o si am verificat ca o folosesti.


5. Destinatarii datelor

Datele personale prelucrate in scopul mentionat la punctul (2) sunt dezvaluite sau transferate in conformitate cu temeiurile legale aplicabile, in functie de situatie si doar in conditii care asigura deplina confidentialitate si siguranta a datelor, urmatoarelor categorii de destinatari- Biroul de Credit S.A. si Participantii la acest sistem, societati de asigurare, societati de evaluare, prestatori de servicii utilizati de Banca in cadrul procesului de creditare, societati de recuperare a debitelor, OCPI, Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM), autoritati si institutii publice, notari publici, avocati, executori judecatoresti, Centrala Riscului de Credit*, societati (fonduri) de garantare a diverselor tipuri de produse de creditare, partenerii Bancii - Rotary si Flying Blue, pentru cardurile de credit emise in colaborare cu acestia.

*Banca are obligatia legala de a raporta catre Centrala Riscurilor de Credit (CRC) informatia de risc de credit pentru fiecare debitor care indeplineste conditia de a fi raportat (cuprinde datele de identificare ale unui debitor, persoana fizica sau persoana juridica nonbancara, si operaţiunile in lei si in valuta prin care Banca se expune la risc fata de acel debitor), respectiv sa fi inregistrat fata de acesta un risc individual, precum si informatia despre fraudele cu carduri constatate.

** Banca are interesul legitim de a raporta in Sistemul Biroului de Credit, la care au acces si ceilalti Participanti (in principal institutii de credit si institutii financiare nebancare) datele dumneavoastra personale in cazul in care veti inregistra intarzieri la plata creditului de cel putin 30 de zile, dupa instiintarea ta prealabila in acest sens cu cel putin 15 zile inainte de data raportarii.


6. Durata stocarii datelor personale

Datele personale prelucrate in scopul indicat la punctul (2) sunt stocate in evidentele bancii pentru perioade limitate stabilite legal (ex. conform legislatiei in domeniul financiar contabil) sau intern. Acele date personale care sunt prelucrate in sistemul Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor la acest sistem se stocheaza in evidentele acestei institutii timp de 4 ani de la data actualizarii. In evidentele Centralei Riscului de Credit datele raportate in temeiul obligatiei legale pe care Banca o are, respectiv informatiile de risc de credit şi informatiile despre fraudele cu carduri sunt mentinute pe o perioada de 7 ani de la data inscrierii.


7. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In calitate de persoana vizata, iti poti exercita drepturile prevazute de Regulamentul UE 679/2016- Regelamentul General privind Protectia Datelor: dreptul de acces, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul de a te opune prelucrarii.

Aceste drepturi pot fi exercitate astfel:

 • la Banca, prin transmiterea unei cereri scrise la adresa bancii din Mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 30-36, jud. Cluj, cu mentiunea – „in atentia responsabilului cu protectia datelor (DPO)” sau pe cale electronica la adresa de e-mail dpo@btrl.ro.
 • prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit, in cazul datelor prelucrate in Sistemul Biroului de Credit precum si dreptul de a te adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.

D. Informare privind prelucrarea datelor personale in scopul emiterii si gestionarii Certificatului Digital Calificat emis Utilizatorului de Alfatrust Certification S.A. pentru semnarea documentatiei in relatie cu BT

Daca doresti sa obtii exclusiv online un card de credit BT, va fi necesar sa semnezi cu semnatura electronica calificata documentatia de credit. Emiterea si utilizarea pentru semnare a certificatului digital nu presupune costuri pentru tine, insa este necesar ca BT si Alfatrust sa prelucreze impreuna, in calitate de operatori asociati, date personale ce te privesc pentru emiterea acestei semnaturi electronice.

Studiaza informatii despre prelucrarea in acest scop a datelor tale. Vezi detalii

1. Operatorii datelor cu caracter personal

In temeiul art. 13-14 din Regulamentul UE 679/2016 - Regulamentul General privind Protectia Datelor (“GDPR), Alfatrust Certification S.A. (“Alfatrust”) si Banca Transilvania SA (“BT”), te informeaza in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale tine ca Utilizator (“persoana vizata”) pe care o realizeaza in calitate de operatori asociati in scopul mentionat in cadrul lit. b din prezenta informare.


2. Scopul si temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal

Scopul in care operatorii asociati prelucreaza datele Utilizatorului este emiterea si gestionarea Certificatului Digital Calificat (“Certificatul”).

BT este operatorul care identifica Utilizatorul,  respectiv colecteaza de la acesta datele cu caracter personal necesare pentru emiterea Certificatului Digital Calificat, si le transmite catre  Alfatrust pentru ca acest operator sa emita certificatul.

Datele pe care BT le colecteaza de la Utilizatori sunt cele prelucrate de BT in evidentele proprii, in contextul relatiei de afaceri care este deja stabilita intre Utilizator si BT la momentul transmiterii datelor catre Alfatrust. 

