Ai încercat NeoBT?

Noul online banking Banca Transilvania, care va înlocui foarte curând actuala platformă.

Din NeoBT, ai acces online la conturile tale și poți face toate operațiunile pe care le faci acum din BT24. În plus, beneficiezi de funcționalități suplimentare.

 • Home
 • Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Politica de confidentialitate

Politica Bancii Transilvania S.A. privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in cadrul activitatii bancare („Politica” sau „Politica de Confidentialitate BT”)

Revizuita la data de 11.06.2021

La Banca Transilvania S.A. (denumită în continuare “BT”, “Banca” sau “noi”) ne preocupăm constant ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor fizice cu care interacționăm să fie prelucrate în conformitate deplină cu dispozițiile legale aplicabile și cu cele mai înalte standarde de securitate și confidențialitate.

Pentru a ne îndruma și susține în activitatea noastră în domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter personal, am numit un responsabil cu protecția datelor (data protection officer sau DPO), care poate fi contactat de orice persoană în legatură cu orice aspecte legate de modul în care BT prelucrează aceste date, prin transmiterea unei sesizări la:

 • sediul BT din mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, jud. Cluj, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal” sau a unui mesaj la
 • adresa de poștă electronică dpo@btrl.ro

În cele ce urmează vă prezentăm politica noastră în acest domeniu foarte important, pe care ne angajăm să o revizuim la anumite intervale de timp, în vederea imbunătățirii ei continue.

Prin această Politică înțelegem să ne îndeplinim față de toate categoriile de persoane fizice ale căror date cu caracter personal le prelucrăm în cadrul activității noastre bancare (“persoane vizate”) obligația de informare în conformitate cu prevederile art. 13 -14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 sau Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare “GDPR”).

Ori de câte ori vom avea posibilitatea obiectivă de a informa în mod direct anumite categorii de persoane vizate despre prelucrarea datelor lor, ne angajăm să procedăm în acest sens.

În unele cazuri însă, fie nu avem posibilitatea obiectivă, fie ar implica un efort disproporționat pentru bancă să își îndeplinească direct acestă obligație. Pentru toate aceste situații, ne îndeplinim obligația de informare prin această Politică de confidențialitate.

Dacă sunteți client obișnuit al băncii- Client BT - și doriți să consultați doar secțiunea referitoare la prelucrarea datelor acestei categorii de persoane vizate, puteti să accesați: Notă de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, care este parte integrantă a acestei Politici.

Prezenta Politică nu se adresează angajaților Băncii Transilvania, această categorie de persoane vizate fiind informată în legatură cu datele cu caracter personal pe care BT le prelucrează în calitate de angajator printr-un document distinct.

Vă vom prezenta în continuare ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm în cadrul activității noastre bancare, cine sunt persoanele vizate de această prelucrare, în ce scopuri utilizăm datele cu caracter personal, către cine le dezvăluim sau le transferăm, cât timp le păstrăm, în ce fel asigurăm securitatea lor, precum și care sunt drepturile pe care persoanele vizate și le pot exercita în legatură cu această prelucrare.

În cazul în care nu sunteți familiarizați cu sensul diferiților termeni de specialitate utilizați în cadrul GDPR sau al legislației aplicabile în domeniul bancar, vă recomandăm să studiați mai întâi secțiunea referitoare la:

Termenii definiți în prezenta secțiune, vor avea următorul înțeles atunci când sunt utilizați în prezenta Politică:

 • “Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale
 • „Prelucrarea datelor cu caracter personal” sau "prelucrarea datelor", înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea
 • „GDPR” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • “Grupul Financiar BT”- Banca împreună cu entități controlate de aceasta precum, BT Microfinanțare IFN SA ( „BT Mic”) ,BT Asset Management S.A.I. S.A., ( „BTAM”) , BT Leasing Transilvania IFN S.A. („BTL”) , BT Direct IFN S.A. („BTD”) , BT Capital Partners S.S.I.F. S.A.(„BTCP”) , Fundația Clubul Întreprinzătorului Român, Fundația Clujul are Suflet și alte entități care se pot alătura acestui grup în viitor;

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Fuga, facilis harum. Ex nam quos molestias laudantium similique laboriosam sapiente corporis corrupti natus eum! Temporibus aut quis quo explicabo ipsam quibusdam.

C. Ce date cu caracter personal prelucrează BT, cui aparțin acestea și în ce scopuri le utilizăm?

În cadrul activității bancare pe care o desfășoară, Banca Transilvania prelucrează diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de calitatea pe care persoanele vizate o au în relație cu BT. Scopurile în care prelucrăm datele sunt direct dependente și de felul în care diferitele categorii de persoane vizate intră în relație cu noi.

Raportat la relația pe care o aveți cu banca într-un anumit context, vă prezentăm distinct în cele ce urmează cum vă vom prelucra datele cu caracter personal:

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tempore recusandae fugiat dolorum omnis quis, non hic, atque ullam, a sit illo sed ratione officia qui harum magni nihil adipisci voluptatem?

a. Cine este/în ce situații vă prelucrăm datele în calitate de Client ocazional BT?

“Client ocazional BT” este persoana fizică care ordonă la ghișeele sau prin echipamentele BT tranzacții de următoarele tipuri:

 • depuneri de sume în numerar în conturi BT pe care nu au nicio calitate (inclusiv Clienții BT care depun sume în conturi ale băncii pe care nu au nicio calitate vor acționa în această calitate);
 • schimburi valutare;
 • transferuri de bani prin Western Union (WU);
 • plata facturilor de utilități;

b. Scopurile în care prelucrăm datele Clienților ocazionali BT

Atunci când acționați în relație cu BT în calitate de client ocazional, vă sunt prelucrate datele, după caz, în următoarele scopuri:

 • verificarea identității, în vederea prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului; În cazul tranzacțiilor ocazionale derulate prin unitățile băncii identitatea se verifică în baza actelor de identitate aflate în termenul de valabilitate, care trebuie prezentate în original, iar în cazul utilizării echipamentelor BT prin intermediul altor informații despre plătitor aflate în evidențele băncii;
 • cunoașterea clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv verificarea pe bază de risc, prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei;
 • evaluarea și monitorizarea comportamentului financiar-comercial în vederea detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte, conform obligațiilor legale de cunoaștere a clientelei instituite în sarcina băncii pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului;
 • încheierea și executarea contractului aferent tranzacției ocazionale;

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tempore recusandae fugiat dolorum omnis quis, non hic, atque ullam, a sit illo sed ratione officia qui harum magni nihil adipisci voluptatem?