In perioada de valabilitate a certificatului, datele cu caracter personal sunt prelucrate de operatorii asociati, dupa caz, cat si in situatiile in care Utilizatorii solicita suspendarea sau revocarea certificatului in modalitatile detaliate in Termenii si conditiile de furnizare a serviciilor.

Temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal in scopul definit sunt obligatia legala (art. 6 alin. 1 lit. c GDPR), incheierea/executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR) si interesul legitim al operatorilor asociati (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).

In ceea ce priveste obligatia legala, atat BT- in calitate de institutie de credit cu care Utilizatorul are stabilita o relatie de afaceri, cat si Alfatrust- in calitate de prestator de servicii de certificare acreditat de la care Utilizatorul doreste sa obtina un certificat, se supun prevederilor legale aplicabile in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului potrivit carora trebuie sa colecteze de la clienti o serie de date cu caracter personal. Aceste date sunt necesare si pentru inchierea/executarea contractului in baza caruia Utilizatorului i se premite utilizarea certificatului pentru semnarea documentatiei in relatie cu BT.

Pentru a veni in sprijinul utilizatorilor care doresc sa formuleze o cerere de suspendare sau de retragere a certificatului, operatorii asociati justifica un interes legitim de a oferi acestora (care au si calitatea de clienti ai BT) posibilitatea de a transmite aceste solicitari nu doar direct Alfatrust, ci si prin BT. Solutionarea acestor cereri presupune schimbul datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor intre cei doi operatori asociati.

Datele de contact - numar de telefon, si adresa de domiciliu vor fi prelucrate de oricare dintre operatorii asociati, ori de cate ori va fi necesara contactarea utilizatorului final pentru buna derulare a relatiei contractuale aferente certificatului digital calificat.


3. Categoriile de date cu caracter personal si de persoane ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate

Datele cu caracter personal prelucrate in vederea aducerii la indeplinire a scopului mentionat sunt cele prevazute de lege ca fiind obligatoriu sa fie colectate de o institutie financiara nebancara, respectiv de un furnizor de servicii de certificare pentru prevenirea spalarii banilor si sanctionarii terorismului, respectiv: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliul/resedinta, data de valabilitate a actului de identitate, si numarul de telefon, copia actului de identitate. Toate aceste date, astfel cum au fost puse de utilizator la dispozitia BT, vor transmise catre Alfatrust in vederea emiterii si gestionarii Certificatului Digital Calificat.

Prelucrarea acestor date cu caracter personal este necesara pentru generarea Certificatului Digital Calificat. Refuzul Utilizatorului de a-i fi prelucrare aceste date conduce la imposibilitatea emiterii Certificatului Digital Calificat.

Persoanele vizate de aceasta prelucrare sunt doar Utilizatorii, astfel cum sunt acestia definiti in Termenii si conditiile de utilizare.


4. Destinatarii datelor cu caracter personal

Cu exceptia operatorilor asociati intre care se va realiza un schimb al datelor cu caracter personal prelucrate pentru indeplinirea scopului prelucrarii, datele sunt dezvaluite, dupa caz, prestatorilor de servicii IT, de audit, autoritatilor si institutiilor in drept sa le cunoasca.


5. Perioada prelucrarii datelor cu caracter personal

Informatiile cu privire la un Certificat Digital Calificat (inclusiv datele cu caracter personal) sunt prelucrate de Alfatrust pentru o perioada de 10 ani de la data incetarii valabilitatii acestuia, in conformitate cu termenele stabilite legal.

La nivelul BT, semnatura electronica la distanta, aplicata in baza Certificatului Digital Calificat emis de Alfatrust pe documentatia semnata in relatie cu BT se pastreaza pentru intreaga perioada in care intre Utilizator si BT se deruleaza o relatie de afaceri, la care se adauga termenele instituite in legislatia aplicabila.


6. Drepturile persoanelor vizate de prelucrarea datelor lor cu caracter personal

Oricarui Utilizator, in calitatea sa de persoana vizata,  ii este garantata exercitarea urmatoarelor drepturi cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, la oricare dintre operatorii asociati: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor, dreptul de a se opune prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor.

Utilizatorii pot sa isi exercite aceste drepturi  sau sa se adreseze responsabililor cu protectia datelor pentru orice intrebari/cereri privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal, astfel :

 • la Banca Transilvania S.A.- prin mesaj transmis la adresa de e-mail dpo@btrl.ro sau printr-o cerere transmisa la adresa bancii din Mun. Cluj-Napoca, str. Cale Dorobantilor nr. 30-36, jud. Cluj, cu mentiunea „in atentia responsabilului cu protectia datelor (DPO)”
 • la Alfatrust Certification S.A. - prin mesaj transmis la adresa de e-mail suport@alfasign.rosau printr-o cerere transmisa la sediul Alfatrust, cu mentiunea „in atentia responsabilului cu protectia datelor (DPO)”


Utilizatorii au, totodata, dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30.